Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Mökkipaja motorolaKirjoittanut: Aleksi Stoilov - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Ohjeistus mökkipajaan 

21-23.11.22 olimme Roiman tämän syksyn mökkipajassa, jossa käsittelimme tiimiläisten oppimissopimuksia. Oppimissopimusten toteutustapa oli tällä kertaa huomattavasti erilainen, verrattuna keväällä tehtyihin oppimissopimuksiin.  

Oppimissopimuksen tavoitteena tällä kertaa oli asettaa tavoitteita ensi keväälle ja purkaa niitä pieniin osiin. Tarkoituksena oli päästä mahdollisimman konkreettiselle tasolle tavoitteiden kanssa. Oppimissopimus tehtiin posterin muotoon, jonka piti olla paperisena mukana mökkipajassa. Toteutustapa posterin tekemiseen oli melko vapaa, mutta valmentajamme Tanja Verho oli kerännyt listan apukysymyksiä posterin tekemisen tueksi. Toteutustapoja oli muun muassa leikkaa-liimaa posteri, Canvan avulla toteutettu posteri ja kokonaan käsin tehty posteri. Itse valitsin tehdä posterin Canvan avulla CV- tyyppisesti, johon purin ajatuksia apukysymyksien johdattelemana.  

Tiimi oli jaettu kolmeen eri ryhmään ja nämä ryhmät käytiin läpi kolmessa eri setissä kahden päivän aikana. Maanantaina oli yksi setti ja tiistaina loput kaksi. Yksi setti kesti aina 3 tuntia, eli oppimissopimusten läpikäyntiin käytettiin yhteensä 9 tuntia. Runko yhdelle setille oli lyhyesti tämä: 

-> Jokaisen setin alkuun tiimiläiset, keiden oppimissopimuksia käytiin läpi, kävi teippaamassa oman posterinsa seinälle, josta muut voisivat käydä tutkailemassa niitä. Kun posterit olivat seinillä, annettiin 10 minuuttia aikaa käydä tutkimassa postereita. Tämän aikana, tiimiläiset laittoivat mieleen tulleita kysymyksiä/ajatuksia post-it lapuille ja laittoivat ne läpikäytävien postereiden viereen.  

-> 10 minuutin jälkeen, jaettiin koko tiimi puoliksi. Näihin puolikkaisiin jaettiin myös tasaisesti henkilöt, joiden postereita oli seinällä missäkin tietyssä setissä. Tiimin puolittamisen jälkeen, oli ryhmillä aikaa yksi tunti käydä keskustelua postereista ja kysymyksistä, joita jokaisen setin henkilöille oli esitetty. Tämän jälkeen oli 20 minuutin tauko. 

-> Tauon jälkeen oli yhteinen purku, joka kesti 1 – 1,5 tuntia. Tämän aikana nostettiin asioita molemmista ryhmistä, mitkä oli herättänyt ajatuksia ja käytiin yhdessä dialogia näiden nostojen pohjalta.  

 

Mitä hyvää? 

Mielestäni tämänkaltainen läpikäynti oppimissopimuksien suhteen oli oikein virkistävä. Asioita käytiin tehokkaasti läpi, ja pääsi kuulemaan tarkemmin, missä asioissa tiimiläiset haluavat kehittyä ja mitkä ovat jokaisen tavoitteita ensi keväälle. Tämän avulla uskon, että jokainen sai toisistaan taas ainakin vähäsen lisää tarttumapintaa ja on taas helpompi olla parempi tiimiläinen toisille, kun tiedetään suunta, mihin jokainen haluaa edetä. 

Jokaiselle meistä tulee helposti niin sanottu putkinäkö omaan toimintaan ja välillä on vaikea tutkia omaa toimintaa puolueettomasti. Tämän syksyn oppimissopimukset varmasti avarsivat ainakin suurimman osan käsityksiä toiminnastaan ja varsinkin siitä, kuinka se näyttäytyy muiden silmissä tiimissä. Oma tavoitteeni ensi keväälle keskittyi pitkälti johtamiseen. Nyt kun siitä on puhunut muille ääneen, on helpompi saada apua tiimin sisältä kehittymisen tueksi. Uskon, että Roima hyppää taas yhden loikan tiiminä eteenpäin syksyn oppimissopimusten ansiosta. 

 

Mitä kehitettävää? 

Vaikka oppimissopimusten läpikäynti olikin tehokasta, jäi itselläni ajatus siitä, kuinka niistä olisi voinut saada vieläkin enemmän irti? Joidenkin kohdalla mentiin tosi syvälle tavoitteiden kohdalla, kun taas jotkut jäivät läpikäynneissä aika varjoon ja ei kenties saanut oppimissopimuksista yhtä paljon irti.  

Toisten oppimissopimukset nähtiin ensimmäistä kertaa mökkipajassa. Itselleni heräsi ajatus, että voisiko oppimissopimukset julkaista etukäteen tiimin yhteisellä Teams – kanavalla, ja niihin voisi paneutua jo etukäteen. Tähän voisi olla deadline viikko ennen mökkipajaa ja kaikilla olisi ennakkotehtävänä perehtyä jokaisen tiimiläisen oppimissopimuksiin etukäteen ja tehdä muistiinpanot niistä. Kenties tällä tavoin, sopimusten läpikäynti mökkipajassa voisi olla entistä antoisampaa ja päästäisiin vielä syvemmälle keskusteluissa.  

 

Mitä opin? 

Opin todella paljon lisää tiimiläisistä ja heidän tämänhetkisistä mielenkiinnoista. Joidenkin kohdalla tuli ihan yllätyksenäkin, että vai tämmöistä haluat oppia ja nämä ovat kevään tavoitteita, mikä oli todella hienoa, kun pääsi näistä kuulemaan! Välillä on tosi vaikeaa arjessa päästä sanoittamaan omia ajatuksia mistä tahansa, kun on muutenkin tiiminä niin paljon läpikäytävää. Tämä myös opetti sen, että meidän tulisi olla jatkuvasti kiinnostuneita toistemme toiminnasta. Kuinka voimme kehittyä tiiminä, jos emme edes tiedä, mitä yksilöt haluavat? 

 

Mitäs sitten käytäntöön? 

Itselleni esitetyt kysymykset oppimissopimuksestani herätti paljon ajatuksia. Johtaminen tosiaan oli teemana itselläni ja minulta kysyttiin, että voisinko aloittaa akatemialle johtamiseen liittyvää solutoimintaa. Tykästyin tähän ajatukseen ja juttelinkin tästä jo joidenkin kanssa. Empirian Tonyn kanssa tämä tuli puheeksi ja rupesimme jo miettimään johtamiseen liittyvää solua, sillä aihe kiinnostaa myös Tonya. Tämä asia siis menee käytäntöön, ellei nyt vuoden lopun aikana, mutta alkuvuonna viimeistään! 

Käytäntöön myös menee se, että oppimissopimusten toteutustapa voi olla jatkossakin normaalista toteutustavasta poikkeava. Meidän tulee tiiminä jatkossakin miettiä, millä tavoin voimme mökkipajan toteuttaa, sillä tilanteet muuttuvat ja välttämättä aikaisemmin hyväksi todettu tapa ei ehkä toimikaan myöhemmin. Suosittelen tätä myös muille tiimeille, ei jäädä jumiin tiettyihin ajatuksiin, vaan pyritään jatkuvasti kehittymään eteenpäin ja haastetaan vanhoja toimintatapoja! 

Kommentoi