Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Proakatemia ja yrittäjyys akatemian ulkopuolisessa yrityksessäKirjoittanut: Santeri Simonen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Proakatemia eli TAMK yrittäjyyden- ja tiimijohtamisen yksikkö on perustettu vuonna 1999 (TAMK 2023). Siitä tulee tänä vuonna kuluneeksi 24 vuotta. Tuona aikana vettä Tammerkoskessa on virrannut melkoisen monta kuutiota ja samalla suomalainen yrittäjäyhteiskunta muun maailman mukana on ottanut aimo harppauksia eteenpäin. Tämä heijastuu myös Proakatemialle hakeviin nuoriin. Viimeisen 24 kuluneen vuoden aikana myös yrittäjyyskasvatus sekä nuorten yleinen suhtautuminen yrittäjyyteen on muuttunut paljon. Yrittäjyyskasvatus tulee käytännössä kaikille tutuksi niin peruskoulussa ja mahdollisesti myös 2. asteella esimerkiksi Nuoret, yrittäjyys ja talous ry:n ohjelmien kautta (NYT 2023). Yrittäjyys nähdään yhä vahvempana vaihtoehtona tulevaisuuden uravaihtoehtona, joka ilmenee esimerkiksi 9- luokkalaisille toteutettavissa Ysimittari tutkimuksissa sekä Nuorisobarometrissa (Valtion nuorisoneuvosto 2019.)

 

Tästä johtuen Proakatemialle hakee nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän ihmisiä, joilla on jo olemassa olevaa yritystoimintaa – esimerkiksi henkilöyhtiöitä – koulun ja tiimiyrityksen ulkopuolella tai he tulevat perustamaan yritystoimintaa opintojen aikana myös tiimiyrityksen ulkopuolelle. Tässä on asia, joka tulee vaikuttaa ja tulee yhä vahvemmin vaikuttamaan Proakatemian toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Tiimiyrittäjyys- ja tiimitoimintaan perustuvassa yhteisössä tämä ei ole aina välttämättä ongelmatonta. Tässä esseessä pohditaan Proakatemian ja tiimiyrityksen ulkopuolella tapahtuvaa yrittäjyyttä ja sen vaikutuksia.

 

Henkilöt, jotka Proakatemialla tullessaan ovat jo yrittäjiä voidaan varmasti jakaa kahteen eri sarjaan. On yksin yrittäjiä, joiden liiketoiminta perustuu oman ajan sekä osaamisen myymisen eikä toimintaan välttämättä liity suuria riskejä tai pääomia. Toinen puoli on taas valmiin tiimin kanssa esimerkiksi osakeyhtiössä liiketoimintaa harjoittavat henkilöt, johon saattaa jo liittyä merkittäviä taloudellisia riskejä tai ulkopuolisia pääomia.  Liiketoiminnan perustamisia ja spin offeja tapahtuu myös Proakatemialla opiskelun aikana esimerkiksi projektien lähtiessä lentoon tai henkilöiden tiimiytyessä useasta eri tiimistä uuden liikeidean äärelle. Tämä voi olla toisinaan fiksua, mutta toisinaan kannattaisi myös pohtia olisiko liiketoimintaa mahdollisuus kuitenkin edistää jonkin tiimiyrityksen alaisena toimintana.

Mikä aiheuttaa haasteen?

Proakatemialla opitaan yhdessä yrittämällä noin 15-20 henkilön kokoisissa tiimiyrityksissä. Proakatemialla oppiminen pohjautuu tiimioppimisen malliin, jossa yksilö kasvaa ja kehittyy tiimissä ja sen avulla yhä paremmaksi versioksi itsestään. Käytännössä tämä tapahtuu yhdessä tekemällä ja toimimalla, käymällä yhteistä dialogia ja ruokkimalla näitä kahta tietoa hankkimalla eli käytännössä lukemalla ja kirjoittamalla. (Tiimiakatemia Global 2023.) Jokaisen yksilön tavoitteet toiminta tiimissä pohjautuu henkilökohtaisiin tavoitteisiin, jotka määritetään oppimissopimuksessa. Jotta tiimioppiminen ja oppiva organisaatio voi parhaalla mahdollisella tavalla toimia tarvitaan johtavia ajatuksia sekä jaettu visio ja tiimisopimus, jolla yhteisesti sovittuihin asioihin sitoudutaan.

