Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Ryhtiä liiketoimintaanKirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Menestyjän bisnespakki
Marika Roth
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Teoksessaan Menestyjän bisnespakki, Marika Roth neuvoo löytämään oman potentiaalinsa siten, että miettii, miten itse toimisi tietyssä tilanteessa korkeimman potentiaalinsa ollessa läsnä. Oma potentiaali saattaa joutua kadoksiin vaikkapa turhan somettamisen häiritessä elämää. Kirjailija suosittelee pitämään säännöllisiä ruutu- ja sometaukoja sekä harjoittelemaan ”ei” sanomista houkuttelevaltakin kuulostaviin tarjouksiin, jos kyseinen tarjous ei ole liiketoiminnan kehittämisen tai kassavirran kartuttamisen kannalta olennaista. Roth neuvookin kysymään itseltään: Tunnistatko oman potentiaalisi? Tiedätkö mihin pystyt?

Manifestoinnin hyödyntäminen osana yritystoimintaa

”Ajatuksilla ja sanoillamme olemme luoneet todellisuutemme” (Roth M. 2018) Rothin mukaan manifestointi on tehokas keino siihen, jolla voimme saavuttaa uskomattomaltakin kuulostavia asioita tai unelmiamme – ja pelkällä ajatuksen voimalla! Olen tästä samaa mieltä, ja onkin mielestäni hyvä pysähtyä säännöllisesti kuulostelemaan omaa päänsisäistä puhettaan ja ajatuksiensa sävyä. Positiivisen optimistisella asenteella on ainakin omalla kohdallani ollut myönteinen vaikutus tapahtumien kulkuun tulevaisuudessa.

Tietoinen manifestointi on sitä, miten ja kuinka ajattelemme? Vetovoiman laki tuo elämään sellaisia asioita, joista puhuu, ja joita miettii. Mielestäni tämä on erinomainen keino yrittäjyydessäkin. Menestyksekästä yritystoimintaa tavoitellessa enemmän kuin koskaan merkitsee se, mitä ja miten ajattelet.

Jokainen voi luoda oman unelmaelämänsä ajattelemalla, millaista unelmaelämä tulee olemaan. Jos vaikka haluaa työllistää itsensä tulevaisuudessa, on hyvä harjoittaa manifestointia ja visualisointia tulevaisuudesta, ja siitä, miten unelmaelämä näyttäytyy arjessa esimerkiksi viiden vuoden päästä. Manifestointi näkyy joka päivä: jos puhuu negatiivisesti itselleen, on arki myös melko varmasti negatiivista. Olen itse ottanut käyttöön ”morning pages” nimisen metodin, jossa pyrin kirjoittamaan jokainen päivä kolme vihkon sivua täyteen tekstiä heti aamulla herätessäni. Pyrin pitämään sävyn positiivisen toiveikkaana, ja tämä puolestaan pitää minut myös motivoituneena jopa alitajuisestikin.

Affirmaatiot toimivat Rothin mukaan hyvin myös manifestoinnin tukena. Affirmaatiot tarkoittavat voimalauseita, ja ne toimivat voimakkaimmin kirjoitettuna. ”Ajattelun laki ohjaa sitä, mitä saat irti mielestäsi.” (Roth M. 2018) Mahdollisuudet huomaa vasta silloin, kun alkaa itse uskoa niihin. Esimerkiksi kilpajuoksussa voittaja on lähtökohtaisesti se, joka on halunnut voittoa kaikkein eniten, ja on uskonut voittoonsa jo pitkän aikaa ennen itse kilpajuoksuakin.

Yrittäjän talousasiat

On sanomattakin selvää, että jokaisen yrittäjän tulee ymmärtää oman yrityksensä taloudesta edes tärkeimmät asiat, sillä loppujen lopuksi numerot eivät valehtele, vaan ne kertovat liiketoiminnan laadusta paremmin, kuin mikään muu. Rahaa tulee, ja rahaa menee, ja tärkeintä on olla oman taloutensa johtaja, ja tietää esimerkiksi omat henkilökohtaiset menonsa ja tulonsa sekä maksettavien laskujen eräpäivät. Teoksessaan Roth kehottaakin jokaista yrittäjyydestä haikailevaa tekemään tulo- ja menoarvion ensin omasta taloudestaan.

