Tampere
24 May, Friday
25° C

Proakatemian esseepankki

Toimiva työyhteisöKirjoittanut: Sofia Lang - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Työyhteisön toimivuuden kannalta perusasiat pitävät olla kunnossa. Toimivan työyhteisön perusasioita ovat turvallisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, sekä toimivat vuorovaikutukset. Hyvinvoivan työyhteisön jäsen kokee merkityksellisyyden tunnetta, joka näkyy työyhteisön tuottavuudessa. Työyhteisöllä kuuluisi olla selkeät tavoitteet, työtä ja organisaatiota johdetaan sekä kaikilla kuuluisi olla roolit ja vastuualueet tiedossa. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Jotta työyhteisön toimintaa voidaan edesauttaa, täytyy asettaa kohtuullisia odotuksia toisille työyhteisön jäsenille. Työyhteisön toimivuuden kannalta luottamus on tärkeä osa-alue, työyhteisössä täytyy olettaa, että toiset ovat lähtökohtaisesti hyväntahtoisia. Arvostus ja luottamus toisia työyhteisön jäseniä kohtaan ovat yhteistyön perusta. Työyhteisössä on erilaisia työskentelytapoja ja niitä tulisi kunnioittaa, vaikka ne poikkeavaisivat omat näkemyksestä työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erilaiset työskentelytavat täytyy kuitenkin pitää sovituissa rajoissa. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Työyhteisöön vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi osaamisen jakaminen yhteiseen käyttöön, ammattimainen käytös muita kohtaan ja erimielisyyksien sattuessa niiden ratkaiseminen viipymättä niiden henkilöiden kanssa, jotka liittyvät erimielisyyden syntymiseen tai niiden, jotka voivat vaikuttaa erimielisyyksien ratkaisemiseen. Tärkeää työyhteisön toimivuuden kannalta on myös, että toimintatavat ovat sovittu yhdessä ja niitä noudatetaan. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Työyhteisöä toimivammaksi kehittämisessä esihenkilöillä on paljon vastuuta. Esihenkilön tai esihenkilöiden pitää olla perillä työyhteisön haasteista. Jatkuvan vuoropuhelun käyminen vastuualueellaan työskentelevien henkilöiden kanssa auttaa työyhteisön jäseniä saavuttamaan työn tavoitteitta ja selkeyttämään niitä. Esihenkilön toiminta on osallistuttava työnkuvaan sekä esihenkilön on mahdollistettava tehtävä työ. Työn kehittämisestä tulisi pystyä keskustelemaan avoimesti, sillä työntekijöillä yleensä voi olla paras tieto tehtävästä työstä, mutta myös siksi, että erilaiset näkökulmat voidaan kokea hyödyllisiksi. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Organisaation ja työpaikan johdon tehtävänä on huolehtia sujuvan työn tekemisestä niin, että se on mahdollista tehdä turvallisesti sekä terveellisissä työoloissa. Työnantajat ovat velvoitettu työturvallisuuslain mukaan huolehtimaan työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta sekä tarkkailemaan ja seuraamaan työtiloja ja kehittämään niitä tarpeen tullen. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Loppuun vielä hyviä työyhteisötaitoja. Hyvän työyhteisön jäsenen kuuluisi ottaa vastuuta tekemisestään ja tavoitteistaan, tehdä omat työtehtävät hyvin ja antaa muille tilaa suorittaa omat työtehtävänsä. Hyvä työyhteisön jäsen jakaa omaa osaamistaan muille, haluaa kehittyä työssään ja osaa pyytää tai vastaanottaa apua, silloin kuin sitä tarvitsee. Muita perusasioita työyhteisön jäsenelle on kunnioitus muita ihmisiä ja toimintatapoja kohtaan, reilu ja oikeuden mukainen käytös sekä huolehtii työn ja arjen tasapainosta. (Työturvallisuuskeskus n.d.)

Lähteet

Työturvallisuuskeskus. N.d. Työyhteisö. Nettisivu. Viitattu 16.2.2024. https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyohyvinvointi/tyoyhteiso/

Kommentoi