Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

SateentekijätKirjoittanut: Julia Koski - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda tunteita - Menesty työelämässä
Camilla Tuominen
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Sateentekijät

Johtajuus on aina kiinnostanut minua välillä enemmän ja välillä vähemmän. Proakatemialle tultuani johtajuus vaistoni heräsivät henkiin ja näen, että tämä voisi olla minun juttuni. Lähdin tavoittelemaan tätä unelmaa. Luin kirjallisuutta ja kuuntelin podcasteja johtajuudesta. Koen, että näistä jäi paljon käteen minulle. Valmentava johtaminen on erityisesti kiinnostuksen kohteeni. Näen myös, että se tulee olemaan iso osa tulevaisuutta ja yritysmaailmaa. Kuulinkin keväällä tämmöisestä Proakatemian johtajuuskurssista kuin Sateentekijät. Päätin lähteä siihen mukaan.

 

Matka sateentekijöissä

Matka oli mielenkiintoinen ja erittäin opettavainen. Sain uusia kavereita ja oppeja. Sain myös ajatuksia, joilla kehittää johtajuuttani. Kaikki alkoi ensimmäisestä tapaamisestamme Proakatemialla. Keskityimme toden teolla johtajuus aiheen ympärille. Aiheena oli: Johtajuus toimenpiteet, uskomukset ja omat ajatukset. Opin paljon rohkeudesta ja siitä, kuinka kaikki selviää epätietoisuudessakin. Ryttäsimme myös vanhat pelkomme pois ja lähdimme kohti uutta ja omia lupauksiamme.

Keräsin tähän kappaleeseen ajatuksiani pajavihkosta kyseisestä kerrasta: On paljon valittajia, mutta kuka oikeasti ryhtyy toimiin. Tämä asia vaatii suuresti rohkeutta olla johtaja. Kuka valittajista lähtee töihin? Johtaminen on tekoja ei vain asema tai titteli. Et tarvitse titteliä, jotta voit johtaa tai tehdä johtajuus tekoja. Pienetkin johtajuustoimet ovat yhtä tärkeitä kuin isotkin. Kaikki johtajuus tekoja ei edes huomaa, ne voi olla niin pieni, että vaikutus näkyy vasta vuosien päästä. Johtajuutta seurataan, vaikka se olisi huonoa esimerkkiä. Rohkeus, itseluottamus ja uteliaisuus ovat tärkeitä osia johtajuudessa.

Seuraavaksi tapasimme toukokuun lopussa. Aiheena tuolloin oli: Johtajuus mallit. Tällä kerralla sai myös alkunsa minun oma johtajuusmallini. Siitä myöhemmin lisää tässä esseessä. Kävimme läpi kaksi erilaista johtajuusmallia. Minusta nämä kaksi mallia olivat melko samanlaiset, mutta pääpainot olivat molemmissa eri. Uskon, että näistä kahdesta johtajuusmallista on apua muille.

 

Johtajuusmalli 1: The five practicies of exemplary leadership –Jim Kouzes ja Barry Posner

  1. esimerkillä johtaminen = Kuinka kohtelet
  2. tavoitteilla johtaminen = yhteinen tavoite tiimillä
  3. haastava johtaminen = mahdollisuus muuttua ja kehittyä
  4. ilmapiiri johtaminen = kannustava, turvallinen, osallistava, luotettava
  5. sydämmellä johtaminen = eleet, pienet ilot + haippi

 

Johtajuusmalli 2: New rules of engagement for a complex world –Stanley McChrystal

  1. tiimin tavoitteet = yhteinen päämäärä, läpinökyvyys
  2. delegointi = työntekijöille oma tila
  3. jaettu tarkoitus = jokaisen panos, yhteinen päämäärä
  4. jaettu luottamus = jaettu vastuu tiimiläisillä
  5. tiedon jako = ristipölytys

 

Kesän lopussa kokoonnuimme Kauppilaan leireilemään ja syventämään vielä enemmän aiheeseen johtajuus. Leirillä puhuimme paljon pienistä johtajuusteista ja siitä, kuinka ne näkyvät vasta myöhemmin ihmisille. Tärkeä oppi minkä sain oli, että älä uhriudu, jos johtajuuttasi ei heti huomata. Puhuimme myös aidosta kuuntelusta ja mukaan kutsumisen taidosta. Puhuimme myös reflektoinnin tärkeydestä omassa tekemisessä. Reflektointi vie juuri omaa johtajuuttasi eteenpäin.

