Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Sisäisesti vahvaKirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vahva
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Nyky-yhteiskunnassa on entistä hankalampaa olla läsnä tässä hetkessä. Sisäisen voiman harjoittaminen on Bertrand Larssenin mukaan tehokas keino oman läsnäolon kartuttamiseen nykyhetkessä. Sisäinen voima tarkoittaa sitä, että ihminen kokee olevansa turvassa ja tilanteen päällä siinä hetkessä.

”Oma mieli on ihmisen vallassa, ei se mitä ympärillä tapahtuu. Kun tämän ymmärtää, löytää vahvuuden.” Marcus Aurelius

Usko omiin kykyihin

Sellainen ihminen, joka on sisäisesti vahva, tulee saavuttamaan elämässään haluamansa asiat. Yleensä sisäisen voiman omaavat lapset, jotka eivät ole kokeneet epäonnistumisia ja muiden ihmisten epäilyjä heidän kyvyistään. Kuten lapset alitajuisesti ajattelevat, miksi piitata epäilijöistä tai valittajista. Jos menestyy jossain, se ruokkii entistä enemmän motivaatiota ja liikkeellä pysymistä. On hyvä edetä askel askeleelta kohti tavoitteitaan. Elämä voi Bertrand Larssenin mukaan olla todella muutakin, kuin vain ok tai tyytymistä tähän ihan ok elämään. On siis tehokasta käskeä itsensä sanomaan: ”Minä uskon, että pystyn”.

Edessä on epävarmuutta ja epäilyä, mutta lopulta kaikki on mahdollista, ja meistä jokainen pystyy mihin vain, kunhan uskomme pystyvämme. Usko on hyvä olla siitä, että meillä on menestymiseen kaikki tarvittava. Kirjailija siteeraa myös teoksessaan Mahatma Gandhia, jonka mukaan uskomuksistamme tulee ajatuksiamme, ajatuksistamme tulee tekoja, teoista tulee tapoja, tavoista tulee arvoja, ja arvot määrittävät kohtalomme.

Jokainen päivä ja jokainen sekunti voimme valita eri tavalla, kuin olemme aiemmin valinneet. Meillä on siihen vapaus ja kyky, ja on oma päätöksemme, miten loppupeleissä valitsemme. Bertrand Larssen toteaa kirjassaan, että elämäänsä voi elää kahdella tavalla: Voi elää, kuten muut ihmiset odottavat sinun elävän, tai voit ottaa täyden hallinnan ja vastuun elämästä, ja tehdä juuri niitä asioita ja siten, kuin haluat. Pientenkin valintojen merkitys on lähes yhtä suuri kuin suurempien valintojen kohdalla elämän mittaisesta perspektiivistä katsoen.

Teot tuottavat herkästi lisää tekoja. Pystymisen ja onnistumisen tunne saavat aikaan lisää tekoja, jotka pyrkivät aiheuttamaan saman onnistumisen tunteen jatkossakin. Pelottomuus on asia, jonka kirjailija nostaa teoksessaan tärkeäksi ominaispiirteeksi sisäisesti vahvalle ihmiselle. Virheitä sattuu matkan varrella kaikille, mutta tärkeää sisäisen vahvuuden kasvattamiseksi on olla pelkäämättä virheitä, epäonnistumisia ja haasteita.

Elämän organisointi

Bertrand Larssen toteaa järjestyksen, tehtäväluetteloiden tekemisen sekä elämän ja ajanhallinnan ylläpitämisen vahvistavan sisäistä vahvuutta. Seuraavan päivän suunnitelma tulee tehdä edellisenä päivänä ja sama viikkojen suunnittelemisen kanssa.

Asiat tulee kirjailijan mukaan tehdä yksi kerrallaan. Multitaskaaminen on erittäin huono toimintatapa aivojemme kannalta. Aivot eivät luonnostaan pysty keskittymään kahteen asiaan samaan aikaan, jolloin aivotoiminnan helpottamiseksi sekä tehokkaamman työskentelyn turvaamiseksi, on hyvä tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Multitaskingin vastakohta on monotasking, joka nimensä mukaisesti tarkoittaa yhden asian tekemistä kerrallaan.

Keinoja laiskuudesta eroon pääsemiseksi

Bertrand Larssenin mielestä laiskuus on huono piirre, ja siitä on kaikin voimin pyrittävä eroon. Kelkan suunta on mahdollista muuttaa vaikka yhdessä päivässä, kunhan tekee itse päätöksen päästä eroon laiskuudesta. Jahkailu on laiskuuden yksi muoto kirjailijan mukaan, ja siihen kuuluu olennaisesti asioiden lykkääminen ja tekemään ryhtymisen välttely. Vitkutteluun ja jahkailuun kuuluu, että tekeminen nähdään raskaampana, kuin tekemättä jättäminen. Sisäisesti vahva ihminen ei kohtaa laiskuutta, tai jos kohtaa, osaa hän kääntää sen teoiksi.

