Tampere
29 May, Wednesday
25° C

Proakatemian esseepankki

REVENAKIDS MARKKINOINTI



Kirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen asiakasmarkkinointi
Bergström Seija
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

SOLUESSEE – REVENAKIDS  

Matilda Tella ja Annika Viiala 

RevenaKids syntyi lapsiperheiden tarpeeseen; 

Suomessa vallitsevan poikkeustilan ja siitä aiheutuvan yhteiskunnallisen tilan vuoksi Revenasta 4 henkilön porukka on kehittänyt lapsiperheille suunnatun RevenaKids nimisen brändin ja Youtube video-ohjelman. RevenaKids tarjoaa erilaisia osallistavia aktiviteettejä lapsille, kuten tarinatunteja, matalan kynnyksen liikuntatuokioita sekä leikki- ja askarteluhetkiä. Videot välittyvät lasten ja lapsiperheiden käyttöön erilaisia digitaalisia kanavia hyödyntäen, pääasiassa Youtube-videoiden muodossa sekä mahdollisesti myös Instagram- tai Facebook kanavien kautta. Ohjelmat ovat perheiden käytettävissä toistaiseksi veloituksetta. 

Videoiden avulla annamme lapsille ja heidän etätöitä tekeville vanhemmilleen ja huoltajilleen kehittävää ja mieluisaa ajanvietettä. On todettu, että poikkeustilan ollessa voimassa perheiden yhdessäolo ja ajankäyttö tarvitsee rakennetta ja sisältöä. Aktiviteettien suunnittelussa on huomioitu eri ikäisten lasten kehitysvaiheet ja motoriset taidot sekä ennen kaikkea turvallisuustekijät. 

Myöhemmin tulemme järjestämään perheille osallistavaa ohjelmaa live-tapahtumien muodossa. Valmiiksi rakennetun brändin avulla pystymme jatkossakin tarjoamaan erilaista osallistavaa aktiviteettiä nykyisille asiakkaillemme sekä muille kohderyhmään kuuluville henkilöille.  

BRÄNDIN RAKENTAMINEN

Tärkein kilpailuetumme tulee olemaan vahva sekä luotettava brändi. “brändi rakentuu arvosta, johon yrityksen kilpailuvoima perustuu”. Seija Bergströmin kirjassa Yrityksen asiakasmarkkinointi kerrotaan, siitä kuinka rakentaa kestävä brändi aloittelevalle yritykselle. Brändi rakentuu kaikista yrityksen tekijöistä, kuten kokemuksista, mielikuvista sekä kaikesta tiedosta. RevenaKids:in videot luovat brändille perustan, mutta brändi on paljon enemmän kuin itse tuotteemme. Perusedellytys meille on kuitenkin tieto asiakkaasta, koska asiakkaan kokemus heijastaa koko brändin syntymisen. Kun yrityksen palvelupolku asiakkaan kanssa loppuu, asiakas osallistuu brändin rakentamiseen itsenäisesti. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä vuoropuhelua asiakkaan kanssa, mitä vahvempia asiakkuuksia yritys saa luotua sitä kestävämmän brändisuhteen yritys saa.  

Kirjassa kuvataan brändin rakentamista strategiseksi prosessiksi, joka alkaa asiakkaiden tutkimisella. Tutkimisella tarkoitetaan tarkkaa kilpailijakartoitusta, oman yrityksen lähtökohtien tarkastelua, kuten tavoitteita sekä resursseja. Kun tutkiminen on valmista, on aika siirtyä brändin persoonallisuuden suunnitteluun. Tässä vaiheessa pohditaan sitä, minkälaisena ostajien halutaan näkevän brändinRevenaKids:issä haluamme näkyä asiakkaan silmissä luotettavana sekä helposti lähestyttävänä, koska kohderyhmäämme on varovaiset vanhemmat sekä heidän lapsensa. Sisältö, jota tuotamme, tulee olla laadukasta sekä siinä tulee olla jatkumoa. Näiden mietteiden pohjalta aloimme suunnittelemaan markkinointiviestintää, markkinointisuunnitelmaa sekä yrityksen ulkoasua. 

