Tampere
28 May, Tuesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalisen median menestysreseptitKirjoittanut: Sahar Arzagani - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sosiaalisen median menestysreseptit
Marika Siniaalto
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Pari sanaa sosiaalisesta mediasta

Tänään sosiaalisella medialla on n. 3,8 miljardia päivittäistä käyttäjää, joka tarkoittaa noin puolta maailman väestöstä. Tästä syystä sosiaalinen media onkin tällä hetkellä valtava tekijä yhteiskunnan kehityksessä vaikuttaen aina trendeistä markkinointiin saakka. Sosiaalinen media on monille mukavaa ajanvietettä, yhteydenpitoa ystäviin ja kiivasta kansalaiskeskustelua. Joillekin se on kuitenkin enemmän, sillä työllistyminen sosiaalisen median avulla on kasvanut hurjasti nykypäivänä. Sosiaalista mediaa käytetään työnteon yhteydessä ja osalle koko ammatti voi olla sosiaalinen media. Somekoordinaattori, somevastaava, sisällöntuottaja, netti on täynnä erilaisia työnimikkeitä, jotka liittyvät sosiaaliseen mediaan.

Sosiaalisen median sisältöjä ammatikseen tuottavan ansiot koostuvat kaupallisen sisällön palkkioista tai kiinteistä kuukausikorvauksista. Ansaintakeinona voi olla myös affiliate-markkinointi, jossa korvausta maksetaan toteutuneista tavoitteista, mikä tarkoittaa linkkejä, joiden klikkauksesta tai niiden kautta tapahtuneesta myynnistä, esimerkiksi bloggaaja saa tietyn suuruisen provision. Kiinteään kuukausipalkkaan voi olla vaikea päästä, mutta omalla aktiivisuudella palkkiotasoa voi pitää jokseenkin samana vuoden ympäri. Sosiaalisesta mediasta voi syntyä ammatti, kun seuraajamäärät kasvavat sisällön ja aktiivisen keskustelun kautta sekä, kun ottaa yhteyttä yrityksiin ja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Tällöin sisällön on oltava kunnossa, sillä yritykset saavat yhteistyöpyyntöjä joka viikko. Pitää miettiä tarkkaan, millä juuri sinä erotut? Somettajan tausta, ammattitaito, mielipiteet ja elämäntavat – niiden pitää olla linjassa yrityksen kanssa.

 

No mitä se markkinointi sitten on?

Markkinoinnin tavoitteena on luoda uusia asiakassuhteita ja pitää olemassaolevia yllä. Luomisessa ja ylläpidossa käytetään erilaisia keinoja ja näiden keinojen avulla saadaan palvelua tai tuotetta kaupaksi.

Marika Siniaallon Sosiaalisen median menestysreseptit oli hyvin mielenkiintoinen ja kompakti opus somemarkkinoinnin aloittamiseen ja ylläpitoon. Tykkäsin myös todella paljon, siitä kuinka kirjasta löytyi, yksinkertaisia ohjeistuksia erilaisiin tarkoituksiin sekä pientä nippelitietoa, joita on helppo soveltaa käytäntöön. Kirja herätti minulle ajatuksia, siitä, miten parhaimmillaan markkinoinnilla voi mahdollistaa sen, että tuote käy kaupaksi itse myyjästä huolimatta. Tällä tarkoitan sitä, kuinka markkinointi on muuttunut ajansaatossa enemmän asiakas lähtöisemmäksi eli ennen asiakasta on pidetty vain ostajana, mutta tulevaisuudessa asiakas on itse se paras myyjä.

 

Some + markkinointi

Nykypäivänä yrityksen on turha tavoitella suuria määriä asiakkaita ilman, että on näkyvillä somekanavissa eikä yksityishenkilötkään pysy maailman menossa nykypäivänä ilman niitä. Sen hyödyntäminen vaatii eri kanavien tuntemusta, roolittamista ja riittävää resursointia kummallekkin osapuolelle. Korkealaatuinen sometekeminen ei siis ole irrallinen osa, vaan osa yrityksen kulttuuria ja liiketoimintaa.

Tuotteita ja palveluita on tarjolla nykypäivänä kuluttajalle niin hirvittävä määrä, että niiden tarjoajan on nähtävä todella vaivaa erottuakseen joukosta. Siniaalto puhui teoksessaan suunnittelutyön tärkeyden puolesta eli 

  • miten etukäteen on mietittävä tarkoitus tekemälleen markkinoinnille.
  • Mikä on yrityksen, tuotteen tai palvelun segmentti?
  • Missä he ovat, miten heidät tavoittaa?
  • Tavoitteet markkinoinnille on oltava selkeät jo somekanavia suunnitellessa.
  • Mitä somekanavia käytetään?
  • Mitä mittareita käytetään?
  • Onko tarkoitus saada ihmiset käymään verkkosivuilla vai ennemminkin lisätä levikkiä ja näkyvyyttä?
  • Lisäksi on tärkeää asettua asiakkaan rooliin ja miettiä asiakasta jopa yksinkertaisissa teksteissä ja kuvissa.
  • Miten tärkeää on tuoda mahdollisimman nopeasti ja selkeästi esille se, mitä asiakas yrityksestäni, tuotteestani tai palvelustani hyötyy.

Onnistunut some-strategia edellyttää siis selkeitä tavoitteita, mittareiden rakentamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Jos ei ole ajan tasalla, ei kerkeä reagoida some trendeihin tarpeeksi nopeasti. Suosittelen Siniaallon teosta pohjaksi, jos somemarkkinointi kiinnostaa. Vähän reilu yli sata sivua sisältää paljon asiaa mistä voi poimia itselleen olellisimmat.

 

LÄHTEET

Janhonen, J. Bloggaaja. Blogspot. Luettu 1.10.2019. https://www.piilotettuaarre.fi

Siniaalto, M. 2014. Sosiaalisen median menestysreseptit. Kauppakamari.

Kommentoi