Tampere
23 May, Thursday
9° C

Proakatemian esseepankki

Nimeä metsästämässä?Kirjoittanut: Lotta Lehtikevari - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Viime keväänä pohdimme tiiminä vasta perustetulle osuuskunnallemme nimeä. Kauan. Nykyään nimellä Apaja kulkeva yrityksemme oli aika hakoteillä koko nimenvalintaprosessin kanssa. Kulutimme suuren määrän energiaa ja työtunteja turhaan, sillä emme tajunneet, että kolmen viikon järjettömän puurtamisen olisi voinut välttää, jos olisi etsinyt selkeät raamit ja ohjeet siihen, miten nimi kannattaa valita ja seurannut niitä. Sen sijaan istuimme 19 hengellä ringissä monia monia tunteja ja mietimme, mikä nyt olisi hyvä nimi kenenkin mielestä. Teimme siis perinteisen kankeasti ja laadimme listoja mahdollisista nimivaihtoehdoista. Se ei tuottanut tulosta, vaikka nimi meiltä nykyään löytyykin.

 

Proakatemian aikana tuon kyseisen nimen valinnan jälkeen vastaan ei ole vielä tullut projektia, jossa minun olisi täytynyt olla keksimässä hyvää brändinimeä. Muutama kuukausi sitten aloimme kuitenkin tiiminä luomaan suunnitelmaa ravintolan perustamisesta. Projekti on edennyt kovaa vauhtia ja nyt nimikin pitäisi omalle paikallemme pian valita! Aikaisemmasta prosessista viisastuneena olen jo pitkään halunnutkin ottaa selvää, millä tavoin maailman parhaat brändinimet ovat syntyneet ja millaisia nimenvalintaprosesseja voikaan käyttää. Nyt on oiva hetki perehtyä niihin paremmin, jotta saamme tiiminä tämän seuraavan nimen valittua jouhevammin ja helpommin.

 

Nykypäivänä brändejä tulvii ikkunoista ja ovista. Niin myös brändien nimiä. Nimellä on vaikeaa erottua valtavan massan seasta aivan kuten logollakin. Nämä kaksi brändin identiteettiä rakentavaa tekijää onkin jokaisella. Voiko edes olla brändiä ilman nimeä tai logoa? Joka tapauksessa nimellä on tehtävänsä, vaikka hukummekin niiden mereen nykymaailmassa! Nimi on yleensä ensimmäinen asia, jonka asiakas kuulee tai näkee ja sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus ostopäätökseen tai mielikuvaan tuotteesta tai palvelusta. Aivan kuten ihmissuhteissakin sinulla on vain yksi mahdollisuus tehdä hyvä ensivaikutelma. Brändien kohdalla nimi on tässä todella suuressa roolissa. Marketing Mo -sivuston mukaan nimi onkin brändin jatke, joka voi vahvistaa arvoa, jota yritys tuottaa tai vastaavasti myös etäännyttää siitä. Myös Happy Branding Company korostaa, että nimi on parhaassa tapauksessa lupaus yrityksen, palvelun tai tuotteen arvosta. 

 

Kummallakin yllä mainituista sivustoista huomioidaan se fakta, jonka takia mekin Apajassa olimme hukassa nimen kanssa; hyvän nimen kehittäminen on hankalaa. Siitä ei pääse mihinkään. On vaikeaa täysin selittää, miksi tietyt brändinimet ovat saavuttaneet tunnettavuutensa ja kuinka suuri osa tunnettavuudesta oikeasti syntyy nimestä. Onneksemme nykyään on olemassa selkeitä ohjenuoria ja apukysymyksiä, joiden mukaan sopivaa, täydellistä nimeä voidaan lähteä pohtimaan. Tällaisten hyödyntäminen auttaa paljon ja nopeuttaa prosessia. 

 

KUINKA LÄHTEÄ POHTIMAAN SOPIVAA NIMEÄ?

Katsoin Jonathan Bellin TED-talk puheen ”How to create a great brand name”, jossa hän kertoo selkeitä vaiheita, joita olisi hyvä pohtia, kun lähtee miettimään nimeä brändille, yritykselle, tuotteelle tai palvelulle. Hän antaa paljon selkeitä yksinkertaisia vinkkejä aiheeseen ja uskon, että jokaiselle olisi hyväksi katsoa kyseinen video ennen nimenvalintaprosessin käynnistämistä.