Yritysmuodon valitseminen kannattaa tehdä omaan yritystoimintaan sopivaksi, ja oikean yritysmuodon valinnassa apua on hyvä pyytää esimerkiksi tilitoimistosta. Selkein etu muihin yritysmuotoihin verrattuna osakeyhtiössä on esimerkiksi se, että yrittäjän ja yrityksen rahat ovat liiketoiminnassa erikseen. Yrittäjä voi tietysti investoida omia henkilökohtaisia varojaan yrityksen liiketoimintaan, mutta yrittäjä ei vastaa esimerkiksi konkurssitilanteessa veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Tilikausi kestää yleensä 12 kuukautta (1.1.-31.12.), mutta ensimmäinen tilikausi voi olla pidempi kuin 12kk, kuitenkin maksimissaan 18 kuukautta. Jos liikevaihto yhden tilikauden aikana ylittää yli 10 000 €, täytyy yritys ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisteriin kannattaa ilmoittautua, jos on epäilys siitä, että raja liikevaihdon osalta menee tilikauden aikana yli. Jos yritys ei ole ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mutta liikevaihto ylittää 10 000 €, tulee arvonlisäverot tilittää koko tilikaudelta jälkikäteen.

Ennen liiketoiminnan aloittamista on tärkeää laskea luvut auki, ja katsoa, kuinka realistiselta liiketoiminta kuulostaa. Idea kuulostaa yleensä ensin hyvältä omaan korvaan, mutta todellisuus paljastuu vasta huolellisten ja kaunistelemattomien laskutoimitusten suorittamisen jälkeen. Ulkopuolelta kannattaa hankkia apua vaikeisiin tilanteisiin esimerkiksi kirjanpidollisiin, taloudellisiin tai johtotehtävän haasteisiin. Miten menestyksekkään yrityksen johtaja toimisi tässä tilanteessa? Tuleeko liiketoiminta tuottamaan tarpeeksi tuottoa toivotun elämänlaadun takaamiseksi? Onko liikeidea niin kannattava, että sitä kannattaa jalostaa pidemmälle?

Hintojaan kannattaa nostaa liiketoiminnassaan heti, kun kokee asiakkaan saavan arvoa tehdystä työstä. Aluksi kannattaa tehdä työtään edullisemmalla hinnalla referenssien ja asiakaskunnan hankinnan puolesta, mutta hintojen nostamista ei sovi pelätä myöhemmässä vaiheessa. ”Uskalla nostaa hintaa. Kun tiedät työsi arvon, ja asiakkaasi saaman hyödyn, hintojen korotus on perusteltua. Älä suotta arastele vaan muista, että sinulle oikeat asiakkaat ostavat kyllä jatkossakin. Jos joku asiakas lähtee pois, hän tekee tilaa unelma-asiakkaallesi.” (Roth M. 2018)

Kirjailija kehottaa myös pohtimaan mahdollisia riskejä, jotka saattavat vaikuttaa liiketoimintaan, ja varaamaan näitä tilanteita varten puskurin eli varakassan. Riskien havaitsemiseen on useita työkaluja, ja riskien määrä ja laatu määräytyy toimialan mukaan. Jos riskien löytymisessä on haasteita, kannattaa mielestäni kysyä joltain samalla alalla toimivalta yrittäjältä asiasta, sillä joku toinen on saattanut astua jo johonkin sudenkuoppaan, johon itse ei tarvitse enää astua.

Yrityksen brändi – mitä lisäarvoa yritys tuottaa asiakkaalle?

Kirjailijan kanssa olen samaa mieltä siitä, että oppimista ei sovi vähätellä, eli kannattaa suhtautua avoimin mielin uusiin ihmisiin ja siihen, mitä heillä on sanottavaa, koska he tuovat varmasti jotain uutta näkökulmaa asioihin, ja parhaimmassa tapauksessa liiketoimintaan. Sellainen ihminen, joka pitää kädet puuskassa pieni ivallinen hymy kasvoillaan luullen tietävänsä kaikesta enemmän kuin muut, ei juurikaan tule oppimaan mitään. Mieli avoimena on itseäänkin helpompi kehittää.

”Kun perustat oman yrityksesi, olet kuin yrityksesi kävelevä käyntikortti.” (Roth M. 2018)

”Miten tuote parantaa asiakkaan elämänlaatua? Miten sinusta ja yrityksestä puhutaan silloin, kun ei itse ole paikalla?”, Roth neuvoo yrittäjän kysymään itseltään. Jokainen ihminen haluaa tuntea itsensä tärkeäksi, ja jokainen haluaa tulla kuulluksi. Yrittäjänä kannattaa antaa asiakkaalle juuri tätä, ja antaa asiakkaalle vuoro puhua.

Asiakaslupauksen voi rakentaa yritykselle esimerkiksi näiden kysymysten pohjalta: Mitä yritys lupaa asiakkaalle? Miten yritys lupaa kohdata asiakkaan? Miten yritys aikoo palvella asiakkaitaan? Miten yritys varmistaa sen, että asiakas tulee takaisin ja suosittelee yritystä eteenpäin? Roth käskee vielä pohdinnan avuksi miettimään täyden potentiaalin minää, ja miten hän palvelee asiakkaitaan ja markkinoi yritystoimintaansa parhaalla mahdollisella tavalla.

