Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivät SaawassaKirjoittanut: Saura Pohjonen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön
Arvovallankumous, eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä
Elisa Juholin
Soilikki Viljanen ja Pauli Juuti
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Myyntipäivät Saawassa

Tämä essee perustuu Proakatemian myyntipäiviin, jonka tarkoituksena on myydä toimeksiantajien tuotteita kaikella potentiaalilla mikä tiimistä löytyy. Tarkoituksena on oppia myymistä, luovuutta, tiimissä työskentelyä ja itsensä ylittämistä. Opiskelen itse tällä hetkellä toisella vuodella ja olen kokenut myyntipäivät kerran omassa tiimissäni (Saawassa) ja kerran esipinkkuna (Revenassa).

Minkälainen on hyvä ja menestyvä myynti tiimi? Saawana emme ymmärtäneet, mikä on myyntipäivien todellinen tarkoitus. Meidän olisi tullut rakentaa tiimistä menestyvä myyntitiimi. Katsoimme hieman lyhyt ja kapea näköisesti myyntipäiviä.

Menestyvän myyntitiimin rakentaminen on monen tekijän summa. On ymmärrettävä kulttuurin dynamiikkaa ja inhimillistä psykologiaa, sekä teknologian mahdollisuuksia ja kaupallisia tosiasioita. Lyhyesti kerrottuna listaan 5 asiaa kuinka rakentaa menestyvä myyntitiimi;

  1. Positiivinen kulttuuri vie kaikkia eteenpäin, eli tiiminä tulee rakentaa kulttuuri missä nähdään asiat positiivisesti.
  2. Liidikone generoimaan kasvua. Data on tärkeä osa myyntiprosessia, joten valmistaudu kasvuun. Suunnittele myyntiprosessi vaiheittain ja valitse sopivat teknologiat avuksi.
  3. Luottamus on kaiken lähtökohta. Asiantuntijuus rakentuu pikkuhiljaa ja tarjoa asiakkaille arvoa kaikissa käänteissä.
  4. Ostoprosessi on neuvottelu. Hyppää asiakkaiden saappaisiin ja mieti arvoa sieltä käsin. Kerro, mitä asiakas haluaa kuulla, älä sitä mitä sinä haluaisit sanoa.
  5. Luo pitkäkestoisia ja merkityksellisiä asiakassuhteita. Henkilökohtainen palvelu nostaa asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Asiakassuhteet ovatkin siis myyntityön paras puoli. (Nousiainen2020).

Menestyvä myyntitiimi siis ymmärtää kolikosta myös kääntöpuolen. Meidän olisi ollut hyvä käydä läpi yhdessä millä tavoin saavutamme menestyksen. Tavoite oli selkeänä kaikilla, mutta strategia siihen oli puutteellinen. Tässä ymmärrän myös sen, että johtaminen ei olekaan pelkkää eteenpäin menoa, vaan suunnitelmallista toimintaa.

Myyntipäiviin valmistautuminen

Myyntipäiviin valmistauduttiin koko tiimin voimin. Rosaliina ja Noora hoiti innostamisen ja kaiken muun todella hienosti, vaikka Saawa on rakoillut syksyllä. Iso kiitos kuuluu siis heille myyntipäivistä. Toiminta on ollut rikkonaista ja yhteistä tekemistä ei ole ollut tarpeeksi koko syksynä. Myyntipäiviin käytettiin pajoja sekä muita yhteisiä päiviä, kun suunnittelemme ja hiomme strategiaa eteenpäin. Nämä työpäivät toivat tiimiä yhteen ja löysimme yhteisen tavoitteen. Parannettavaa olisi ollut yhteisissä työpäivissä aikaan saavuus. Emme yhdessä saaneet eteenpäin tekemättömiä tehtäviä tehdyksi ja kaikki kasaantui sitten muutaman eri ihmisen kontolle. Mikä on ymmärrettävää ja luonnollinen reaktio, jos ei ole selkeitä ja jämäköitä tehtävän jakoja. Tiiminä meillä on parannettavaa aikaan saavuudessa.

