Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Psykologisen turvallisuuden vaikutuksetKirjoittanut: Julius Viitala - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto 

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa yksilö kokee voivansa ilmaista itseään, esittää ideoitaan ja antaa palautetta ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Se edistää avointa kommunikaatiota, virheistä oppimista ja tiimien tehokkuutta työympäristöissä. Tämä käsite korostaa, kuinka tärkeää on luoda ympäristö, jossa kaikki voivat osallistua vapaasti ja tuoda esiin parhaat ajatuksensa.  

Psykologinen turvallisuus on todella tärkeä osa työympäristöä tai tiimiä, missä yhteisen hyvän tavoitteleminen menee oman edun edelle. Psykologisen turvallisuuden puuttuminen ajaakin työyhteisöjä ja tiimejä väärään suuntaan, sillä yksilöt pelkäävät epäonnistumisia välttääkseen naurunalaiseksi joutumisen, mikä taas vähentää innovatiivisuutta sekä johtaa kehityksen pysähtymiseen. (Sarkkinen, 2019). 

 

Psykologisen turvallisuuden vaikutukset yksilöön 

Psykologinen turvallisuus rohkaisee yksilöä ilmaisemaan itseään ja oppimaan virheistä ilman pelkoa negatiivisista seurauksista. Se parantaa henkilökohtaista hyvinvointia, osallistumista ja organisaation sitoutumista. Yksilö myös kokee voivansa antaa tietoa ja puuttua epäkohtiin, jos kokee olevansa psykologisesti turvallisessa paikassa. (Sarkkinen, 2019).  

Myönteinen, avoin ja toisia kunnioittava vuorovaikutus kuuluu psykologiseen turvallisuuteen oleellisesti. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikesta täytyy olla samaa mieltä. Turvallisessa ilmapiirissä asioista osataan ja pystytään puhumaan kunnioittavasti ja arvostavasti, myös konfliktitilanteissa. 

 

Psykologisen turvallisuuden vaikutukset tiimiin 

Tiiminä täytyy tehdä kompromisseja sekä yhteiset pelisäännöt. Mikäli näitä ei voi noudattaa on mietittävä, mikä on tärkeää ja toimia sen mukaan. Tiimin kannalta on myös tärkeää, että psykologinen turvallisuus tapahtuu käytännössä, sillä se on yksi keskeisimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. (Vainikka, 2021). 

Psykologisen turvallisuuden positiivisia vaikutuksia tiimiin on esimerkiksi parempi työhön sitoutuminen, työpaikalla viihdytään, jolloin irtisanoutumiset ovat vähäisempiä, mikä vaikuttaa taas työn tulokseen sekä kannattavuuteen, kun ei tarvitse rekrytoida ja kouluttaa uusia ihmisiä. Muita positiivisia vaikutuksia tiimin työskentelyyn on innovatiivisuuden ja luovuuden lisääntyminen sekä riskinottokyvyn kasvaminen. (Vainikka, 2021).
 

Psykologisen turvallisuuden vaikutukset organisaatioon 

Psykologisen turvallisuuden tukemine tuo organisaatiolle monia etuja, jotka liittyvät suorituskykyyn, työtyytyväisyyteen ja maineeseen. Johtamisen kannalta psykologinen turvallisuus on työkalu, jolla pystytään rakentamaan luottamusta koko organisaation tasolla.  

Liiketoiminnallisesta näkökulmasta psykologinen turvallisuus tuo tuloksellisuutta, pitkäaikaisia työsuhteita sekä hyvän maineen työnantajana. Psykologista turvallisuutta kokevat työntekijät uskaltavat puuttua epäkohtiin ja antaa palautetta asioista, jotka haittaavat työn toimivuutta, mikä taas antaa johtajille paremman käsityksen työn toimivuudesta sekä uusia kehityskohtia. Psykologista turvallisuutta kokevat työntekijät myös viihtyvät työssään paremmin ja ovat enemmän sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin.  

 

Pohdinta 

Kokemuksieni pohjalta psykologista turvallisuutta edistävä käyttäytyminen on avointa, kunnioittavaa, rakentavaa ja empaattista. Se luo ilmapiirin, jossa ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ilmaista itseään ja tuoda esiin parhaat puolensa. Ilman psykologista turvallisuutta toimimme omien etujemme kannalta, sekä luottamuksen puutteen takia, emme puutu epäkohtiin vaan lakaisemme nämä maton alle. 

Koen, että psykologinen turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista proakatemialla, niin tiimitasolla kuin koko organisaation tasolla. Näin hurmoksessa tämän syksyn aikana puutteita psykologisessa turvallisuudessa, jolloin huomasin seuraavanlaisia vaikutuksia tiimityöskentelyyn; innovaation puute, palautetta ei uskallettu antaa ja kun sitä annettiin, palaute ei ollut hirveän rakentavaa sekä huomasin myös erilaisten kuppikuntien syntymisen tiimin sisälle. Jälkeenpäin olemme saaneet korjattua työilmapiiriä paremmaksi, ja voin sanoa, että hurmoksessa vallitsee tällä hetkellä psykologinen turvallisuus.  

 

 

 

Lähteet 

 

Vainikka, D. 2021. Psykologinen turvallisuus kohentaa oppimista, tehokkuutta ja innovaatiota. Blogi. Viitattu 5.12.2023. https://halsa.fi/blog/psykologinen-turvallisuus-kohentaa-oppimista-tehokkuutta-ja-innovaatiota/ 

Sarkkinen, M. 2019. Psykologinen turvallisuus kannustaa ideoiden jakamiseen. Artikkeli. Viitattu 5.12.2023.   https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-turvallisuus-kannustaa-ideoiden-jakamiseen  

Kommentoi