Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Politiikan esseesarja – alustusKirjoittanut: Tatu Arminen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Olen pohtinut, että mistä aihepiiristä saisin esseesuoneni sykkimään. Uskon, että Proakatemialla on hienoa se, että ihmiset löytävät itseään innostavia aihepiirejä, josta sitten jäsentelevät ajatuksiaan hyödylliseen muotoon muille yhteisöön.

Minulla on suunnitelmana tehdä yhteiskunnan ja politiikan ajankohtaisuutta sekä pääpiirteitä käsittelevä esseesarja. Tavoitteeni on jäsennellä ajatuksiani poliittisesta keskustelusta ja yhteiskunnasta sekä näyttää miten politiikka koskettaa yrityksiä ja bisnestä. Toivon myös tuovani politiikkaa mielenkiintoisemmalla tavalla esiin opiskelijalle. Tämä essee toimii alustuksena esseesarjalleni.

Politiikka ja yhteiskunnan rakenteet ovat kiinnostaneet minua pitkään. Uutisia olen seurannut jo pienestä asti, nykyään se on minulle yksi iltarutiineista. Uutisiin pakataan hyvin Suomen ja maailman asiat. Olen myös seurannut mm. Helsingin Sanomien Uutisraportti-nimistä podcast sarjaa, jossa HS:n toimittajat keskustelevat rentoon sävyyn ajankohtaisista aiheista. Paikoin haastattelen myös ulkopuolisia tahoja, kuten tuttuani, joka on sosiologian professori. Säännöllisellä yhteiskunnan ja politiikan seuraamisella pyrin luomaan yleiskuvaa yhteiskunnan suunnasta sekä poliittisesta ilmapiiristä.

Nykymaailma on hyvin kompleksinen ja moniulotteinen paikka, josta on vaikea saada käsitystä. Suomi vuonna 2000 oli paljon yksinkertaisempi. Ihminen tarvitsee paljon tuntemusta itsestään sekä ns. metataitoja, jotta kykenee hahmottamaan ja hallitsemaan nykyhetken informaatiotulvaa, sekä nyky-yhteiskunnassa alati muuttuvia arvo -ja identiteettikäsityksiä. Sosiaalinen media muovaa suuresti alitajuntaamme ja antaa vaikutteita sekä ärsykkeitä mielellemme. Tuntimäärä, jota esimerkiksi minä käytän päivässä ja viikossa sosiaalisessa mediassa on merkittävä. On myös hurjaa, kuinka minulle ei ole koulujärjestelmän puolesta opetettu sosiaalisen median käyttöä ja lähdekritiikkiä, vaikka olenkin opiskellut melkein koko 2010-luvun.

Kun tehdään politiikkaa, pyrkii poliitikot viemään ja muovaamaan yhteiskuntaa tiettyyn suuntaan. Tämä suunta sisältää mm. äänestäjien toiveita, trendejä, poliitikkojen omia intressejä, rahaa, utopiaa sekä paljon muuta.

Politiikka vaikuttaa bisnekseen monella tapaa. Klassisesti tehdään esimerkiksi maataloutta koskeva, Eu-tason päätös, josta syntyy direktiivi. Jäsenmaassa, Suomessa maatilojen on muutettava bisnestään niin, että direktiivi toteutuu. Politiikka voi vaikuttaa bisnekseen myös muilla tavoin, epäsuorasti. Nykyään poliittinen keskustelu ja yhteiskunnan trendit ovat sosiaalisen median kautta pinnalla ja vaikuttavat ihmismieliin joka päivä. Sosiaalinen media on kaupallinen alusta yrityksille ja myös hyvä alusta erottautumiselle muista yrityksistä. Yksi tapa erottautua on liittää yrityksesi jollain tapaa johonkin yhteiskunnalliseen trendiin, profiloitua tietyn henkiseksi yritykseksi tai ottamalla kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Tämä voi toimia hyvin tai osua omaan nilkkaan. Keskustelu on paikoin hyvin herkkää ja kiivasta aiheesta riippuen.

Olen huomannut, että nykyään ihmiset haluavat olla jotain mieltä ja tuoda mielipiteensä esille somessa. Tällainen toiminta on mielestäni yleistä silloin, kun yhteiskunta kohtaa suuria haasteita ja eletään epätietoisuuden aikaa. Vuosi 2020 on hyvä esimerkki tällaisesta kompleksisesta vuodesta. Ihmiset haluavat haasteiden keskellä muutosta ja hakevat mielipiteilleen yksinkertaista myöntävää vastausta muilta ihmisiltä. Tällaisina aikoina halutaan löytää myös syyllisiä yhteiskunnan ongelmiin. Tarvitaan joku, ketä osoittaa sormella. Mitä yhteiskunta tarvitsisi mielestäni tällaisina aikoina on syvällistä systeemiajattelua, mutta valitettavasti yhteiskunnan ilmapiiri on hyvin kärkästä ja impulsiivistä juuri nyt.

Suomessa on valtiollisesti kohdattu monia suuria haasteita 2010-luvulla. Nämä haasteet ovat jakaneet kansan mielipiteitä sekä luoneet kovaa keskustelua siitä, minkälainen on tulevaisuuden Suomi. Tällaisia haasteita on ollut muun muassa vuonna 2014 alkanut Lähi-idän turvapaikkakriisi, Suomen suhtautuminen ilmastonmuutokseen sekä valtion sosiaali -ja terveyspalveluiden tehostaminen ja keskittäminen.

Aiheita ja kulmia on monia, joista voin kirjottaa esseen. Toki minun tulee miettiä, kuinka linkitän esseeni palvelemaan Proakatemian yhteisöä sekä liiketalouden opintoja. Tässä alustuksessa pyrin kuitenkin näyttämään, että tarttumapintaa esimerkiksi bisnekseen löytyy. Siispä kannustan seuraamaan uutisia. Politiikka, yhteiskunta ja muutos on lähempänä kuin koskaan. Minun tarkoitukseni ei ole ottaa poliittisesti kantaa mihinkään, eikä syöttää valmista agendaa kellekään. Tarkoitukseni on herättää ajatuksia yhteiskunnasta ja politiikasta, sekä siitä kuinka nyky- yhteiskunnan eri elementtejä voi hyödyntää esimerkiksi omassa bisneksessä. Haluan myös kertoa sen, että yhteiskuntaa ja politiikkaa voi opiskelija pohtia etäältä ottamalla kantaa siihen.

 

Tatu Arminen

 

Lähteet: Yle Uutiset, Helsingin Sanomat – Uutisraportti Podcast-sarja, Sosiologi tutun haastattelu.

Kommentoi