Tampere
22 May, Wednesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Soluessee: Idiootit ympärilläniKirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Thomas Eriksonin kirja Idiootit ympärilläni pohjautuu jo 20 vuotta käytössä olleisiin IPU-instituutin profiilianalyyseihin. Kirja kertoo konkreettisesti neljästä eri persoonallisuustyypistä, joiden perusteella ihmiset voidaan jaotella. Eri ihmistyyppien ja niiden käyttäytymismallienymmärtäminen auttaa käsittämään, miksi ihmiset toimivat samoissa tilanteissa niin eri tavalla. Vahvuuksien tunnistaminen käyttäytymismallien avulla voi auttaa mm. erilaisten tiimien rakentamisessa sekä viestinnän parantamisessa. Kirjan teoriat ovat osaltaan karkeita yleistyksiä ihmisten käyttäytymismalleista ja useissa ihmisissä voi olla eri värien yhdistelmiä. Profiilianalyysi kertoo toimintatavoistamme ja tavastamme viestiä muiden kanssa, eikä suinkaan koko henkilön syvintä olemusta voida näillä määrittää. Kuitenkin ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja erilaisten ihmisten ymmärtäminen helpottuu, kun ymmärtää miksi eri ihmistyypit käyttäytyvät miten käyttäytyvät ja miten heidän kanssaan on helpoin löytää sama aaltopituus.

Tässä vielä lyhyet kuvaukset pääpirteittään eri väreistä ja niille
tyypillisistä käyttäytymismalleista.

 

PUNAINEN- Hallitseva

Punaiset ovat ulospäinsuuntautuneita ja asiakaskeskeisiä tehopakkauksia, jotka eivät pidä tehottomuudesta. Punaiset tyypit ovat luontaisia johtajia ja he hakeutuvat työelämässä usein esimiestehtäviin.  Punaiset tyypit reagoivat nopeasti ja toimivat sitäkin nopeammin.

Kilpailunhaluinen, voimakas, kärsimätön, ongelmanratkaisija, kunnianhimoinen, aikaansaava

 

KELTAINEN- innostava

Keltaiset ovat ulospäin suuntautuneita ja ihmissuhdekeskeisiä. Keltaiset ovat myös nopeita reagoimaan mutta ovat punaisiin verrattuna haaveilijoita. Keltaisia ei kiinnosta rutiinit tai normit. He ovat usein ihmisten huomion keskipisteessä ja myös tekevät töitä ottakseen kaikki huomioon.

Verbaalinen, avoin, empaattinen, luova, spontaani, tunteellinen, huomionkipeä

 

VIHREÄ- vakaa

Vihreät ovat sisäänpäin kääntyneitä ja ihmissuhdekeskeisiä. Heille tyypillistä on välttää konflikteja parhaansa mukaan ja miellyttää muita. Vihreät reagoivat rauhallisesti tilanteessa kuin tilanteessa. He eivät ole erityisen muutoshaluisia. Vihreät ovat todella lojaaleja ja vaalivat ihmissuhteitaan.

Kärsivällinen, luotettava, hillitty, sisukas, varovainen, avulias, suorittava

 

SININEN- analyyttinen

Siniset ovat sisäänpäin kääntyneitä ja asiakeskeisiä tyyppejä, jotka reagoivat asioihin hitaasti ja analyyttisesti. Siniset eivät ole erityisen kiinnostuneita ihmissuhteista. He haluavat ottaa asioista paljon selvää ja ovat hyviä organisoimaan asioita.

Tutkiva, tarkka, looginen, perfektionisti, sovinnainen, etäinen, järjestelmällinen.

 

PROMISIAN PAJA

Pidimme tiimimme kanssa pajan kirjaan perustuen. Kirja on akatemia ympäristössä monelle tuttu ja kaikki tiesivät heti pajaan tultaessa mistä on kyse. Mielestäni ongelmaksi kuitenkin nousi se, että ihmisten perehtyminen asiaan oli eri tasolla. Osa tiimiläisistä oli lukenut kirjan ja osa vain kuullut, että tällainen on olemassa. Pajan alkuun kävimme läpi, millaisia eri värit ovat. Tämän käsittely vaati osalta enemmän aikaa, kun taas osa tiimistä oli jo ehtinyt analysoimaan, millainen itse on.  Täten lähtökohtamme oli hyvinkin sekalainen. Muutama tiimissä oli todella innoissaan aiheesta ja mieluusti käsitteli näitä asioita. Kun taas joillekin asia herätti jopa hieman negatiivisiakin tunteita. Analysoimme pajassa paljon, millaisia olemme ja monet halusivatkin käydä läpi, minkä he kokevat värikseen ja miten muut kokevat hänet.

Kävimme pajassa läpi, kuinka palautetta tulisi antaa erilaisille väreille. Oma tarkoitukseni tässä oli lähinnä herätellä ihmisiä siihen, että ihmiset ottavat ja antavat palautetta eri tavalla vastaan ja se pitää ymmärtää. Tämä myös vei keskustelua hieman pois väreistä, mikä oli tilanteessa ehkä hyväkin. Jokainen jakoi kokemuksiaan ja tuntemuksiaan, kuinka palautetta tulisi antaa. Olemme tiimissä paljon puhuneet palautteenannosta ja siitä, että sitä tulisi antaa enemmän. Tästä syystä koen, että oli hyvä avata palautteenantoakin, sillä ihmiset kokevat erilaiset asiat eri tavalla kuin toiset.

Suurin osa ajastamme pajassa meni ehdottomasti omaan ja muiden analysointiin. Olisin halunnut käsitellä vielä enemmän pajassa, miten näitä kyseisiä värejä voi hyödyntää tiimissä ja tiimin erilaisissa tilanteissa.