Asioiden tekemisen taustalla merkityksellisyys on suuressa roolissa siinä, mitä asioita tekee mielellään ja millä tahdilla tehtävistä suoriutuu. Tehokas keino merkityksellistää elämässään tehtäviä asioita, on määrittää omat arvonsa. Jos tekee itselleen merkityksellisiä asioita päivästä toiseen, tulee saaneeksi paljon aikaan lyhyessä ajassa tehtävien ollessa mielenkiintoisia.

Tavoitteellisuus ja kalenteriin merkityt menot tulee Bertrand Larssenin mukaan huomattavasti helpommin tehtyä, kuin ne, jotka ovat vain omassa mielessä pyörimässä. Jos potee paljon laiskuutta elämässään, on hyvä ottaa avuksi vielä tarkemmat viikkosuunnitelmat ja tarkempi aikataulutus, jotta asiat tulee hoidettua. Kun asioita ei tarvitse muistella ja pähkäillä, tulee käyttäneeksi energiaansa itse tehtävien tekemiseen, eikä niiden muisteluun.

Visualisointi auttaa myös laiskuuden voittamisessa. On hyvä visualisoida itsensä saamassa päivän lopussa kaikki tehtävät tehdyksi. Sisäinen puhe kannattaa olla positiivista, kuten: ”saan nämä tehtävät tehtyä tämän päivän aikana”. Kun kirjoitan tätä esseetä, visualisoin itseni juomassa iltateetä tyytyväisenä siitä, että sain esseen viimeisteltyä tämän illan aikana. Huomenna pääsisin edistämään muita to do-listan kohtia.

Stressi

Stressinhallintakeinot on syytä ottaa avuksi, jos kokee stressaavansa ajoittain tai usein. Jos haluaa päästä eroon stressistä, on todettava itsekseen, että stressille voi tehdä jotain ja siitä voi päästä eroon. Stressin tunnistaminen on puoli työtä kirjailijan mukaan. Mikä on tärkeintä saada tehdyksi tämän päivän ja kuluvan viikon aikana? Asian hoitaminen heti vähentää stressiä. Tehtävälistat ja viikkosuunnitelma on hyvä ottaa tähänkin avuksi. Kun asian jäsentelee ja aikatauluttaa itselleen paperille, laskee se välittömästi stressin tunnetta. Kirjailijan mukaan on vaikeaa, ellei mahdotonta ajatella kahta asiaa samaan aikaan. On siispä palvelus itsellemme, tehokkudellemme sekä stressittömyydelle, että tehtävät hoidetaan yksi kerrallaan priorisointia hyödyntäen.

Visualisoin itse stressiä aiheuttavat tilanteet stressittömiksi mielikuvaharjoittelun sekä sisäisen puheen avulla. Jos jännitän juoksukilpailua, taon itselleni päähän, etten tule kuolemaan radalle, vaikka 400 metrin loppusuoralla hapot valtaavatkin kehon ja pahimmassa tapauksessa myös mielen. Jos tuleva työkeikka ja asiakkaan kohtaaminen jännittää, totean ammattitaitoni olevan vähintäänkin riittävällä tasolla tilanteesta selviämiseksi, ja tuo asiakaskin on vain ihminen, joten selviän tästäkin hymyilemällä ja olemalla ystävällinen häntä kohtaan.

 

Sisäisesti vahva ihminen

Vastoinkäymisen osuessa kohdalle, moni tulee yleensä syyttäneeksi jotakin itsestään ulkopuolista tekijää, mutta se todellisuudessa lisää itsesäälin määrää, ja heikentää sisäistä voimaa aina. Sisäisesti vahva ihminen ottaa täyden vastuun itsestään ja teoistaan, eikä keksi ulkopuolisia sepostuksia toimintansa syyksi.

Sisäisesti vahva ihminen saa asioita aikaan, on kunnioittava muita kohtaan, on ahkera ja positiivinen, tekee päätöksiä sekä elää itselleen merkityksellistä ja arvojensa mukaista elämää. Hän ei tunne itsesääliä, tekee tarvittaessa muutoksia asioihin elämänlaadun parantamiseksi, elää hetkessä, on suunnitelmallinen sekä oman toiminnan ja ajattelun herra ja osaa uppoutua läsnäolevaan hetkeen. Hän antaa hyvää myös muille odottamatta mitään vastineeksi. Sisäisesti vahvaksi ihmiseksi pystyy jokainen itsensä kehittämään, kun uskoo omiin kykyihin, ja on valmis ryhtymään toimeen.

Kommentoi