Markkinointi

Yrityksen verkkosivut ovat somekanavien rinnalla ensimmäisiä tartuntapintoja brändiä ja yritystä kohtaan, joten niihin kannattaa jo yrityksen alkuvaiheessa panostaa. Somekanavat puolestaan kannattaa valita oman yritystoiminnan kannalta siten, että ne tukevat yrityksen viestintää parhaalla mahdollisella tavalla. Someprofiileista tulisi tehdä yrityksen imagon kannalta tunnistettavia ja punaista lankaa noudattavia, mutta sisällöiltään niiden ei tulisi olla identtisiä.

Sisältösuunnitelma on kirjailijan suosittelema työkalu somekanavien päivittämiseen, jolloin tuotettuun sisältöön tulee suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä sekä ammattimaisuutta. Kohderyhmältään kannattaa kysellä mielipidettä aktiivisesti tuotetun sisällön osalta, jolloin sisältöä on helpompaa muokata ja kehittää oikeaan suuntaan.

”Kerro tarinoita, kosketa tunteita.” (Roth, M. 2018) Elävän elämän esimerkit toimivat parhaiten luottamuksen rakentamisessa yrityksen ja kohderyhmän välillä. Tietenkin luvat täytyy pyytää asiakkailta etukäteen, joiden tarinat halutaan jakaa.

Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa on tultava suoraan yrittäjältä sisimmästään, koska asiakas kyllä huomaa pian esityksen tai jonain muuna esiintymisen, kuin aitona omana itsenään. Asiakasta aidosti kuuntelemalla ja avoimia kysymyksiä asiakkaalle esittämällä saattaa parhaimmassa tapauksessa saada vastauksia liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakaskokemusten parantamiseen. Sosiaalisessa mediassa asiakkaiden ja yrityksen välisiä suhteita on nykypäivänä helppoa ja nopeaa luoda, ja onkin yritykselle tärkeää näkyä siellä, missä potentiaalinen asiakaskunta viettää aikaa.

Roth suosittelee, että asiakkaalle esitetään kaksi ratkaisuvaihtoehtoa myyntitilanteessa, jonka avulla asiakkaan päätöksenteko tehdään mahdollisimman helpoksi joko-tai -periaatteella. Asiat on hyvä pitää selkeinä sitten, kun asiakas on tehnyt ostopäätöksensä. Silloin ei tarvitse enää perustella ostopäätöksen, tuotteen tai palvelun hyötyjä asiakkaalle, koska tämä on tehnyt jo päätöksen ostamisestaan.

Yhteistyöt, sopimukset ja verkostot

Yhteistyökumppani kannattaa valita siten, että kummatkin osapuolet hyötyvät yhteistyöstä. Uudella ja luovalla tavalla sekä kummankin osapuolen brändin punaista lankaa noudattaen toteutettu yhteistyö tuo todennäköisemmin toivottuja lopputuloksia, kuin siten, että vain toinen yhteistyön osapuoli hyötyy kumppanuudesta.

Vaikeista asioista kannattaa ja pitää yrittäjänä uskaltaa puhua varsinkin liiketoimintaan liitännäisten osapuolten kanssa. Suurimmista sopimuksista on tärkeää sopia kirjallisesti, ja vaatia kirjallinen kuittaus asiakkaalta ennen palvelun tai tuotteen saapumista asiakkaalle.

Nuorkauppakamarit, Yrittäjänaiset, yrittäjäjärjestöt, BNI, MIB ovat Rothin suosittelemat tahot, joiden kautta verkostojaan kannattaa alkaa lähteä laajentamaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Jokainen meistä on lähipiirimme ja noin viiden meitä ympäröivän ihmisen summa. Jos haluaa olla tulevaisuudessa yrittäjä, tai itsensä yrittämisellä elättävä, kannattaa verkostonsa kasata tämän kaltaisista ihmisistä.

Kommentit
  • Inga Keski-Heikkilä

    Moikka Jenni! Talous on todellakin yrityksen tärkein arvomittari. Varmasti meillä jokaisella on Proakatemian alkutaipaleilla projekteja, joissa innostuksissamme unohdamme luvut kokonaan. Onneksi täällä olemme kuitenkin saaneet oppia (viimeistään kantapään kautta), kuinka tehdään kannattavaa liiketoimintaa ja se todellakin edellyttää lukujen ymmärtämistä. Itse hyvänä puskurina yritykselle pitäisin puolenvuoden kiinteitä kustannuksia, jotta isommistakin notkahduksista selvitään, eikä heti olla talouden kanssa vaikeuksissa. Toki tuo on unelmatilanne, eikä se varmasti heti ole mahdollista.

    3.12.2019
Kommentoi