Tampere
21 May, Tuesday
8° C

Proakatemian esseepankki

Päätöksenteon salaliittoKirjoittanut: Saura Pohjonen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Päätöksen juoni. Miten johdan parempiin päätöksiin?
Päivi Heikinheimo
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Päätöksenteon salaliitto

Päätöksenteon teema linkittyy vahvasti ajankohtaisiin pohdintoihin siitä, miten yritysten ja organisaatioiden on mahdollista säilyä toimintakykyisenä ja uusiutua nopeasti muuttuvassa maailmassa, miten työn murros vaikuttaa tehtävien suorittamiseen, ja miten ihmisten hyvinvointi työssä vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Yrityksen ja muiden organisaatioiden on kyettävä tekemään päätöksiä nopeasti ja joustavasti. Esimerkiksi näin ailahtelevassa maailman tilanteessa on kyettävä tekemään nopeasti päätöksiä jatkon kannalta, miten edetään ja muutetaanko toiminnan suunta kokonaan, jotta yritys selviää hengissä. Heikinheimo vielä toteaa kirjassaan, että päätöksen teon kehittäminen on todennäköisesti halvin tapa auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa paremmin (Heikinheimo, s. 28).

MUTTA tässä on oivallus, jokainen päätös on monista asioista yhteen punoutuva aikaansaannos. Päätöksen taustalla on aina moninaisten kokemusten ja tiedonkulkujen ketju. Päätöksenteon salaliitto esseen tarkoituksena on nähdä päätöksenteon moninaisuus ja ymmärtää, että taustalla on paljon kaikkea muuta kuin pelkkä päätös ja that’s it, ehkäpä jopa salaliittoa vastaava iso kokonaisuus.

 

Mitä on päätöksen teko ja miksi sitä on tärkeä kehittää?

Päätöksen teko on yksinkertainen asia: valinnan tekeminen. Jos vaihtoehtoja on kaksi tai useampi, päätös koskee valintaa vaihtoehtojen välillä, myös päättämättä jättäminen on päätös. Saawassa päätöksen teko tapahtuu tiiminä, johtoryhmässä tai hallituksessa. Meillä riippuu aina kontekstista, jos johtoryhmässä nähdään, että päätös pitää tapahtua tiimissä, jotta kaikki saadaan mukaan, niin päätös tapahtuu tiiminä. Jotkut tilanteet vaativat erityistä tarkkailua ennen päätöksentekoa, koska seuraukset saattavat olla dramaattisia, kuten vaikka totaalinen suunnan muutos. Jos tiiminä haluaisimmekin lähteä kohti tiettyä toiminta alaa, sillä voi olla suuria seurauksia, miten myymme asian tiimille.

Alla esimerkki kuva havainnollistaa nykypäivän päätöksentekoa. Kuvassa näkyy, miten kauan keksinnöillä vei päästä 50 miljoonaan käyttäjään tai yksikköön. Tällä vauhdilla on oltava yrityksessä strategiat kunnossa ja ajan-tasalla, jos haluaa pysyä kehityksessä. Mitä kaikkea mekin olisimme tiiminä pystyneet saavuttamaan, jos meillä kaikilla olisi tietyt valmiudet ja lähtökohdat. Mikään ei tietenkään ole mahdotonta vieläkään. Siksi on äärimmäisen tärkeä ymmärtää mitä kaikkia vaikutuksia päätöksenteolla on yritykseen.

Kuva 1. Miten kauan keksinnöillä vei päästä 50 miljoonaan käyttäjään tai yksikköön.

 

