Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Tapahtuman tarinallistaminenKirjoittanut: Teresa Ikonen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tarina tapahtumaksi – tapahtuma tarinaksi

 

Kirjat olivat mielenkiintoisia, ja sainkin niistä tuleviin projekteihin todella hyviä oppeja. Perehdyn tässä esseessä tapahtuman tarinallistamiseen, sillä se on itselleni juuri nyt ajankohtainen aihe liittyen suunnitteilla olevaan Case Neverland -tapahtuman toiseen osaan. Näitä asioita tulemme varmasti lähiviikkoina pohtimaan projektitiimin kesken oikein urakalla, sillä opimme virheistämme viime kerralta, ja nyt suunnitteluun panostetaan paljon.

 

Tarinallistaminen on toiminnan kehittämistä asiakasta osallistavan tarinan muotoon. Tarina on faktaa ja fiktiota sisältävä juoni, joka tukee palvelupolkua alusta loppuunTapahtuman voi järjestää ilman tarinallistamista, mitä tahansa voi tehdä ilman tarinallistamista. Kuitenkin tarina liitettynä tapahtumasta tulee entistä kiinnostavampi. Tätä ei vielä osata hyödyntää tapahtumissa niin laajassa mittakaavassa kuin olisi mahdollista, ehkä tarinan arvoa asiakkaan näkökulmasta ei tiedosteta, tai yrityksiä pelottaa, että niitä pidettäisiin lapsellisina. Tarinallistaminen on hyvä apu silloin, kun asiakkaalle halutaan tarjota tunteisiin vetoavia ja erottuvia tapahtumakokemuksia. Tapahtumasta muotoillaan juonellinen tarinakokemus, jonka avulla saadaan asiakas kiinnostumaan ja yllättymään. Hyvä tarina myy, mutta hyötyjä tarinallistamisella on monia muitakin.

 

Suurena hyötynä tarinallistamisessa on erottuminen, joka luo kilpailuetua. Tarinat tuovat tuotteistamiseen uutta hohdetta, ja niiden avulla linkitetään asioita yhteen niin, että asiakkaan ymmärrys palvelun merkityksestä juuri hänelle syvenee. Tarina lisää aikaa, jonka asiakas viettää palvelun parissa, ja se madaltaa ostamisen kynnystä.

 

Tarinallistaminen tarkoittaa tapahtumissa seuraavia asioita:

 • tapahtuman strateginen muotoilu tarinaksi
 • tunne ja vaikuttavuus
 • teemasta tarinaan, kokonaisvaltaisuus, juonellisuus
 • havainnollistaminen
 • moniaistisuus, tarina kaikilla kerronnan keinoilla
 • fiktiivisen tarinankerronnan ja dramaturgian hyödyntäminen
 • juoni, syy-seuraus-suhteet.

 

Hyvin suunnitellussa tapahtumassa on yllätyksellisyyttä, josta tulee osallistujille elämyksellisiä kokemuksia. Tässä tarinallistamisen hyödyntäminen yhdistettynä yllättävään juonenkäänteeseen ylittäisi asiakkaan odotukset ja jäisi varmasti mieleen pitkäksikin aikaa. Olennaista on tietenkin, ettei asiakkaalle kerrota etukäteen jokaista pientä yksityiskohtaa, vaan ainoastaan suuremmat linjat. Tapahtuman jatkoa ajatellen pienetkin mieleen jäävät asiat ovat suuria, sillä juuri niistä tilanteen kokenut kertoo eteenpäin mahdollisille tuleville potentiaalisille asiakkaille.

 

Yllätyksellisyyttä voivat olla:

 • esiintyjä tai ohjelma, jota ei kerrota etukäteen
 • tarjoilu
 • tilat
 • juontaja
 • teema
 • tapahtuman idea
 • palveluhenkisyys
 • perinteistä poikkeava toteutus
 • yhdessä tekeminen
 • giveaway-lahja

 

Tarinallistaminen elämyksellistää, mutta myös selkeyttää asiakkaan ajatusta tapahtumasta. Saimme viime kesältä palautetta, että konseptimme sisältö ja idea eivät olleet täysin selkeitä asiakkaan näkökulmasta, ainakaan markkinoinnin osalta. Näistä palautteista on hyvä ottaa oppia ja kehittää konsepti selkeämmäksi, jotta asiakkaiden on helpompi ymmärtää mistä tapahtumassa on kyse. Näillä opeilla ja kopeilla kohti tulevaa!

 

 

Lähteet:

Vallo, H. & Häyrinen, E. 2016. Tapahtuma on tilaisuus. Helsinki: Tietosanoma Oy.

Kalliomäki, A. 2014. Tarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka. Helsinki: Talentum.

Kommentoi