Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen media yritykselleKirjoittanut: Joonatan Halonen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

1        JOHDANTO

 

Sosiaalinen media on ottanut paikkansa ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Käytämme sosiaalisen median kanavia lähes joka päivä, vaikka emme päivittäisikään niihin mitään. Tunnettuja sosiaalisen median alustoja ovat muun muassa Facebook, Instagram ja Twitter. Näiden alustojen avulla pystymme kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa helposti ja näemme heidän elämästään sen puolen, minkä he haluavat näyttää.

 

Yritysten kannalta sosiaalinen media avaa uusia mahdollisuuksia markkinointiin ja muuhun viestintään. Esimerkiksi Facebookissa yritysten on helppo käyttää kohdennettuja mainoksia ja julkaista vaikkapa uusia kilpailuja. Kuluttajan näkökulmasta yritys, joka käyttää sosiaalista mediaa jollain tavalla hyväkseen saattaa antaa helpommin lähestyttävän kuvan itsestään. Yritykselle voi antaa palautetta suoraan sosiaalisen median alustojen kautta ja usein yritykset myös vastaavat palautteisiin, jotta muutkin näkisivät asiakkaan huomioon ottamisen. Moniin yrityksiin voi myös ottaa yhteyttä esimerkiksi Facebookin chatin kautta.

 

Sosiaalinen media ei ole vain toistemme seuraamista ja kyttäämistä. Se on verkostoitumista, yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Tunnemme olevamme osa jotakin yhteisöä. Tutustumme ihmisiin, joita kiinnostaa samat asiat kuin meitä itseämme. Kuulumme johonkin suurempaan.

2        SOSIAALISEN MEDIAN HYÖTYJÄ YRITYKSELLE

 

 

Nykyään melkein kaikilla yrityksillä on omat Facebook-sivut, jotka saattavat jopa korvata yrityksen omat kotisivut. Omien kotisivujen tekemiseen ja ylläpitämiseen menee aikaa ja rahaa huomattavasti enemmän, kuin Facebook-sivuihin. Kotisivut ovat jo hieman poistuneet muodista, sillä Facebook-sivujen ansiosta yritys tuo itseään esille modernina ja helpommin lähestyttävänä. Nuoret kuluttajat eivät välttämättä osaa edes etsiä yrityksiä muualta, kuin sosiaalisesta mediasta, sillä siellä yritykseen voi olla helpommin yhteydessä.

 

Sosiaalisen median avulla yrityksen on helpompi verkostoitua, olla paremmin tavoitettavissa, saada uusia viestintäkanavia ja lisää näkyvyyttä. Myös tiedon ja palautteen keruu helpottuu, sekä yritys saa kustannustehokkaita viestintätyökaluja itselleen. (Huisma, A. 2011. Hyvä ja paha sosiaalinen media. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.)

 

 

Sosiaalisen median kautta yritys voi helposti tavoittaa monia ihmisiä samaan aikaan. Yksi päivitys voi lähteä leviämään nopeasti ja tehokkaasti. Yritys saa helposti palautetta asiakkailtaan ja pystyy huolehtimaan heistä henkilökohtaisesti vastaamalla palautteisiin julkisesti. Yritys, joka käyttää sosiaalista mediaa oikein ja on aktiivinen somessa tuottaa asiakkailleen ja yritykselle lisäarvoa.

 

 

Parasta some-markkinoinnissa on sen kustannustehokkuus. Päivittäminen ei maksa mitään ja mainostaminen maksaa hyvin vähän esimerkiksi lehtimainoksiin verrattuna. Hyvällä some-tiimillä yritys saa kaiken irti some-markkinoinnin hyödyistä. Luovat mainokset ja päivitykset lisäävät mielenkiintoa ja tuovat lisää asiakkaita.

 

 

 

3        SOSIAALISEN MEDIAN HAITTOJA YRITYKSELLE

 

 

Sosiaalisella medialla on yhtä lailla varjopuolensa. Kaikki internetissä olevat alustat ovat alttiita tietoturvauhille ja hakkereille. Isot firmat ovat jatkuvasti hakkerien tulilinjalla, joten varsinkin heidän täytyy panostaa suuresti uhkien ehkäisemiseen. Nettisivujen kaatuminen ilman kenenkään peukalointia on myös mahdollista. Tällä yritys voi menettää monia asiakkaita. Esimerkiksi, jos sivusto kaatuu ison kävijämäärän takia eivät asiakkaat saa ostettua mitään tai käytettyä vaikkapa etukoodia, jonka he ovat saaneet sosiaalisesta mediasta. Jotkut asiakkaat voivat suuttua yritykselle, jos heidän sivustonsa tai sosiaalisen median tilit eivät toimi.

 

Some-markkinointia tehtäessä on muistettava olla erityisen varovainen, ettei julkaise mitään sopimatonta nettiin. Väärät sanavalinnat tai radikaalit kuvat voivat tuoda monille tunteita pintaan. Varsinkin kansainvälisten yritysten täytyy katsoa hyvin tarkkaan mitä he julkaisevat, ettei heitä syytetä esimerkiksi rasismista. Vuosien varrella monia yrityksiä on syytetty rasismista ja syrjinnästä jotakin väestöä kohtaan vain yhden julkaisun perusteella.

 

Pekka Aulan artikkelissa Organisaatioiden maineriskit: kontekstina sosiaalinen media (2009) kerrotaan kuinka sosiaalinen media vaikuttaa yrityksen maineen rakentumiseen. Yritysten julkaistaessa päivityksiä on muistettava olla realistisia, ettei maineen ja todellisuuden väliin synny kuilua. Yrityksen pitää sisäistää sosiaalisen median vaikutukset ja osata vastata kritiikkiin oikein.

