Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyyKirjoittanut: Nea Systä - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy
Nina Rinne
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Nina Rinne on juuri julkaissut uuden kirjansa Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy (2021). Nina on asiakaskokemuksen, yrityskulttuurin muotoilun sekä valmennuksen ammattilainen. Hänellä on vuosien kokemus asiakaslähtöisten kulttuurien rakentamisesta ja muutoshankkeiden onnistuneista läpivienneistä. Hän on henkilökohtaisesti kokenut liike-elämän kovan kilpailun ja loppuun palamisen. Nina on ollut starttaamassa kymmeniä menestyneitä yrityksiä ja myyntiorganisaatioita ja nyt hän on julkaissut kirjan, jossa kova liike-elämä sekä pehmeät arvot, kuten ihmisyys on huomioitu. Kirjan lähtökohtana on auttaa organisaatioita kehittymään rohkeammiksi ja turvallisimmiksi, jotta ihmiset voisivat paremmin työpaikoillaan. Halusin tuoda muutamia omia ajatuksiani kirjasta esiin teille. Suosittelen kuitenkin lukemaan itse kirjan, sillä se tarjoaa loistavia käytännön esimerkkejä rohkean organisaation luomiseen ja reflektiota helpottavia pohdintoja lukijalleen.

Rohkeaksi organisaatioksi, mutta miten?

Psykologisen turvallisuuden, rohkean toiminnan ja hyvinvoinnin perustana on toimivat yhteydet ihmisten välillä. Kun tutustut uusiin ihmisiin, et varmastikaan kerro kaikkia asioitasi ja mielipiteitäsi heille heti, haluat tutustua ihmiseen, ennen kuin voit olla oma itsesi. Tämä pätee myös työpaikoilla. Tutkimukset kertovat, että yli 75 % prosenttia ihmisistä tarvitsevat hyvän yhteyden toisiin ihmiseen, ollakseen valmiita heittäytymään keskusteluun. Ennen tätä tilannetta, yritetään ihmisille antaa hyvä vaikutelma itsestään, pidetään ajatuksia vielä itsellään ja ei uskalleta heittäytyä täysillä mukaan keskusteluihin. Jotta sensuuri saadaan laskemaan ja poistettua, on kehitettävä keinoja, joilla ympäristöstä luodaan turvallinen kaikille. (Rinne 2021, 17–18.)

Rohkea ja turvallinen organisaatio tarvitsee rakentuakseen kaikkien panoksen. Vaikka ihminen olisi jo lähtökohtaisesti rohkea, eikä tarvitse muiden kannattelua toiminnassaan, on myös tällaisten ihmisten oltava mukana rakentamassa työympäristöä muiden mukana ja tehtävä kompromisseja.

Jos 75 % ihmisistä kokee tarvitsevansa hyvän yhteyden ihmisiin, ennen kuin voivat olla omia itsejään ja antaa parastaan, niin olisiko ennen projektien, tiimien tai yhteistöiden alkua järkevintä vain viettää rentoja hetkiä yhdessä tutustuen ja perusturvallisuutta rakentaen? Voiko ylipäätään tiimi tai projekti toimia, jos turvallisuutta ei ole rakennettu ennakkoon, voiko se rakentua matkan varrella niin, että se toimii?

Tehtävä: tarkkaile omaa tiimiäsi ja pohdi:

 • ovatko ihmiset omia itsejään
 • miten ihmiset puhuvat toisilleen
 • millainen tunnelma pajoissa tai palavereissa vallitsee
 • miten toisia haastetaan ja miten siihen suhtaudutaan
 • haastaako ihmiset omia ennakkoluulojaan
 • tarjotaanko toisille apua
 • rakennetaanko keskustelua yhteisten arvojen pohjalta
 • uskalletaanko epäonnistua ja tuoda epävarmuudet ääneen esille
 • millaisia rohkeita tekoja teillä tehdään
 • kannustetaanko ihmisiä puhumaan
 • rohkaisetko vai hiljennätkö itse muita

(Rinne 2021, 42–43.)

Miksi rohkea organisaatio on tavoittelemisen arvoinen?

