Tampere
20 May, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Pidä huolta asiakasverkostostasiKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Olemme syksyn aikana Apajassa painottaneet verkostojen merkitystä ja sopineet tavoitteita niiden kasvattamiseksi. Tavoitteet ovat olleet yksilökohtaiset, mutta ne on saanut toteuttaa muiden kanssa. Pienemmissä ryhmissä on osallistuttu seminaareihin ja tapahtumiin. Yritysvierailujen merkitys on kasvanut, kun opit erilaisista yrityksistä jaetaan tiimin kanssa. Tiimissämme on näkynyt verkostojen kasvu yksilöiden etenemisenä. Yhdestä promokeikasta on voinut poikia jotain suurempaa tai on päässyt toteuttamaan itseään isommassa projektissa verkoston kautta. Mielestäni verkosto on vaikea määrittää ja ymmärtää ennen kuin itse kokee sen antaman hyödyn. Henkilökohtaisten verkostojen kasvattamisen lisäksi on tärkeää alkaa kasvattamaan Apajan asiakasverkostoa.

 

Yhdeksäntoista hengen tiimiyrityksessä verkosto kasvaa yksilöiden kautta. Tapahtumaan voi osallistua omana itsenään tai Apajan nimen alla vai onko se oikeastaan sama paketti. Omien verkostojen jakaminen muille kasvattaa omaa sosiaalista pääomaa. Omia tuttuja kannattaa siis hyödyntää yhteisen hyvän kasvattamisessa. Verkostojen kautta voi poikia projekti, johon pääsee osallistumaan myös muita tiimiläisiä. Helposti kuitenkin unohdamme, millaisia ihmisiä jokaisen meistä takana seisoo ja unohdamme hyödyntää muiden apua. Uskon ajatukseen, että kaikkea ei tarvitse itse tietää, kunhan ympärillä on taitavia ihmisiä. Apajan verkosto kasvaa, kun yksilöt levittäytyvät ja ottavat yhteyttä muihin. Referenssit ovat myös tärkeitä aloittelevalle tiimiyritykselle.

 

Apajan projektien takana on jokaisessa oma verkosto. Nämä henkilöt ja yritykset muodostavat Apajan asiakasverkoston. Uusille asiakkaille luottamuksen rakentaminen on tärkeää, kun taas jo ostaneet pitäisi saada pysymään aktiivisina. Asiakkaiden lisääntyessä on tärkeää pitää vanhatkin asiakkaat aktiivisesti mukana. Kampanjat ja alennukset toimivat usein kuluttaja-asiakkaille, mutta yritysasiakkaat toimivat eri tavalla. Projektin päättyessä on tärkeää saada asiakasyritys muistamaan meidät tulevaisuudessa. Hyvin tehty työ kasvattaa siis luottamusta tiimiin myös tulevaisuudessa.

 

Verkostot sosiaalisessa mediassa

 

Sosiaalisessa mediassa voi luoda tuttuuden tunnetta omalle kohderyhmälleen olemalla läsnä. 100 faktaa myynnistä kirjassa Katleena Kortesuo kertoo, että läsnäolo tarkoittaa aidon kuvan välittämistä. Usein erityisesti nuoret yrittäjät haluavat näkyä sosiaalisessa mediassa ja luoda aktiivista verkostoa ympärilleen. Kiiltokuvan tekeminen itsestä ei tuo ihmisiä lähellä sen sijaan aitous ja inhimillisyys kiinnostaa. Tiimiyrityksessä emme luo kuvaa vain itsestämme vaan koko tiimistämme. Yksilön tunnettavuus tai menestyminen lisäävät mielestäni myös tiimimme tunnettavuutta. ”Tuttu on aina luotettavampi kuin vieras”. (Kortesuo, 2019, s.21) Yritysten on helpompi tarjota koko tiimillemme projektia, jos entuudestaan tuntevat vaikka yhden tiimiläisen. Tiimin markkinointi on ennen kaikkea mielikuvan luomista tiimin ihmisistä.

 

Tilasimme juuri Apajalle omat tiimihupparit ja käyntikortit ja haluamme myös niiden kautta viestiä tietynlaista kuvaa itsestämme ulospäin. Millainen se kuva on sitä en vielä tiedä. Käyntikortti on helppo tapa antaa yhteistiedot esimerkiksi yritysvierailun päätteeksi. Käyntikorttia tärkeämpää on kuitenkin vaikutelma. Miten käyttäydyin tapaamisessa, millaisen mielikuvan jätin yrityksestäni ja itsestäni. Emme ole yhdessä sopineet tarkkoja toimintatapoja yritysvierailuun tai tapahtumiin. Luotamme, että jokainen osaa tuoda omaa persoonaansa ja Apajaa oikealla tavalla esiin. Emme voi mitata yritysvierailuista tullutta oppia tai hyötyä tiimille. Yksilöiden täytyy kokea yritysvierailu itselle merkityksellisenä, jotta voi jakaa tietoa muille. Syksyllä tarkoituksenamme ei ole suoranaisesti aina myydä omia palveluitamme muille, kun käymme tutustumassa yrityksiin. Osa on hyödyntänyt yritysvierailua mentorityylillä. Olemme saaneet itse määrittää, minne sovimme tapaamisen ja oikeastaan tapaamisen tavoitteenkin. Kävin tutustumassa erään yrityksen HR assistenttiin ja kuulemassa hänen ajatuksiaan HR toiminnasta. Sain tapaamisesta paljon irti, mutta monia asioita on kuitenkin vaikea viedä käytäntöön tiimiyrityksessä.

 

Viestintä yrityksien välillä

 

Yritysasiakkaisiin yhteydenpitäminen luo luottamusta ja synnyttää pitkäaikaisia asiakkuuksia. Jyry hanskaprojektissa olemme lähettäneet jo ostaneille asiakkaille tietoa kampanjoista ja koittaneet sitä kautta aktivoida heitä ostamaan uudelleen. Yritysasiakkaat ovat Apajassa tällä hetkellä ennemminkin ihmisten muistissa kuin järjestelmän takana. Tiimiyrityksenä meidän on viisasta tulevaisuudessa rakentaa itsellemme toimiva järjestelmä, josta kuka tahansa voi hyödyntää jo olemassa olevia kontakteja.

 

Andrei Koivumäki kehottaa ympäröimään itsesi itseäsi vahvemmilla ihmisillä. Yrittäjä voi olla, vaikka ei tietäisi toimialasta juuri mitään, sillä se riittää, että on osaava tiimi ympärillä. Itseään vahvemmat ihmiset ovat tienviittoja ja esimerkkejä, joita seurata omassa kehityksessä. Minua kiinnostaa tiimissä yhteisön voima ja potentiaali, joka on mahdollista saavuttaa yhdessä. Ajattelen, että tiimi ei poissulje yksilön kehitystä tai omia unelmia. Jokaisella apajalaisella on omia haaveita ja asioita, joita haluaa toteuttaa. On meistä kiinni, miten yksilöiden ja tiimin unelmat saadaan soljumaan yhteen. Jatkamme keväällä verkostoitumista ja uskon, että se tapahtuu tiimiläisiltä jo luonnostaan. Tärkeintä on kasvattaa Apajan omaa asiakasverkostoa ja luoda toimintatapoja sen ympärille.

 

Miten kasvatat sinun asiakasverkostoa?

 

Pidätkö huolta verkostosi aktiivisuudesta?

 

Lähteet:

Koivumäki, A. Kortesuo, K. 2019. 100 faktaa myynnistä. Helsinki: Alma Talent.

 

Kommentoi