Näimme vielä kerran lokakuun lopulla ja kokosimme koko vuoden asiat yhteen. Lokakuussa kävimme läpi, sitä kuinka olimme käyttäneet Sateentekijöissä opittuja asioita syksyn mittaan. Itse käytin paljon esimerkillä johtamista ja rohkeutta. Mietin myös usein, että lähtee rohkeasti mukaan kaikkeen uuteen. Ei voi koskaan tietää mitä se tuo tullessaan. Juuri tämän rohkeuden sain Sateentekijöistä. Yksi ajatus mikä on pyörinyt mielessäni, on katumuksen lasku. Jos et lähde johonkin mukaan, kuinka iso on katumuksen lasku.

 

Johtajuusmalli

Sateentekijöissä loin itselleni sopivan johtajuusmallin, jota käyttää tulevaisuudessa. Tämä on myös kehityskelpoinen, joten aion sitä myös kehittää eteenpäin tulevaisuudessa, kunhan saan lisää oppia itselleni.

Tässä mallissa näen, että esimerkillä ja nöyryydellä saavuttaa paljon johtajuuden ja tiimityön saralla. Minusta johtajille tärkeitä ominaisuuksia on ihmisläheisyys ja tunneäly. Näiden avulla saadaan helpommin haluttuja tuloksia. Asenteena johtajalla olisi rohkaiseva ja haastaja. Kun johtaja rohkaisee ja haastaa, johdettavat saavat itsekin tulta siipiensä alle. Kaikkein tärkein mitä johtajalta tulee löytyä, on intohimo asiaa kohtaan. Kun nämä ovat kunnossa saadaan luottamus johtajan ja johdettavien välillä. Tämä tuottaa varmasti menestyksekkäitä tiimejä.

Tämä johtajuusmalli on näkynyt tässä syksyllä arjessani suuresti, olen pyrkinyt johtamaan esimerkillä. Uskon, että omassa toiminnassani on paistanut intohimo, mikä on ohjannut minua eteenpäin syksyn mittaan. Olen myös kokeillut haastamista ja rohkaissut ihmisiä kokeilemaan uutta ja tavoittelemaan unelmia. Tästä olen huomannut, että minusta olisi yritysvalmentaja ainesta.

 

Tunteiden johtaminen

Mekin olemme vain ihmisiä ja meillä jokaisella on tunteet. Tunteet ohjaavat pitkälle meidän valintojamme ja tekojamme. Tunteet näkyvät varmasti työelämässä todella suuresti. Mutta kuinka johtaa näitä?

Tässä ylemmässä piirustuksessa näytän teille, mitä minulle jäi käteen Camilla Tuomisen kirjasta: Johda tunteita, Menesty työelämässä. Johtajalla on hyvä olla tunneälyä, jotta hän pystyy paremmin ymmärtämään johdettaviaan tässä haastavassa tehtävässä. Työmaailmassa kaikki tunteet tulee kohdata, jotta ne eivät jää vellomaan ja aiheuta kitkaa työympäristössä. Yleensä kaikki konfliktit työpaikalla tapahtuu juuri tunteiden saattelemana, näin huomataan, että kaiken taustalla on vain tunne. Juuri tämä tunne olisi hyvä käsitellä. Mikään ei tule kokaan muuttumaan työympäristössä, jos emme puhu ja vain juputamme. Tämä on myös hyvä muistaa meidän tiimiyrityksessämme Hurmoksessa. (C.Tuominen 2020)

Itse olen huomannut, että tunteiden johtaminen on erittäin vaikeaa ja se vaatii paljon harjoittelua. Itsekin mihin tiimimme konflikteihin olen joutunut, ne johtuvat pitkälti tunteista ja alkavat niistä. ”Minä tunnen näin, ja toinen näin.” Kun nuo kaksi asiaa eivät kohtaa, meidän pitää ymmärtää mitä toinen ajattelee ja tuntee. Jokaisesta konfliktista ja ärsytyksen tunteesta olen aina selvinnyt puhumalla, niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin.

 

Hiljainen johtaminen

Johtajia on monenlaisia ja voi johtaa monella eri tavalla. Itse pidän eniten valmentavasta ja esimerkillä johtamisesta. Johtajan on hyvä tunkea kätensä skeidaan ja olla mukana arjessa, jotta työntekijöille vaikuttuu, että johtaja oikeasti välittää ja yrittää itsekin ratkaista asioita.