Esimerkkinä Stora Enson Consolidated Paper – kaupasta, jonka idea oli tehdä Stora Ensosta globaali metsäyhtiö, mutta sitten osoittautui epäonnistuneeksi. ”Ostettiin väylää Amerikkaan, saatiin valtatie tappioihin” otsikoitiin Helsingin Sanomien artikkelissa 6.4.2014. Tässä on esimerkki oman imperiumin rakentamisesta. Ei omistaja-arvon, vaan johtaja-arvon kasvattamisesta (Heikinheimo, s. 44). Tähänkin epäonnistuneeseen kauppaan päästiin huonoilla päätöksillä. Tietenkään en osaa minäkään sanoa, mitä taustalla on todellisuudessa tapahtunut ja mitkä asiat siihen on vaikuttanut. Olemme vain ihmisiä ja teemme välillä sokeasti päätöksiä omien intressiemme takia. Päätöksenteko auttaa meitä menemään eteenpäin ja jos päätöksenteon juoni on ymmärretty ja analysoitu tarkkaan, niin ollaan menossa oikeaan suuntaan. Päätöksenteon juoni kirjassa löytyi myös konkreettisia pohjia mihin voit sijoittaa päätöksiä, jotta pystyt analysoimaan päätöksiä paremmin.

 

Saawassa päätöksen teko

Saawassa päätöksen teko on vaikeaa, niin kuin varmasti kaikilla aloittavilla yrityksillä haetaan sitä, miten, milloin, missä ja kuka niitä päätöksiä voi tehdä. Päätökset tehdään tällä hetkellä tiiminä ja kuitenkin rennolla otteella. Painotamme aina päätöksissä, että jos se alkaa tuntua kuralle, niin sitten muutetaan. Päätöksen teosta kuitenkin tekee vaikeaa sen, että emme tiedä vielä tarkasti meidän vastuualueitamme, niitä ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi. Myös mission, vision ja arvojen puuttuminen yrityksestä vaikeuttaa päätöksen tekoa, emme tiedä mitkä päätökset johtaisivat meitä kohti meidän missiotamme ja visioita. Mutta kyllähän visio, missio ja arvotkin pitää päättää. Siinäpä vasta pohdittavaa meille tiiminä.

Kävimme juuri arvo keskustelua, jossa loppu tulos oli se, että löysimme meidän suuntaamme ohjaavat arvot ja hienot sanamuodot hioo pienempi ryhmä ja esittää ne muulle tiimille. Yhdessä niiden venkslaaminen olisi turhauttavaa, joten kokeillaan miten tuo toimii.

 

Miten saadaan parempia päätöksiä nopeammin?

Oivalsin paljon muitakin asioita meidän tiimistämme, perehdyttyäni päätöksen tekoon. Mitä meiltä puuttuu ja mikä meillä on hyvää. Listaan muutaman jutun, joilla tiiminä pääsemme päätöksenteon kehittämiseen.

  • Jokainen henkilö on päätöksentekijä oman vastuualueensa osalta, tehtyjen vastuumääritysten mukaisesti.
  • Päätökset tehdään aina sen mukaisesti mikä edistää organisaation mission, vision ja arvojen toteutumista.
  • Päätökset tehdään pääsääntöisesti alhaisimmalla mahdollisella tasolla organisaatiossa.
  • Jokainen päätöksentekijä on vastuussa tiedotuksesta.
  • Viestintä päätöksestä viipymättä kaikille tahoille, jotka tarvitsevat tai saattavat myöhemmin tarvita tietoa.
  • Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävät päätökset suunnitellaan sisäisesti omassa organisaatiossa.
  • Varmistetaan vielä, että ulospäin viestit organisaatiossa eivät ole ristiriidassa vision, mission ja arvojen tai muiden tehtyjen päätöksien kanssa (Heikinheimo, s 274).

 

Meiltä siis tiiminä puuttuu ihan perus toimintamallit, strategiat, visiot ja missiot, kuinka niitä toteuttaa. Siksi meidän päätöksentekommekin takkuaa. Olemme tehneet tavoitteet syksyyn asti, mutta sen jälkeen ei tietoakaan. Miksi olemme tiiminä ohittaneet nämä perus rakenteet. Noh ei minulle ole tullut pieneen mielenkään, että hei nyt tälle pitää raivata kalenterista tilaa. Tuntuu, että kalenteri on täytetty koko ajan jollain aivan turhalla. Olemme tiiminä keskittyneet eteenpäin menemiseen, mutta hieman väärällä taktiikalla. Todellisuudessahan me laahaamme todella paljon, meidän olisi mahdollista olla vaikka missä. Menemme kuitenkin koko ajan eteenpäin, mutta mikä meitä jarruttaa? En osaa sanoa vielä.

