Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Team Leader -yhteisön merkitys näkyy tiimeille astiKirjoittanut: Niina Piirainen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Team Leader- yhteisön merkitys (Kuva: Piirainen, 2023)

Team Leader –yhteisön merkitys tiiminjohtamisessa

Proakatemian tiimiyrityksiä johtavat tiimin valitsemat Business- ja Team Leaderit. Näille rooleille on rakennettu yhteisön läpileikkaavat vertaisryhmät, joiden tarkoitus on toimia tukena ja inspiraationa tiimin johtamiselle. Team Leaderien yhteisö tapasi noin kerran kuussa Team Leader -pajan merkeissä.

Team Leaderien yhteiset pajat tarjoavat paitsi oppimista mielenkiintoisista aiheista, myös tarvittavaa vertaistukea ja tilaisuuden reflektoida omaa toimintaa ja johtamista. Kauden ensimmäisessä pajassa kävimme läpi tiimin tilanteita ja haasteita, joihin haluaisimme kauden aikana pureutua. Näiden teemojen perusteella koostimme kauden paja-aiheet, joiksi valikoitui:

  • operatiivinen johtaminen tiimissä
  • psykologinen turvallisuus & palautekulttuuri
  • positiivinen ja rohkaiseva johtaminen

Kaikkia edellä mainittuja paja-aiheita käsiteltiin sekä teorian, että käytännön kokemusten pohjalta. Jaoimme ajatuksia ja kokemuksia, sekä pyrimme löytämään tavat toteuttaa oppimaamme käytännön työssämme tiimin kanssa. Pajat antoivat ennen kaikkea paikan, jossa oli aikaa ja tilaa tietoiselle ajattelulle, tiimin tarpeiden tunnistamiselle ja oman johtamisen terävöittämiseen.

Team Leaderin työ on pitkälti näkymätöntä tiimille, myös tai eritoten onnistuessaan. Varsinkin jokapäiväinen tiimin ja tilan ohjaaminen ei aina huuda tarkoituksenmukaisuutta, vaan vaikuttaa tiimiläisille normaalilta reaktiolta tiimiläiseltä, joka vaan sattuu olemaan Team Leader. Todellisuus toiminnan takana voi kuitenkin olla harkittu ja tiimin hyvinvointiin tähtäävä johtaminen. Vertaisryhmä tarjosi mahdollisuuden oman työpanoksen läpikäyntiin, ajatuksien purkuun ja sitä kautta tilaisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi omassa työssään.

Mind mapissä on kuvattu viimeisessä pajassa esiin tulleita ajatuksia, siitä mitä TL-yhteisö meille Team Leadereina tarjosi, ja kuinka se edelleen näkyy tiimille. Koin yhteisön todella merkitykselliseksi ja olisin toivonut, että olisimme ehtineet nähdä useamminkin, vaikka lyhyempien sparrailujen muodossa. Team Leader- yhteisö on ehdottomasti jotain, mitä tulee tulevaisuudessakin vaalia ja kehittää. Sparrailen aiheesta mielelläni, joten heitä Teamsillä tai nyi hihasta jos sinä haluat lähteä kehittämään tätä yhteisöä ensi kaudella.

Kahden lapsen äiti, ex-myyntitykki, nykyinen tiimiyrittäjä ja oppija läpi elämän. Suuntana valmennustyö ja se mystinen balanssi työn ja perheen välillä.

Kommentoi