Onko johtaja aina se äänekkäin? Mitä jos johtaja onkin vähän hiljaisempi yksilö? Minusta molemmat asiat voivat toimia, ei johtajan tarvitse aina olla se äänekkäin persoona porukassa. Johtajuus on vaikeaa ja jokaisen olisi hyvä löytää se oma mallinsa, kuinka johtaa. Minusta tärkein asia on päästä johtajana tavoitteeseen ja saada positiivisia lopputuloksia. Suuresti sillä ei ole väliä, miten sen tekee, kuhan johdettavan ja johtajan välinen yhteistyö toimii.

Tässä David Rock:in kirjassa Quiet Leadership-Six steps to transforming performance at work puhutaan taustalla johtamisesta. Itse olen aika näkyvä johtaja, mutta miten toimii taustalla johtaminen? Tähän kuvaan olen tiivistänyt ajatuksiani tästä kirjasta.

”Hiljaiset johtajat laittavat ihmiset ajattelemaan, sillä ne eivät anna likaa ohjeita.” (D.Rock 2011) Johtajien en tarvitse olla niitä, jotka antavat liikaa ohjeita. Itse olen huomannut tämän itsessäni, että annan liikaa ohjeita. Ja se varmastikin on aluksi näin, jotta uudessa ympäristössä löytyy luotto muiden tekemiseen. Tässä itsellä kehitettävää. Aion ottaa tästä kirjasta enemmän vaikutteita omaan johtajuuteeni.

 

Tulevaisuuden johtaminen

Johtajuus on muuttunut työpaikoilla radikaalista. Enää ei johdeta pelolla eikä uhkailuilla. Työntekijät nähdään erilaisessa valossa ja heidän kanssaan halutaan keskustella ja ottaa heidät mukaan yrityksen päätöksen tekoon. Varsinkin me nuoret tahdomme saada yhteyden johtajaan ja käydä keskusteluja. Haluamme vaikuttaa töihimme ja kehittää sitä yhdessä johdon kanssa. Minusta tämä on suuri voima vara yrityksille, jos sen osaa hyödyntää oikein. Minusta villeimmätkin ideat vievät yritystä eteenpäin ja ne ei aina löydy johtoportaalta.

Kuuntelin podcast-jakson Markus Ikonen: MuutosAkatemia: Noora Fagerström – mitä nuoret odottavat johtajalta, jossa vieraili Noora Fagerstöm. Hänellä on valtavasti kokemusta nuorten johtamisesta. Fagerström painottikin, että tulevaisuuden johtajien tulee osata kohdata nuoret ”uudella” tavalla, ihmisläheisemmin ja keskustellen. (podme.com. 2023)

 

Jatkuvanoppimisen johtaminen

Elämme jatkuvassa muutoksen vaiheessa ja yhteiskunnassa paistaa halua oppia. Oppiminen ei kuitenkaan kaikille sovi, joten se tulisi kuitenkin tarjota sitä haluaville. Sillä oppimisen halu lähtee sinusta itsestäsi, sitä ei voi kukaan sinulle pakottaa tai lahjoittaa. Moni työntekijä etsii työpaikkoja ja kysyy työeduista. Yhdeksi tämmöiseksi eduksi on noussut mahdollisuus kehittyä omalla urallaan ja oppia uutta. Miten yritys tarjoaa tulevaisuuden näkymässä työntekijö (podme.com.2023). Onko työpaikat tähän valmiita?

Jatkuva oppiminen on minulle tärkeää. Itselläni on ainakin halu kehittyä koko ajan eteenpäin, jotta saavutan haluamani asiat elämässäni. Kun siirryn valmistumiseni jälkeen työelämään kunnolla, haluan varmistaa tulevaisuuden näkymän itselläni. Jos työ ei ole mielekästä tai minua eteenpäin kehittävään, silloin tiedän olevani väärässä paikassa töissä.

