Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Someen uutta potkua!Kirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sisältömarkkinoinnin työkalut
Mikko Rummukainen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

Projektin on päämääränä nousta Suomen tunnetuimmaksi paperituote brändiksi vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteen vuoksi projektimme on hyvin kasvun hakuinen sekä ajoittain nopeatempoinen. Kasvu tavoitteemme perustuu sosiaalisen median, Instagramin sekä Tiktokin avulla laajenemiseen niin suomessa kuin ulkomaillakin.

 

Päätuotteenamme on kalenterit, vihkot sekä tarra-arkit. Kaikki tavaramme tullaan tekemään Suomessa käsityönä laadukkaista materiaaleista. Tarkoituksena olisi tarjota 15-35 vuotiaille naisille visuaalisesti kauniita tuotteita, jotka on suunniteltu yksilöä varten. 

 

Projekti on ollut vauhdissa nyt kuusi kuukautta, joten on hyvä miettiä hetki missä olemme. Koimme syksyllä monia vastoinkäymisiä sekä haastavia ongelmia liittyen toiminnan aloittamiseen. Nyt olemme päässeet yli alku notkahduksesta ja suuntana on brändin rakentaminen. Aloitamme alusta ja käymme kaikki vanhat muistiinpanot läpi peilaten niitä meidän toimintaamme, onko syksyn arvolupauksemme yhä linjassa vai olisiko aika kirkastaa niitä? Loimme viime viikolla uudet tavoitteet käyttäen kyseistä somekaavaa apuna.

Asiakashankinta

Laadukkaan sekä houkuttelevan sisällön tuottaminen on tällä hetkellä isoin kärkemme. Olemme rajanneet Facebookin pois aktiivisen sosiaalisen media palveluista, koska ihanneasiakas ryhmämme ei vietä yhtä paljon aikaa siellä verrattaen Tiktok, Instagram tai Pinterest. Projektilta täten löytyy passiiviset Facebook sivut, koska verrattain Suomen some käyttäytymiseen on se vieläkin ylivoimaisesti käytetyin. Mikäli aktivoimme muitakin kanavia, on meidän hyvä käyttää kanavien hallintaan apu sovelluksia. Jotta tehdä julkaisuja ja ajastaa luonnoksia kaikille kanaville samanaikaisesti. Kanavien yleisilme on täten helpompi luoda, suunnitelmallisempi sekä brändi ilmeen mukaisempi.

 

Facebook:

Facebookia käyttää naisista 60 % ja miehistä 49 % päivittäin.

80 % yhteydenpitoon, 43 % viihteeseen, 27 % brändien tai yritysten seuraamiseen.

 

Instagram:

Instagramia käyttää naisista 33 % ja miehistä 29 % päivittäin.

62 % yhteydenpitoon, 61 % viihteeseen, 40% brändien tai yritysten seuraamiseen. 

Suomen somekatsaus 2019-2020 (SlideShare. N.d.) 

 

Vaikka instagram valtavirrallisesti ei ole yhtä tehokas kuin Facebook, kannattaa meidän silti käyttää sitä pääkanavana. Asiakas löytää meidät hyvän avainsana avulla. Avainsanojen määrittämisessä on tärkeää, että julkaisuita löytyy yli 75 000 ja alle 999 999 kappaletta. Hastagiksi ei kannata myöskään valita liian käytettyjä termejä, kuten #tarrat tai #design. Olemme tarkentaneet avainsanat ihanne asiakkaan käyttäytymisen perusteella, kuten #organisoitukoti #diyofficedecor. Hastagien avulla kohdennamme postauksia yhä tarkemmin kohti oikeaa kohdeyleisöä.

“Jokaiseen kommenttiin voi lisätä 30 avainsanaa, mutta tämän suurempaa määrää ei kannata käyttää sillä Instagram voi tulkita julkaisun roskapostiksi.” (Welch 2018, 70.) 

 

Sisältö

Tulemme testaamaan kuvan mukaista mallia Reach, Engage, Activate, Nurture. Mallin tarkoituksena on saada asiakas vakiintumaan sekä asiakkaalle johdonmukainen ostopolku. 

Esimerkiksi Heemi kesälomakampanja

Reach – Kesälomalta paluu – milloin on yleisin aika palata, mitä tunteita se herättää

Engage – Koulu- tai työpäivään valmistautuminen -näillä keinoilla onnistunut kääntämään unirytmin

Activate – Arjen hallitsemiseen helpottavat työkalut, tarrat + kalenteri + vihko Limited edition pakettina

Nurture – Tagaa storyyn oma kuva Heemin kanssa käyttäen hästägiä #heemicalendar, jaamme kuvan seinällämme!