Oletko huomannut, että vaikeita aiheita käsitellessä ihmiset hiljenevät ja vaikuttavat poissaolevilta? Jäävätkö ideat ja keskustelut pintapuoleiseksi? Kysyttäessä kysymyksiä, niihin ei saada vastauksia? Syntyykö keskustelua, mutta se on pääosin muutaman ihmisen harteilla? Tämä todennäköisesti kielii siitä, että turvallisuuden tunnetta ei vielä ole pystytty rakentamaan riittävälle tasolle. Turvattomuuden tunne lisää hiljaisuutta ja ihmiset jättävät tarpeensa ja tunteensa sanoittamatta. Hiljaisuudessa emme voi oppia, emmekä rohkaistua. Ihmisillä lähtökohtaisesti on kuitenkin tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä saada kokemus olevansa osa tiimiä. Organisaatioon voi rakentua hiljaisuuden kulttuuri monesta syystä. Syynä voi olla keskustelutaidot, kiire ja stressi tai epävarmuudet. Ne voivat kummuta yhdestä ihmisestä tai useammasta henkilöstä, joka vähitellen syö turvallisuuden tunnetta. On ymmärrettävää, että luottamus ja rohkeus rakentuu eri aikaan eri ihmisillä ja siihenkin vaikuttavat monet tekijät. Olisi kuitenkin hyvä huomioida se, että ne, jotka ovat lähtökohtaisesti jo rohkeita, tulisi rakentaa rohkeutta myös niille ei niin rohkeille henkilöille. Antamalla tilaa, rohkaisemalla keskusteluun, ymmärtämällä ja kannustamalla, myös ne henkilöt, joilta rohkeus ei lähde luonnostaan, tulisi saada mukaan rohkeuden tielle. Rohkeus lähtee pitkältä lapsuudesta ja nuoruudesta. Jos pyrimme jatkuvasti pitämään itsemme suojassa arvosteluilta ja epäilyiltä, saatamme omalla toiminnallamme hidastaa turvallisuuden kehittymistä. On siis hyvä huomioida omat lähtökohdat rohkeudelle ja auttaa myös toisia ymmärtämään, mistä lähtökohdista tulemme. (Rinne 2021, 45–53.)

 • rohkeat ihmiset sietävät paremmin epävarmuutta
 • rohkeat ihmiset tuovat ajatuksiaan, tunteitaan ja ideoidaan esiin peittelemättä niitä
 • rohkeat ihmistet voivat olla sellaisia kuin ovat, ilman sensuuria
 • rohkeat ihmiset uskaltavat kokeilla, uskaltavat heittäytyä ja uskaltavat kyseenalaistaa
 • rohkeat ihmiset kuuntelevat ja kohtaavat toisiaan aidosti
 • rohkeat ihmiset uskaltavat antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan
 • rohkeat ihmiset uskaltavat laittaa rajat itselleen ja toisilleen
 • rohkeat ihmiset uskaltavat pyytää apua
 • rohkeat ihmiset uskaltavat puuttua, jos joku toimii arvojen vastaisesti
 • rohkeat ihmiset uskaltavat sanoittaa epävarmuutensa ja virheensä ääneen

(Rinne 2021, 38.)

Step- by-step

Jotta matka kohti psykologisen turvallisuuden ja rohkeuden aikakautta voi alkaa, on aiheesta keskusteltava riittävästi. Mitä psykologinen turvallisuus tarkoittaa, mitä se jokaiselle merkitsee, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten psykologista turvallisuutta voidaan ylläpitää ja niin edelleen.

Jotta rohkea kulttuuria voidaan lähteä luomaan tai kehittämään on rakennettava aluksi selkeät raamit arjen tekemiselle, miksi tehdään sitä, mitä tehdään? Toiseksi jokainen meistä voi toimia itse esimerkkinä – ole haavoittuvainen, kysy, kuuntele, kohtaa, älä tuomitse, ole avoin epävarmuudelle. Kolmanneksi rohkaise muita, kiitä ihmisiä oppimisen mahdollisuuksista, ei vain opituista asioista. Neljänneksi kuuntele ja priorisoi kuuntelu korkealle, älä kuitenkaan vie kuuntelua ääripäähän ja hiljene. Yritä ymmärtää ja osoittaa ymmärtäväsi. Viidentenä vinkkinä: kysy. Opettele olemaan hyvä kysyjä, ole utelias ja rohkea. Kysy oivaltavasti, älä arvostellen. Kuudentena, vähennä riippuvuutta toisiin ihmisiin. Kehitä ihmisten osaamista ja itsetuntoa. Seitsemäntenä ja viimeisimpänä vinkkinä on muistaa suojella ihmisiä heidän rohkaistumisensa matkalla. Tue ja kannusta oppimista ja kasvua. (Rinne 2021, 138-140.)

Lähteet:

Rinne, N. 2021. Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy. Helsinki: Alma Talent.

Aihetunnisteet:
Kommentoi