Tampere
27 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Tavoitteena paremmat neuvottelutaidotKirjoittanut: Emmi Salminen - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

SISÄLLYSLUETTELO

  1. Johdanto
  2. Mitä neuvottelu on ja miksi se on tärkeää?
  3. Neuvottelun vaiheet
  4. Vinkkejä neuvotteluihin
  5. Pohdinta

1 JOHDANTO

Neuvottelutaidot ovat olleet jo pitkään asia, mitä todella haluan kehittää. Olen myös useasti löytänyt itseni tilanteesta, jossa olen jäänyt miettimään, olisikohan ollut mahdollista saada enemmän korvausta tehdystä työstä neuvottelemalla paremmin. Ehkä olisi, ehkä ei. Mitäänhän ei menetä, jos kokeilee, kuten tiedämme. Liian usein vain jostain syystä tyytyy tarjottuun korvaukseen. Käyn tässä esseessä läpi neuvottelun sekä siihen liittyvien taitojen tärkeyttä, vaiheita ja vinkkejä.

2 MITÄ NEUVOTTELU ON JA MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ?

Teemme kaikki neuvottelua jokapäiväisessä elämässämme. Kyseessä on siis tilanne, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys. Neuvottelun osapuolet pyrkivät saamaan aikaan ratkaisun ilmaisemalla esimerkiksi näkemyksiään ja tavoitteitaan. Jos pohdimme neuvottelutaitojen merkitystä liiketoiminnan näkökulmasta, ovat ne avainasemassa lopputulosten kannalta. Jo yrityksen perustamisen eri vaiheissa käydään lukuisia neuvotteluja ja niitä tulee yhä lisää yrityksen kehittyessä ja kasvaessa. Jotta liiketoiminnasta saadaan kaikki potentiaali irti, eli maksimoitua mahdollinen kasvu ja menestys, on neuvottelutaitojen kehittäminen erittäin tärkeää. (Catalyst Suomi n.d.)

Tärkeitä neuvottelutaitoja ovat esimerkiksi kuuntelu, viestintä ja joustavuus. Lisäksi tarvittavien neuvotteluratkaisujen etsiminen sekä tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä muiden ihmisten kanssa ovat merkittävässä asemassa neuvotteluissa. Vaikka lähtökohtaisesti oma näkemys ja tavoite puskevat aina ensimmäisenä pinnalle, täytyy olla myös valmis kuuntelemaan muiden mietteitä ja etsimään kaikille sopiva kompromissi. Joskus neuvottelut voivatkin kestää todella kauan ja niihin voidaan myös tarvita ulkopuolisten ihmisten näkemyksiä sekä osaamista. (Yritysakatemia 2023.)

3 NEUVOTTELUN VAIHEET

Neuvottelutilanteessa kuljetaan useita vaiheita, jotka ovat keskeisiä tuloksellisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Aluksi tulee kiinnittää erityistä huomiota valmistautumiseen, sillä hyvin suunniteltu valmistautuminen luo vankan pohjan neuvottelulle. Perehtymällä tärkeimpiin tietoihin ja intresseihin, sekä asettamalla selkeät tavoitteet ja suunnittelemalla erilaisia skenaarioita, on valmistautuminen jo erittäin hyvällä mallilla. Näin ollen saat lisää itsevarmuutta kohdata uusia mahdollisia haasteita ja kysymyksiä, joita neuvottelussa voi herätä. (Yritysakatemia 2023.)

Neuvottelun alussa keskitytään avoimen ja myönteisen ilmapiirin luomiseen. Osapuolten esittely, neuvottelutavoitteiden selventäminen ja yhteisten pelisääntöjen asettaminen ovat keskeisiä elementtejä, jotka auttavat rakentamaan luottamusta ja vähentämään jännitteitä. (Yritysakatemia 2023.)

Keskustelun aikana pyritään ideoiden ja vaihtoehtojen esiin tuomiseen. Kaikkien osapuolten osallistuminen ja näkemysten jakaminen ovat avainasemassa tässä vaiheessa. Uusien ajatusten hyväksyminen ja luovien ratkaisujen etsiminen edistävät neuvotteluprosessia ja mahdollistavat win-win -tilanteiden syntymisen. (Yritysakatemia 2023.)

Kun neuvotteluratkaisuja aletaan hakea, pyritään rakentamaan yhteinen pohja kompromissien löytämiseksi. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joissa kaikki osapuolet hyötyvät ja kokevat, että heidän intressinsä on otettu huomioon. Joustavuus ja valmius tehdä myönnytyksiä ovat tässä vaiheessa merkittävässä asemassa, mutta omien tavoitteiden muistaminen on silti tärkeää. (Yritysakatemia 2023.)

