Tampere
27 May, Monday
26° C

Proakatemian esseepankki

Raamit hyvään myyntitekstiinKirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Persuasive copywriting
Andy Maslen
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Copywriting:ssa eli myyntiä tavoittelevan tekstin tuottamisessa pyritään sanoittamaan viesti niin, että lukija tuntee tekstin olevan juuri hänelle tarkoitettua. Sen sijaan, että teksti on vain tuotteen tuputtamista ja selvää myyntitekstiä on Maslenin mukaan tarkoituksena tuottaa empaattista tekstiä, joka sopii lukijan tunnetiloihin. Koska tärkeässä osassa on tunteet, ei myöskään geneerinen kirjakieli ole tavoiteltava lopputulos. Itse asiassa Maslon kehottaa nimenomaan jopa jättämään kieliopin vähemmälle huomiolle. Tälle perusteluna on se, että oikeakielisyys voi joissain tilanteissa rajoittaa luovuutta ja kapulakielinen lausahdus voi painua mieleen paremmin.

 

Ennen työn aloittamista, on kirjoittajan Maslenin mukaan tiedettävä ensin raamit, joissa kirjoittaminen tapahtuu. Nämä raamit saa muodostettua vastaamalla kysymyksiin:

  • Mitä markkinoidaan?
  • Mitä hyötyä tuote tai palvelu tarjoaa?
  • Minkälaista brändin ääntä tulee käyttää?
  • Minkälainen henkilö mahdollinen lukija on?

 

Itse tehokkaan “copyn” kirjoittamiseen Maslen tarjoaa nelivaiheisen mallin, jossa ensin asiakas houkutellaan tutustumaan aiheeseen lisää. Tämä tapahtuu useimmiten iskevällä otsikolla. Kun lukija on saatu avaamaan sähköposti, blogikirjoitus, artikkeli tai muu vastaava, on aika vaikuttaa lukijaan. Vaikuttamisessa voidaan hyödyntää Aristoteleen kolmea suostuttelun muotoa: eetosta, paatosta ja logosta – eli karkeasti: hahmoa, tunnetta ja perusteluja. Voidaan siis vedota omaan auktoriteettiasemaan, lukijan tunteisiin tai tarjoamalla faktoja. Aiemmin määriteltyjen raamien pohjalta pitäisi pystyä päättämään, mikä tyyleistä on tilanteeseen sopivin. Seuraavana vaiheena on suostuttelu, jolloin lukijaa yritetään johdattaa haluttua toimintaa kohti, mutta ilman suoria myyntipuheita. Vasta, kun lukija on valmis sitoutumaan, tulee myynti. Tällöin kaikessa yksinkertaisuudessaan lukijalle tarjotaan tuotetta tai palvelua aiempaan tyyliin sopivasti.

 

Näitä raameja ja neuvoja noudattamalla tulisi muodostaa eri versioita tekstistä, sillä myyntiin tähdätessä on tärkeää, että käytetään mahdollisimman tehokasta versiota. Tässä vaiheessa vihjeet voi viedä käyntiin ja harjoittelemalla löytää oman “äänensä” ja tehokkaimmat tyylit.

Aihetunnisteet:
Kommentoi