Tampere
21 May, Tuesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Skenaario videoliiketoiminnalle “Tulevaisuuden vahva viestijä”Kirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Skenaario ”Tulevaisuuden vahva viestijä”

Tämä skenaario on valittu Value Creativen videoliiketoiminnan strategian tueksi ja sen on tarkoitus helpottaa suuntaviivojen vetoa, kun strategian eri steppejä tullaan asettamaan. Skenaario eli tulevaisuuskuva on kirjoitettu kursiivilla ja sen pohdinta osuus leipätekstillä.

 

Videoiden kulutus eri käyttötarkoituksissa kasvaa kaikkien ikäluokkien ja kaiken kokoisten yritysten keskuudessa. Videoiden käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi erilaiset koulutusvideot, kuten opetus- ja tutoriaalivideot, viihdevideot, uutisvideot ja livevideot. Yrityksissä videoiden käyttö kasvaa sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä, koulutuksessa ja markkinoinnissa.

 

Samalla kun videoiden kulutus kasvaa, yksittäiseen videoon käytetty aika vähenee. Toisaalta livestream-palveluihin käytetty aika kasvaa. Printtimedian vähentyminen jatkuu entisestään mm. ekologisista syistä. Videoita kulutetaan eri medialaitteilla kasvavassa määrin, mutta toisaalta erilaiset medialaitteet saattavat tulevaisuudessa yhdistyä, jolloin medialaitteiden kokonaismäärä vähenee. Lisäksi teknologian kehittyessä perinteisen videon rinnalle nousee erilaisia vaihtoehtoja, kuten VR ja hologrammit.

 

Videoiden kulutuksen, kysynnän ja tuottajien määrän kasvaessa ja teknologian kehittyessä videotuotanto nopeutuu, resurssit lisääntyvät ja tuotannon laatu kasvaa. Videoteknologia kehittyy tekoälyn ja automaation myötä ja se mahdollistaa ammattimaisen videokuvaamisen myös harrastekuvaajille.

 

Kaiken kokoiset yritykset alkavat tuottamaan videoita myös itse. Itse tuotetuissa videoissa käytetään itse kuvatun materiaalin lisäksi myös videopankeista löytyvää valmista materiaalia. Videoiden oman tuotannon lisäksi yritykset tulevat käyttämään videoiden tuotannossa myös verkkopalveluita ja isoja kansainvälisiä toimijoita, jotka mahdollistavat videotuotannon kustannustehokkuuden. Kustannustehokkuuden myötä yksittäisen videon keskihinta ja käyttöikä laskee.

 

Sosiaalisten medioiden määrä pysyy suunnilleen samana kuin nykyään, mutta uudet sosiaalisen median palvelut syrjäyttävät nykyisiä.

 

Energian kulutus kasvaa, koska videotiedostojen koko kasvaa ja videotiedostot vaativat enemmän energiaa laitteilta ja servereiltä. Kuvauskalusteiden ja -laitteiden elinkaari lyhenee teknologian nopean kehityksen myötä.

 

Skenaariossa kuvataan videoiden kuvauksen edelleen kasvavan ja niiden helpottuvan monipuolisesti jokaisella toimialalla ja erilaisissa toiminnoissa. Videoiden kuvauksen helpottuminen tuottaa haasteita muuttaa perinteistä videokuvaamista. Nykyään kuvaamiseen käytetään tavallista järjestelmäkameraa ja kuvaan ei tuoda uusia ulottuvuuksia tai noudateta uusinta teknologiaa.

 

Tulevaisuudessa uskotaan uuden teknologian kehittyvän entistä nopeammin ja puhelimet muuttavat muotoa. Nykyään voidaan nähdä esimerkiksi matkapuhelimissa selvää tekoälyn kehitystä muun muassa kuvantunnistamisessa. Tämä koskee kuitenkin edelleen vain perinteisen 2D-kuvan tunnistamista. Virtuaalitodellisuuden lisääntyessä medialaitteille tulee entistä enemmän vaatimuksia ja työtehon lisääminen on välttämätöntä. Teknologian kehitys toki mahdollistaa tämän kymmenen vuoden aikana.

 

Value Creativen kannalta skenaario vaikuttaa sopivan nykyiseen liiketoimintamalliin hyvin ja se noudattaa tuloksellista suuntaa vielä kymmenenkin vuoden päästä. Hyvistä näkymistä huolimatta Value Creative kannattaisi suunnata entistä enemmän alustapainotteiseksi. Tarkoitus olisi luoda enemmän valmista materiaalia yritysten käyttöön videoeditoinnin helpotuttua. Tällöin yritysten ei tarvitsisi tuhlata aikaa kuvaamiseen vaan ne voisivat kerätä tarvittavan materiaalin videokirjastosta. Tämä mahdollistaisi edelleen tuloja Valuea Creativelle, vaikka videokuvauksen tilaaminen saattaisi vähentyä.

 

Skenaario noudattaa nykyisellään olevaa videotrendiä ja jatkaa sen suosiota edelleen tulevaisuudessa. Digitalisaation megatrendi säilyy sekä voimistuu ja tämä vaikuttaa positiivisesti päätöksiin, joita tehdään jo tässä vaiheessa Value Creativessa.

 

Siitä huolimatta Value Creativen visio videotuotannossa on riskialtis. On mahdollista, että tulevaisuudessa ison yhteisön pitäminen yllä saattaa heikentyä työn vähetessä. Toisaalta tämä antaa syyn uskoa, että Suomen markkina on ainoastaan liian pieni tällaiselle toiminnalle ja sitä on laajennettava ulkomaille. Näillä näkymin globalisaatio videotuotannossa voimistuu ja tuloksen tekeminen vaatii entistä enemmän koko maailman laajuista liiketoimintaa.

 

Seuraavassa taulukossa mietitään Value Creativen vahvuuksia ja heikkouksia 2030 vuonna ja skenaarion mahdollisuudet ja uhkia Valuelle.

TAULUKKO 2. SWOT-analyysi 1. skenaariosta Value Creativen näkökulmasta

VAHVUUDET

1.    Videotuotannon ammattitaito

2.    Alustan kehittäminen videokuvaajille.

3.    Kehittymiskyky

HEIKKOUDET

1.    Ei ammattitaitoa uusille teknologioille.

2.    Ei automatisoitua tuotantoa

MAHDOLLISUUDET

1.    Uusi teknologia – VR, hologrammit

2.    Automaatio nopeuttaa tuotantoa

3.    Videon trendi kasvaa

UHAT

1.    Töiden riittävyys

2.    Taloustilanteen heikentyminen

3.    Videoita ei osteta vaan ne tehdään itse

Kommentoi