 

Kuitenkin jos tiimin ja tiimiyrityksen ulkopuolella pyörittää toista yritystä tämä vaatii enemmän tai vähemmän ajallisia resursseja. Yhteiskunta on edelleen kuitenkin sen verran orientoitunut toimimaan 8-16 välillä, että jos yrityksellä on aktiivisesti asiakastapaamisia, projekteja ja myös esimerkiksi uusasiakashankintaa yritystoiminta vaatii panostusta tuona aikana. Luonnollisesti samoilla toimisto tunneilla, pyörii pääasiallisesti myös Proakatemian tiimiyritysten toiminta eli tiimin kanssa tehtävä yhteinen tekeminen, hallinto sekä ennen kaikkea dialogi. Yhtä lailla myös Proakatemian yhteisön toiminta sekä arkipäiväiset tapahtumat. Näin ollen ajankäytön kanssa syntyy nopeasti ristiriita, jossa muu liiketoiminta ajaa ajankäytön priorisoinnissa toisinaan, jaksoittain tai pahimmassa tapauksessa jatkuvasti tiimin ja yhteisön toiminnan yli. Tämä aiheuttaa nopeasti tai vähintään pitkässä juoksussa kitkaa tai jopa tulisen konfliktin.

 

Käytännössä jos tiimiyritys haluaa Proakatemialla tehdä menestyvää ja kannattavaa liiketoimintaa tämä vaatii merkittäviä aikapanostuksia myös toimisto tuntien ulkopuolella, sillä akatemialla opiskelevan arki täytyy myös monista muista asioista kuin pelkästä liiketoiminnan pyörittämisestä eli esimerkiksi yhteisistä dialogisessioista eli pajoista, hallinnollisista viikkopalavereista, tiimin sisäisten tiimien toiminnasta, erilaisten yhteisön tiimin sekä projektien tekemisestä sekä toki myös lukemisesta ja kirjoittamisesta. Vaikuttaahan kokonaisuuteen vielä toki myös muutamat kurssimuotoiset opinnot ja esimerkiksi vapaasti valittavat opinnot kuten vaikkapa hallitusosaamisen kurssi tai Tiimimestarit valmennus. Näin ollen viikoittaista aikaa projektien tekemiselle normaalin työajan puitteissa ei jää määräänsä enempää. Käytännössä siis muuta liiketoimintaa harjoittavan voi olla vaikeaa sitoutua pitkiin ja paljon ajallisia resursseja vaativiin tiimin projekteihin. Jos kyseessä on tiimin yhteinen tai merkittävän osan tiimistä yhteinen projekti puolivillainen osallistuminen aiheuttaa nopeasti myös erilaisia konflikteja.

 

Koska jokainen tiimiyrittäjä on myös tutkintoa suorittava opiskelija sekä valmistumisen, että mahdollisten valtion tukien kannalta opintoja tulee edistää tietyllä nopeudella. Opiskelijan päätyö on opiskella. Tällöin määränsä suuremmat poissaolot tiimin ja yhteisön toiminnasta eivät näy millään tavalla positiivisesti henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, jonne tunteja voidaan kirjata tietyillä perusteilla. Näin ollen esimerkiksi projekti tunteihin eli tiimiyrittäjien harjoitteluun ei voida lukea kuin 270 tuntia tiimiyrityksen ulkopuolella suoritettuja projekteja. Tällöin muuta yritystoimintaa harjoittava jää helposti jälkeen opinnoista, joutuu ongelmiin valtionhallinnon kanssa tai saattaa huomata, että ajautuu konfliktiin tiimin sekä valmentajan kanssa.

 

Merkittävää on varmasti siis se millaista yrittäjyyttä Proakatemialla opiskelun ohella harjoittaa. Onko se sivutoimista ja satunnaisempaa henkilöön itseensä perustavaa liiketoimintaa vai onko se lähes täyden tai edes osittain työpanoksen vaativaa tiimin kanssa toteuttavaa liiketoimintaa, joka vaatii merkittävästi ajallisia resursseja. Tai kolmantena vaihtoehtona onko se jotain näiden väliltä. Tähän voidaan rinnastaa myös esimerkiksi Akatemian ohella ammattimaista tai puoliammattilaista urheilu uraa rakentavat, jotka sitoutuvat joukkueen toimintaan hyvin vahvasti, mutta se tuokin uuden haasteen tiimin osalta. Miten ja mitä muutakin yritystoimintaa harjoittava henkilö tiimiyritykselle ja tiimille tuo silloin kun on läsnä? Miksi muuta yritystoimintaa harjoittava henkilö on Proakatemialla? Onko toiminta kasvanut odotettua nopeammin? Missä kohtaa vastaan tulee raja, että Proakatemian malliin ei enää kykene sitoutumaan ja olemaan oikeasti tiimiyrittäjä vaan satunnaisesti tai erittäin huonolla panoksella lähinnä tiimin kehittymistä haittaava yksilö?  Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii tiimiltä rohkeutta sekä hyvin avoimen dialogin käymistä. Ydinkysymys varmastikin on se miksi Proakamian matkalle on aikanaan hakenut ja lähtenyt?

