Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Miten Kulttuurikahvila Laikku somettaaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Soluessee: Henriikka Forsman & Noora Qvick

Kulttuurikahvila Laikku

Kulttuurikahvila Laikku on huhtikuun lopussa avattu kahvila, joka on Tampereen kaupungin Kulttuuritalo Laikun yhteydessä. Kulttuuritalo Laikku on neljä kerroksinen rakennus aivan Tampereen keskustassa. Laikussa on monia eri toimijoita kuten: Lastenkulttuurikeskus Rulla, Kulttuurikahvila Laikku, Galleria, Studio, Musiikkisali, Mainio Tampereen maahanmuuttaja info sekä Tampereen kulttuuripalveluiden toimisto. Lisäksi talossa on kokoustiloja sekä luentosali, jotka voi varata kokouskäyttöön. Kulttuuritalo Laikku on kaikille avoin ja sen tavoitteena on olla koko kaupungin oma olohuone. Kulttuurikahvila Laikun asiakkaita ovat kaikki talossa työskentelevät ja vierailevat henkilöt. Lisäksi haluamme tuoda kahvilan esille myös pelkkänä kahvilana, johon kuka vain voi poiketa lounaalle, oluelle tai vaikka vain viettämään aikaa.

 

Koko Kulttuuritalo Laikku on ollut juuri remontissa kahden vuoden ajan ja sen ovet avautuivat yhteisillä avajaiskarnevaaleilla huhtikuun lopussa. Vaikka talo on näkyvä ja keskeisellä paikkaa Tampereen keskustorilla, eivät ihmiset ole vielä löytäneet kahvilaamme. Ensimmäisen kahden viikon ajan asiakkaita on riittänyt hyvin lounaalle ja 9-16 aikana, mutta illat ovat olleet hiljaisia eivätkä kaupungin asukkaat vielä tiedä talon toiminnasta. Asiakkaat ovat myös olleet pääosin tähän asti talon väkeä. Kaiken alkukiireen ohessa olemme laiminlyöneet markkinoinnin, mutta nyt kahden viikon aukiolon jälkeen tarvitsemme kipeästi markkinointisuunnitelma. Aloitammekin tämän sosiaalisen median markkinointisuunnitelmalla. Some-markkinoinnin lisäksi aiomme jakaa flyereita ja lähettää mainoksia läheisiin yrityksiin. Lisäksi kahvilamme kulttuurivastaava järjestää kulttuuriohjelmaa ja erilaista toimintaa iltaisin kahvilalla, jolloin myös iltoihin saadaan lisää asiakaskuntaa.

 

Some-markkinointi

Sosiaalinen media käsitteenä tarkoittaa erilaisia verkkopalveluita, joissa yksilöt ja yhteisöt vuorovaikuttavat keskenään. Tällaisia palveluita voivat olla erilaiset nettisivut tai sovellukset. Näissä palveluissa käyttäjät tuottavat ja jakavat itse tekstiä, kuvia ja sisältöä. Suosituimpia tällaisia palveluita on esimerkiksi Facebook, YouTube, Twitter ja LinkedIn. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle yksilölle ja yhteisölle kertoa asioista sekä näkemyksistään kaikille niistä kiinnostuneille ja levittäen sanomaansa nopeammin ja laajemmin kuin koskaan aiemmin on ollut mahdollista. (Juslen. 2011.)

 

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on yksi markkinoinnin osa-alue ja tapa, joka käyttää näitä sosiaalisen median verkkosivuja sekä sovelluksia välittääkseen mahdollisille asiakkaille kaupallisia viestejä. Sosiaalisen median avulla siis toteutetaan markkinointia, liikesuhdetoimintaa sekä asiakaspalvelua. Sosiaalisessa mediassa markkinointi muodostuu erilaisista keinoista ja operaatioista, jotka luovat kaupallista julkisuutta sosiaalisen median palveluissa. (Juslen. 2011.)

 

Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan ole niin helppoa miltä se saattaa vaikuttaa. Sosiaalinen media on suhteellisen uusi sekä se kehittyy ja muuttuu koko ajan. Sosiaalisessa mediassa markkinointiin ei ole vielä juurtunut vakiintuneita toimintamalleja eikä säännönmukaisia markkinoinnin käytäntöjä. Tämän vuoksi yritysten saattaa olla vaikea lähteä tähän toimintaympäristöön mukaan ja tuottaa laadukasta sosiaalisen median markkinointia. Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa markkinoinnista voi saada runsaasti verkkonäkyvyyttä, mahdollisuuden päästä mukaan keskusteluihin ja ihmisten mieliin sekä uusia kontakteja. Tämä houkuttelee yrityksiä toteuttamaan markkinointia myös sosiaalisen median avulla.

