Tampere
29 May, Wednesday
16° C

Proakatemian esseepankki

Taru Sormusten Herrasta – Erilaiset JohtajuustyypitKirjoittanut: Emilia Parikka - tiimistä FLIP Solutions.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Taru Sormusten Herrasta, Kaksi Tornia
Taru Sormusten Herrasta
J.R.R Tolkien
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Aiemmassa Taru Sormusten Herrasta aiheisessa esseessäni tutkin ja peilasin tarinan tapahtumia tiimin rakentamiseen. Toista osaa lukiessani päätin keskittyä erilaisiin johtajatyyppeihin ja miten nämä ilmenevät kyseisessä kirjassa. Tarinoissa on aina jokin opetus ja kaikki henkilöhahmot ovat tarkoin suunniteltuja, siksi uskon tarinoista löytyvän paljon hyödyllistä tietoa erilaisista aiheista, kuten johtajuudesta. Hypoteesini on, että erilaisten johtajatyyppien piirteitä on löydettävissä ja selitettävissä tarinan kautta.

 

Erilaiset Johtajatyypit:

  1. Delegoiva johtaminen (laissez-faire) – Gandalf Valkoinen
  2. Itsevaltainen johtaminen (autocratic) – Sauron, Saruman, Uglúk
  3. Demokraattinen johtaminen (democratic, charistmatic) – Aragorn
  4. Byrokraattinen johtaminen (byrocratic) – Faramir
  5. Muutosjohtaminen (transactional, pacesetter, visionary) Frodo

 

Gandalf Valkoinen – Delegoiva johtaminen

 

Gandalf on stereotyyppinen niin sanottu laissez-faire johtaja, ja häntä oli käytetty esimerkkinä yhdessä lukemistani artikkeleista. Tämän johtajatyypin piirteisiin kuuluu vahvasti delegointi ja luottamus siihen, että jokainen tekee itse tehtävänsä. Delegoiva johtaja ohjeistaa ja antaa tarvittavia työkaluja, mutta astuu sitten syrjään. (MielenIhmeet, 2017) Vaarana tällaisella johtajatyylillä on, että jokin asia, joka todella vaatisi hänen huomiotaan saattaa jäädä huomiotta ja näin uhata kaataa koko pakan. Tiimin kannalta tällainen johtajamalli voi parhaimmillaan voimaannuttaa motivoitunutta ja luovaa tiimiä, mutta pahimmillaan ajaa tiimin kaaokseen ja epäselvyyteen, erityisesti silloin, kun tiimi ei ole hyvin organisoitu. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021) (Braden Becker, 2021)

 

Esimerkkinä Gandalfin johtajuudesta on tilanne, jossa hän neuvoo Aragornia ja hänen kanssaan kulkevia seurueen jäseniä muuttamaan suunnitelmaansa ja olemaan etsimättä Merriä ja Pippiniä, sillä nämä ovat jo turvassa. Kun Pippin katsoo mustaan palloon, joka on yhteydessä heidän viholliseensa Sarumaniin on Gandalfin lähdettävä pian tämän kanssa jatkamaan matkaa ja näin Gandalf erkanee muusta joukosta ohjeistaen Aragornia matkakumppaneineen jatkamaan suorinta tietä Helmin syvänteeseen. Gandalf hyppää hevosensa selkään, eikä anna sen tarkempia ohjeita tulevasta. Kaikkein parhain esimerkki Gandalfin johtajatyylistä löytyy kuitenkin Frodoa ja Samiä seuratessa, sillä Frodolle Gandalf on antanut tehtäväksi tuhota sormuksen ja Samin tehtävänä on seurata ja suojella Frodoa. Tarkempaa ohjeistusta siitä miten tämä tehtävä tulisi suorittaa ei kuitenkaan tule, vaan heidät on lähetetty matkaan selviytymään ilman johtajansa tukea. Kirjasta löytyy monta kohtaa, jossa Frodo, Sam tai molemmat voivottelevat sitä, ettei Gandalf ole heitä ohjeistamassa ja auttamassa eteenpäin. (Tolkien, 2011)

 

Sauron, Saruman ja Uglúk – Itsevaltainen Johtaminen

 

Kirjasta löytyi kolme hahmoa, joista voi löytää itsevaltaisen tai niin sanotun autocratic -johtajan piirteitä. Tällainen johtaja käskee alaisiaan ja kertoo heille mitä pitää tehdä ja miten, mutta ei kuuntele mitään mielipiteitä tai vastaväitteitä. Itsevaltainen johtaja on keskittynyt täysin vain tavoitteeseensa ja odottavat alaistensa suoriutuvan korkeiden odotustensa mukaisesti. (MielenIhmeet, 2017) Tämä johtajuusmalli voi parhaimmillaan vähentää tiimin stressiä nopeiden ja selkeiden päätösten kautta, mutta pahimmillaan tiimi saattaa tuntea itsensä hyväksikäytetyksi ja johtaja tuntuu, luotaan työntävältä. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021) (Braden Becker, 2021)

