Tampere
19 May, Sunday
8° C

Proakatemian esseepankki

Prosessikirjoittamalla menestykseenKirjoittanut: Jasmiina Servo - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Prosessikirjoittamalla menestykseen

 

Odotan koko viikonlopun malttamattomana maanantaita – uskomatonta, mutta totta. Nimittäin silloin valmentajamme Tirri pitää pajan prosessikirjoittamisesta. Tarkoituksenamme on neljän tunnin pajan aikana saada aikaiseksi yksilöessee kokonaan valmiiksi tai viimeistelyä vaille. Viikonloppuna valmistaudun pajaan lukemalla Proakatemian uudistuneet esseeohjeet ja ennakkomateriaalin, joka on Oili Valkilan tekemä. Tämän jälkeen kirjoitan lukemistani kirjoista ylös muistiinpanot hyödyntääkseni niitä maanantaina pajassa. Esseessä aion esitellä prosessikirjoittamisen vaihe vaiheelta kertoen samalla käytännön toteutumisesta itselläni. Tämä on juuri sinulle, kirjoittamisen kanssa kipuilevalle kanssa eläjälleni.

Prosessikirjoittamisessa aloittaminen ja tuottamiskynnyksen ylittäminen on helppoa. Tämän lisäksi tuotoksista tulee myös laadukkaampia. Prosessimaisuus kirjoittamisessa vie päähuomion sinne, minne se kuuluukin; sisältöön ja ajatteluun. Prosessimaisen kirjoittamisen ajattelutavan mukaan tekstit ovat sisällöltään paremmin jäsenneltyjä, loogisempia ja sisällöltään monipuolisempia kuin yhdellä istumalla tuotetut tekstit. (Valkiala 2016, 14–15.)

 

Määritä tekstillesi tavoite

 

Prosessi aloitetaan tavoitteiden määrittelyllä. Käytä tähän aikaa noin viisi minuuttia. Kirjaa tavoite itsellesi ja pidä se mielessäsi koko prosessin ajan. Vastaa seuraaviin kysymyksiin

– Mitä haluan lukijani tuntevan?

– Mitä haluan lukijani ymmärtävän?

– Miten haluan lukijani toimivan? (Verho 2019.)

 

Prosessi lähtee mukavalla temmolla käyntiin, pidän vauhdikkaasta aloituksesta ja suoraan tekemiseen menemisestä. Jälkikäteen on hassua ajatella, miten vähän on tullut ajateltua tekevänsä tekstille tavoitteita suunnitteluvaiheessa, vaikka niitä onkin tullut huomaamattaan tehtyä. Päätän kirjoittaa positiivisen palautteen ja kehujen antamisesta, niiden vaikutuksesta elämään ja tiimiorganisaatioon.

 

Määrittele lukijasi

 

Seuraavaksi on tarkoituksena määritellä, kenelle olet tekstiäsi kirjoittamassa. Käytä tähän aikaa 10 minuuttia. Lukijan määritteleminen lyhyesti sanottuna ratkaisee kaiken. Lukija-analyysi ratkaisee muun muassa oman roolisi, tekstin tyylin, rakenteen, argumentoinnin, muodollisuusasteen ja havainnollistamistavat. Kirjaa ja pohdi seuraavia asioita:

– kenelle kirjoitat

– mitä osaamista ja asiantuntemusta lukijalla on

– mitä taustaa lukijalla on

–  mitä tarpeita ja asenteita lukijalla on. (Verho 2019.)

 

Nyt täytyy tunnustaa, etten ole aikaisemmin kovin tarkkaan pohtinut lukijaani. Automaattisesti ajateltuna lukijana toimivat akatemialaiset. Tajuan, kuinka tärkeätä onkaan määritellä kohderyhmä entistä paremmin jatkossa kirjoittaessani esseitä. Päätän rajata ensisijaiseksi kohderyhmäksi oman tiimini. Asia liippaa heitä läheltä. Muut lukijat tulevat vasta seuraavina.

