Tampere
22 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Sinä pystyt! Vai pystytkö?Kirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
sinä pystyt
Tunne lukkosi
jaakko alasaarela
Kimmo Takanen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittajat Jonna Leiniö & Essi Puurunen

 

Kuinka tunteemme ja ajatusmallimme ohjailevat toimintaamme päivittäin? Ajatusmallimme ja opitut toimintatavat vaikuttavat jokaiseen tekoomme, olivat ne sitten harkittuja tai ei. Olemme tässä esseessä pohdiskelleet ajatuksia Jaakko Alasaarelan luomasta teoksesta Sinä pystyt! (2018) sekä Kimmo Takasen suositusta kirjasta Tunne lukkosi (2011).

 

Alasaarela (2018) vakuuttaa ihmiset kirjassaan siitä, että he pystyvät toimimaan juuri haluamallaan tavalla ja tavoittamaan suurimmatkin unelmat, kun taas Takanen (2011) antaa syitä sille, miksi emme pystykään. Takasen teos antaa neuvoja siihen, kuinka pystymme tulevaisuudessa toimimaan haluamallamme tavalla ja kumoamaan omia tunnelukkojamme sekä pystymään asioihin, joihin emme ehkä ennen tunnelukkoihin perehtymistä pystyneet. Olemme kumpikin lukeneet molemmat kirjat ja vasta hiljattain keskusteltuamme erinäisistä aiheista ymmärsimme, kuinka kirjat linkittyvät vahvasti toisiinsa.

 

TUNNISTA LUKOT

 

Lähdetäänpä siis liikkeelle siitä, mikä on mielestämme kaikkein olennaisinta; tunnelukkojen tunnistaminen ja tiedostaminen. Tunnelukkojen tunnistaminen ja niihin perehtyminen auttaa ymmärtämään itseämme sekä toisiamme, mikäli niistä pystytään puhumaan avoimesti ääneen. Halu murtaa omia tunnelukkoja lähtee itsestämme, sekä halusta pystyä tekemään asioita, joita emme ole ennen uskoneet pystyvämme tekemään. Tunnelukot ovat haitallisia uskomuksia meistä itsestämme, jotka ohjailevat elämäämme nykypäivänä, vaikka ovat jo varhaisessa lapsuudessa muotoutuneita kokemuksiemme perustella sekä vahvistuneet kasvettuamme. Ne tuovat elämäämme turhia pelkoja ja huolia ja saavat meidät automaattisesti ajattelemaan itsestämme ja muista negatiivisesti. Nämä pelot, huolet ja negatiiviset aatteet eivät perustu todelliseen vaaraan tai faktaan ja ne saavat meidät ikävästi kontrolloimaan itseämme ja ympäristöämme. Tunteet ohjailevat loppupeleissä toimintaamme, vaikka kuinka yrittäisimme ajatella järjellä. (Takanen 2011, 9, 16–17.)

 

Seuraavana on lueteltu kaikki kahdeksantoista tunnelukkoa, joita Takanen kirjassaan käsittelee: Alistuminen, emotionaalinen estyneisyys, epäonnistuminen, hylkääminen, hyväksynnän haku, kaltoin kohtelu, kietoutuneisuus, oikeutus, pessimistisyys, rankaisevuus, riippuvuus, riittämätön itsekontrolli, suojattomuus, tunnevaje, uhrautuminen, ulkopuolisuus, vaativuus ja vajavuus. Siinäpä pitkä lista kaikista mahdollisista lukoista, jotka meitä vaivaavat! Toivottavasti kukaan ei kärsi näistä jokaisesta tunnelukoista, sillä muutamakin lukko vahvana vaikuttaa elämään suuresti. Monet meistä eivät tunnista omia tunnelukkojaan ja luonnollisesti joillain meistä on niitä enemmän ja joillain vähemmän. Tunnelukot eivät poistu välttelemällä tilanteita, jossa ne pääsevät valloilleen, vaan on todistettava itselleen uskomus vääräksi ja näin lakattava uskomasta siihen. Uskomusten muuttaminen vie aikaa, sillä ne ovat sellaisia, johon olemme uskoneet koko elämämme. (Takanen 2011, 9, 16–17.)

 

SINÄ PYSTYT

 

Alasaarela jakaa omia oppejaan kirjassaan Sinä pystyt! sillä hän on lukenut valtavan määrän kirjoja elämänsä aikana, muun muassa eri filosofien, tunnettujen ajattelijoiden teoksia sekä suuria asioita saavuttaneiden ihmisten elämänkertoja. Hänen lukemissaan kirjoissa on käsitelty paljon ihmisen mieltä, uskomuksia ja unelmia sekä ajattelua. Näistä hän on kerännyt mielestään parhaat opit omaan elämäänsä, joita hän haluaa nyt jakaa muille. (Alasaarela 2011, 10.)