 

Esimerkkinä Sauronin ja Sarumanin itsevaltaisesta johtamisesta on monet keskustelut, joita heidän örkkinsä käyvät toistensa kanssa. Näille on annettu selkeät ohjeet siitä, mitä pitää tehdä, jos vastaan tulee hobitteja. He jättävät kertomatta sen mitä pelkäävät alaistensa käyttävän mahdollisesti itseään vastaan, mutta edellyttävät täydellistä suoriutumista. (Tolkien, 2011)

 

Uglúk örkissä itsevaltaisuus näkyy siinä, miten muiden örkkien haastaeesa hänen auktoriteettiaan ja suunnitelmaansa, hän suuttuu ja huutaa ”Me mennään tästä suoraan länteen, ja portaita alas. Sieltä suoraan kukkuloille, sitten jokivartta metsään. Ja marssitaan yötä päivää. Onko selvä?”. Ei tule kysymykseenkään, että mitään vastaväitteitä otettaisiin vastaan, sillä loput heistä, jotka ilmaisevat mielipiteensä yksinkertaisesti tapetaan. (Tolkien, 2011)

 

Aragorn – Demokraattinen Johtaminen

 

Aragornin voidaan katsoa olevan, sekä demokraattinen, että karismaattinen johtaja. Democratic leader pyrkii kysymään tiimin mielipidettä ja jakamaan ajatuksia molemmin puolisesti. Tällainen johtaja tahtoo palautetta tiimiltään, sekä odottaa heidän osallistuvan päätöksentekoon. (MielenIhmeet, 2017) Tällainen johtamistyyli saa parhaimmillaan tiimin yhtenäiseksi ja jäsenet tietävät paremmin mitä tehdä, sillä ovat osa päätöksenteko prosessia. Pahimmillaan tämä johtamistyyli voi luoda esiintymispaineita tiimin jäsenille, jotka eivät ole valmiita jakamaan ajatuksiaan yhtä avoimesti, lisäksi päätöksenteko on usein hidasta. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021) (Braden Becker, 2021)

 

 

Tästä johtamisesta esimerkkinä on monet tilanteet läpi kirjan, jossa Aragorn tutkii maastoa ja pyytää matkakumppaneiltaan mielipidettä tilanteeseen ja siihen, mihin suuntaan heidän pitäisi jatkaa. (Tolkien, 2011)

 

Mainitsin myös karismaattisen johtajuuden, eli niin sanottu Charistamtic -leader. Tällä johtajatyypillä on magneettinen, puoleensavetävä persoona ja saavat ympärillään olevat ihmiset innostumaan heidän ideastaan ja tavoittelemaan samaa lopputulosta. Parhaimmillaan tämä johtajatyyppi saa koko tiimin inspiroitumaan ja sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen, mutta pahimmillaan he saattavat muuttua putkinäköisiksi ja jättää tärkeitä seikkoja huomiotta. (Kat Boogaard, N.d.)

 

Aragornin karisma tulee esiin niissä hetkissä, kun hän tapaa uusia ihmisiä, jotka eivät aluksi tunne häntä ollenkaan, mutta hetken hänen kanssaan puhuttuaan nuo ihmiset arvostavat häntä, ymmärtävät hänen visionsa ja tahtovat auttaa häntä. Esimerkkinä tästä voisi olla tapaaminen Rohanin ratsastajien kanssa, jotka aluksi olivat valmiita surmaamaan seurueen jäsenet, mutta Aragornin puheen jälkeen, antoivat näille hevoset, joilla jatkaa tehtäväänsä. (Tolkien, 2011)

 

Faramir – Byrokraattinen johtaminen

 

Byrokraattinen johtaja, eli byrocratic leader seuraa tarkkoja ohjeita ja tekee kaiken niin sanotusti oikea oppisesti. Heillä on selkeä ohjenuora siitä, mitä pitää tehdä missäkin tilanteessa ja miten johtaa alaisiaan. Parhaimmillaan tällaiset johtajat luovat vakautta tiimille myös muuttuvina aikoina, mutta pahimmillaan tappaa luovuuden ja ehkäisee kehitystä. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021) (Braden Becker, 2021)

 

Faramirin byrokraattisesta johtajuudesta loistava esimerkki on, kun hän tapaa Frodon ja Samin Gondorissa ja päättää ottaa nämä mukaansa kuulusteltavaksi, sen sijaan, että antaisi heidän jatkaa matkaansa. Syy tähän on se, että hänelle on annettu ohjeet tappaa tai vangita kaikki, jotka kulkevat Gondorissa ilman heidän johtajansa lupaa. Frodolla ja Samilla on pitkä ja monen luvun kestävä kuulustelu ja Faramirin pohdinta edessään, ennen kuin tämä johtaja päättää hyväksyä heidän vapauttamisensa olevan ohjeiden vastaisuudesta huolimatta oikea valinta. (Tolkien, 2011)