Käyttämämme aika myyntipäiviin valmistautuminen ei ollut tehokkainta ja emme tiiminä antanut panostusta ja tukea projektitiimille. Olemme paljon keskustelleet ammattimaisuudesta ja sitä olisimme tarvinneet myyntipäiviin valmistautumisessa. Tarvitsemme siinäkin suhteessa asenne muutoksia.

Esipinkkujen mukaan ottaminen ja innostaminen ei mielestäni onnistunut. Heitä oli perjantaina enää yksi matkassa ja uskon, että jossakin on mennyt mönkään. Sitouttaminen ja innostaminen on jäänyt luultavasti puutteelliseksi, mutta tästä aiheesta en osaa vielä kirjoittaa sen tarkemmin, kun emme ole käyneet motorolaa heidänkään osaltaan myyntipäivistä.

 

Opista koppia

Kehitettävää meiltä löytyy tiiminä paljonkin, mutta oppia karttui sitäkin enemmän. Huomasin meidän tiimin voiman. Voimme saavuttaa lähes mitä vain, jos vain löydämme yhteisen sävelen ja innostuksen tekemiseen ja selkeän strategian siihen. Kannustimme toisiamme todella valtavalla voimalla. Aina kun tuli kauppaa haippasimme kaupan tekijää.

Henkilökohtainen lähtö tilanteeni myyntipäiviin oli hieman negatiivinen. Itseäni jännittää uudet tilanteet ja myyminen. Minusta löytyy valtavasti potentiaalia, mutta liikaa painostus vie sen vähäisemmänkin potentiaalin. Ehkä tunsin merkityksettömyyttä sillä hetkellä tiimissäni.

Henkilö kokee merkitystä saadessaan toteuttaa jotain, jossa hän tuntee olevansa vahvoilla ja voi samalla oppia uutta. Ihminen haluaa kokea merkityksellisyyttä sekä työssään että elämässä yleensä (Juuti & Viljanen 2018). Jos olisimme löytäneet merkityksellisyyden, olisimme saavuttaneet ehkä voiton. En kokenut olevani hyvä tekemässä työssäni, siksi minulta puuttui ehkä merkityksellisyys. Ylitin itseni kuitenkin myyntipäivillä. Soitin muutamia puheluita, vaikka se tuntui todella epämiellyttävälle. Menin myymään ovelta ovelle ja yritykseltä yritykselle. Löysin vasta viimeisenä päivänä itselleni sopivan myynti tyylin. Mikä oli yksin myyminen yrityksestä yritykseen. Silloin minuun ei pääse kukaan vaikuttamaan mielialaani. Syön heti pienenkin negatiivisen kommentin ja ilmapiirin itseeni ja vedän herneen syvälle sieraimeen. Olin perjantaina todella ylpeä itsestäni ja tekemisestäni. Mielestäni samanlainen draivi pitäisi löytää arkeenkin, mutta siinä onkin sitten työstämistä.

Tulosten julkistamisen jälkeen kaikki paine purkautui ja pettymys iski vasten kasvoja. Aloin miettimään omaa suoritusta ja tiimin suoritusta, sekä sitä kuinka kaikessa on parantamisen varaa. Jokaiselle oikeasti tulisi löytää paikka missä toimii parhaiten, suurin osa meistä on kuitenkin epämukavuus alueellaan. Meillä tiimissä ei löydetty ihmisille oikeita paikkoja ja tehtiin harkittuja, mutta hieman huonoja päätöksiä. Enkä halua itse lähteä sooloilemaan, jos minulle on asetettu joku tietty paikka, vaikka näkisin itse asian toisin. Haluan siinä suhteessa olla helppo johdettava.

Olisimme tarvinneet ehkä paremmin hiotun strategian, mutta kaikki olivat ihan uuden äärellä, vaikka olimme kokeneet myyntipäivät jo kerran. Seuraavilla myyntipäivillä haluan, että meillä on todella hiottu strategia ja yritykset mitä lähdemme ensimmäisenä tavoittelemaan ja minkä tuotteiden avulla voitto tulee kotiin.