 

Ideoi ilman kritiikkiä

 

Tässä vaiheessa on ideoitava kaikki, mitä aiheesta tulee mieleen. Tärkeätä on unohtaa kriittinen ajattelu vaan antaa vain ajatuksen virrata vapaana ilman sen kummempaa asemointia. Tukena voi käyttää mindmappiä. Toteuta tämä kohta omalla tavallasi, toisia auttaa paperilla ja kynällä rustailu, toiset haluavat kirjoittaa mieluummin koneella. Käytetään tähänkin vaiheeseen 10 minuuttia. (Tirri 2019.) Ideoita pulpahteli tasaiseen tahtiin kirjoittamisen aikana. Aika tuntui menevän yhdessä hujauksessa ja maltoin tuskin odottaa pääseväni tekstin kimppuun.

 

Kerää tietoa ja kehitä ajatusta

 

Seuraavaksi tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon sisältöä. Päästään teoriatiedon hankkimisen kimppuun. Tiedon löytyminen ja laatu suuntaavat edelleen eteenpäin työssäsi. Tämä auttaa tarkentamaan näkökulmaasi. (Verho 2019.) Tässä kohtaa keräilin etukäteen hankkimiani tietoja yhteen. Aika meni yhdessä hujauksessa ja homma tuntui jäävän kesken.

 

Keskeinen viesti

 

Määritä tekstisi keskeinen viesti. Käytä tähän 10 minuuttia. Mieti seuraavia asioita:

– määrittele sisältösi kolmella lauseella itsellesi

– mikä on tärkein asia, jonka pitää vaikuttaa lukijaan. (Verho 2019.)

 

Tämän jälkeen korosta pohtimiasi asioita ja keksi sille mieli- ja kielikuvia (Verho 2019). Tämä kohta oli selkeästi ensimmäinen, joka alkoi turhauttamaan. Olin juuri päässyt teoriatiedon kanssa vauhtiin ja nyt tarvitsi hypätä aivan muualle. Sain määriteltyä itselleni tärkeimmän asian ja keksin useita kielikuvia. Keskeinen viesti osana prosessia jäi kuitenkin kaikista laihimmaksi vaiheeksi itselleni.

 

Suoltaminen

 

Suoltamistekniikalla aloitetaan helpoimmasta kohdasta. Nyt kirjoitetaan 30 minuuttia ulos kaikki, mitä mieleen juolahtaa ilman pientäkään sensuuria. On tärkeätä hyväksyä virheet, epäloogisuus, keskeneräisyys ja tekstin ”hölmöys”. Älä missään nimessä lähde korjailemaan tekstiä tässä vaiheessa. (Verho 2019.)  Suoltaminen oli ehdottomasti lempivaiheeni prosessissa. Tekstiä syntyi puolen tunnin sisään kolme sivua.

 

Varmista oikeat argumentit

 

Seuraavaksi on tärkeätä hankkia faktoja, kuten tutkimuksia, tilastoja tai laskelmia tekstin tueksi.  Voit pohtia syy-seuraussuhteita eli mitä seurauksia eri vaihtoehdoista on. Pohdi perusteluitasi tunteen, tarpeen, tahdon, toiveen, arvon ja hyödyn kannalta. Monipuolinen perustelu on kaikista uskottavinta. (Verho 2019.)

 

Jes, teoriatiedon hankkimista! Olen ottanut valmiiksi mukaani 2 kirjaa, josta olen ottanut muutamia nostettavia kohtia esille. Tämän lisäksi olen tallentanut koneelleni artikkeleita, joiden uskon istuvan hyvin lähteeksi. Poimin jokaisesta omasta mielestäni oleellisimmat asiat ylös ja lähden etsimään innoissani lisää. Löydän yhteensä neljä lähdettä, joita haluan hyödyntää perustelujeni tukena.

 

Rakenne

 

Tekstissä on aina vähintään aloitus, keskikohta ja lopetus. Hyvä rakenne kantaa. On hyvä aloittaa menemällä tutusta tuntemattomaan ja yksinkertaisesta monimutkaiseen. Aloituksen on hyvä olla mukaansa tempaava ja lopetus puolestaan painaa asian mieleen. Mieti rakennetta myös kappaleiden ydinsisältöjen kautta. Onko teksti johdonmukaista ja seurattavaa?  Seuraavia asioita kannattaa ottaa huomioon pohtiessasi seuraavat 15 minuuttia tekstiäsi rakenteen näkökulmasta:

– Kronologisuus, tarinallistaminen

– Luettelomainen

– Vertailu, vastakkainasettelu

– Syy-seuraus -jäsennys

– Ongelma-ratkaisu -jäsennys

– Klassinen draaman kaari: esittely, syventäminen, konflikti, ratkaisu. (Verho 2019.)