Brändin avulla haluamme luoda jatkuvaa liiketoimintaa. Koronan aikana tuotamme lapsille osallistavaa tekemistä teknologiaa hyödyntäen ja myöhemmin livetapahtumien muodossa. Koronan aikana luodut asiakassuhteet mahdollistavat liiketoiminnan jatkumisen ja monipuolistamisen tulevaisuudessa.  

Brändimme erottuu kilpailijoista monipuolisen sisällöntuotannon avulla sekä vahvan brändin ansiosta. Teemme jatkuvaa kilpailijavertailua, koska haluamme luoda monipuolista sisältöä, jota ei vielä ole markkinoilla. Tulemme luomaan asiakkaillemme palautekyselyn, jotta voimme kartoittaa asiakastyytyväisyyttä sekä markkinoinnin laatua. Kyselyiden avulla voimme mitata puolivuosittain markkinoinnin sekä palvelun tehokkuutta. Panostamme ensimmäisinä kuukausina brändin rakentamiseen sekä konseptin tunnettavuuteen, joten ensimmäisissä mittauksissa tulemme ottamaan huomioon postausten leviämismäärän.  

MARKKINOINTIAJATTELU 

Yrityksen tehtävänä on luoda sellainen tarjonta, jonka asiakkaat haluavat ostaa itselleen ja tuoda se asiakkaiden tietoisuuteen. Markkinoinnin avulla asiakkaille tai muille sidosryhmille annetaan tietoa palvelun tai tuotteen sisällöstä.  

Bergströmin (12, 2018) kirjassa tuodaan esille, että uusimpia trendejä markkinointiajatteluun liittyen ovat vastuullinen ja yhteisöllinen ajattelu. Markkinoijan on kannettava vastuu tarjoamastaan, huolehdittava asiakkaan turvallisuudesta ja toimittava ympäristöä säästävällä tavalla.  

RevenaKids:in tuottama sisältö on koulutettujen henkilöiden tuottamaa ja olemme kiinnittäneet erityistä huomiota turvallisuuteen. Liikunta- ja askarteluvideoilla esiintyvillä henkilöille on liikunta-alan ja/tai kerho-ohjaajan tutkinto sekä vuosien kokemus lasten kerhojen ohjaamisesta.  

Olemme kiinnittäneet myös erityistä huomiota vastuullisuuteen, sillä videoiden sisältö on kohdennettu alaikäisille lapsille. Tulemme kiinnittämään huomiota siihen, ettei videoilla esiinny kalliita esineitä, sillä haluamme videoiden tavoittavan mahdollisimman suuren yleisön sosioekonomisista taustoista riippumatta.  

Bergströmin (149, 2018) kirjassa markkinoinnin kilpailukeinoja tuodaan asiakasnäkökulmasta esille 4C-mallin mukaisesti. Kilpailukeinoiksi luokitellaan ostajan toiveet ja tarpeet, ostajan kustannukset, ostamisen helppous sekä vuorovaikutteinen viestintä. Malli on vuosien saatossa muuntunut 4Pmalliksi, johon on lisättynä personointi, osallistaminen sekä verkostoituminen. RevenaKids konseptille tärkeimpänä kilpailukeinona on personointi, jolla tarkoitetaan tuotteen räätälöintiä asiakaskohtaiseksi. RevenaKids Facebook ja Instagram ovat suunnattuja vanhemmille, joten niitä tulee kehittää paljolti asiakaspalautteen myötä. Pyrimme laittamaan näihin medioihin valmistelevia postauksia. Suunnitelmissa meillä on laittaa medioihin haastevideoita, joiden tarkoituksena on osallistaa sekä vanhempia että lapsia. Osallistamme markkinoinnissa myös askartelutuokioiden kautta, kehottamalla jakamaan tehtyjä askarteluja.  Parannettavaa markkinoinnin suunnittelussa meillä olisi vuorovaikutteisessa viestinnässä, jotta saisimme mahdollisimman monet Facebookissa osallistumaan keskusteluun.  

