Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Syksyn markkinointiaKirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tänä syksynä olen ollut osa Promisian markkinointitiimiä. Tiimimme toiminta on ollut aika hajanaista ja vähäistä koko syksyn ajan. Olemme ponnistelleet sellaisessa välitilassa, sillä emme ole oikein osanneet markkinoida yritystämme. Sosiaalisen median kanavamme ovat olleet hiljaiset, eikä yritystämme ole oikein tavoittanut.

 

Operatiivinen suunnittelu

Markkinoinnissa operatiivinen suunnittelu on lyhyen aikavälin suunnittelua, jonka avulla pyritään saavuttamaan tavoitteet. Operatiivinen suunnittelun ajanjakso on yleensä vuosi tai vähemmän. (Tavoitteellinen markkinointi s.89) Meidän tilanteessamme operatiivisen suunnittelun ajanjakso on puoli vuotta. Markkinointia tehdessä tavoitteiden tulisi olla konkreettisia, jotenkin saavutettavissa. Selkeät tavoitteet saa markkinointitiimin yhtenäistämään toimintaa sekä lisäksi se helpottaa tulosten arviointia. Markkinoinnin tavoitteet ovat jaettavissa muutamiin eri ryhmiin: myyntitavoitteisiin, kannattavuustavoitteisiin, hintatavoitteisiin, saatavuustavoitteisiin, viestintätavoitteisiin sekä asiakastavoitteisiin.

Yhdeksi tiimimme kompastuskiveksi nousee varmasti se, että emme asettaneet selkeitä tavoitteita sosiaalisen median saralle. Emme oikeastaan miettineet, että mitä markkinoinnilla haluamme saavuttaa tai mitä haluamme sillä välittää asiakkaille. Konkreettisia ja selkeitä tavoitteita oli saada käyntikortit sekä nettisivumme kuntoon. Toisessa onnistuimme, toisessa emme. Käyntikorttimme ovat hienot ja sopivat mielestäni meille. Halusimme luoda jokaiselle personoidut kortit ja näin päädyimme siihen ratkaisuun, että jokainen tiimin jäsen sai valita oman käyntikorttinsa värin. Käyntikortit aiheuttivat tiimissämme suurta innostusta, sillä niitä oltiin jo tovi kaipailtu. Niiden myötä meidän on huomattavasti helpompi jakaa tietoutta meistä. Monet olivat jo tuskastelleet, että on hieman jopa noloakin, kun ei ole mahdollista antaa yhteystietojaan kätevästi uusille verkostoille.

Nettisivujamme ei ole vielä ehditty muuttamaan, mikä on hieman sääli. Mikä on tietysti ymmärrettävää, sillä nettisivuvelhomme on ollut syksyn todella kiireinen. Nettisivumme eivät juurikaan näytä Promisiaa nyt siinä valossa, kun ehkä toivoisimme. Sieltä saa paljon tietoa meistä ja toisaalta ihan kaiken tarpeellisen, mutta niistä ei ehkä välity Promisian meininki. Haluamme markkinoinnilla viestiä nimenomaan sitä mitä sanomme olevamme. Otimme uudet henkilöstökuvat viime keväänä, sillä halusimme niistä trendikkäät sekä välittää jokaisen tiimiläisen omaa persoonaa asiakkaille. Tällä hetkellä nettisivuillamme on kuvat, jotka ovat hieman väsähtäneen näköiset, eivätkä oikeastaan kerro meistä mitään. Monikaan meistä ei myöskään näytä oikein itseltään. Uusissa kuvissa jokainen meistä on huomattavasti helposti lähestyttävämmän oloisia.

 

Haasteita

Uskon, että myös markkinointitiimimme suuri koko vaikutti heikentävästi tiimimme toimintaan. Markkinointitiimissä oli niin paljon ihmisiä, että hommasta katosi tehokkuus, jonka myötä toiminnan voidaan sanoa loppuneen kokonaan. Emme myöskään olleet sopineet kuka tekee mitäkin ja milloin asiat tulee olla tehtynä. Markkinoinnissa suunnitelmallisuus ja tavoitteet ovat tärkeitä.

Markkinoinnin suunnittelu aloitetaan miettimällä mikä yrityksen tila on tässä ja nyt sekä mihin suuntaan halutaan kehittyä. (Tavoitteellinen markkinointi, 2010 s.58) Ehkä koska Promisian suuntaa ei oikein olla osattu määritellä niin se on tehnyt markkinoinnin suunnittelusta vaikeaa.

Markkina-asiakasanalyysin avulla pyritään selvittämään yrityksen menestystekijöitä. Markkinat selvitetään keitä meidän asiakkaat ovat, paljonko markkina-alueella on asiakkaita ja mihin suuntaan niiden määrä kehittyy, paljonko asiakkaamme on valmis käyttämään rahaa vuoden aikana erilaisiin hankintoihin ja paljonko asiakkaamme tuovat rahaa koko markkina-alueelle. (Tavoitteellinen markkinointi s.58)

Promisialla ei ole vielä yhtä yhteistä liiketoimintaa, vaan olemme nyt jakaneet porukan muutamaan ryhmään, jotka yrittävät kasvattaa omaa liiketoimintaansa. Tämän myötä yritämme saada jonkin liiketoiminnan kasvamaan niin suureksi, että sitä voidaan alkaa kehittää vielä suuremmaksi. Paras ratkaisu, jos jokainen liiketoiminta kasvaisi kannattavaksi ja näin ollen Promisian sisällä olisi useita eri liiketoimintoja. Tilanteemme on kuitenkin markkinoinnin kannalta hieman vaikea. Jokaisella projektilla/liiketoiminnalla on nyt omat markkinointikanavamme ja jokaisen markkinointi eroaa hieman toisistaan. Tietysti Promisian sivuille markkinoidaan kaikkia näitä liiketoimintoja, joita teemme. Mutta yhtenäiseen Promisiaan markkinointiin se on luonut ja luo jatkossakin haasteita.

Vaikka tänä syksynä markkinoinnista ei Promisian toiminnan kautta ole oppinut, niin silti mielenkiinto markkinointia kohtaan on säilynyt. Haluan jatkossakin olla mukana tekemässä Promisian markkinointia ja uskon, että sitä pystytäänkin tekemään, kun selkeytämme Promisian toimintaa ja tavoitteita. Toki aion myös muissa projekteissa tehdä markkinointia. Tällä hetkellä olemme aloittaneet kartoittaa liiketoimintaa drinkkien parissa ja siinä otan vastuuta visuaalisesta puolesta ja sen myötä pääsen toteuttamaan liiketoimintamme markkinointia.

 

 

Lähteet:

Tavoitteellinen markkinointi, markkinoinnin tutkimus ja suunnittelu, Leena Raatikainen, Edita 2010

 

Kommentoi