Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Rekisteröidyn yhdistyksen säännöt – Ylöjärven SKAKirjoittanut: Jyri Lempinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

1      Ylöjärven SKA Ry

 

Ei ole kauaakaan, kun laitoimme yllä mainitun seuran virallisesti pystyyn, muutama hassu viikko. Ennen sitä tuli kuitenkin pohdittua paljonkin, minkälaista projektia sitä haluaisi lähteä työstämään. Meillä molemmilla sattuu olemaan melko paljon samankaltaista suhtautumista urheiluun ja etenkin jääkiekkoon, joten mielessä oli pyörinyt ajatus, että jotain urheiluun ja mieluiten jääkiekkoon liittyvää olisi mahtava päästä tekemään. Ajatus oman urheiluseuran perustamisesta syntyi oikeastaan aika moisella sattumalla. Nimittäin meille sattui tilaisuus käytännössä lähteä pyörittämään seuraa avaimet käteen menetelmällä, kun eräs nuorempi porukka oli kerännyt kasaan jengin, joka ei pelannut missään, mutta halusivat sitä tehdä. Kaiken lisäksi heillä oli jo nimi ja eräänlainen logokin valmiina. Osa heistä pelaa tällä hetkellä muussa joukkueessa juurikin siksi, etteivät he tiedä tai osaa lähteä perustamaan omaa seuraa. Tästä se hehkulamppu sitten taisi meillä syttyäkin. Kuinka hienoa olisi päästä pyörittämään omaa seuraa ja vielä kaiken lisäksi pelata siinä samaan aikaan? No aivan uskomattoman hienoa. Ensi kaudella lähdetäänkin sitten pelaamaan mitä luultavimmin miesten 3. divisioonaa ja tavoitteena on nousta ylemmäs.

 

Alkuperäinen ajatus oli lähteä rakentamaan tiimiä omien oppien pohjalta Proakatemia- malliin. Otamme käyttöön muun muassa mökkipajat ja oppimissopimukset sekä aiomme rakentaa tiimin tukevasti yhtenäiseksi tutustumalla paremmin kuin normaalissa jääkiekko joukkueessa. Jääkiekko joukkueissa on tavallisesti hyvin tiukka kuri ja tavoitteet, jotka asetetaan tiimin ulkopuolelta. Pyrimme siihen, että tiimi asettaa itse tavoitteensa, ja jokainen yksilö rakentaa omat välitavoitteet, jotka tukevat yhteistä päämäärää.

 

Tulevaisuuden tavoitteena on myös alkaa pyörittämään enemmän junioritoimintaa ja tuottamaan sitä kautta uusia huippupelaajia uniikin seuramme koneistolla. Syksyllä tartuttiinkin tuumasta toimeen ja nyt seura on ollut jo muutaman viikon virallisesti rekisterissä. Alla saattekin tutustua seuramme sääntöihin ja niiden luomisvaiheisiin.

 

 

1.1       Ylöjärven SKA ry säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ylöjärven SKA ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääkiekkoilua ja levittää jääkiekkoharrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta jääkiekkoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
 • hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
 • ylläpitää omia internetsivuja
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyvät hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

 

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

11§ Toiminnantarkastus/tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

 

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus 8§ kohdan mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • sähköpostitse

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

 

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

 

 

2      Säännot yhdistyksessä

 

Näimme, että järkevin vaihtoehto alkavalle jääkiekkojoukkueelle on rekisteröity yhdistys eli RY. Valitsimme yhtiömuodon sen kepeän rakenteen ja helppojen sääntöjen takia. Yhdistyksestä on helppoa päästä nopealla aikataululla vaihtamaan yhtiömuotoa esimerkiksi osakeyhtiöksi jälkikäteen. (patentti- ja rekisterihallitus, 2018)

 

Yhdistyksen säännöt noudattavat hyvin samoja periaatteita kuin missä tahansa muussa yhtiömuodossa. Yhdistyksen säännöt ovat yksinkertaiset ja niitä käytetään tavallisesti voittoa tavoittelemattomaan liiketoiminta tai harrastustoimintaan. Yhdistystä ei kannata perustaa esimerkiksi liiketoiminnalle, millä on selkeät liikevoitto tavoitteet. Yhdistys voi toki harjoittaa voittoakin, mutta yhdistyksen pääsääntöinen tavoite on tukea yhteisöä ja sen toimintaa. Yhdistyksen säännöissä on kyse usein vain patentti- ja rekisterihallitukselle tehdyistä vedoksista ja juridisista säännöistä liittyen esimerkiksi kokousjärjestelyihin ja muihin lain mukaan asetettuihin säädöksiin. (patentti- ja rekisterihallitus, 2018)

 

LÄHTEET

Verkkokirjahylly 2018. Alma Talent teosarkisto. Luettu 13.12.2018.

https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DAFBEXGTFF#kohta:40

Patentti- ja rekisterihallinto 2018. Rekisteröidyn yhdistyksen säännöt. Luettu 13.12.2018.

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen/muita_ohjeita.html

 

 

 

 

 

 

Kommentoi