REVENAKIDS MARKKINOINTISUUNNITELMA 

Bergström (2018) mukaan markkinointi on keskeisessä roolissa yrityksen liiketoimintaa ja tärkeä menestyksen tekijä. Markkinoinnin avulla viestitään omasta tuotteesta ja erotutaan kilpailijoista. Menestyvä markkinoija osaa ennakoida ja tarvitsee monenlaista osaamista pitkäkestoisten asiakassuhteiden hankkimista varten.  

Markkinointi ei ole vain sarja yksittäisiä toimenpiteitä tai erillisiä kampanjoita, vaan sitä tulisi toteuttaa jatkuvana etukäteen suunniteltuna prosessina mahdollisimman erilaisina muotoina. Teknologian kehittyessä kovaa vauhtia, myös markkinoinnissa syntyy koko ajan uusia tapoja tuottaa sisältöä sekä uusi kanavia sisällöntuotannolle. Bergströmin mukaan sähköiset kanavat ovat muuttaneet markkinoinnin monikanavaiseksi kokonaisuudeksi ja jatkuvaksi viestinnäksi. Omissa projekteissa tärkeintä on valita sopivat tavat vaikuttaa ja löytää omalle palvelulle optimaalisin kohderyhmä. Markkinoinnin tulisi olla hyödyllistä asiakkaalle tyrkyttämisen sijaan.  

RevenaKids -brändin suunnitteluvaiheessa loimme markkinointisuunnitelman seuraavalle 6 kuukauden ajalle. Markkinointisuunnitelmassa on otettu huomioon eri markkinoinnin muodot, toteutustavat, kasvuhakkerointi sekä tarkka asiakasprofilointi. Markkinointisuunnitelman noudattamista ja seuraamista helpottaa sen tiivis sisältö; markkinoinnin toimenpiteet, tavoitteet, toteutusajankohdat, vastuuhenkilöt ja kustannukset. Lisäksi teimme opintoihimme liittyvillä markkinoinnin– ja myynnin –kurssilla palvelun analysointia sekä asiakasprofiilikartoitusta brändin kehittämistä ajatellen. Suunnitelman avulla pystymme paremmin määrittelemään mihin tavoitteisiin markkinoinnilla pyritään. Meidän pyrkimys on erottua kilpailijoista ja olemaan vahvoja niillä osa-alueilla, joissa kilpailijamme eivät ole vahvoja.  

Listasimme markkinointisuunnitelmaan kanavat, joiden kautta tulemme pääasiassa tuottamaan lapsiperheille sisältöä.  Mietimme jokaisen kanavan kohdalla, kenelle se on suunnattu ja minkälainen materiaali tukee parhaiten visiotamme. Edetessämme huomasimme, että markkinointi on mahdollista vain Facebookissa sekä Instagramissa, koska Youtuben sisältö on tehty ja suunnattu lapsille. Digitaalinen markkinointi sekä asiakashankinta tulee Instagramin sekä Facebookin kautta, vaikka Youtube on tuotteemme pääkanava. Lisäksi meidän tulee huomioida, että lapsien vanhemmat ovat meidän pää asiakasryhmä ja lapset palvelun lopullinen käyttäjäryhmä.  

