Tampere
24 May, Friday
19° C

Proakatemian esseepankki

Ropinan resepti: turvaa ja luottamustaKirjoittanut: Leila Ali - tiimistä Ropina.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy
Kaikkien aivot käyttöön
Nina Rinne
Heinonen, S., Klingberg, R. & Pentti, P.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Menestyvän tiimin salaisuus on sen psykologisessa turvallisuudessa. Haluan, että Ropinasta tulee onnistunut tiimi ja uskon, että meillä on kaikki edellytykset päästä siihen pisteeseen. Jokainen tiimin jäsen vaikuttaa omalla toiminnallaan tiimin ilmapiiriin ja kehitykseen. Meistä ei voi tulla menestyvää tiimiä, ellei psykologinen turvallisuus toteudu ja jokainen tiimin jäsen pysty olemaan oma aito itsensä ilman negatiivisia seurauksia. Meillä pitäisi olla turvallinen tila tiimissä, jossa niin onnistumiset, vastoinkäymiset kuin vaikeudetkin ovat sallittuja.

 

Mitä psykologisen turvallisuuden toteutuminen edellyttää yksilöiltä?

Turvan rakentuminen edellyttää ponnistelua ja työtä aivan jokaiselta tiimin jäseneltä, kun taas turvan antaminen vaatii, että jokainen kunnioittaa yhdessä sovittuja tapoja, sekä osaa viestiä omista näkökulmista ja ajatuksista. Luottamus on yksilön tapa suhtautua ja psykologinen turvallisuus on yhteisön yhdessä sopima, päättämä ja vaalima yhteinen kokemus, joka tarjoaa suojan keskittyä yhteisen tavoitteen tekemiseen. (Rinne 2021.)

 

Luottamus mahdollistajana

Rohkea asioiden puheeksi ottaminen, rehellisen palautteen antaminen sekä asioiden delegointi ovat konkreettisia luottamuksen osoituksia, näitä hetkiä tulisi näkyä tiimin arjessa. Luottamus mahdollistaa eri mieltä olemisen, siten, että pelko ei valtaa keskustelua tai yhteistä tilaa. Erimielisyydet ja asioiden kyseenalaistaminen mahdollistaa kehittymisen ja oppimisen. (Heinonen, Klingberg & Pentti 2012.)

Erinäisiä tapoja luottamuksen osoittamiseen on melkeinpä yhtä monta kuin on ihmisiä. Toiset luottavat herkemmin ihmisiin, kun taas toisilla luottamuksen rakentumisessa saattaa kestää hyvinkin pitkä aika. Mielestäni meidän tulisi käydä Ropinan kesken paja psykologisesta turvallisuudesta ja luottamuksesta. Paja aiheena mahdollistaisi sen, että voisimme keskustella yksilöiden erilaisista ajatuksista luottamukseen liittyen, jokainen pystyisi reflektoimaan erinäisiä kysymyksiä, kuten oletko itse luottamuksen arvoinen? Luotatko itseesi? Miten luottamus näkyy käytännössä? Näiden lisäksi olisi tärkeä käydä dialogia siitä, mitä meidän tulisi muuttaa yksilönä ja tiiminä, jotta meidän ilmapiiristämme muovautuisi entistä parempi.

 

Miten psykologinen turvallisuus ja tiimin keskinäinen luottamus näyttäytyy?

Kun luottamus ryhmässä on hyvä, ryhmä uskaltaa kohdata erilaiset tunteet, niin hyvät kuin ei-toivotutkin sekä pystyy todella käsittelemään niitä yhdessä. Tämmöiset kokemukset tuovat ryhmää yhä enemmän yhteen. Erinäisten tunteiden hyväksyminen ja salliminen mahdollistaa sen, että ryhmä voi hyvin ja pystyy myös pitämään hauskaa keskenään. Kun jokainen yksilö pystyy ilmaisemaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan turvallisesti, tarkoittaa se sitä, että tiimin jäsenet voivat olla omia itsejään. Tämä lisää yksilöiden hyvinvointia ja sitä kautta koko tiimin hyvinvointia.

Siinä vaiheessa, kun nämä asiat toteutuvat pystyy tiimi toimimaan kypsemmin yhdessä, tiimin riskinsietokyky kasvaa sekä yhdessä oppiminen on tuottoisampaa. (Heinonen ym. 2012.)

 

Ropinan tilanne

Ropinan henkilöstötiimi toteuttaa kuukausittaisen hyvinvointikyselyn koko tiimillemme, jossa saamme arvokasta tietoa, siitä kuinka meillä menee ja onko jotain tiettyjä asioita mitä meidän tulisi ottaa huomioon. Tulevaisuudessa voisi olla hyvinkin hyödyllistä kysyä kyselyssä myös luottamuksesta. Silloin pystyisimme seuraamaan, miten meidän tiimissämme luottamus muuttuu ja muovautuu.

Mielestäni Ropina otti ison harppauksen eteenpäin luottamuksen suhteen meidän ensimmäisessä mökkipajassamme, joka järjestettiin 4.3.–6.3. Kauppilan maatilalla. Keskustelimme tiiminä ennen ensimmäistä mökkipajaamme, kuinka se tulee pitkälti määrittelemään meidän tiimimme tulevaisuutta. Mökkipajan toisena iltana kävimme dialogia siitä, kuinka mökkipaja oli positiivinen yllätys suurimmalle osalle ja kuinka moni päättikin jakaa itsestään enemmän oppisopimuksessa kuin mitä oli alun perin ajatellut. Itse odotan jo innolla syksyn mökkipajaa ja miten luottamuksen rakentuminen tulee näkymään siellä.

 

Mitä voimme tehdä luottamuksen kasvattamiseksi?

Hyvässä tiimissä saa tuntea vapaasti ja ryhmän jäsenet ymmärtävät, miten tunteet vaikuttavat koko ryhmän toimintaan. Ylipäätään avoin ja kannustava ympäristö tukee yksilöitä siten, että he voivat käyttää koko potentiaaliansa. Tunne siitä, että tiimissä on hyvä olla, merkitsee paljon.

Pyrin tekemään omalla käytökselläni muiden tiimiläisten olon mahdollisimman hyväksi sekä huomioimaan heitä ja heidän tarpeitansa. Aidosti tiimiläisistä välittäminen luo hyvää ilmapiiriä ja kannustaa ihmisiä jakamaan ja kertomaan itselle merkityksellisistä asioista. Mielestäni on tärkeä muistaa, ettei kiinnostusta ja välittämistä kannata näyttää ainoastaan silloin kun aihe on itselle kiinnostava vaan myös silloin kun toinen ihminen on jakamassa jotain hänelle merkityksellistä, se viestii siitä, että toinen on tärkeä. Tämän myötä jokainen yksilö on valmiimpi työskentelemään hyvän yhteisen eteen.  Päivä päivältä näen, kuinka meillä sitoudutaan tiimin tavoitteisiin entistä syvemmin. Näin saadaan luotua juuri meidän tiimillemme kaikista parhain ja turvallisin ympäristö.

 

Lähteet:

Rinne, N. 2021. Rohkea organisaatio. Helsinki: Alma Talent.

Heinonen, S., Klingberg, R. & Pentti, P. 2012. Kaikkien aivot käyttöön. Helsinki: Sanoma Pro oy.

Kommentoi