Tampere
24 May, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

Tiimioppimisen mahdollistajatKirjoittanut: Annaliina Jokinen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Unstoppable Teams
Alden Mills
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kuuntelin Alden Millsin kirjan Unstoppable teams ensimmäistä Tiimimestareiden lähijaksoa varten, jonka aiheena oli oppiminen. Kirjaa kuunnellessa keskityin siis tiimioppimiseen ja siihen, miten tiimissä opitaan kaikista parhaiten. Koen, että akatemialla tämä on yksi tärkeimmistä asioista ja ajattelinkin, että esseen kirjoittamisesta aiheeseen liittyen voisi olla paljonkin hyötyä.

 

Tiimin rakentamisen kannalta tärkeintä ovat ihmissuhteet. Tiimin jäsenten väliset ihmissuhteet määrittävät myös koko tiimin toiminnan ja sen kuinka hyvin kyseisessä tiimissä on mahdollista oppia. Kaikki perustuu ihmissuhteille. Sen vuoksi on tärkeää, että tiimillä on johtaja, joka tajuaa, että tiimin toiminnan kannalta on välttämätöntä rakentaa myös yksilöiden välisiä ihmissuhteita. Koko tiimillä toimiessa, dynamiikka on tietenkin erilainen, mutta kaikki lähtee yksilöiden välisistä ihmissuhteista.

 

Sitoutuminen tiimiin

Jokaiselta tiimiläiseltä voi vaatia sitoutumista tiimiin ja sen yhteisiin tavoitteisiin. Tiimissä, jossa jokainen on sitoutunut yhteiseen tekemiseen, on paljon helpompi myös jokaisen yksilön oppia. Tiimiin on paljon helpompi sitoutua, kun tiimillä on yhteinen päämäärä, jota kohti jokainen tiimin jäsen haluaa yhdessä tiiminä päästä. Jos tiimissä on henkilöitä, jotka eivät ole tiimiin sitoutuneita, voi se pidempään jatkuessa aiheuttaa kitkaa tiimiläisten välille. Tiimiläisten on yhdessä tärkeää miettiä ja käydä läpi jokaisen yksilön omia motivaattoreita. Mikä ulkoinen tekijä voisi lisätä tiimiläisen motivaatiota ja mikä on jo valmiiksi olemassa oleva sisäinen motivaattori. Kun jokaiselle löytyy se oma motivaation lisääjä, tiimiin sitoutuminen on paljon helpompaa ja vahvempaa.

 

Tiimimestareiden lähijaksolla keskustelimme paljon oppimiseen liittyvistä asioista ja vahvimpina teemoina koko ajan nousivat esiin motivaatio, luottamus ja asenne. Kun kaikki nämä ovat kunnossa, oppiminen on helppoa sekä mielekästä ja siitä tulee onnistumisen tunteita. Ihminen on luonnostaan laumaeläin ja, monien tutkimusten mukaan, oppiikin yhdessä jopa kolme kertaa nopeammin kuin yksin.

 

Oppimisen näkyminen

Monesti Akatemialla tulee vaiheita, kun mietitään, että mitä täällä oppii ja onko oikeasti oppinut mitään. Tällaisessa ympäristössä opitut asiat tajuaa usein vasta vähän myöhemmin. Itsekin ajattelin ensimmäisen kevään aikana, että olinko oikeasti oppinut mitään konkreettista. Kuitenkin myöhemmin tajusin, että ymmärsin asioita, joista aiemmin en ollut tiennyt mitään ja osasin jopa avata niitä muillekin. Olin oppinut, vaikka olimme ”vain keskustelleet” tiimimme kanssa eri asioista. Usein oppiminen tapahtuukin kaikista tehokkaimmin silloin, kun se tuntuu kaikista tehottomimmalta. Esimerkiksi pajoissa voi usein tuntua, että edetään hitaasti, eikä opi mitään, mutta todellisuudessa silloin oppii kaikista eniten, kun sitä ei itse edes tajua.

Tiimimestareiden lähijaksolla keskustelin yhden Tiimiakatemian alumnin kanssa ja oli kiva huomata, että hänellä oli todella samankaltaisia ajatuksia ”akatemiaopiskelusta”. Hän samaistui paljon ajatukseeni siitä, että oppimista ei aina tajua siinä hetkessä, kun ”opiskelee”, vaan sen huomaa usein vasta viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia myöhemmin. Kuitenkin hän koki oppineensa paljon Akatemialla.

 

 

Tiimin toiminnan ydin

Mills käyttää kirjassaan käsitettä ”The care loop”, joka tarkoittaa ”connect, achieve, respect, empower”. Tiimin ydin on ”the care loop”. Kun kaikki nämä neljä kohtaa (vapaasti suomennettuna; luo yhteys, saavuta, kunnioita, voimaannuta) toteutuvat tiimissä, tiimistä tulee pysäyttämätön.

Jokainen yllä mainituista kohdista nivoutuu jollain tavalla ihmissuhteisiin. Sinun tulee luoda yhteys muihin tiimiläisiin ja arvostaa heitä. Kun arvostus ja yhteys on kunnossa, on paljon helpompi saavuttaa hienoja asioita ja päästä yhteisiin tavoitteisiin. Kun tavoitteisiin päästään, ja yksilöt kokevat olevansa arvostettuja, tulee helposti voimaantumisen kokemuksia. Tiimin jäsenet tuntevat olonsa kyvykkäämmiksi ja uskovat omiin kykyihinsä enemmän.

 

Tiimissä toimiminen edellyttää jokaiselta tiimin jäseneltä halua tehdä hyviä asioita muiden eteen. Välillä tulee tilanteita, jossa pitää laittaa toisen tarpeet omien tarpeiden edelle ja auttaa näin muita. Auttamisessa hienoa on se, että usein kun autat toista, hän on siitä niin kiitollinen, että haluaa itsekin jakaa hyvää ympärilleen. Tällöin syntyy Millsin kuvaama ketjureaktio, jonka hän mainitseekin olevan välttämätön tiimissä, jonka halutaan toimivan ihanteellisesti.

Jokaisen pitää kuitenkin muistaa, että aina ei tarvitse laittaa muita etusijalle. Pitää muistaa välillä olla sopivan itsekäs – myös tiimissä.  Jokaisen tulee tunnistaa omat voimavaransa ja toimia niiden rajoissa, sillä jokainen tiimi lähtee yksilöistä. Jos yksilöt eivät voi hyvin, ei voi tiimikään.

 

Kokemukeni Samoan kanssa

Tämän syksyn aikana on ollut hienoa huomata meillä Samoassa suurta kehitystä. Olemme oppineet keskustelemaan avoimesti pajoissa, antaneet suoraa palautetta ja pitäneet hauskaa yhdessä. Myyntipäivät oli tiimillemme todella tärkeä kokemus, joka tiimiytti meitä huimasti, ainakin omasta mielestäni. Puhalsimme yhteen hiileen ja tuimme toinen toistamme. Välillä tuli tunnepurkauksia, mutta niillekin annettiin tilaa. Jokainen sai näyttää omat tunteensa ja ainakin toivon, että joka ikinen meidän tiimin jäsen myös koki niin. Oli ihanaa huomata, kuinka aidosti jokainen iloitsi muiden onnistumisista. Yhden onnistuminen nostatti aina koko tiimiä ja kaikki tsemppasivat toisiaan.

Samoalla on vielä paljon opittavaa monessa asiassa, mutta ainakin itselläni on kova luotto tähän tiimiin.

 

Lähteet:

Unstoppable teams – Alden Mills

Aihetunnisteet:
Kommentoi