 • Instagram= yleisiä kuvia, henkilöesittelyt, haastevideoita, asiakashankinta, osallistava markkinointi (#revenakids) 
 • Facebook= yleisiä kuvia, henkilöesittelyt, haastevideoita, asiakashankinta, palautteen vastaanottaminen 
 • Youtube =      liikunta-, leikki ja askarteluvideoiden alusta, jossa asiakkaat voivat tilata kanavan käyttöönsä 

Lisäksi Revena osk tulee markkinoimaan meitä sosiaalisen median, blogitekstien ja uutiskirjeiden kautta. Myöhemmin tulemme luomaan RevenKids:ille alasivut Revenan nettisivuille, jotta saamme tavoitettua myös tyytyväiset Revenan omat asiakkaat sekä uusia asiakkuuksia. 

Tampereen Kaupungin Yhdenvertaisesti sinun kampanja myönsi RevenaKids -konseptille apurahan ja mahdollistaa meille näin ollen laadukkaamman sisällöntuotannon ja markkinoinnin tehostamisen. Apurahan myötä tulemme mainostamaan kuvissamme Tampereen Kaupunkia sekä Yhdenvertaisesti sinun -kampanjaa.  

MARKKINOINTIKANAVIEN SEURANTA

Bergströmin (2018) mukaan markkinoijan on seurattava muutoksia markkinointiympäristössä sekä varmistettava, että asiakas kokee saavansa arvoa käyttäessään markkinoitua tuotetta. Markkinoinnissa seuranta tarkoittaa tehtyjen toimenpiteiden ja saavutettujen tulosten seurantaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.  

Olemme luoneet alustavan markkinointisuunnitelman 6 kk ajalle ja tulemme laatimaan uuden markkinointisuunnitelman syyskuussa, jolloin otamme huomioon ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ilmenneet onnistumiset sekä epäonnistumiset.  

Seuraamme digitaalisen markkinoinnin tehokkuutta viestintäkanavien algoritmin avulla eli toisin sanoen kävijämääriä suhteutettuna käytettyyn markkinointibudjettiin. Videoitamme ovat katsoneet viikon jälkeen noin 250 henkilöä Youtubessa. Kanava määrittää videon katselukerraksi, kun tietty prosentuaalinen osa videosta on ollut päällä. Maksullisen mainosten jälkeen tavoitimme tuhansia 18-40 vuotiasta henkilöä ympäri suomea. Klikkauksia postauksillemme tuli enemmän ja Youtube-videoiden katselukerrat nousivat. Eniten katsotun videon katselukerrat ovat noin 1,5k kahden viikon jälkeen. Maksulliset mainokset selvästi antavat näkyvyyttä, mutta kuluttavat myös markkinointibudjettia kiitettävästi.  

POHDINTAA

Ennen markkinoinnin aloittamista loimme markkinointisuunnitelman, käytimme aikaa brändin visuaaliseen ilmeeseen, sekä pohdimme sitä, että minkälaista sisältöä haluamme kanavillamme tuottaa. Vastaanotto ensimmäisille videoillemme olikin odotettua positiivisempi ja uskomme, että saamme kasvatettua seuraajakuntaamme aktiivisella viestinnällävideoiden laadun kehittämisellä sekä markkinointiin kohdennetun budjetin avulla.  

Julkaisemme videoita aikaisemmin suunnitellun viikkoaikataulun mukaisesti maanantaisin ja keskiviikkoisin. Toivomme viikkoaikataulun tuovan perheille säännöllisyyttä arkeen sekä selkeyttää RevenaKids -kanavien julkaisuihin. Haluamme tuoda julki selkeän järjestyksen Youtube kanavallemme, jotta asiakas tietää heti mitä ja missä ja kenelle. Mikäli aloitamme tarina- ja leikkituokiot tulemme ilmoittamaan sekä kampanjoimaan niitä ahkerasti.  