Yhteisöllä ja myyntipäivä tiimillä on myös valtava merkitys innostukseen. Jos yhteisössä myyntipäivistä on negatiivinen käsitys niin se tarttuu kaikkien mieleen. Innostava puhe ja positiivinen asenne auttaa meitä yhteisönäkin menemään eteenpäin myyntipäivissä. Jokaisen kuuluu siis katsoa peiliin ja miettiä asennettaan uudestaan. Asenne muutoksella saa aikaan isoja muutoksia.

Johdon asema, tässä tapauksessa Saawan myyntipäivien projektitiimillä muutostilanteessa on keskeinen ja kriittinen, sillä nimenomaan heiltä odotetaan vastuuta ennakoida tilanteita ja luoda menettelytapoja, joilla selviydytään eteenpäin (Juholin s.243, 2002). Asenne muutos myyntipäiviin on suuri muutosprosessi ja ellei muutosta esitä perustellusti ja sille eteenpäin vievällä tyylillä alkaa muutos vastaisuus. Tästä voisi jopa kirjoittaa itsessään esseen, koska myyntipäiviin meidän tiimillämme ei löytynyt niin suurta paloa ja sen työstäminen olisi pitänyt aloittaa heti syksyllä kouluun palaamisesta.

Tiiminä halusimme voittaa, mutta minulla oli kuitenkin tunne, että en ehkä usko siihen. En pystynyt antamaan itsestäni tarpeeksi ja luottamaan tiimiini taikka itseeni. Uskon, että monella muulla tiimissä oli myös samanlainen tunne sisällään, vaikka toistimme voitto lausetta moneen kertaan. Haluan tuoda esiin myös sen, että emme saa tehtyä asioita tarpeeksi tehokkaasti eteenpäin mielestäni. Yhteiset hetket tiimissämme ovat niin ainutlaatuisia niin ne menevät suurimman osaksi höpöttelyyn ja jonnin joutavan läpi käymiseen. Olen myös huomannut samanlaisen efektin koko Proakatemialla. Emme osaa käyttää aikaamme tarpeeksi tehokkaasti, vaan aikaa menee todella paljon turhan päiväiseen. Itse olen todella tarkka siitä, että haluan asioiden etenevän tehokkaasti, että jää aikaa sitten paljon muullekin. Ehkä tässä voisi olla syypää burn outeille. Kaikista näistä tulleista opeista koko syksyn osalta ja erityisesti myyntipäivistä on otettava koppia ja lähdettävä yhdessä korjaamaan tilannetta.

Pohdinta
Saawan myyntipäivät eivät menneet suunnitelmien mukaan (voittoa ei siis tullut). Jatkamme potentiaalin kaivamista tiimistä kuin yksilöistäkin. Haluan tässä esseessä nostaa vielä erikoismainintoja myyntipäivistä. Rosaliina Salmelalle, sinussa on iso potentiaali, hahmotat kokonaisuuden ja sinusta löytyy vahvaa johtamista. Noora Hyttinen, teet kovaa työtä, muiden innostaminen ja motivoiminen vie tiimiä eteenpäin ja tämä kova työ palkitsee sinua vielä joskus suuremmin kuin osaat kuvitellakaan. Julius Honkanen, sinä se jaksat hypettää ja hehkuttaa, nostattaa fiilistä, ilman sinua ei olisi yhtä hyvä fiilis tiimissä. Oikeastaan voisin jatkaa erikoismainintojen antamista jokaiselle tiimiläiselle, koska näin jokaisesta niin suurta voimaa ja hyviä asioita. Kiitos Saawa!

Lähteet

Juholin. E. 2002. Commucare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Hämeenlinna.

Juuti, P. & Viljanen, S. 2018. Arvovallankumous; eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Keuruu.

Nousiainen, I. 2020. Menestyvän myyntitiimin 5 peruspilaria. Viitattu 29.11.2021. https://www.salesforce.com/fi/blog/2020/menestyva-myyntitiimi.html

Aihetunnisteet:
Kommentoi