Tampere
27 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Paras mahdollinen joukkuepelaajaKirjoittanut: Jasmiina Servo - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Paras mahdollinen joukkuepelaaja

 

Patrick Lencioni kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että jos organisaatio on tosissaan sitoutunut toteuttamaan tiimityötä kulttuurissaan ”oikeat ihmiset” ovat niitä, joita yhdistävät kolme hyvettä: nöyryys, nälkä ja älykkyys ihmisten suhteen. Tunnistaakseen tai kehittääkseen nöyriä, nälkäisiä ja älykkäitä tiimiläisiä tai tullakseen itse sellaiseksi, on ymmärrettävä näiden sanojen merkitys. (Lencioni, 2016, 171.)

 

Nöyryys

Lencionin mukaan nöyryys on hienoin ja välttämättömin joukkuepelaajan ominaisuus. Nöyryys tiimipelaajassa näkyy siinä, että he hanakasti mainitsevat toisen panoksen ja harvemmin tavoittelevat huomiota itselleen. He korostavat itsensä sijaan tiimiä ja määrittävät menestyksen yhteisöllisesti eikä yksilöllisesti. On olemassa kahta eri perustyyppiä, joilta puuttuu nöyryys. Selkeämmin erottuu perustyyppi, jossa ihminen keskittyy vain omaan itseensä. Tätä perustyyppiä ohjaa ego, he heikentävät tiimityötä aiheuttamalla hajaannusta, politikointia ja mielipahaa. Toinen perustyypeistä ei ole yhtä helposti tunnistettavissa. Toisille tiimiläisille he ovat jaloja ja myönteisiä, mutta samaan aikaan tältä tyypiltä puuttuu itseluottamusta. Kyvyttömyys ymmärtää oma arvo on rikkomus nöyryyttä kohtaan. Tämä voi näkyä esimerkiksi kyvyttömyytenä puolustaa omia ideoita. Suhteettoman heikko omantunnon arvo vahingoittaa tiimin ihannesuoritusta. (Lencioni, 2016, 173–174.)

 

Nälkä

Nälkäiset tavoittelevat enemmän opittavaa, asioita tehtäväksi ja vastuuta kannettavaksi. Nälkäistä ihmistä ei tarvitse patistaa tekemään töitä ahkerammin tai miettimään seuraavia askeleita tai mahdollisuuksia. Jotkin nälänlajit eivät kuitenkaan ole hyväksi tiimille vaan suorastaan päinvastoin. Joidenkin ihmisten nälkä on saattanut mennä äärimmäisyyksiin, jolloin työstä tulee liian tärkeää. Terve nälänlaji on hallittavissa olevaa ja kestävää sitoutumista työn hyvin tekemiseen. Kun on aidosti tarve, nälkäinen tiimipelaaja menee vielä pidemmällekin. (Lencioni, 2016, 175 –176.)

 

Älykkyys

Tämä älykkyys ei liity älylliseen kapasiteettiin. Tiimiin liittyen älykkyys tarkoittaa henkilön maalaisjärkeä ihmisten suhteen. Älykäs tiimipelaaja on asiallinen ja valpas ihmisten välisessä kanssakäymisessä. He esittävät hyviä kysymyksiä, kuuntelevat mitä muut sanovat ja pysyvät tiiviisti mukana keskustelussa. Älykkäillä ihmisillä on hyvää arvostelukykyä ja vaistoa ryhmädynamiikan vivahteista. He ymmärtävät omien sanojensa ja tekojensa vaikutukset. Älykkyys ei välttämättä tarkoita hyviä aikeita, koska älykkäät pystyvät käyttämään lahjojaan hyvään tai pahaan. (Lencioni, 2016, 176 –177.)

 

Kolmen hyveen yhdistelmä

Nöyryys, nälkä ja älykkyys eivät ole ainutlaatuisia ja voimallisia yksittäisinä ominaisuuksina. Näiden hyveiden yhdistelmä on tärkeä. Tiimityö hankaloituu merkittävästi, jos tiimiläiseltä puuttuu yksikin hyveistä. (Lencioni, 2016, 177.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kukaan olisi täydellinen. Nöyrällä, nälkäisellä ja älykkäällä henkilölläkin voi olla huono päivä, viikko tai aika elämässään. Nämä hyveet eivät ole pysyviä, perimään upotettuja ominaisuuksia. Elämän kokemukset ja henkilökohtaiset valinnat kehittävät sekä ylläpitävät niitä. Tiiminjäsenten ollessa yhtä vahvoja kaikissa hyveissä, he mahdollistavat tiimityön. Tämä tarkoittaa, että he
– ovat haavoittuvaisia ja rakentavat luottamusta
– antautuvat hedelmälliseen, mutta epämukavaan konfliktiin tiimiläisen kanssa
– sitoutuvat ryhmäpäätöksiin, vaikka olisivat alun perin olleet eri mieltä
– vaativat toisia tiimiläisiä tilille nähdessään suorituksessa aukkoja
– panevat tiimin tulokset omien tarpeidensa edelle. (Lencioni, 2016, 182.)

 

Itsearviointi

Lencionin mukaan kaikkein tehokkain keino arvioida työntekijöitä on usein se, että pyydetään heitä arvioimaan itse itseään. Laaja enemmistö on valmis myöntämään rajoituksensa, mikäli prosessin tavoitteena on paremmaksi tuleminen eikä rankaiseminen. Paras tapa on pyytää henkilöä arvioimaan, mitä heidän tiiminsä jäsenet heistä sanoisivat. (Lencioni, 2016, 207.) Tämän myötä päätin lähteä tekemään omaa itsearviointiani kirjassa olevan testin perusteella.