 

Sosiaalisen median markkinoinnin tavoitteena on:

 • Luoda yhteys mahdollisiin asiakkaisiin
 • Houkutella asiakkaat paikalle

(Juslen. 2011.)

 

Pohjustusta sosiaalisenmedian strategialle

 1. Miksi?

Kun aloimme rakentaa Kulttuurikahvila Laikulle sosiaalisen median markkinointisuunnitelmaa, aloitimme sen asettamalla some-markkinoinnillemme tavoitteet. Tavoitteita asettaessa tulisi pohtia seuraavia asioita:

 • Mitä hyötyä Kulttuurikahvila Laikulle on sosiaalisen median käytöstä?
 • Mitä muutosta ja tulosta lähdemme hakemaan sosiaalisen median avulla?
 • Miten määrittämiemme tavoitteiden saavuttaminen on mitattavissa?
 • Millaisia olisi teille sellaiset tavoitteet, joille pystyy asettamaan tarkat mittarit?

 

Meidän some-markkinointisuunnitelmamme tavoitteena on saada lisää näkyvyyttä sekä löytää lisää asiakkaita. Muutoksia haluamme tapahtuvan näkyvyydessä, kahvilan tunnettuudessa sekä asiakasvirran määrässä. Aluksi mittaamme tavoitteiden täyttymistä tykkäysten saamisella somessa sekä julkaisujen näkyvyyden laajuuden vertailulla lisäksi vertailemme asiakasvirran muutosta kahvilassa.

 

 1. Kenelle?

Kun tavoitteet on asetettu, tulee miettiä, ketä tulee tavoittaa, jotta tavoitteisiin päästään. Ketä ovat ne ihmiset, jotka auttavat meidät tavoitteeseemme. Tämä segmentointi tulee tehdä tarkasti ja syvällisesti pohtien. Tässä kolme kysymystä jotka mietimme segmenttiä tehdessä:

 1. Ketä nämä ihmiset ovat, jotka haluamme tavoittaa? Minkä ikäsisiä, mitä sukupuolta, missä he asuvat, mitä he harrastavat?
 2. Mistä asioista Kulttuurikahvila Laikkuun liittyen tämä ihmisryhmä on mahdollisesti kiinnostunut?
 3. Miten tämä kohderyhmä viestii verkossa ja sosiaalisessa mediassa?

 

Segmentiksi päätimme tamperelaiset keskustassa asioivat, lähirakennuksissa työskentelevät, lapsiperheet sekä kulttuuritapahtumissa viihtyvät henkilöt. Näitä henkilöitä meidän sosiaalisessa mediassa saattaisi kiinnostaa koko Kulttuuritalo Laikun kulttuuritoiminta, hyvä kahvi ja aidot maut, edulliset hinnat, paikallisuus sekä positiivinen ja lämmin ilmapiiri. Kyseiset henkilöt viestivät verkossa passiivisesti, mutta he tykkäävät julkaisuista ja saattavat innostua osallistumaan erilaisiin kilpailuihin, joissa on realistinen ja saavutettavissa oleva palkinto. He ovat kiinnostuneita erilaisista tapahtumista, joten osallistuvat ja seuraavat niitä myös Facebookissa.

 

 1. Missä?

Tavoitteemme määrittelevät kohderyhmät, ihmiset määrittelevät kanavavalintamme. Seuraava kysymys kuuluukin: missä sosiaalisen median kanavilla tavoittelemamme ihmiset potentiaalisesti liikkuvat? Tulimme siihen tulokseen, että kyseiset henkilöt liikkuvat ainakin Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa sekä YouTubessa. Kulttuurikahvila Laikulle valitsimme sosiaalisen median kanaviksi Facebookin sekä Instagramin. Nämä kanavat valitsimme niiden suosittuuden vuoksi. Lisäksi emme halunneet liittyä heti alkuun liian moneen sosiaalisen median kanavaan vaan halusimme aloittaa laadukkaalla sisällöllä harvemmissa kanavissa. Nyt kun olemme jo aloittaneet some-markkinoinnin, tulee meidän tehdä heti alkuun kartoitus, millaisia henkilöitä olemme tavoittaneet kanavoillamme.