 

 1. Minkä tyylisen nimen haluat?

 

Bellin mukaan on olemassa 7 kategoriaa, joihin lähes kaikki maailman brändit putoavat:

     • Eponyyminen nimi = brändi on nimetty jonkun henkilön esimerkiksi perustajan mukaan
     • Kuvaileva nimi = kertoo selkeästi, mitä yritys tekee tai tuottaa, esimerkiksi American Airlines
     • Lyhennykset = voivat olla kuvailevia, mutta lyhyempi sana muistettavampi
     • Viittaavat = voidaan jakaa kolmeen alakohtaan: oikeat sanat (esimerkiksi Uber on oikea sanakirjasana ja viittaa erittäin isoon ja mahtipontiseen, joka sopii yritykselle), yhdistelmäsanat (esimerkiksi Facebook yhdistyy sanoista naama ja kirja, jotka kuvaavat yhdessä, mitä palvelu tarjoaa) sekä keksityt sanat (ei sanakirjasanoja, mutta voivat silti uutena sanana viitata johonkin)
     • Liitettävät = sanan oikea merkitys voidaan kuvitteellisesti liittää myös muuhun mielikuvaan, esimerkiksi Amazon on maailman suurin joki, mutta yrityksessä linkittyy siihen, että Amazonilla on suurin valikoima kirjoja yms.
     • Abstraktit = ei muuta merkitystä, kuin brändi

 

Tällaisten kategorioiden tutkiminen voi helpottaa nimen lähtökohtien miettimistä. Listasta voidaan linjata pois helposti selkeimpiä, joita yritys ei edusta. Esimerkiksi eponyyminen nimi on hieman vanhahtava tapa, jota näkyy lähinnä jo todella kauan toimineiden yritysten nimissä tai brändeissä, jotka edustavat selkeää perinnettä tai ihmistä. Omassakin projektissamme tiedämme heti, ettemme tule mitä luultavammin nimeämään brändiä yhdenkään henkilön mukaan, sillä visioomme kuuluu vahvasti tietynlainen uudenaikaisuus ja freesit ajattelutavat.

 

Bellin listauksesta on myös helppo saada ideoita, millä tavalla nimeä voi kokeilla muodostaa. Voisimme esimerkiksi Apajan projektissa pohtia liittyykö ravintola-alaan sanoja, joita voisimme hauskasti yhdistellä viittaavaksi brändinimeksi. Toisaalta voisimme taas pohtia, minkälaisen tunnelman haluamme ravintolaan luoda ja keksiä adjektiivista jonkin liitännäisen sanan, joka edustaa haluamaamme tunnelmaa, kuten Amazon on esimerkiksi tehnyt. 

 

 1. Mitä haluat nimellä sanoa?

 

Parhaat brändien nimet eivät vain kuvaile toimialaa tai yrityksen tekemistä. Parhaimpiin tuloksiin päästään, jos oikeasti pohditaan, mitä nimen tulee sanoa. Onkin tärkeää, että ennen nimen valintaa yrityksen visio olisi mahdollisimman selkeä. Yrityksen tarkoitus ja olemassaolon syyt ovat parhaita ideointiapulaisia, sillä niihin usein liittyy esimerkiksi paljon sanastoa ja ajatuksia. Marketing Mo -sivuston mukaan hyvä strategia kehittääkin hyvän nimen jo melkein itsestään. Strategian pohjalta voidaan nimittäin miettiä, mitä nimen tulee saavuttaa. Esimerkiksi meidän projektissamme nimen tulisi viestittää, että asiakas on tervetullut ravintolaamme ja, että se on kuin toinen koti hänelle. Nimen tulisi saavuttaa asiakkaassa olo, että hänet halutaan sisälle ja sisällä hänellä on hyvä olo. Nämä ovat jo oikein hyviä raameja, joiden avulla lähteä pohtimaan itse nimeä.

 

Bellin mukaan parhaat nimet usein syntyvät idean ja tunteen yhdistymisestä. Kun nimi kertoo tarpeeksi yrityksen visiosta, mutta herättää samalla jonkin tunteen, tekee se parhaiten työnsä. Idean voi pyrkiä Happy Brandin Companyn mukaan kiteyttämään vastaamalla kysymykseen ”mitä tuote tekee kahdella sanalla kuvattuna?”. Idean selkeässä viestinnässä on merkittävää kiteyttää se, jotta sitä voitaisiin myös hyödyntää brändin nimessä. Kun visio saadaan vielä muotoon, jossa se herättää asiakkaassa tunteen, on se muistettava, mutta tarpeeksi informatiivinen. 