 

Elätkö sellaista elämää kuin haluat? Minkälaisista asioista unelmoit? Mitä haluat saavuttaa elämässäsi? Entäpä oletko valmis muuttumaan? Näitä asioita Jaakko Alasaarela käsittelee kirjassaan. Alasaarelan missio on rohkaista ihmisiä löytämään ja saavuttamaan unelmansa elämässään. Hänen mukaansa yksi elämämme tärkeimmistä asioista on valita unelmia. Kun on tiedossa houkuttelevia unelmia, antaa se motivaation kehittää itseämme koko ajan paremmaksi ja kasvamaan unelmiensa kokoiseksi.

 

PYSTYY, EI PYSTY, PYSTYY…

 

Alasaarelan (2018) teos on hyvin positiivissävytteinen ja kannustaa ihmisiä unelmoimaan ja tekemään haluamiaan asioita. Koemme kuitenkin, että tunnelukot ovat niitä asioita, jotka estävät meitä toteuttamasta monia mahdollisia asioita, joita pidämme itse mahdottomuutena. On siis ensin lähdettävä tietoisesti kehittämään itseään ja murtamaan omia tunnelukkojaan, ehkä jopa yhdessä Tunne Lukkosi (2011) ja Sinä pysyt! (2018) kirjojen kanssa.

 

On hyvä pohtia, mitä haluat elämältä ja tulevaisuudelta sekä miksi et ole jo toteuttanut näitä asioita. Mitkä asiat estävät meitä? Millaista on unelma elämä? Mitä se vaatii? Elämässä menestyminen vaatii usein myös paljon rohkeutta. Kuitenkin esimerkiksi epäonnistumisen tunnelukko on estänyt meitä tämän esseen kirjoittajia tarttumasta hienoihin tilaisuuksiin aikaisemmin ehkä kuitenkaan sen syvällisemmin ajattelematta, miksi emme tarttuneet tilaisuuteen. Olemme toimineet tunnelukkojemme mukaan koko elämämme, emmekä siksi osaa kyseenalaistaa tai tunnistaa omaa reaktiotamme tietynlaisissa tilanteissa. Tällöin siis tunnelukkojen vaikutuksia on vaikea korjata, sillä emme tunnista niitä vaan saatamme ajatella, että näin sen kuuluikin mennä.

 

Mitä tuleekaan unelmien saavuttamiseen? Niiden taustalla on vahvasti antaminen. On annettava aikaa ja energiaa, jotta voi onnistua unelmiensa saavuttamisessa. On annettava myös muille se, mikä on mahdollista itseltä antaa, sillä sen saa monesti elämässään ainakin kaksin kertaisena takaisin. Unelmien saavuttamiseksi on oltava valmis kehittämään ja muuttamaan omia toiminta tapojaan. On hyvä määrittää se, kuinka paljon on valmis harjoittelemaan tai työskentelemään. (Alasaarela 2011, 11-12)

 

Vaativuuden tunnelukon kanssa kokee riittämättömyyden tunteita ja asettaa omat rimansa liian korkealle. Kun rima on asetettu liian korkealle, eikä sinne jostain syystä pääsekään voi tuntea epäonnistumisen ja häpeän tunnetta, joka taas saa motivaation katoamaan unelmia tavoitellessa. Vaativuuden tunnelukko saa meidät suorittamaan ja myös yleensä todennäköisesti saavuttamaan asetetut tavoitteet, mutta silloin tuskin nauttii matkasta. Kun tunnelukon saa avattua, osaa laskea rimaa, eikä elämä ole enää pelkkää suorittamista. Matkasta nauttiminen helpottuu ja osaa ottaa rennomman otteen kaikkeen tekemiseen. (Takanen 2011, 74)

 

Tunnelukkojen murtaminen on prosessi, joka on tunteellinen, pitkä ja vaikea matka, mutta sitäkin palkitsevampi. Silloin on palattava lapsuuteen ja mahdollisesti kipeisiinkin asioihin, joita ei ole milloinkaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi. On hyvä keskittyä yhteen tunnelukkoon kerrallaan, eikä pyrkiä muuttamaan kaikkea kerrallaan. Tunnelukot ovat asioita, joihin olemme osaksi perustaneet elämämme, sillä pidämme niitä 100% faktana. On vaikea kumota omat tunnelukot ja näyttää itselleen, että uskomuksemme ovat vääriä. Ihmisen mielellä kestää vähintään kolmekymmentä päivää oppia uusi ajatusmalli, joten sinnikkyyttä vaaditaan uusien asioiden opettelussa.

 

Jos kuitenkin lähdemme suoraa päätä tavoittelemaan unelmiamme emmekä välitä tunnelukoistamme. Millainen vaikutus sillä on unelmien saavuttamiseen? Uskallammeko tavoitella tarpeeksi suurta, vai tavoittelemmeko kenties liian suurta? Osaammeko nauttia matkasta vai suoritammeko? Koemmeko ylipäätään ansaitsevamme mitään sen parempaa, mitä meillä jo tällä hetkellä on?