Huomasimme, että videot ja brändi eivät leviä sosiaalisessa mediassa ilman maksullisia mainoksia. Internet on nykyään pullollaan erilaisia ohjausvideoita, joten meidän tulee tehdä päämäärätietoista työtä brändin kehittämisen ja kilpailijoista erottumisen eteen. Voisimme pohtia myös sosiaalisen median vaikuttajien käyttöä, jotta saisimme kasvatettua katselija kuntaamme. Hyvänä esimerkkinä some vaikuttajien käytöstä toimii Fyre festivaali, jonka markkinoinnissa käytettiin ainoastaan some vaikuttajia sekä mainosvideoita. RevenaKids konseptissa voisimme etsiä kilpailukartoituksen lailla sosiaalista mediasta lapsille suunnattua sisältöä sekä lapsitubettajia. Mahdollinen maksullinen yhteistyö tai muut yhteistyökuvio ovat sovittavissa. 

Markkinoinnin haasteeksi muodostui myös laadukas sisällöntuotanto. Videoiden, kuvien ja mainoksien korkean laadun varmistamiseksi hankimme projektillemme ammattikäyttöön tarkoitetut välineet.  Olemme harkinneet editointi ohjelmien hankkimista, jotta saisimme laatua parannettua sekä vietyä videot laadukkaana loppuun asti. Tiimissämme panostetaan sekä markkinointiin ja asiakkuuksien hankkimiseen samalla, kun toiset keskittyvät sisällöntuotantoon Youtuben puolella. Koemme, että tiimin jakaminen sekä tarkat osa-alueet luovat tehokkuutta sekä selkeyttä tiimissä. 

Mikäli Korona hellittää nopeammin kuin olemme olettaneet, saattaa meille tulla haasteeksi tiedon leviäminen sekä asiakaskunnan tavoittaminen. Brändin suunnitteluvaiheessa teimme kartoitusta siitä, että millä tavoin RevenaKidsin palvelut voivat rikastuttaa perheiden arkea Covid-19 aiheuttaman poikkeustilan jälkeenkinBrändimme tulee tässä kohtaan jatkamaan videoiden tuottamista, mutta myös livetapahtumien järjestämistä lapsiperheille. Mielestämme korona tuo meille valtavia mahdollisuuksia, sillä sosiaalisen eristäytymisen jälkeen uskomme, että ihmisillä on vahva halu osallistua tapahtumiin ja löytää arkeen uutta sisältöä.  

LÄHTEET  

Bergström S., ja Leppänen A. 2018. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita Publishing OY 

 

 

 

 

Kommentit
 • Toni Lehtimäki

  Hyvä ja selkeästi esitetty kokonaisuus sekä hyvä reflektointi. Toteutuksen reflektointi auttoi varmasti vielä jäsentämään brändiä ja toiminnan laajentamista. Hyvä, että olitte käyttäneet lähdeviitteitä, koska se palvelee opparin kirjoittamista jatkossa. Kannattaa tsekata TAMKin ohjeet yhtenäisestä viitteiden merkitsemisestä tekstiin jatkoa ajatellen. Tähän tekstiin ei tarvitse mitään korjata. Hyvä tuotos!

  Tarkista vielä nämä seuraavaksi kerraksi.

  Akateemisen esseen kirjoitat 2 – 3 henkilön ryhmässä. Sitä varten tarvitaan aina useita lähteitä, kirjoja ja mielellään myös muita lähteitä kuten ajankohtaisia artikkeleita.

  Soluesseeseen teette tekstiin viittaukset lähteisiin ja loppuun lähdeluettelon TAMKin opinnäytetyön raportin vaatimusten mukaisesti.
  Soluessee on lähtökohtaisesti mittava tuotos, n. 8 – 10 sivua kirjoitettua tekstiä. Väliotsikointi kannattaa.
  Soluesseen myötä perehdytte aiheeseen niin paljon, että siitä kannattaa tehdä alustus pajaan.
  Pisteitä saatte jokainen 3, jos tuotos täyttää mainitut kriteerit. Ohjeet teksti- ja lähdeviitteisiin ovat intrassa https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opinnaytetyon-raportointiohjeet, s. 22 alkaen.

  22.8.2020
Kommentoi