 

Varmasti vuosittain Proakatemialta lähtee tiimiyrittäjiä juurikin siitä syystä, että aika ei vain enää riitä. Panos omaan tiimiyritykseen ei riitä. Ja se todennäköisesti on hyvä ratkaisu tiimi sekä lähtijän itsensä kannalta. Jotkut onnistuvat tavalla tai toisella roikkumaan matkassa mukana ja selviämään maaliin. Ja jotkut onnistuvat menestyksekkäästi integroimaan Proakatemian ulkopuolella tapahtuvan liiketoiminnan sekä tiimiyrityksen liiketoiminnan sekä tiimin.

Miten mallin voi saada toimimaan?

Tiimiyrittäjyyden ja tiimin- sekä yhteisön toiminnan voi saada toimimaan myös ulkopuolisten yritysoperaatioiden kanssa. Se vaatii ainakin seuraavanlaisia asioita:

 

  1. Ajankäytön sekä priorisoinnin tarkkaa käyttöä muuta liiketoimintaa pyörittävän tiimiyrittäjän toimesta. Lähtökohtaisesti koulun, yhteisön sekä tiimin- ja tiimiyrityksen tulee pääasiallisesti olla prioriteettilistan numero 1.
  2. Dialogin käymistä tiimin kanssa aiheesta sekä avoimuutta puolin ja toisin.
  3. Hyvää viestintää muun toiminnan vaikutuksista osallistumisiin sekä tiimin toimintaan
  4. Ymmärryksen siitä eri osapuolille, että kompromisseja sekä priorisointia on tehtävä molempiin suuntiin.
  5. Halun, että muualla tehtävä liiketoiminta tuottaa lisäarvoa myös tiimiyritykselle, sen jäsenille ja toiminnalle. Hyväksymistä.

Mitä hyvää, positiivista sekä mahdollisuuksia?

Proakatemian ja tiimiyrityksen ulkopuolella tapahtuvasta liiketoiminnasta voi koitua tiimille, tiimiyritykselle sekä myös yhteisölle parhaassa tapauksessa paljon hyvää, kun asiat ovat balanssissa. Monessa asiassa esiin nousee se, että pohjatöitä on jo tehty eli liikkeelle ei tarvitse lähteä nollasta.

 

Tiimiyrityksen perustaminen sekä käytännön liiketoimintaosaaminen

Jos on joskus ennen ollut perustamassa minkäänlaista liiketoimintaa erittäin todennäköisesti tämä nopeuttaa merkittävästi tiimiyrityksen perustamisvaiheessa asioita huomattavasti ja ennen asioiden kanssa painineet henkilöt pystyvät mentoroimaan muuta tiimiä.  Ensimmäinen kerta on aina vaikein. Yhtä lailla tämä saattaa helpottaa myös muun hallinnon järjestämisessä, kun ei tarvitse lähteä aivan tyhjästä liikkeelle puhutaan sitten pankkiasioista, vakuutuksista, kirjanpitäjän valinnasta, tarjouksien tekemisestä, sopimuksista tai vaikkapa ensimmäisten asiakkuuksien hankkimisesta. Vaikka asioita tehdään alusta niin todennäköisesti jotain mallimateriaalia on olemassa. Henkilöstä voi tuntua, ettei tiedä mitään, mutta saattaa tietääkin yllättävän paljon.

 

Talousosaaminen

Yrityksen menestyksekkääseen pyörittämiseen liittyy hyvin vahvasti raha ja myös, että sitä osataan hallita viisaasti sekä lakien- ja asetusten edellyttämällä tavalla. Taas kerran, jos joskus aiemmin on ollut yrityksen talouden kanssa tekemisissä voi olla huomattavasti helpompaa lähteä taklaamaan esimerkiksi tunti hinnoittelua tai kirjanpidon järjestämistä tai verotukseen liittyviä asioita. Aiempi liiketoiminta tausta voi myös ohjata positiivisesti pois Proakatemialla vallitsevasta sisäisen kirjanpidon ajatellusta kokonaisvaltaisesti kannattavaan liiketoimintaan, jossa kokonaisuudella on merkitystä.

 

Verkostot ja asiakkuudet

Yrittäjänä ollessaan jokainen luo verkostoja ja jokaisella toimivalla yrityksellä on myös asiakkaita. Koska muuta liiketoimintaa ohella pyörittävä tiimiyrittäjä on ikään kuin kaksoisroolissa, hyvässä tapauksessa on mahdollisuus hyötyä jo olemassa olevista toisen yhtiön asiakkuuksista eli tehdä heistä tai asiakkaisen verkostoista tiimiyrityksen uusia asiakkaita. Yhtä lailla jo olemassa olevat verkostot hyödyttävät myös tiimiä ja tiimiyritystä, jos ei välttämättä aina liiketoiminnallisesti niin esimerkiksi yritysvierailujen sekä pajavierailijoiden muodossa.