Viimeisenä vaiheena on sopimuksen lopullistaminen, joka vaatii äärimmäistä tarkkuutta ja selkeyttä. Tärkeiden kohteiden, aikataulujen ja vastuiden läpikäyminen varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät sopimuksen ehdot selkeästi. Tässä vaiheessa on myös hyvin yleistä ja usein myös suositeltavaa ottaa ulkopuolinen ammattilainen mukaan, joka varmistaa sopimuksen lainmukaisuuden ja kestävyyden. (Yritysakatemia 2023.)

Lisäksi on muistettava tärkeät periaatteet, kuten avoin kommunikaatio, kuuntelu, kunnioitus ja positiivinen asenne neuvottelukumppaneita kohtaan. Näiden periaatteiden noudattaminen edistää luottamuksen rakentamista ja suhteiden vahvistamista neuvottelutilanteessa. (Yritysakatemia 2023.)

4 VINKKEJÄ NEUVOTTELUIHIN

Vinkkejä löytyy netistä joka lähtöön ja siksi onkin tärkeää tunnistaa, mitkä juuri omalla kohdalla voisivat toimia ja auttaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Löysin yhden erittäin hyvän vinkkilistan Pro Stories -nettisivulta (2015), joten käytän sitä tässä esimerkkinä:

  1. Pura neuvottelun onnistumisen esteet: rakenna luottamusta, ota hankalat asiat puheeksi ennen varsianista neuvottelua. Sovi kaunat.
  1. Valmistaudu huolella: kasaa porukka koolle, jäsentele ja fasilitoi valmistautumista. Muista mitä, milloin ja miten.
  1. Älä nolaa: nolattuna meistä kukaan ei ole hyvä neuvottelija. Nolatun neuvottelukumppanin energia ja fokus keskittyy väärään asiaan eli taisteluun tai takaisinmaksuun. Siitä koituu ainoastaan ongelmia.
  1. Uskalla ottaa tuumaustauko: jos pöytään tulee uusia asioita agendan ulkopuolelta, ota aikaa, perehdy ja tutki. Jos tunteet kuohahtavat, ota ”vessapaussi”, provosoituneena teet todennäköisesti itsellesi epäedullisia ratkaisuita.
  1. Vedä yhteen ja kokoa: kertaa, mitä on jo sovittu, tarkista, että kaikki ovat ymmärtäneet asian samoin. Keskity ratkaisuihin, älä ongelmiin.

5 POHDINTA

Neuvottelutaidoista sekä neuvotteluista ylipäätänsä löytyy todella paljon tietoa esimerkiksi vielä enemmän prosessiin ja strategiaan liittyen, joten tässä esseessä käsittelin vain pintaraapaisun siitä, mitä kaikkea se pitää sisällään. Haluan jatkossa keskittyä vielä enemmän tähän aiheeseen ja kehittyä neuvottelijana niin paljon kuin mahdollista, Aihe on todella tärkeä meillä myös Proakatemialla, sillä tiimiyritykset pääsevät neuvottelemaan niin monessa eri tilanteessa, kuten esimerkiksi projekteissa ja tiimin uuden johtoryhmän valinnassa. Akatemialla on myös puhuttu paljon oman osaamisen hinnoittelusta, joka ei varmasti helpotu muuten kuin kerrytetyn kokemuksen avulla. Se liittyy myös hyvin vahvasti neuvottelutaitoihin, joten voisinkin todeta, että aina kun on mahdollisuus osallistua jonkinlaiseen neuvotteluun, niin sitä ei kannata jättää välistä. Harjoittelu tekee mestarin, tässäkin asiassa.

LÄHTEET

Catalyst Suomi. N.d. Neuvottelutaidot. Verkkosivu. Luettu 4.5.2024.

https://www.catalystteambuilding.fi/info/neuvottelutaidot

Pro Stories. 2015. Neuvottelutaidot – Negotiation Skills. Verkkosivu. Luettu 4.5.2024.

https://www.pro-stories.fi/palvelut/valmennus/neuvottelutaidot-negotiation-skills

Yritysakatemia. 2023. Nappaa parhaat neuvotteluvinkit ja kehity paremmaksi neuvottelijaksi. Verkkosivu. Luettu 4.5.2024.

https://yritysakatemia.fi/johtaminen-ja-vuorovaikutus/nappaa-parhaat-neuvotteluvinkit-ja-kehity-paremmaksi-neuvottelijaksi-tutustu-myos-neuvottelukoulutukseen/

Kommentoi