 

Sosiaalisen median laadun mittaus

Tulemme asettamaan tavoitteita sekä mittaamaan sosiaalisen median laatua usein oheisten ohjeistuksien mukaisesti. Näiden lisäksi tulemme tekemään asiakaspalautteen hankintaa sekä laajoja haastatteluita alla olevien runkojen mukaisesti.

Vuosittain: sisältömarkkinoinnin suunta- ja kehitystyö: määritetään vuoden tärkeimmät teemat, seurataan sisältöjen menestymistä pitkällä aikavälillä ja tarvittaessa päivitetään sisältötyyppejä.

Puolen vuoden välein: huomioidaan tiedossa olevat tai tulevat tuotteet, palvelut ominaisuudet ja tapahtumat, joiden on hyvä esiintyä sisällöissä tai joihin halutaan sisällöillä ohjata.

3–6 kuukauden välein: tutustutaan puolivuosittain alalla tai asiakkaiden elämissä esille nouseviin trendeihin ja muutoksiin. Samalla huomioidaan, mikäli haluamme nostaa aiheita tai painopisteitä.

Kuukausittain: Kokous, jossa suunnitellaan tuotettavat sisällöt ja niiden julkaisut seuraaville 1–3 kuukaudelle, määritellään kuka vastaa luomisesta sekä sisällön suunnittelusta ja päätetään aikataulut tarkemmin.

 

 Asiakashaastattelun runko – Some brändin kartoittaminen

Teemme taustatutkimusta liittyen X-brändin kehitysprojektiin, jolla kasvatetaan asiakasymmärrystä.

 

Erityishuomiona ovat X-brändin tarjooman vahvuudet ja heikkoudet sekä erottautumistekijät kilpailijoihin nähden. Haluamme selvittää, missä asioissa tai millä keinoin X-brändi voisi luontevimmin erottautua tällä markkinalla muista ja vastata erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ostopolun eri vaiheissa entistä paremmin. Minkälaiset viestit, lähestymistavat tai sisällöt voisivat tavoittaa asiakkaat paremmin?

 

■ Millä tavoin etsit tarvitsemiasi ratkaisuja? (parhaat mediat, sisältötyypit, kanavat)

■ Minkälaista tietoa (ja missä muodossa) kaipaat X-brändin tarjoomasta?

■ Onko sinulla mielessä jotain hyvää esimerkkiä X-brändin kaltaisen toimijan tekemästä markkinointiviestinnästä (verkossa)?

■ Muistatko, miten myyntipolku eteni, kun mietit myös X-brändiä?

■ Mikä sai vaihtamaan tai hankkimaan uuden ratkaisun?

■ Jos olette kilpailuttaneet eri toimijoita, niin mitkä seikat vaikuttivat valintaan?

■ Mitä kautta päädyitte ottamaan yhteyttä X-brändiin, vai otettiinko teihin yhteyttä ensin?

■ Mitä tapahtui ennen kuin ryhdyitte harkitsemaan X-brändiä potentiaalisena?

■ Mitkä seikat X-brändissä puolsivat valintaa? Missä X-brändi on selkeästi vahvimmillaan?

■ Entä millä alueella X-brändi ei ole tarpeeksi tuttu, tai on heikoimmillaan brändinä verrattuna muihin?

■ Kun olet ostamassa X-brändin tarjoamaa tuotetta/palvelua (esimerkiksi tuote/palvelu A tai B, haastattelun fokuksesta riippuen), mikä tapa löytää tietoa on sinulle paras?

■ Minkälaisia ominaisuuksia odotat näkeväsi kumppani­ehdokkailta?

■ Tuntuuko sinusta, että markkinoilta puuttuu tietynlainen toimija, eli ovatko palveluntarjoajat liian samanlaisia keskenään? Vai onko helppoa löytää monipuolisia toimijoita?

■ Kun tutustut erilaisiin vaihtoehtoihin (koskien X-brändin toimintaa), minkälaisiin tarpeisiin haet ratkaisua (jos tarvitsee esimerkkejä: turvallisuus, varmuus, hauska kumppani, yms.)?

■ Mikä on paras näkemäsi tapa ottaa yhteyttä tai markkinoida esimerkiksi X-brändin tuotteeseen/palveluun A tai B liittyen?

■ Entä minkälaista viestintää odotat asiakkaana X-brändiltä (muutenkin kuin yhteyshenkilöltäsi), kun päätös hankinnasta on jo tehty ja yhteistyö on alkanut?

■ Jäikö jotain vielä sanomatta liittyen X-brändiin tai sen kaltaisiin toimijoihin ja niihin liittyviin erottautumis­tekijöihin?

Lähteet:

Mikko Rummukainen, Ida Hakola, Ilona Hiila, Sisältömarkkinoinnin työkalut. Otava. 2019

Suomen vuoden 2019-2020 somekatsauksaus (SlideShare. N.d.)

Welch, D. Social media marketing 2019. E-kirja. Bro Books. 2019

Kommentoi