 

 1. Mitä?

Ihmiset ja valitsemamme kanavat määrittelevät sisällön, jonka tuotamme sosiaalisen median kanaviimme. Sisällön pitää olla juuri valitsemallemme kohderyhmälle sopivaa. Vastausta haetaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä sisältöä tavoittelemamme ihminen haluaa saada Kulttuurikahvila Laikulta
 • Mitä iloa ihminen saa sisällöstämme?
 • Mitä puolestaan ovat käyttöön valitsemiemme kanavien toimintatavat ja -mallit?
 • Mistä kaikkialta voimme jakaa sisältöjä omille some-kanavillemme?
 • Miten jakamamme sisältö tukee tavoitteitamme eli saa ihmiset tekemään niitä asioita, joita somen avulla tavoittelemme?

 

 1. Koska?

Sisällön julkaisuaikataulu riippuu ylläpitäjistä, tavoitelluista ihmisistä ja kanavavalinnoista:

 • Mihin aikaan tavoittelemamme ihmiset todennäköisesti liikkuvat valitsemillamme kanavilla?
 • Mihin aikaan he haluavat lukea heille jaettavaksi suunniteltua sisältöä?
 • Pystymmekö me olemaan läsnä some-kanavillamme silloin kun tavoittelemamme ihmisetkin?

Julkaisukalenteri helpottaa sekä viikoittaista että koko vuoden sisältösuunnittelua.

 

 1. Kuka?

Some-markkinointi ei voi olla vain yhden ihmisen vastuulla. Ylläpitovastuuta kannattaa jakaa kahvilan sisällä eri toimijoille, kuitenkin jonkun pitää olla päävastuussa eri osa-alueista sillä usein asioiden ollessa kaikkien vastuulla niitä ei loppujen lopuksi hoida kukaan. Näille eri osa-alueille tulee siis olla vastuuhenkilöt, jotta some-markkinointi toimii ja on laadukasta:

 • Some-markkinoinnin tekemisen, ylläpidon sekä kehittämisen johtaminen

Tämä voi olla esimerkiksi some-tiimi, joka valikoituu työntekijöiden keskuudesta

 • Sisällön tuottajat sekä kanavien ylläpitäjät
 • Somekeskustelut, niihin vastaaminen, seuraaminen sekä reagointi

 

 1. Seuranta

Kulttuurikahvila Laikun sosiaalisen median suosion noustessa sekä tykkäyksien ja päivitysten lisääntyessä, myös asiakkaiden aktiivisuus kanavien suhteen kasvaa. Tällöin kommentoinnit, kysymykset ja muut yhteydenotot lisääntyvät, jolloin on tärkeää, että joku aina vastaa asiakkaiden viestintään. Kulttuurikahvila Laikunkin on siis suunniteltava ennalta sekä vastuutettava yksi henkilö seuraamaan ja osallistumaan some-kanavilla tapahtuvaan keskusteluun. Pyrimme vastaamaan viesteihin aina kahden tunnin sisällä, mutta vähintään vuorokauden kuluessa. Vastaukset ovat aina lämminhenkisiä, asiakasta palvelevia ja vastaavat asiakkaan kysymykseen tai huolen aiheeseen. Viestit kuitataan aina loppu tervehdyksellä: ”Terkuin Henriikka Laikkujengistä”. Kaikkiin kommentteihin ei tarvitse vastata, mutta ajan puitteissa niistä voi tykätä. Kaikkiin kysymyksiin pyritään kuitenkin aina vastaamaan ja keskusteluun osallistumaan sen niin vaatiessa.

 

 1. Analysointi

Sosiaalista mediaa ja sen onnistumista tulee analysoida tarkoin väliajoin. Kahvilamme sosiaalinen media pyrkii tiettyyn tavoitteeseen ja tämä tavoite tulisi saavuttaa. Jos tavoitteet eivät toteudu sosiaalisen median avulla, tulee tarkastaa toimimmeko yhä some-markkinointisuunnitelman mukaisesti ja jos toimimme, tulee sen sisältöä muuttaa niin, että pääsemme tavoitteisiimme. Sisältöjen onnistumista voi arvioida esimerkiksi kattavuuslukujen, tykkäysmäärien ja klikkausten osalta: nämä asiat kertovat, ovatko jakamamme sisällöt herättäneet tavoittelemiemme ihmisten kiinnostuksen ja olemmeko tässä onnistuneet niin hyvin, että ihmiset ovat tehneet haluamiamme asioita. Sosiaalisen median analysointi on hyvin paljon päättelyä ja tulisikin päätellä miksi toiset asiat ovat keränneet enemmän huomiota kuin toiset ja kehittää sisältöjä enemmän onnistuneiden sisältöjen suuntaan.