 

Rakenteen pohtiminen tapahtuu mielessäni esseitä tehdessä jo lukemisvaiheessa – lähden yhdistelemään teoriaa ja omia kokemuksia ajatuksissani. Olin laittanut jo muutamia karkeita otsikoita kirjoittamisen eri vaiheissa asiaa sen paremmin ajattelemattani. Keskityinkin tässä kohdassa enemmän aloituksen ja lopetuksen kirjoittamiseen, jotta saisin niistä mahdollisimman mukaansa tempaavia.

 

Luetuta tekstiäsi muilla

 

Jos vain on mahdollista, niin lueta tekstiäsi muilla. Pyydä analyyttistä, tarkkaa ja erittelevää palautetta, jotta siitä on sinulle eniten hyötyä. (Verho 2019.) Samuel tuli parikseni ja luimme toistemme esseet tehden niihin omia merkintöjä. Tämän jälkeen kävimme tarkkaan lävitse molempien esseet, teimme tosillemme parannusehdotuksia ja tsemppasimme parhaamme mukaan. Sain tekstin luetuttamisesta paljon irti ja aion jatkossakin luetuttaa muilla esseitäni keskeneräisinä, enkä vasta valmiina pakettina.

 

Päätä deadline

 

Pajan lopuksi Tirri kysyi meiltä, kuinka moni sai esseestään täysin valmiin. Sanoin, että periaatteessa voisin julkaista pienen hiomisen jälkeen esseepankissa. Toisaalta kuitenkin Samuelilta saamani innostunut palaute kehittämästäni positiivisen palautteen ja kehujen vaikutuksista mittaavasta mittarista sai itseni innostumaan asiasta vielä lisää. Haluan kokeilla tiimin kanssa ensin mittaria ja sen jälkeen täydentää esseetäni käytännön kokemuksella. Näin sekä minä että tiimi saamme esseestäni enemmän irti. Aion julkaista esseen hiottuna maaliskuuhun 2019 mennessä. Toivottavasti timanttina sellaisena. Ilman lopullista määräaikaa mikään ei tulisi valmiiksi. Kirjoittamiselle pitää varata ajankohdat kalenteriin siinä missä muillekin välttämättömille tehtäville. (Valkiala 2016, 39.)

 

Hio ja viimeistele

 

Viimeistelyvaiheessa kannattaa pohtia, onko rakenne looginen ja pitääkö näkökulma lävitse koko tekstin. Muistuttele mieleesi lukija, ja pohdi onko kieli sanastoineen sopiva lukijalle. Löydätkö tekstistä kielikuvia ja elävää kuvailua? (Verho 2019.) Korjaathan lisäksi mahdolliset kirjoitusvirheet ja laitat lähdeluettelon kuntoon.

 

Lopuksi

 

Aion ehdottomasti jatkossakin käyttää esseissä ja muissa kirjallisissa tehtävissä hyödykseni prosessikirjoittamista. Tirri sanoi pajan lopuksi olevan kannattavaa ottaa tämän jälkeen pienet nokoset tai huilaushetki, koska intensiivinen kirjoittaminen ja tekeminen yleensä väsyttää. Itse tunsin itseni päinvastoin erittäin energiseksi ja olisin ollut valmis kirjoittamaan seuraavat neljä tuntia toista esseetä – muut velvollisuuteni kuitenkin pistivät minut rientämään iloisena seuraavien työtehtävien pariin.

 

Lähteet

 

Valkiala, O. 2016. Loista kirjoittajana. Älä suotta odottele inspiraatiota. 1.painos. Helsinki: BoD – Books on Demand.

Verho, T. 2019. valmentaja. Prosessikirjoittaminen. Paja. 21.1.2019. Proakatemia, Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampere.

Kommentoi