Selkeäksi vahvuudekseni testin myötä nousi tiimityöskentelyssä älykkyys. Pohdiskeltuani hetken aikaa tietoa, en pysty sanomaan sen yllättäneen itseäni. Lencioni totesi kirjassa, että elämänkokemus sekä henkilökohtaiset valinnat kotona ja töissä kehittävät ja ylläpitävät hyveitä (Lencioni, 2016, 181). Elämän elämääni ihmisten ympäröivänä. Päivittäisiä roolejani ovat ainakin äiti, ”äitipuoli”, avovaimo, ystävä, opiskelija ja yrittäjä. Oman lapsen kasvattaminen on vaatinut ja vaatii paljon toisen tunteiden aistimista ja ymmärtämistä, empatiaa, kiinnostusta ja tarkkaa kuuntelua. Tätä hyvettä olen kehittänyt lukemalla aiheesta ja intensiivisesti treenaamalla päivittäin viimeiset 3,5 vuotta. Perheemme kahden pienen ihmisen kanssa oleminen kehittää ja ylläpitää älykkyyden hyvettäni koko ajan. Pohdin valehtelematta päivittäin, miten tekoni, sanani ja valintani elämässä vaikuttavat muihin ihmisiin. Edellä mainituista syistä koen tällä hetkellä olevani eniten harjaantunut tässä hyveessä.

Nöyryyttä ja nälkää liittyviin kysymyksiin oli mielestäni vajaan kahden kuukauden tiimissä olemisen jälkeen haastava vastata tämän hetkisen tiimin näkökulmasta. Veikkaan, ettei monikaan tiimistämme osaisi vielä vastata kaikkiin kohtiin kohdallani. Nöyryydessä tiedän itselleni olevan helppoa kehua ja kiittää tiimin jäseniä saavutuksista. Jonkin verran olemme heikkouksista puhuneet ja olen esittänyt ensimmäisen anteeksipyyntöni omalle saapumiserälleni eli Eventa 5.0:lle. Tiedän, ettei mokaamisen myöntäminen ole itselleni helppoa. Muistan Hermannin kysyneen haastattelussa ennen Eventaan pääsemistä, että myönnättekö, jos olette mokanneet. Vastasin rehellisesti, että kyllä, mutta en välttämättä heti. Vaan hetken kuluttua, kun olen saanut itse pohtia asiaa. Varaa olisi ehdottomasti kehittää palautteen vastaanottamisessa.

Nälkään liittyviin asioihin koen olevani henkilökohtaisessa vastuussa tiimin yleisestä menestyksestä, olen työskennellyt työajan ulkopuolella ja suhtaudun intohimoisesti tiimin ”missioon”. Sen sijaan en voi tietäväni ottaneeni tylsiä ja ongelmallisia tehtäviä vielä tiimissä olemisen aikana. Jäin pohtimaan, mitä tällä tarkoitetaan? Konkreettisia työtehtäviä, vai jotakin muuta? Mikä tehtävä ylipäätään on tylsä tai ongelmallinen? Olen lähtenyt haastamaan aloittaneiden, 5.0:n porukan kanssa koko tiimiä. Olemme halunneet kiinnittää huomiota työn tehokkuuteen, ajoissa olemiseen ja toisten ajan kunnioittamiseen. Olen nostanut esille sen, mitä tiimityö minun mielestäni tarkoittaa. En koe näitä asioita tylsinä. Moni sanoisi varmasti niitä ongelmallisiksi, koska kissaa harvoin uskalletaan nostaa pöydälle.

 

Kuinkas sitten kävikään, vai kävikö mitään?

Ajatuksissani olen ajattelut haluavani olla paitsi paras mahdollinen tiimipelaaja, myös paras mahdollinen minä. En tarkoita tällä jälkimmäisellä omaa napaansa tuijottamista, vaan rehellistä itsensä tutkiskelua ja peiliin katsomista. Kirjan luettuani aivan vuoden alussa olen edellä mainituissa asioissa päässyt käyntiin. Yksi konkreettisista tavoista kehittyä eteenpäin on ollut life coachin tapaamiset. Olen perehtynyt pienessä ajassa omaan aikataulutukseen ja itsensä johtamiseen, tehokkaaseen työskentelyyn, läsnäoloon ja omiin toimintamalleihin. Valmennus jatkuu edelleen. Tiedän sieltä nousevan tärkeitä asioita itseni kehittämiseen ja sitä myötä oma työskentelyni tiimissä varmasti paranee. Pitemmältä aikaväliltä minut tunteneet ovat jo huomanneet muutosta ilmassa. Toki eräs nimeltä mainitsematon läheiseni varmasti kiristelee hampaitaan ja hakkaa päätään kuvitteellisesti seinään toisinaan miettiessään, miksen vaan voi heti myöntää mokanneeni. No, eipähän lopu kehitettävä kesken. Harjoitellaan yhdessä sitä palautteen antamista ja vastaanottamista. Kirjan voisi siis sanoa olleen eteenpäin sysäävä voima. Haluan ja tulen jatkossakin katsomaan sinne peiliin. Teen ja aion tehdä asioita sen myötä toisin, jotta tulosta myös tulee. Akatemialla oloaikana minusta tulee paras mahdollinen minä.

 

LÄHTEET:

Lencioni, P. 2016. Paras mahdollinen joukkuepelaaja. Tiimiläisen kolme parasta ominaisuutta. 1.painos. Tampere: Päivä.

 

Kommentoi