 

Tulisiko tunnelukot käsitellä silloin, kun ne osuvat kohdalle matkalla unelmia? Mutta tunnistammeko edes niitä hetkiä, jolloin ne pääsevät valloilleen. Koemme, että ensin tulisi tutustua omiin tunnelukkoihin, jonka jälkeen tilanteisiin, joissa huomaa niiden vaikuttavan. Tällöin itsetietoisuus kasvaa ja on helpompi kehittyä suuntaan, joka auttaa unelmien saavuttamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Tunnelukkojen käsittely on varmasti lähes koko elämän pituinen prosessi, joten unelmien eteen työskentely on hyvä aloittaa heti. Matka kohti unelmia ja itsetietoisuutta kulkee käsikkäin. Siksi onkin hyvä keskittyä unelmien saavuttamiseen sekä itsensä kehittämiseen yhtäaikaisesti. Itsensä kehittämistä tapahtuu jatkuvasti ja keinoja siihen on monia, voimme kehittyä vain sen verran kuin itse haluamme.

 

TUNNELUKOT, UNELMAT JA TIIMI

 

Olisi ihanne tilanne, jos tiimin jokainen yksilö tunnistaisi omat tunnelukkonsa ja niiden vaikutukset yksilönä ja tiimin tasolla ja näistä voitaisiin käydä avointa, syvällistä ja luottamuksellista keskustelua. Silloin oppisimme tuntemaan ja ymmärtämään toisiamme paremmin, sekä mahdollisesti auttamaan ja kannustamaan matkassa kohti tunnelukkojen avautumista. Tiimistä voisi löytyä vertaistukea sekä vinkkejä tunnelukkojen avautumiseen. On monesti huojentavaa pystyä kertomaan omat heikkoutensa, jos voi olla varma, ettei niitä käytetä itseään vastaan. Kipeistä asioista kertominen lisää myös luottamusta tiimissä. Omien ajatusmallien ja toimintatapojen kertominen ääneen muille auttaa monesti itsekin sisäistämään ja ymmärtämään asiat paremmin.

 

Jos emme heti tiimiytyisen alussa puhu avoimesti itsestämme ja tunnelukoistamme, tulevatko ne vastaan tulevaisuudessa? Ja onko niiden aiheuttamat mahdolliset vahingot vaikeampi korjata silloin? Tunnistamme tiimiläisissämmekin monia tunnelukkoja, sillä joillain ne näkyvät vahvemmin kuin toisilla. Etenkin kirjaa lukiessa, pystyi jo mielessään nimeämään tuttavapiiristä ja tiimistä jäseniä, kenellä uskoo olevan millainenkin tunnelukko. Tunnelukot aiheuttavat joillekin sen, ettei uskalleta unelmoida tai tavoitella haluamiaan asioita, sillä uskotaan, ettei itsestä ole siihen. Olemme huomanneet myös sen, että asioista on vaikea puhua, joka aiheuttaa väärin ymmärryksiä ja ihmetystä välillämme. Haluaisimme kehottaa jokaista tiimiläistämme lukemaan Tunne lukkosi kirjan, jotta kaikki pystyisivät tunnistamaan omat tunnelukkonsa ja kertomaan tiimille miksi saattaa toimia jossain tilanteissa tietyllä tavalla.

 

Sinä pysyt! kirja taas auttaa meitä jokaista yksilötasolla valitsemaan unelmia ja antamaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Kun tiedämme yksilötasolla mitä haluamme, uskomme, että meidän on helpompi toimia tiimissä. Kirja auttaa kurkottelemaan niitä suurimpiakin unelmia ja tavoitteita sekä kääntämään oma mieli siihen, että kaikki mistä unelmoi, on mahdollista saavuttaa niin yksilö kuin tiimitasollakin. Voisiko kirjasta saada apua tiimin tavoitteiden luomiseen? Mahdollisesti.

 

AJATUKSIA

 

Pohdiskeltuamme yhdessä näiden kirjojen sisältöä keskenään, ymmärsimme, että unelmia tavoitellessa eteen voi tulla omat tunnelukot eikä aina pelkät ulkoiset tekijät. Tunnelukkojen vuoksi tavoitteellisen työskentelyn jatkaminen voi olla vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, jos lukkoja ei tunnista ja käsittele. Koemme kuitenkin niin, että kun asettaa tavoitteita on silloin jokin syy kehittää itseään sen matkan varrella. Siihen, missä järjestyksessä asioita olisi hyvä tehdä, emme osaa vastata. Tiedämme vain sen, että jokaisen matka on erilainen, sillä lähtökohtia ja unelmia on yhtä monta, kuin meitä ihmisiäkin. Tunne lukkosi kirja on hyvä jokaisen lukea ainakin kerran elämässään itseään varten, kuului sitten johonkin tiimiin tai ei. Sinä pystyt! kirja auttaa löytämään suunnan tekemiselle ja kannustamaan eteenpäin siinä, mitä ikinä päätätkin tehdä ja tavoitella.

Pystymme siis mihin tahansa, kunhan olemme valmiit kehittämään itseämme ja uskallamme unelmoida!

 

 

 

LÄHTEET

 

Takanen, K. 2011. Tunne lukkosi. Vapaudu tunteiden vallasta. WSOY.

Alasaarela, J. 2018. Sinä pystyt! 3. painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Kommentoi