Tampere
26 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?Kirjoittanut: Emilia Taivainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly
Tiimiäly- opas muuttuvaan työelämään
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Ida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

”Tulevaisuudessa yksiö ei ehkä enää pärjää koneita vastaan, mutta älykäs tiimi yhdessä tekoälyn kanssa voi rakentaa yritykselle merkittävää kilpailuetua.” Tästä lausahduksesta inspiroituneena halusin lukea kirjan nimeltä Tiimiäly – opas muuttuvaan työelämään. Tässä esseessä tulen käsittelemään työelämän ja tiimityön muutosta. Kirja avaa hyvin myös tiimiälyn rakentamiseen vaadittavia taitoja ja on pullollaan työkaluja tiimiälyä hyödyntävän tiimityön tukemiseksi. Niitä tulen avaamaan vain muutamalla lauseella, sillä mielestäni ne vaativat oman estradin. Tästä syystä aion käsitellä niitä erillisessä esseessä myöhemmin.

Kirja, ja niin tämäkin essee, alkaa yllättävällä lausahduksella työelämän muutoksesta: ”tekoäly ja robotit tulevat viemään meidän työpaikkamme”. Tämähän on ihan täyttä median liioittelemaa pelottelua. Se puolestaan on täysin totta, että tekoäly tulee muuttamaan työn luonnetta, sitä millaisia töitä meille on tarjolla sekä sitä, millaisia työelämätaitoja tulemme tarvitsemaan tulevaisuuden työmarkkinoilla. Työelämä on kokemassa isointa muutosta sitten teollisen vallankumouksen, sillä tekoäly tulee vaikuttamaan työhön aiempia teknologisia muutoksia nopeammin. Teollinen vallankumous tapahtui muutamia satoja vuosia sitten ja edelleen yhteiskunta toimii ja ihmisillä on työpaikkoja. Eli eiköhän tästäkin tulla selviämään. 150 vuotta sitten, kun autot alkoivat yleistymään, olivat ihmiset varmoja, että kaikki hevosvankkureiden kuljettavat jäävät ilman töitä ja talous kaatuu. Mutta eihän siinä niin käynyt. Mielestäni historiasta oppineena, voimme kaikki ottaa turvallisen mielen ja nähdä muutokset mahdollisuutena jollekin uudelle ja mullistavalle. (Hiila, Tukiainen & Hakola 2019, 25)

Tiimityön muutos liittyy olennaisesti siihen, millaisille ihmistaidoille tekoälyn yleistyessä on eniten kysyntää ja mitä inhimillisiä taitoja tulevaisuuden työelämä meiltä vaatii. Kirjassa esitellään Ilmarisen 2017 julkaisema Future -score tutkimus, jonka tutkimustuloksia otsikoidaan seuraavasti: ”Uudistu tai katoa”. Tutkimuksen mukaan tulevaisuuden kymmenen tärkeimmän työelämätaidon joukkoon lukeutuu eniten itsetuntemukseen, vuorovaikutukseen ja muutoskykyyn liittyviä taitoja. Nämä kaikki ovat pelkkiä ihmistaitoja ja liittyvät vahvasti tiimiälyä hyödyntävään tiimityöhön.

Monissa yrityksissä ollaan tietoisia tiimityön eduista ja mahdollisuuksista. Onhan tiimityötä ollut yrityksissä kautta aikojen. Kirjan mukaan tiimityö päälliköiden ja työntekijöiden välillä on lisääntynyt muutamassa kymmenessä vuodessa noin 50%. (Hiila ym. 2015, 25) Eli emme puhu uudesta asiasta. Mutta mikä sitten on aidosti tiimityötä ja mikä vaan yksilöiden touhuilua ryhmässä tai ryhmätyöskentelyä? Uskon, että myös tähän kysymykseen ovat monet yritykset paneutuneet ja aloittaneet kehittämään omien tiimien toimintaa organisaation sisällä ja pyytäneet siihen myös ulkopuolista koulutusta ja apua.