 

Tiimijohtaminen

Täkein asia on tunteta tiiminsä ja johtokaverinsa. Luottamus ja tuntemus ovat tässä asiassa avainsanoja. Tiimiytyminen ja tiimijohtaminen on pitkä prosessi, mutta se kantaa varmasti hedelmää tulevaisuudessa. Tiimivalmentaminen on varmasti haastavaa, koska johtajan tulee tehdä ratkasuja, vaikka joku tiimistä suuttuisikin. Tärkeä vinkki on tietää tiimisi vahvuudet ja valita tiimi sen mukaan. Täten on helpompi delegoida asioita niitä osaaville. (podme.com. 2023.)

Opiskelen tällä hetkellä itse tiimijohtajuutta, jonka nään tärkeänä tuelvaisuuden kannalta. Olen huomannut, että luottaminen on avainsana kaikkeen. Delegointi on tärkeää ja kaveriin tulee luottaa, että hommat hoituvat. Itsellä ainakin delegointi on suoraan uskalluksesta kiinni. Tiimissä myös tärkeä taito on olla erimieltä rohkeasti, jos oikeasti olet asiasta erimieltä. Vielä kaksi vuotta opintoja jäljellä, sieltä varmasti tulee poimittua aivan uusia ja ihmeellisiä asioita omaan johtajuuteeni.

 

Minä johtajana

Millainen olen itse johtajana? Kuten aiemmin mainitsin itselleni luomasta johtajuusmallista, se kuvailee minua melko hyvin. Koen olevani johtajana myös, ihmisläheinen, tavoitteellinen, kuunteleva, äänekäs (ei kuitenkaan liikaa, tasapaino hiljaisen johtajuuden kanssa tulisi vielä löytää), suunnannäyttäjä ja positiivinen. Minusta nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia johtajille ja aion niitä tulevaisuudessa haalia ja kehittää. Esimerkiksi paineen sieto kykyä ja epävarmuutta minun tulee vielä harjoittaa lisää, jotta pystyn olemaan minulle paras versio johtajuudessa.

 

Minä johdettavana

Olen varmasti osittain vaikea johdettava ainakin vielä. Tämän suhteen minulla on menossa harjoitukset. Varsinkin hiljaisempien johtajien kanssa sekä vähän ohjeita antavien kanssa toimiminen on haastavaa, koska silloin yleensä koen, että huoneeseen jää ”valtatyhjiö”. Mitä minun tulee tehdä? Koen eläväni silloin epätietoisuudessa, mikä on yksi heikkouksistani. Tämä on työn alla ja uskon, että kun valmistun osaan elää vielä enemmän epävarmuudessa.

 

Lopetus

Nyt kun katson omaa johtajuus matkaa tämän kurssin läpi, en voisi olla enempää kiitollinen itselleni, että lähdin tähän mukaan. Opin valtavasti, sain rohkeutta ja uusia kavereita keiden kanssa sparrailla johtajuudesta. Jos proakatemialaisena mietit tätä kurssia, suosittelen sinun lähtevän mukaan.

Johtajuuteni kehittyi ja sain oppia elämään epätietoisuudessa ja soveltamaan itse enemmän. Tämä tulevaisuuden kannalta todella hyödyllisiä taitoja. Luin loistavia kirjoja, joista halusin vielä puristaa loput mehut tähän esseeseen. Oli kiva palata vielä Sateentekijöihin, vaikka kaikki onkin palautettu ja suoritettu loppuun.

 

 

Lähteet

C.Tuominen. 15.6.2020. Johda tunteita—menesty työelämässä. Äänikirja. BooBeat. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 5.12.2023. https://www.bookbeat.fi/kirja/johda-tunteita-menesty-tyoelamassa-250226

Podme.com. 25.6.2023. Markus Ikonen: MuutosAkatemia: Noora Fagerström – mitä nuoret odottavat johtajalta? Podcast. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 4.12.2023.

Podme.com. 4.11.2023. Hyvä paha johtaminen -podcast: Muutosjohtaminen: Osaamisen johtamisesta oppimisen johtamiseen—Karoliina Jarenko. Podcast. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 4.12.2023. https://podme.com/fi/hyva-paha-johtaminen/1154727

Podme.com. 9.5.2023. Pelin Henki -podcast: Huipputiimi perustuu luottamukseen—Jukka Jalonen. Podcast. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 4.12.2023. https://podme.com/fi/pelin-henki/1319725

Rock. Quiet Leadership—Six steps to transforming performance at work. Äänikirja. BookBeat. Vaatii käyttöoikeuden. Viitattu 5.12.2023. https://www.bookbeat.fi/kirja/quiet-leadership-34716

Kommentoi