 

Frodo – Muutosjohtaminen

 

Frodo on hahmo, jota on vaikea luokitella selkeästi mihinkään tiettyyn kategoriaan, sillä hän on hahmona todella vaihteleva. Muutosjohtajuuden päädyin valitsemaan pääkategoriaksi sen vuoksi, että muutosjohtaja keskittyy ryhmän motivointiin tehtävän näkökulmasta. Tällaisella johtajalla tärkeintä on saavuttaa tavoite, mutta se miten tavoite saavutetaan, ei ole kiveen hakattua vaan elää tilanteen mukaan. Tämä on nähtävissä siitä, miten Frodo motivoi itseään ja Samiä jatkamaan vaikeinakin hetkinä läpi Mordorin erämaan. Hän on keskittynyt päämääräänsä, eli sormuksen tuhoamiseen, mutta ei hätkähdä sitä, että suunniteltu reitti muuttuu useaan kertaan tai matkakumppaneita tulee lisää tai vähenee. (Tolkien, 2011) Tällainen johtajuus, joka voidaan nähdä myös pace cetter -leader tyyppinä saa parhaimmillaan tiimin puskemaan ja saavuttamaan tavoitteet, mutta pahimmillaan saattaa aiheuttaa suurta stressiä tiilimäisissä jatkuvana tavoitteisiin puskemisella. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021.)

 

Frodossa on nähtävissä myös niin sanotun Visionary -leader ominaisuuksia, sillä tämä johtajatyyppi ottaa riskejä, inspiroi ja on lähes magneettinen. (Koulutus.fi, 2020) (Indeed, 2021) Tämä on nähtävissä siinä, miten Sam ihailee Frodoa ja inspiroituu yhtenään tämän kannustuksesta tai, jopa siitä, että saa itse auttaa Frodoa. Heidän matkansa läpi Mordorin on vaarallinen ja täten he joutuvat yhtenään ottaa riskejä päästäkseen eteenpäin. (Tolkien, 2011)

 

Niin sanottua transactional leader tyyppiä voidaan havaita Frodossa, kun tämä käy kauppaa Klonkun kanssa siitä, että tämä lähtisi heille oppaaksi – vastineena hengestään. (Tolkien, 2011) Tämä johtajatyyppi toimii yksinkertaisella periaatteella: Sinä annat minulle jotain ja saat siitä vastineeksi jotain itsellesi. Parhaimmillaan tämä johtajatyyppi on selkeä ja ehkäisee väärinymmärrykset tiimissä, mutta pahimmillaan vaatimukset saattavat ehkäistä luovuutta. (Kat Boogaard, N.d.) (Indeed, 2021) (Braden Becker, 2021)

 

Lopputulos

 

Hypoteesini alussa siitä, että tarinoiden hahmoista löytyy erilaisia johtajia ja heidän kauttaan näiden johtajatyyppien selittäminen on mahdollista, kävi toteen. Oli äärimmäisen mielenkiintoista oppia siitä, mitä hyviä ja huonoja puolia kussakin johtajatyypissä on ja peilata näiden ominaisuuksia kirjan hahmoihin. Odotan innolla kolmannen kirjan lukemista ja sitä, mitä peilattavaa löydän siitä.

 

Kirjoittanut: Emilia Parikka

 

LÄHTEET

 

Braden Becker. 2021. The 8 Most Common Leadership Styles & How to Find Your Own. Artikkeli. Julkaistu 16.06.2021. Päivitetty 16.07.2021. Luettu 16.01.2022. https://blog.hubspot.com/marketing/leadership-styles

 

Indeed. 2021. 10 Common Leadership Styles (Plus How To Find Your Own). Artikkeli. Julkaistu 08.12.2021. Päivitetty n.d. Luettu 16.01.2022. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/10-common-leadership-styles

 

Kat Boogaard. N.d. What Kind of Leader Are You? 8 Common Leadership Styles (and Their Pros and Cons). Artikkeli. Julkaistu n.d. Päivitetty n.d. Luettu 16.01.2022. https://www.themuse.com/advice/common-leadership-styles-with-pros-and-cons

 

Koulutus.fi. 2020. 6 Johtamistyyliä ja miten niitä tulisi käyttää. Artikkeli. Julkaistu n.d. Päivitetty 03.02.2020. Luettu 16.01.2022. https://www.koulutus.fi/artikkelit/6-johtamistyylia-18078

 

MielenIhmeet. 2017. 5 johtajatyyppiä. Artikkeli. Julkaistu n.d. Päivitetty 31.01.2017. Luettu 16.01.2022.https://mielenihmeet.fi/5-johtajatyyppia/

 

Tolkien, J. 2011. Taru Sormusten Herrasta. 2. Painos. Juva: Bookwell Oy.

Kommentoi