 

Projektit

Parhaassa tapauksessa muusta liiketoiminnasta avautuu tiimiyritykselle mahdollisuus toteuttaa erilaisia projekteja. Tällä voi olla todella suuri merkitys esimerkiksi tiimiyrityksen toiminnan alkuvaiheessa, jotta tekemiseen päästään kiinni. Hyvin usein kuitenkin tiimien ensimmäiset projektit tulevat lämpimien kontaktien kautta.

 

Oppivan organisaation- ja tiimioppimisen kokeilu toisessa ympäristössä

Muu liiketoiminta voi mahdollistaa Proakatemialla vastaan tulevien käytänteiden, työkalujen ja prosessien kokeilemisen muussa liiketoimintaympäristössä. Vaikka Proakatemian tiimi ei tästä suoraan hyödy se saa yhteiseen dialogiinsa paljon uusia näkökulmia, jos eri oppivan organisaation ja tiimioppimisen kokonaisuuksia lähtee kokeilemaan uudessa organisaatiossa kunnolla. Ylipäätään muualla tehtävästä liiketoiminnasta saa tuotua todella paljon tiimin yhteiseen dialogiin kokemuksia, oppeja sekä tapoja tehdä, jos niin vain haluaa tehdä ja sen mahdollisuuden nähdä. Sama koskee esimerkiksi ihmisten omaa työhistoriaa, mutta sekin tuntuu aina vähän jäävän unholaan.

 

Estää kuplautumista

Proakatemia ja tiimioppimisympäristöt ovat toimintaympäristöinä aika ainutlaatuisia ja niissä pätevät omat lainalaisuutensa sekä kirjoittamattomatkin säännöt. Se, että joku joutuu toistuvasti kuitenkin olemaan yhteydessä tuon – pahimmassa tapauksessa vähän oman kuplansakin – ulkopuolelle, tekee erityisesti tiimiyrityksille oikein hyvää. Tietoa tulee yritys- ja työelämän etulinjasta erilaisista näkökulmista ja on erittäin arvokasta.

Yhteenveto

Proakatemia, tiimin ja tiimiyrittäjyyden yhdistäminen Proakatemian ulkopuolella tapahtuvaan yrittäjyyteen ei ole ongelmatonta. Se on kuitenkin hyvällä organisoinnilla mahdollista, mutta väkisinkin tallaisessa tilanteessa olevalle myös kohtuullisen raskasta. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto ei suinkaan ole itsessäänkään mitenkään kevyt ja jos sen hoitaa kunnialla ja siihen päällä vielä muuta liiketoimintaa kalenteri on jo melkoisen täynnä. Kyseessä on kuitenkin valinta ja maaliin pääsee yhdessä tiimin tukiessa sen jäsentä, mutta ei kuitenkaan siten että sen kehittyminen jäisi yhdestä tai joistain henkilöistä kiinni.

Lähteet

Proakatemia. 2019. 20-vuotias Proakatemia uskoo yhdessä oppimiseen ja yrittämiseen. TAMK. Verkkosivu. Viitattu 16.9.2023.
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/20-vuotias-proakatemia-uskoo-yhdessa-oppimiseen-ja-yrittamiseen

Nuoret, yrittäjyys ja talous ry. 2023. Mikä NYT? NYT. Verkkosivu. Viitattu 16.9.2023.
https://nuortennyt.fi/mika-nyt/

Valtion nuorisoneuvosto. 2019. Nuorisobarometri 2019. Valtion nuorisoneuvosto. Verkkosivu. Viitattu 16.9.2023.
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2020/06/nuorisobarometri2019-ig-netti.pdf

Tiimiakatemia Global. 2023. Tietopankki. Tiimiakatemia Global. Verkkosivu. Viitattu 16.9.2023.
https://tiimiakatemia.com/tietopankki/

Hei ja tervetuloa tutkimaan millaisia ajatuksia allekirjoittaneen matkan varrella Proakatemialla on syntynyt!

Kommentit
  • Krista Tikkanen

    Rehellistä pohdintaa Proakatemian tiimiyritysten tulevaisuuteen ja kehittymiseen liittyen. “Uhan” voi nähdä myös mahdollisuutena, kuten Santeri yritystaustaisiin etuihin liittyen komiasti tekstissään viittaa! Mielenkiintoista nähdä tulevaisuuden työelämä, yrityselämä ja yrittäjyyden opinnot muutosmatkalla.

    18.9.2023
Kommentoi