Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Ryhmä johtajia vai johtoryhmä?Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Vesa Ristikangas ja Tapani Rinne ovat kirjoittaneet teoksen, jossa pureudutaan perinpohjaisesti johtoryhmän toimintaan. Itse otin tiimimme Business leaderin paikan vastaan täksi kevääksi, jonka takia koin tärkeäksi myös perehtyä siihen, miten johtoryhmässä toimitaan. Kirjassa puhutaan paljon hitaasta ajattelumallista, joka on minulle itsellenikin hieman vierasta. Tykkään siitä, että päätöksiä tehdään nopeasti ja sen jälkeen siirrytään miettimään uutta päätöstä. Kirja sai minut kuitenkin miettimään asiaa niin, että on hyvin tärkeää miettiä ryhmässä päätöstä ja sen toteutusta huolellisesti. Unohtamatta sitä, että joskus on myös asioita joita ei tarvitse pohtia ihan vaan sen takia, että on pakko pohtia.

Eri organisaatioissa on erilaisia johtoryhmiä, jotka kaikki toimivat omalla tavallaan. Johtoryhmässä vallitsee kuitenkin aina tietynlainen hierarkia, jota yleensä organisaation toimitusjohtaja johtaa. Silloin, kun johtoryhmä kokoontuu kokoukseen olisi tärkeää, että saataisiin aikaan ratkaisuja. Kun johtoryhmä kokoontuu ja eri toimialojen johtajat miettivät vain omaa tonttiansa eikä osallistu päätöksentekoon sen takia, että se ei kuulu heidän toimenkuvaansa, ollaan silloin pahasti hukassa. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää ratkaisukeskeisyyttä, joten asioiden kyseenalaistaminen on erityisen tärkeää. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä on siis oma vastuualueensa, mutta jokaisen johtoryhmän jäsenen tulisi työskennellä myös yhteistä päämäärää kohti.

Kirjasta sai paljon vinkkejä, joita voin itse ottaa mukaan käytäntöön. Ensinnäkin on hyvä käydä oman johtoryhmän kanssa läpi, mitä me tavoitellaan. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä tulee olla kirkkaasti mielessä yhteinen tavoite, jonka takia teemme työtä kukin omalla tahollamme. Jäsenien tulee osallistua keskusteluun jollain tavalla, vaikka se ei liittyisikään hänen vastuualueeseensa organisaatiossa. Kokouksen tulee olla kaikkien jäsenien välistä keskustelua, eikä kahden ihmisen välistä vuoropuhelua. Tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos johtoryhmän on määrä päättää asioita liittyen vaikka markkinointiin, on silloin monesti johtoryhmässä vain kaksi, jotka keskustelevat asioista: puheenjohtaja ja markkinoinnista vastaava henkilö. Johtoryhmässä vallitsee siis hierarkia, missä kukaan muu ei astu kenenkään muun varpaille. Tällöin jää kuitenkin kyseenalaistaminen ja uudet ideat todella vähäiselle, koska keskitytään ainoastaan omaan vastuualueeseen. Kaikki johtoryhmässä kuitenkin työskentelevät kohti yhteistä päämäärää, tai ainakin pitäisi työskennellä jatkuvan kehityksen takaamiseksi. Mietitään siis johtoryhmissä yhteiset päämäärät ja tavoitteet ja työskennellään niitä kohti johtoryhmänä, eikä sekalaisena ryhmänä erilaisia johtajia.

Kommentit
Kommentoi