Päätökset tapahtuvat yleisimmin kokouksissa ja niiden tulisi olla todella hyvin suunniteltu.  Tee siis kokouksista tehokkaita, mieti agenda ja aikataulu, jossa pysytään. Avoimuus myös vaikuttaa päätöksentekoon. Luo tiimiin sellaista kulttuuria, missä kaikki uskaltavat avata suunsa (Heikinheimo, s. 280). Meillä Saawassa ollaan, tässä todellakin menty eteenpäin vauhdilla. Meillä ruvetaan avaamaan oikeita tuntemuksia ja kokemuksia. Olen todella avoin kaksin kesken, mutta en ole tottunut, että 19 muun henkilön edessä alan miettimään ja analysoimaan ääneen fiiliksiä. Enhän osaa edes vielä kunnolla sanoittaa niitä. Tästä on kuitenkin vain suunta ylöspäin. Hauska huomata tätä kirjoittaessa kuinka keskeneräinen ihminen voi olla, vaikka samalla luulee olevansa hyvinkin fiksu.

Yksilönä tiimissä voin myös edes auttaa päätöksentekoa oli sinulla mikä tahansa rooli. Tunnistamalla oman roolini päätöksentekijänä, hankkimalla uusia näkökantoja, kehitän tyyliä, jolla teen päätöksiä ja teen asioita ja etsin kokemuksia, jotka muokkaavat positiivisesti aivoja, muutenkin, että huolehdin itsestäni se vaikuttaa paljon siihen, miten pystyn tekemään päätöksiä. Eli taas kerran kaikki vaikuttaa kaikkeen.

 

Pohdinta

Päätöksenteko ei ole yksitoikkoinen asia, että noh nyt päätetään ja laitetaan rullat pyörimään varsinkaan tiimissä missä 19 henkilöä hengittää ja elää sielullaan. Meillä on kuitenkin suuria mahdollisuuksia, koska meillä on 19 henkilöä päättämässä asioista, voimme tähdätä kovaa ja korkealle.

Elämässä tulee aina vastaan tilanteita, kun pitää tehdä päätöksiä, joten kannattaa harjoittaa päätöksentekoa niin yksilönä kuin, tiimissä ja organisaatiossa. Tällä hetkellä Saawa tiimin päätöksenteossa on haasteita, koska emme tiedä mitkä ovat päätöksenteon valtuudet, emme ole löytäneet yhteistä säveltä, vuorovaikutus on vielä kehityksen alla, jäsenillä saattaa olla valtataisteluita, osa jäsenistä jopa passivoituu sen takia, toimitaan liian kohteliaasti, johtajat eivät saa kaikkea tietoa, koska ei ole luottamusta, visio, missio puuttuu, näitä voisi jatkaa vaikka koko yön, joten lopetetaan hyvän sään aikaan. Meillä on vielä tiiminä paljon mietittävää, miten päätöksen tekoa voidaan nopeuttaa ja tehdä siitä jouhevaa. Minulla itselläni henkilökohtaisesti on miljoona kohtaa mitä voin kehittää päätöksenteossa. Siis ihan tosissaan tätä kirjaa lukiessa nousi hikipisaroita otsalle, kun mietin että, ei vittu minä olen tehnyt asiat ihan päinvastoin eli just niin väärin, kuin vaan voi tehdä. Onneksi ymmärrän nyt mitä kaikkea päätöksentekoon liittyy, tästä lähtee prosessi kehittymiseen.

”Meitä ei kuitenkaan auta, että prosessi toimii, jos teemme vääriä asioita. Meitä ei auta myöskään se, että meillä on oikeat asiat käsittelyssä ja prosessi periaatteessa kunnossa, jos meillä ei ole kyvykkäitä ja motivoituneita ihmisiä vastuuta kantamassa. Kyse on tasapainoisesta johtamisen soveltamista päätöksentekoon, jolloin asioiden painoarvot on helpompi pitää mielessä” (Heikinheimo, s. 282.)

 

Lähteet

Heikinheimo, P. 2021. Päätöksen juoni. Miten johdan parempiin päätöksiin? Alma Talent Helsinki. Luettu 3.5.2021.

Kommentoi