Tampere
28 May, Tuesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Stressin hallinta ja uupumusKirjoittanut: Sofia Lang - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen viimeisen syksyn kamppaillut omaa elämää kuormittavien asioiden kanssa ja halusin perehtyä stressin hallintaan ja uupumiseen vielä paremmin. Stressi on väistämätön osa elämäämme, ja sen hallitseminen on olennaista fyysisen ja henkisen hyvinvointimme kannalta. Yhteiskunnan vaatimukset, työelämän paineet ja henkilökohtaiset odotukset voivat kuitenkin aiheuttaa liiallista stressiä, joka puolestaan johtaa uupumukseen. Jatkossa haluaisin löytää työkaluja stressin ja uupumisen hallintaa varten.

 

Mitä on stressi?

Stressi-sanan kehittäjänä pidetyn Hans Selyen (1974) mukaan stressi voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, minkä vuoksi sen määrittäminen on todella vaikeaa. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Monet tutkijat uskovat, että miltei mikä tahansa myönteinen tai kielteinen muutos voi vaikuttaa yksilöön stressaavasti. Stressin syntymisen kannalta ei ole tärkeää, onko ihmisen kohtaama ärsyke tai tilanne miellyttävä vai epämiellyttävä, vaan miten paljon sopeutumista se vaatii. Myöskään kaikki stressi ei ole haitallista. Keskeistä on, onko stressi tilapäistä vai jatkuvaa. Määräaikaista stressiä ihminen kestää paljon paremmin. Lyhytaikainen stressi ei yleensä aiheuta ongelmia – se saa ihmiset tekemään parhaansa. Pitkäaikainen stressi voi olla monin tavoin vaarallista. Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu paljon yksilön vastustus- ja sietokyvystä, erityisesti näkökulmista ja asenteista. Filosofi Epiktetos sanoi: “Eivät asiat sinänsä vaivaa meitä, vaan meidän käsityksemme niistä.” (theseus.fi, 2011.).

 

Miten stressiä voi hallita?

Stressiä pystyy hallitsemaan monin eri tavoin, ja jokaisen on tärkeä löytää itselleen sopivat selviytymiskeinot stressaaviin tilanteisiin. Yksi avain stressin hallintaan on itsetuntemus. Tietoisuus omista voimavaroista, rajoista ja stressin lähteistä auttaa meitä tunnistamaan tilanteet, jotka voivat johtaa uupumukseen. Mikä juuri sinulle aiheuttaa stressiä? Miten stressioireet näkyvät sinussa? Mikä saa sinut rentoutumaan?

Säännöllinen itsereflektio ja tarvittaessa ammattilaisen apu voivat auttaa hahmottamaan, miten stressi vaikuttaa elämäämme ja miten voimme reagoida siihen tehokkaasti. Toinen merkittävä osa stressin hallintaa on stressinlievitystekniikoiden käyttö. Näitä ovat muun muassa jooga, meditaatio, syvähengitys ja liikunta. Nämä keinot voivat auttaa rentoutumaan ja vähentämään stressitasoja. Säännöllinen fyysinen aktiviteetti ei ainoastaan edistä kehon hyvinvointia vaan myös auttaa vapauttamaan endorfiineja, jotka toimivat luonnollisina stressin lievittäjinä. Lisäksi on tärkeää oppia asettamaan realistisia tavoitteita ja priorisoimaan tehtäviä. Liiallinen työmäärä ja jatkuva suorittamisen tarve voivat johtaa uupumukseen. Työ- ja vapaa-ajan tasapainon ylläpitäminen on olennaista pitkäaikaisen hyvinvoinnin kannalta. (Terveyskirjasto.fi, 2022.).

Tärkeänä asiana, jonka olen itse myös huomannut, on ystävien ja läheisten tarjoama tuki. Sen vastaanottaminen on alkuun vaikeaa, mutta loppujen lopuksi iso apu. Myös hyvä oivallus on keskittyä positiivisiin asioihin ja vatvomisen sijaan etsiä konkreettisia ratkaisuja tilanteeseen. Pyri tunnistamaan asiat, joihin voi vaikuttaa, ja pyri hyväksymään ne asiat, joihin et voi vaikuttaa. Ei myöskään ole laiskuutta olla tekemättä mitään, muista huolehtia riittävästä levosta. Vielä lisäksi on hyvä pyrkiä järjestämään työ-/opiskeluolosuhteet vähemmän kuormittaviksi suunnittelemalla ajankäyttö paremmin, asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen sekä miettiä, voiko jostain luopua ja pyytää tarvittaessa apua. Tehokkaiden työtuntien miettiminen helpotti omaa kalenterointia ja sai tajuamaan, kuinka paljon ”turhaa” työtä tulee tehtyä.

 

Uupumus

Vaikka stressin hallinta on ensiarvoisen tärkeää, on myös tärkeää tiedostaa, että uupumus voi iskeä vaikka olisimme parhaillaan pyrkimässä kohti tasapainoa. Uupumuksen merkkejä ovat muun muassa jatkuva väsymys, unihäiriöt, ärtyneisyys ja keskittymisvaikeudet. Näiden oireiden ilmaantuessa on tärkeää ottaa aikalisä, arvioida tilannettaan ja tarvittaessa hakea ammattiapua. Kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää siis kykyä hallita stressiä ja ennaltaehkäistä uupumusta. Itsetuntemus, stressinlievitystekniikoiden käyttö, realistiset tavoitteet ja työn sekä vapaa-ajan tasapaino ovat avainasemassa tässä prosessissa. Tavoitteena tulisi olla elämänlaadun parantaminen ja kestävien tapojen omaksuminen stressin hallintaan, jotta voimme nauttia elämästä täysillä ilman liiallista taakkaa. (Mieli.fi, 2021.).

 

Lähteet

 Mieli.fi. 2021. Stressin hallinta. Artikkeli. Viitattu 1.12.2023.

https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/tyoelamanmielenterveys/mielenterveys-tyopaikalla/stressin-hallinta/

Mattila, A. 2022. Stressi. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 1.12.2023.

https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00976

Kolsi, K & Korhonen, M. 2011. Stressin kokeminen ja hallinta nuoruudessa. Opinnäytetyö. Viitattu 1.12.2023.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26921/Kolsi_Korhonen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kommentoi