 

Me haluamme projektissamme nimen viestivän ideamme, eli kertovan meidän olevan jokaisen uusi toinen koti / ravintola ja baari, joka tuntuu kuin kodilta. Ja haluamme yhdistää ideaan tunteen siitä, että meillä oikeasti tuntee olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi. Näistä pyrimme muodostamaan nimen, joka saavuttaa asiakkaassa jo aiemmin mainitun olon. 

 

 1. Tuota ja valitse!

 

Kun on selkeää, mitä nimellä halutaan viestittää ja tiedetään, minkä tyylisiä nimiä on mahdollista käyttää, voidaan aloittaa itse tuottamisvaihe. Nimigenerointia voidaan tehdä varmasti miljoonilla tavoilla, mutta Happy Branding Company kertoo mielestäni hyvän yksinkertaisen tavan. Se perustuu apusanalistoihin, jotka muodostetaan aikaisempien vaiheiden pohjalta. Kootaan siis sanalistoja, jotka linkittyvät yrityksen tai tuotteen visioon ja toimialaan sekä myös yleisesti markkinarakoon. Näiden listojen pohjalta on helppoa lähteä tuottamaan erilaisia nimivariaatioita. Sanoja voidaan yhdistellä, lyhennellä ja käännellä. Aikaisemmasta Bellin nimityyppien listastakin on tässä vaiheessa hyötyä, kun ymmärretään nimien ja sanojen muodostumisesta ylipäätään enemmän. Ensimmäiset vaihtoehdot näytetään muille ja aloitetaan uudestaan. Tällöin voi muunnella ja pyöritellä myös muiden keksimiä nimiehdotuksia. Muiden tuotoksista voi syntyä ihan uusiakin ideoita. Tämän jälkeen voidaan esimerkiksi valita jokaisen 5 suosikkinimeä ja katsoa mikä sai eniten kannatusta.

 

 1. Testaa nimi, tarkista saatavuus ja suojele nimeäsi!

 

Marketing Mo -sivusto antaa hyviä vinkkejä, kuinka nimeä kannattaa vielä  valinnan jälkeen testata:

     • kuullostaako nimi hyvältä puhelinsoittojen yhteydessä?
     • tuleeko nimen kanssa vaaraksi väärinymmärrykset tai lausumisongelmat?
     • onko nimi sekoitettavissa tai harhaanjohtava?
     • viestiikö nimi haluttua mielikuvaa brändistä?
     • onko nimellä vapaana URL-osoite?

 

Nimen valinnassa tärkeää on myös huomioida, ettei nimi linkity muihin yrityksiin tai ole liian samankaltainen, kuin toisen yrityksen nimi. Voi myös olla, että jotkut sanat voivat muilla kielillä tarkoittaa jotakin negatiiviseen yhdistettävää. Tällaisia virheitä kannattaa välttää, sillä ne voivat pilata maineen. 

 

Nimi on tärkeä tekijä brändille ja sen merkitystä täytyisi ehkä enemmänkin korostaa yritystoiminnassa. Uskon, että nimiä mietitään kuitenkin nykyään jo tarkemmin, kun on monia prosesseja ja tapoja, jotka ohjaavat oikeaan suuntaan ja helpottaa prosessissa. Näitä yllämainittuja yksinkertaisia vaiheita ja tietoja tulemme varmasti hyödyntämään kaikissa tulevissa projekteissa Apajassa, jotta vältymme turhalta ajankulutukselta ja luomme oikeasti toimintaan ja brändiin sopivia nimiä tuotteille tai palveluille. Oli mielenkiintoista oppia enemmän nimen merkityksestä ja sen muodostamisesta, sillä haluaisin olla tulevaisuudessa luomassa kokonaisuuksiltaan mahtavia brändejä ja kuten jo totesinkin nimi on siinä tärkeässä roolissa! 

 

 

Lähteet:

 • TED 2016 How to create a great brandname I Jonathan Bell. Youtube-video. Julkaistu 14.12.2016. Viitattu 20.12.2019

         https://www.youtube.com/watch?v=rzbXht7MJVM

 • Marketing Mo (ei mainittu kirjoittajaa tai julkaisuajankohtaa) How to choose a great brand name, Artikkeli. Luettu 20.12.2019.

         http://www.marketingmo.com/creative-brand-development/how-to-choose-a-great-brand-name/

 • Happy Branding Company (ei mainittu kirjoittajaa tai julkaisuajankohtaa) Miten luodaan hyvä nimi tuotteelle, palvelulle tai yritykselle? Blogiteksti. Luettu 20.12.2019.

         https://www.happybrandingcompany.fi/blogi/nimigenerointi

Kommentoi