Digitalisaation myötä perinteiset tiimityömallit eivät kuitenkaan enää toimi. Tähän on monia syitä, mutta yleisimpiä ovat varmasti jatkuvasti lisääntyvä etätyön mahdollisuus, lyhytkestoisemmat projektitiimit, freelancer-työn kasvu sekä se, että moni ihminen työskentelee monessa tiimissä yhtä aikaa. Perinteisien tiimityömallien sijaan tulevaisuuden työelämätiimien tulisi pyrkiä tiimiälyä hyödyntävään tiimityöhön. Syntyykö tiimiäly sitten yksilöiden älykkyysosamäärän summasta? No ei synny. Viisi vaadittavaa taitoa tiimiälyn rakentamiseen ovat tiimiläisten, tiimin ja koko organisaation itsetuntemus, yhteinen suunta, salliva ilmapiiri, lupa ja vastuu toimia ja rikastava vuorovaikutus. (Hiila ym. 2015, 61,78)

Milloin voimme sitten puhua tiimiälyä hyödyntävästä tiimityöstä?

Tiimiälyä hyödyntävä tiimi tuntee toistensa heikkoudet ja vahvuudet. Tiimiläiset luottavat toisiinsa, uskaltavat ottaa riskejä ja heillä on yhdessä kyky sietää ja kestää muuttuvia tilanteita. Tiimiälyä hyödyntävä tiimi toimii joustavasti. Se oppii kokemastaan, kerää ja jakaa tietoa mutkattomasti, muuttaa toimintaa kohdatessaan esteitä ja luo näin älyä, joka muovaantuu lukuisista eri tietolähteistä. Organisaatioon rakennettavan tiimiälyn tavoitteena on organisaation yhteisen hyvän optimointi sen työntekijöiden koko potentiaalin ja työntekijöistä koostuvien tiimien yhteisen älykkyyden avulla. Tiimiäly on selkeästi määritelty toimintamalli, jota voidaan johtaa ja ohjata.  Tiimiäly on pohja inhimillisille oivalluksille, joita koneet eivät osaa tehdä. (Hiila ym. 2015, 65)

Tiimiälyn kilpailuetua luovat vaikutukset yritykselle voidaan tiivistää kuuteen näkökulmaan onnistuneen tiimityön hyödyistä:

  1. Tiimi on enemmän kuin yksilöidensä vahvuudet
  2. Tiimissä yksilö oppii enemmän
  3. Tiimi ratkaisee monimutkaisempia ongelmia kuin yksilö
  4. Tiimi tunnistaa ongelmat nopeammin kuin yksilö
  5. Tiimi työskentelee tehokkaammin kuin yksilö
  6. Tiimityö lisää työtyytyväisyyttä

(Hiila ym. 2015, 67-68)

Kirjailijat viittaavat kirjassaan Talouselämän juttuun, joka oli kirjoitettu kansainvälisesti menestyneen Mc-Kinsey -konsulttiyrityksen johtajasta, Dominic Bartonista. Bartonin mukaan yrityksen panostavat liikaa raha-asioihin. Hänen mukaansa yritysten täytyisi keskittyä enemmän ihmisiin, sillä raha ei voi olla yritykselle tärkein asia, jos se haluaa menestyä. Bartonin mukaan yrityksissä täytyisi panostaa enemmän aikaa ja resursseja osaajien etsimiseen, työroolien selkeyttämiseen ja parhaiden tekijöiden etsimiseen (Hiila ym. 2015, 49). Jos yksilöiden itsetuntemus on tärkeä taito tulevaisuuden työelämässä niin on myös organisaation itsetuntemus. Organisaation täytyy tietää millaiset ihmiset sinne sopivat töihin ja millaiset tyypit ovat valmiita sitoutumaan organisaation arvoihin ja lähtemään yhteiselle matkalle kohtamaan työelämän vallankumousta.

 

 

Kommentoi