Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Mistä keksiä itselleen unelmaduuni?Kirjoittanut: Johanna Sauvula - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Unelmaduunin merkitys

Lähes jokaisen haave, tavoite ja onnellisuuteen merkittävästi vaikuttava elämän osa-alue – unelmaduuni. Mitä työ meille merkitsee ja millaista unelmaduuni kullekin on? Katsotaanpa asiaa tutkimusten valossa. Duunitorin vuonna 2017 teettämän työnhakijoille suunnatun tutkimuksen mukaan vastaajista 67 prosenttia pitää työn sisältöä erittäin tärkeänä syynä hakeutua uuteen työpaikkaan, kun taas hyvä palkka on erittäin tärkeä vain 29 prosentille. Työn sisältö saa myös työntekijän sitoutumaan, sillä 65 prosenttia vastaajista pitää sitä erittäin tärkeänä syynä pysyä työpaikassa.

Elinkeinoelämän valtuuskunta (2013) esittää Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen tuloksia työn sisällön ja palkan tärkeydestä seuraavasti:

 

 

Työolotutkimuksen tuloksissa korostuu niin naisilla kuin miehilläkin palkan merkityksen laskevan, kun taas työn sisällön merkitys on lähes koko ajan noussut. Työelämän murroksessa ja nyky-yhteiskunnassa unelmaduunin toteuttamisen mahdollisuus näyttää olevan ihmisille tärkeää.

Olen itsekin unelmaduuniani pohdiskellut ja aihepiiri nousee toistuvasti esiin tiimin sisällä projektien ja opintojen suuntaamisen valinnoissa. Aiheeseen liittyy mielestäni vahvasti itsensä tunteminen, koska unelmaduuni tarkoittaa meille kaikille uniikkia kokonaisuutta, mikä voi muodostua tiimissä dilemmaksi. Miten pystymme toimimaan yhdessä tiiminä, niin että toiminta tukee myös meidän yksilöllisten uratoiveiden toteutumista?

Kävin taannoin life coach -valmennuksia tarjoavan Valmentamon ilmaisessa Unelmaduuni-valmennuksessa. Valmennuksessa lähdettiin liikkeelle siitä, miksi kukakin on valmennukseen tullut ja mitä siltä odottaa. Hyvin monen toiveissa oli löytää muutos työelämään ja päästä toteuttamaan itselleen merkityksellisiä asioita. Työskentelyä jatkettiin lyhyellä parikeskustelulla aiheesta ”Mitä tekisin, jos rahalla ei olisi merkitystä?”. Niin, jos rahalla ei olisi merkitystä. Jääkö unelmamme vain unelmoinnin tasolle, koska raha on rajoittavana tekijänä?

 

Missä olen hyvä ja mistä nautin? 

Keskustelun jälkeen tehtävänä oli kirjata paperille vähintään 30 asiaa, joissa olen hyvä ja mistä pidän. Tehtävää jatkettiin pohtimalla sitä, miten voin elämässäni lisätä näitä yllä mainittuja mielekkäitä taitoja. Jälkimmäinen etenkin oli vaikuttava kysymys, koska siihenhän meillä elämässä kannattaisi keskittyä, miten voimme tehdä mahdollisimman paljon asioita joista saamme iloa ja jotka kantavat meitä eteenpäin.

Vaikka Akatemialla lähes kaikki on mahdollista, olen löytänyt itseni useasti tekemässä ei niin mielekkäitä asioita tai asioita pakon edessä. Toisinaan ne asiat ovat olleet steppejä kohti jotain suurempaa päämäärää, mutta toisinaan ne ovat vallanneet arjesta sudenosan, eikä kalenteriin ole jäänyt aikaa niille oikeasti merkityksellisille asioille, kuten parisuhteen vaalimiselle, luonnossa liikkumiselle koirien kanssa, harrastuksille tai pitkän tähtäimen tavoitteiden määrittelylle. Äkkiä sitä humpsahtaa suorittamisen sudenkuoppaan. Toisaalta, kun vuoden on suorittanut asioita valtavasti, hopsista on mukava huomata, että nyt on erittäin hyvä hetki keskittyä ei niin konkreettisiin tekemisiin ja haaveiluun, koska opinnot ovat esseepisteitä lukuun ottamatta edenneet enemmän kuin tarpeeksi.