 

 1. Mittaaminen

Some-markkinointia tulee myös mitata tarkastelemalla sosiaaliselle medialle asettamiemme tavoitteiden toteutumista vähintään pari kertaa vuodessa. Kun tavoitteista on tehty heti alkuun mahdollisimman konkreettisia, pystymme myös helposti erilaisiin mittareihin perustuen osoittamaan onko näihin tavoitteisiin päästy.

 

 1. Kehittäminen

Omien sisältöjen analysoinnin se sosiaalisen median tavoitteiden onnistumisen mittaamisen tulokset tarjoavat pohjan sosiaalisen median toiminnan kehittämisellemme. Toimivat toimintamallit tulee tunnistaa ja jatkaa niiden kanssa eteenpäin, mutta niiden joukosta tulee poimia kehittämiskohteet. Minkä takia tavoitteet eivät toteutuneet ja mitkä asiat johtivat siihen. Kehittäessä tulee huomioida nämä asiat:

 • Missä voimme parantaa?
 • Onko ylläpitotoimenpiteissämme vielä viilattavaa?
 • Pitääkö meidän muokata sosiaalisen media käytön tarkoitustamme kokonaisuudessaan?
 • Pitääkö meidän pohtia uudelleen käyttöön valitsemamme sosiaalisen median kanavat?

Kehittäminen on jatkuva osa sosiaalisen median käyttöä ja siihen kannattaa myös suhtautua jatkuvasti muuttuvana ja elävänä osana organisaation viestintää ja toimintaa, jonka pääsuuntaviivoja kuitenkin määrittelevät se millaisena haluamme Kulttuurikahvila Laikun näkyvän ulospäin.
(Viestintä-Piritta. 2016)

 

Lopuksi

Näillä askelmerkeillä lähdemme kehittämään Kulttuurikahvila Laikun omaa sosiaalisen median toimintaa. Kokoamme kahvilalle markkinointisuunnitelman, joka sisältää tämän oppaan pohjalta tehdyn sosiaalisen median markkinointisuunnitelma – osuuden. Näillä ohjeilla lähdemme toteuttamaan laadukasta ja innostavaa sosiaalista mediaa ja keräämään lisää asiakkaita kahvilallemme. Tässä vielä esseen lopuksi 8 some-markkinointi vinkkiä, joita aiomme noudattaa myös meidän sosiaalisessa mediassa, sekä 8 yrityksen pahinta virhettä sosiaalisessa mediassa.

 

8 vinkkiä yrityksen sosiaaliseen mediaan

 1. Lisää kotisivuillesi some-napit
 2. Huolehdi ammattimaisuudesta
 3. Tutki kilpailijoidesi profiileja
 4. Julkaise päivittäin
 5. Ajasta julkaisuja
 6. Seuraa, mitkä julkaisut toimivat ja mitkä eivät
 7. Tee kuvistasi yksilöllisiä
 8. Muista 80/20 sääntö – 80% viihdettä ja 20 % myyntiä

(karoliinabehm.2017)

 

8 yrityksen pahinta virhettä sosiaalisessa mediassa

 1. Sosiaalisen median strategia puuttuu
 2. Mukana jokaisessa sosiaalisen median palvelussa
 3. Seuraajien ostaminen – keskity laatuun
 4. Jatkuva oman hännän nostaminen
 5. Kirjoitusvirheet
 6. Negatiivisten viestien poistaminen
 7. Ei mietitä mitä sanotaan
 8. Julkaiset liian usein

(hakunomestarit.2017)

 

Lähteet:

Juslén, J. 2011. Nettimarkkinoinnin karttakirja. Helsinki: Tietosykli Oy.

https://www.karoliinabehm.fi/blogi/some-markkinointi-vinkit

https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/yritysten-pahimmat-virheet-sosiaalisessa-mediassa/

Sosiaalisen median strategian ABC. Luettu 14.5.2018 https://viestintapiritta.fi/sosiaalisen-median-strategian-abc/

Aihetunnisteet:
Kommentoi