Tampere
20 May, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Myynti on kirosana, joka kannustaa kuluttamaanKirjoittanut: Marjut Palonen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Myynti on kirosana, joka kannustaa kuluttamaan

 

On se aika vuodesta, kun maailman laajuinen noin kuukauden kestävä kulutusjuhla alkaa. Black Friday avaa ovet ja ikkunat asiakkaille niin kotisohvalla kun tavarataloissakin tarjoamalla mielettömiä tarjouksia kaikesta mahdollista juuri sinulle. Ihmiset keksivät tarvitsevansa hulluja asioita ja hullaantuvat alennuksista niin paljon, että jopa tallovat ruuhkassa toisiaan saadakseen alennuksessa olevan tuotteen itselleen.

 

Oma suhtautuminen perinteiseen myyntiin ja sen tekemiseen on hyvin ristiriitainen. Perinteisellä myynnillä tässä tarkoitan ihmisen lähestymistä myyntimielessä. Mielestäni jos ihminen tarvitsee jotain, hän etsii tarpeelleen sopivan tavan tarpeen toteuttamiseen näin halutessaan. Näin turhien tarvikkeiden hankkiminen vähentyisi. En tahdo myydä asioita, joita ihmiset eivät tarvitse. En tahdo, että maailmassa on lisää tavaraa, päinvastoin. Tosi asia kuitenkin on, että ihminen tarvitsee hyvin vähän elääkseen. Se on sitten eri asia, mitä ihminen haluaa.

 

Myyntikoulutukset ja -keskustelut, joissa kerrotaan tapoja, joilla saadaan mahdolliselle asiakkaalle luotua täysin uusi tarve, ovat mielestäni kammottavia. Luodaan asiakkaalle tarve, jota hänelle ei edes ollut alun perin. Toivottavaa olisi, että jo palvelukokonaisuutta suunniteltaessa kiinnitettäisiin huomiota todella asiakkaan olemassa oleviin tarpeisiin. Myynti olisi tätä kautta mahdollista kohdistaa paremmin oikeille henkilöille, eikä tarvetta enää tarvitsisi luoda, kun se olisi jo olemassa. Tämä vaatii perehtymistä asiakkaaseen, eli ei luoda palvelua fiilisten pohjalta. Jos yrityksen arvolupaukset kohtaavat asiakkaan tarpeet ja palvelu tuo hänelle lisähyötyä, on kauppa helpompi ja mielekkäämpi tehdä. Eli keskityttäisiin mieluummin luomaan uusia ratkaisuja olemassa oleviin tarpeisiin, eikä uusia tarpeita ja niihin ratkaisuja. Pysähdyttäisiin miettimään laajemmalla mittakaavalla miksi ja kenelle myydään. Huomioitaisiin yhtälössä myös maapallo, eikä tyydyttäisi siihen, että huomioidaan vain asiakas yksilönä – huomioidaan asiakas osana kokonaisuutta, johon kaikki kuulumme.

 

Kestävä yrittäjyys ja sen korostaminen ovat kenties askel tähän suuntaan. Tella tiivistää esseessään Kestävä yrittäjyys hyvin otsikon mukaisesti mitä aihe pitää sisällään. Neljä osa-aluetta muodostaa kestävän yrittäjyyden yläotsikon – ekologinen, ekonominen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Miten nämä voidaan ottaa huomioon edes jollain tapaa, oli toimiala sitten mikä tahansa. Tällä hetkellä yrityksen läpinäkyvä toiminta on käytössä oleva keino. Eli yritys kertoo esimerkiksi, miten heidän tuotteensa valmistetaan tai miten heidän työntekijänsä työskentelevät. Tämä ajaa väistämättä hiljalleen siihen, että toimintatavat muuttuvat kestävämmiksi, sillä asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta tekemissään valinnoista. Kun ajatellaan positiivisesti, nämä asiakkaiden vaatimukset avaavat kaikilla toimialoilla tilaa uusille innovaatioille. Jotta toiminnasta saadaan asiakkaiden toiveita vastaavaa, on siitä tehtävä vastuullista.

 

Päässäni oleva negatiivinen mielikuva myynnistä tulisi ravistaa pois, ja nähdä myynti mahdollisuutena tehdä parempaa yrittäjyyttä. Uusien tapojen ja toimintamallien luominen on mahdollisuus tehdä kammottavasta kuluttamiskulttuurista kenties jotain hyödyllistä. Tai ainakin toivon niin. Jos uudet innovaatiot helpottaisivat ihmisten arkea säästämällä aikaa ja energiaa, olisi ihmisillä mahdollisuus keskittyä yksilön ja maapallon hyvinvointiin. Kun elää tarpeeksi korkealla pilvilinnoissa on hyvä ajatella, että ihmiset todella haluavat hyvää toisilleen ja maapallolle. Näissä pilvilinnoissa pysähdymme ajattelemaan toisiamme, ja keskitymme luomaan mahdollisimman pitkään jaksavan elinympäristön. Elinympäristön, josta riittää tarjottavaa kaikille.

 

 

 

 

Pussinen, R. Vastuullinen yrittäjyys. 2020.  Luettu 26.11.2021. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/341121/Opinnäytetyö%20vastuullinen%20yrittäjyys%2C%20Risto%20Pussinen.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Tella, M. Kestävä yrittäjyys. Luettu 26.11.2021. https://esseepankki.proakatemia.fi/kestava-yrittajyys/

 

Innanen, P. 2021. Luettu 26.11.2021.  Asiakastarpeiden tasot. https://www.palvelumuotoilupalo.fi/blogi/2021/4/28/asiakastarpeiden-tasot

Kommentoi