Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Moderni kestävä markkinointiKirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi - ilmastonmuutosopas brändeille
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto 

 

Kirjassa käsitellään modernin ajan kestävän markkinoinnin eri nyansseja ja toimintatapoja. Nykyajan markkinointiin ovat tulleet uudet tuulet, ja opas avaakin uusia kestäviä uria brändinrakennukseen. Kirja, minkä luinkin tähän esseeseen, on paikoin jopa ilmastohysteerinen, mutta poimin sieltä tosi hyödyllisiä kohtia omaa markkinointiosaamistani varten ilman vihreitä laseja.  

 

Kestävän markkinoinnin historia 

 

Kestävä markkinointi ei ole uusi käsite, mutta sen merkitys on kasvanut viime vuosina ympäristö- ja ilmastokysymysten noustessa entistä tärkeämmiksi. Kirjan “Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutos opas brändeille” mukaan kestävä markkinointi juontaa juurensa 1960-luvulle, jolloin ympäristöliikkeet alkoivat nostaa esiin ympäristöongelmia ja haastaa yrityksiä vastuullisempaan liiketoimintaan.  

1970-luvulla alkoi ympäristöasioihin keskittynyt kuluttajaliikehdintä, joka vaikutti voimakkaasti yritysten toimintaan. Yritykset alkoivat kiinnittää enemmän huomiota ympäristöasioihin ja kestävyyteen. Tämä johti siihen, että yritykset alkoivat markkinoida tuotteitaan yhä enemmän ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden näkökulmasta.  

2000-luvun alussa kestävän kehityksen merkitys kasvoi entisestään ja kestävä markkinointi alkoi levitä yhä laajemmin. Yritykset alkoivat panostaa ympäristöystävällisiin tuotteisiin ja prosesseihin ja markkinointiin otettiin mukaan yhä enemmän kestävän kehitykseen liittyviä asioita. Tulevaisuudessa kestävän markkinoinnin merkitys kasvaa entisestään, kun yritykset yrittävät vastata ympäristökysymyksiin ja asiakkaiden kasvavaan vaatimustasoon. Kestävä markkinointi on siis historiallisesti tärkeä käsite, joka on kehittynyt vastaamaa tulevaisuuden haasteisiin ja joka tulee todennäköisesti kehittymään edelleen jatkossa. 

 

Tulevaisuuden kestävä markkinointi  

 

Tulevaisuudessa kestävä markkinointi on yhä tärkeämpää yrityksille, sillä ympäristöasiat ja kestävä kehitys ovat nousemassa keskiöön yhteiskunnassa ja kuluttajien mielissä.  

Kirja painottaa, että kestävän markkinoinnin tulee olla aidosti kestävää ja pitkäjänteistä. Brändien tulee ottaa vastuu ympäristöstä ja pyrkiä kehittämään kestävämpiä liiketoimintamalleja, joissa huomioidaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Kirja tarjoaa myös vinkkejä siitä, miten yritykset voivat olla avoimia ja läpinäkyviä kestävyysasioissa ja miten kuluttajille voi viestiä kestävän kehityksen merkityksestä.  

Tulevaisuudessa kestävä markkinointi ei ole vain kilpailuetu, vaan se on välttämätöntä yritysten menestykselle. Kuluttajat ovat yhä enemmän tietoisia ympäristöasioista ja vaativat vastuullisempaa liiketoimintaa. Brändien, jotka ottavat kestävän kehityksen vakavasti ja pyrkivät aktiivisesti edistämään sitä markkinoinnissaan, uskotaan menestyvän tulevaisuudessa paremmin kuin ne, jotka eivät tee niin. 

 

 

Yritysten käytännön teot markkinoinnissa ilmastonmuutosta vastaan 

 

Kirjan mukaan yritykset voivat toteuttaa käytännön toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi monin eri tavoin. Yritykset voivat esimerkiksi vähentää tuotannossa syntyviä päästöjä, kehittää ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita, käyttää uusiutuvia energialähteitä, vähentää pakkausmateriaalien käyttöä ja suosia kestävää logistiikkaa. 

 

Yritysten on myös tärkeää ottaa vastuuta kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvattamisesta ja kestävän kulutuksen edistämisestä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tuotteiden ympäristöystävällisyyteen liittyvän tiedon ja ohjeiden tarjoamisen kautta, kestävän kulutuksen kampanjoiden avulla tai esimerkiksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

 

Yritysten on myös tärkeää olla avoimia ja läpinäkyviä toiminnastaan ympäristön kannalta merkittävissä asioissa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin sanotun ympäristöraportoinnin avulla, jossa yritykset kertovat avoimesti toimintansa ympäristövaikutuksista ja toteutetuista toimenpiteistä. 

 

Käytännön toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat siis moninaisia ja voivat ulottua tuotantoprosesseista aina kuluttajakäyttäytymisen edistämiseen asti. Yritysten vastuullinen toiminta ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeässä roolissa kestävän tulevaisuuden luomisessa. 

 

 

Yhteenveto 

 

Kirjan avulla opin lisää kestävästä markkinoinnista ja siitä, kuinka tärkeää kestävä kehitys markkinoinnissa on. Yrityksille ilmastoteot ovat nykyään vaatimus eikä markkinointikikka. Nykyaikana kestävä kehitys korostuu ja markkinoinnilla voidaan muokata esimerkiksi ihmisten ostokäyttäytymistä ja tapoja kestävämpään suuntaan. Mielestäni muutos kestävämpään suuntaan pitäisi tulla kuitenkin jopa valtiotasolta asti ja niin, että se ei haittaa ihmisten normaalia elämää. 

 

 

 

Lähteet 

 

Lilleberg P, Mattila R. 22.06.2022. Kestävä markkinointi: ilmastonmuutos opas brändeille Viitattu 15.4.2023 

Kommentoi