Palaute pajasta oli pääasiassa hyvää. Monesti puheeksi kuitenkin nousi ihmisten lokerointi jonkinlaisiin kategorioihin. Ja myös ehkä pelko, mitä tapahtuu ihmisten käyttäytymiselle, jos heidän oletetaan käyttäytyvän jollakin tietyllä tavalla. Paja oli erilainen ja kiinnostava monien mielestä. Idiootit ympärilläni -kirja ei kuitenkaan saanut tiimiämme innostumaan aiheesta sen suuremmin.

 

VÄREIHIN JAKAMISEN HYÖDYT JA HAITAT

Jokaisella värillä on erilainen tapa toimia ja tästä syystä tiimissä on hyvä olla kaikkia värejä. Näin lopputuloksesta saadaan hyvä, koska oikeastaan, mikään työtehtävä ei jää tekemättä. On hyvä, että esimerkiksi jossakin projektissa on joku, joka haluaa tutkia faktoja ja pitää sitä tärkeänä onnistumisen kannalta. Lisäksi tarvitaan ihminen, joka saa asiat tapahtumaan, jolloin asiat eivät jää puheen tasolle. Joku, joka osaa koota asiat tarvitsee ympärilleen ihmisiä, jotka oikeasti tekevät ne asiat. Joissakin projekteissa ja tehtävissä voi olla parasta, että tiimistä löytyisi vähintään yksi kutakin väriä. Emme kuitenkaan itse tiimissämme ole kokeilleet jakaa pienempiä ryhmiä sen mukaan, mikä väri kukin on.

Viime viikolla suunnittelimme Promisian tulevaisuutta ja tässä testasimme jakaa tiimiämme abstrakteihin ja konkreettisiin ihmisiin. Testasimme niin, että pikkutiimeistä löytyi kaikkia ja niin, että pikkutiimeissä oli vain tietyntyylisiä ihmisiä. Joitakin johtopäätöksiä keskusteluista oli havaittavissa. Ainakin suurin osa meistä koki, että parasta keskustelua ja tekemisen meininkiä löytyi tiimeistä, joissa oli niin abstrakteja kuin konkreettisiakin ihmisiä. Monista kuitenkin tuntui siltä, että eri ”persoonallisuustyypit” alkoivat välillä liikaakin määrittää sitä, kuinka erilaiset ihmiset käyttäytyivät. Jokainen pystyy oikeasti opettelemaan käyttäytymään erilaisilla tavoilla, mutta se mikä tulee ihmiseltä luontaisesti on se, miksi ihmisiä määritetään johonkin tiettyyn tapaan.

Vaaranahan erilaisilla ”lokeroineilla” ja jaotteluilla on se, että ihmiset eivät enää käyttäydy heille luontaisesti. Vaan he alkavat käyttäytyä sen mukaan, mitä jossakin kirjassa sanottiin tai mitä he kokevat, että muut odottavat heiltä. Tässä on myöskin vastapuolelle opiksi: ei pidä koskaan olettaa, että joku käyttäytyisi tietyllä tavalla vain koska hän on keltainen tai vihreä. Tällöin ei luo toiselle ihmiselle painetta esimerkiksi olla aina tehokas ja iloinen, sillä jokaisella meistä on joskus huonojakin päiviä.

 

ME

Olemme molemmat vahvasti keltaisia. Keltaisuus näkyy meissä mm. ulospäin suuntautumisena sekä siinä että nautimme huomiosta. Meille elämä on useimmiten yhtä juhlaa ja jos näin ei ole kyllästymme helposti. Naureskelemme itsekin sille, että kiinnostuksemme lopahtaa helposti kun ruvetaan puhumaan ”oikeista” asioista. Tulevaisuuden visioista haaveilu ja mitä hulluimpien juttujen suunnittelu on meille mieleisempää. Hyvänä esimerkkinä unelmaprojektimme, jonka aiomme vielä jossain kohtaa toteuttaa. Haluamme ostaa pomppulinnan! Emme ole juuri suunnitelleet, että mitä sillä teemme tai saammeko tehtyä sillä rahaa, mutta silti se on saatava. Mielenkiintomme asioita kohtaan lopahtaa nopeasti ja uutuuden viehätys vie meitä helposti mukanaan. Olemme hieman levottomia haaveilijoita. Parhaimmillaan kuitenkin
pystymme innostamaan muita uusiin asioihin mukaan. Myös keltaisille tyypillinen avoimuus ja tunteiden näyttäminen on meille molemmille ominaista. Keromme fiiliskierroksella mitä meille todella kuuluu ja näytämme tunteitamme niin hyvässä kuin pahassakin. Myös menojalka vipattaa keltaisilla ehkä hieman muita enemmän, tästä olemmekin saaneet toisinaan kuulla kuittailua.

Kirjaa emme ottaneet millään tapaa turhan vakavasti, emmekä koe, että nämä olisivat jonkinlaisia totuuksia. Me keltaisen värin edustajat pidimme kirjaa hauskana ja meille kyseiselle värille tyypilliset ominaisuudet sattuivat osumaan hyvin yksiin. Ihmisten persoonallisuudet ovat kiehtovia ja tästä onkin hyvä lähteä syventymään aiheeseen, mikä saa meidät käyttäytymään niin miten käyttäydymme?

 

Amanda Hiltunen ja Henna Koivula

Kommentit
  • Minna Järvinen

    Heippa Henna ja Ama! Ensimmäisenä nousi todella selkeästi se pajatilanne mieleen missä me kävimme värejä läpi. iHmeellistä kuinka sitä voikaan muistaa näin hyvin! Harmi kuulla, että paja ei mennyt teidän suunnitelmien mukaan ja harhauduimme aiheesta. Koska nähdään pomppulinna? 😉

    29.10.2018
Kommentoi