4        MARKKINOINTI SOSIAALISEN MEDIAN AVULLA

 

 

Sosiaalista mediaa voi hyödyntää markkinoinnissa monin tavoin. Kilpailut, tykkäykset ja mainokset voivat levitä räjähdysmäisesti sosiaalisessa mediassa. Onnistunut some-kampanja tuo yritykselle paljon mainetta ja monia uusia asiakkaita. Siksi on tärkeää markkinoida somessa oikein.

 

 

4.1.1        Vaikuttajamarkkinointi

 

Yritykset voivat markkinoida myös jonkun vaikuttajan kautta. Vaikuttaja voi olla esimerkiksi joku julkisuuden henkilö, bloggaaja tai joku ihan tavallinen henkilö. Yritys ottaa yhteyttä mahdolliseen vaikuttajaan ja kertoo tuotteestaan. Tämän jälkeen vaikuttajalle lähetetään yrityksen tuotteita ja hän mainostaa niitä omalla sosiaalisen median kanavallaan. Melkein kaikki isommat bloggaajat tekevät yhteistyötä jonkun firman kanssa. He esittelevät blogeissaan tuotteita ja saattavat antaa myös alennuskoodeja. Alennuskoodien käytön mukaan vaikuttaja saa itselleen palkkaa. Yleensä vaikuttajat saavat rahaa jo siitä, että mainitsevat jonkin firman blogissaan, kuvassaan tai videossaan.

 

Vaikuttajamarkkinointi on yrityksille hyvä markkinoinninkanava, sillä jonkun tunnetun henkilön suosittelema tuote saattaa vaikuttaa luotettavammalta, kuin muut. Vaikuttajamarkkinoinnissa on myös varjopuoli. Vaikuttaja voi tehdä siviilielämässään jotain pahaa, vaikkapa rikoksen. Tämä voi vaikuttaa suoraan yritykseen, jonka tuotetta vaikuttaja on mainostanut. Vaikuttaja yhdistetään yritykseen ja yritystä aletaan boikotoida. Virheiden vuoksi yrityksen on oltava tarkka siitä kenet he valitsevat mainostamaan tuotettaan.

5        POHDINTA

 

Sosiaalinen media on nykypäivänä osa arkipäiväämme. Sen ansiosta voimme seurata haluamiemme henkilöiden elämää ja pystymme kommunikoimaan ystäviemme kanssa. Sosiaalisen median alustat luovat yhteisöjä, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Yrityksille tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä helposti näkyville.

 

Monet sosiaalisen median alustat tarjoavat hyvät mahdollisuudet mainonnalle ja oman yrityksen maineen kasvattamiselle. Facebookissa voi julkaista mitä tahansa ilmaiseksi, eikä sen sisäinen mainontakaan ole kallista. Instagramiin voi lisäillä kuvia yrityksestä ja julkaista alennuskoodeja, joilla saadaan houkuteltua asiakkaita nettikauppoihin. Kaikki sosiaalisen median alustat tuovat asiakkaat todella lähelle yritystä. Somea käytetään päivittäin, joten yritykset saavat asiansa nopeasti sanottua ja julkaisut tavoittavat ison joukon ihmisiä todella nopeasti.

 

Mainokset sosiaalisessa mediassa ovat arkipäivää, mutta niiden kohdentuminen juuri omia tarpeita varten on jo hieman pelottavaa. Nettisivut keräävät dataa käyttäjältä ja käyttävät sitä hyväkseen mainonnassa. Dataa kertyy palvelimille suuret määrät ja sen avulla saadaan selville ihmisen kiinnostuksen kohteet, sivut joilla hän on vieraillut ja monia muita asioita. Näitä hyväksi käyttäen sivun on helppo tarjota sinulle mainoksia, joita todennäköisesti klikkaat. Yksityisyyttä ei internetissä ole.

 

Totta kai sosiaalinen media on yrityksien kannalta hyvä juttu. Minimaalisella budjetilla toteutettu Facebook-kampanja voi tuoda yritykselle paljon enemmän asiakkaita, kuin vaikkapa televisiomainos. Kun yritys hallitsee sosiaalisen median käytön, on se vahvoilla markkinoinnissa.

 

Yrityksen sosiaalisen median tileihin ei voi päästää käsiksi ihmistä, joka ei ymmärrä kuinka paljon tuhoa väärät sanavalinnat voivat tehdä. Boikotointi, syytteet rasismista ja syytteet syrjinnästä ovat täysin mahdollisia skenaarioita, jos yritys ei katso mitä heidän tileillään julkaistaan.

 

Kaiken kaikkiaan viestinnän sosiaalisessa mediassa täytyy olla näkyvää, mutta ei ärsyttävää. Yrityksen täytyy ottaa huomioon tietoturvariskit, jotta tilejä ei kaapata ja säästytään lisätuholta. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ovat mullistavia, mutta yrityksen täytyy panostaa hyvin paljon sen hallitsemiseen.

 

 

 

LÄHTEET

Aula, P. 2009. Organisaatioiden maineriskit: kontekstina sosiaalinen media. Luettu 15.11.2017.

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34864059/Aula-organisaatioiden-maineriskit-sosiaalinen-media.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1511628645&Signature=olp1pHoVwR%2BkETPiLtYccIn0QkY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DOrganisaatioiden_maineriskit_Kontekstina.pdf

 

Huisma, A. 2011. Hyvä ja paha sosiaalinen media. Jyväskylän yliopisto. Viestintätietei-den laitos. Pro gradu -tutkielma. Luettu 15.11.2017. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26536/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201102081755.pdf?sequenc

 

Kommentoi