Yksi vastauksistani miten voin lisätä osaamiani mielekkäitä asioita elämässäni oli tietoisesti ajan antaminen harrastuksille, sekä tavoitteiden tekemiselle ja seurannalle, jonka myötä saan havainnoida onnistumisiani ja polkuni etenemistä kohti unelmaduunia. Toinen vastaukseni toisaalta oli se, että pystyn toteuttamaan elämässäni ja Akatemialla lähes koko ajan asioita, joissa koen olevani hyvä tai joista nautin, koska asialistallani oli muun muassa tiimissä toimiminen, itseni kehittäminen ja innostuminen.

 

Unelmaduunin ominaisuuksien kartoittaminen kysymysten avulla

Valmennuksessa etenimme unelmaduunin määrittämiseksi seuraavien kysymysten kirjallisella vastaamisella:

Mihin aikaan haluan työtä tehdä?
Montako tuntia päivässä/viikossa haluan työtä tehdä?
Haluanko, että työ on säännöllistä vai epäsäännöllistä?
Haluanko työn olevan rutiinia toistavaa vai vaihtelevaa?
Haluanko tehdä työtä yksin vai ryhmässä?
Millaisten ihmisten (kollegat, asiakkaat, yhteistyötahot jne.) kanssa haluan työtä tehdä?
Haluanko tehdä työtä ihmiskeskeisten vai asiakeskeisten sisältöjen kanssa?
Haluanko tehdä työtä samassa paikassa vai vaihtuvissa paikoissa?
Millaisessa paikassa haluan työtä tehdä?

Vastausten pohjalta kirjasimme tärkeimpänä nousseita arvoja ja elementtejä, joiden tärkeyttä tuli pisteyttää vielä asteikolla 1-10. Lopuksi tuli määrittää itselle konkreettisia toimia unelmaduunin saavuttamisen tavoittamiseksi seuraavasti:

Mitä teen tästä 1-3 vuorokauden sisällä, 1-3 viikon sisällä ja 2-4 kuukauden sisällä?

 

Päätelmiä valmennuksesta

Kahden tunnin valmennus ei tietenkään kertonut minkään algoritmin perusteella mikä työ kenellekin olisi sopivaa, vaan tarjosi unelmaduunin määrittelyyn työkaluiksi mainioita kysymyksiä, joihin vastaus täytyy keksiä itse. Valmennus oli lämminhenkinen ja ajatuksia herättävä. On meidän jokaisen vastuu ja oikeus antaa itselle aikaa pohtia unelmaduuniaan, sekä muodostaa askeleet sinne päästäkseen.  Valmennus selkeytti näkemystäni siitä, millainen duuni olisi minulle unelmaduuni. Minulle tärkeimpiä teemoja unelmaduunissa ovat vapaus, työnkuvan vaihtelevuus ja innostavuus. Haluan tehdä työtä, joka on innostavaa, samalla haastavaa ja minua kehittävää. Haluan tehdä töitä milloin missäkin mielettömässä ympäristössä, kuten palmun alla, neuvotteluhuoneessa tai kotona peiton alla. Työn täytyy olla myös monipuolista ja ehkä jopa projektiluonteista. Haluan tehdä töitä niin itsenäisesti, kuin tiiviissä yhteistyössä kollegan/kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, molempia vaihdellen. Toimintasuunnitelmassamme tiimikaverini Marian kanssa onkin lähteä tunkemaan kenkää palvelumuotoilun kenttään, mikä tuntuisi aika hyvin vastaavan minun kriteereihini.

 

Eriävät unelmaduunit tiimissä

Tiimissä unelmaduunin tavoittelu tarkoittaa unelmien ja tavoitteiden jakamista, sekä kunkin vahvuuksien, sekä mielenkiinnon kohteiden hyväksikäyttämistä tiimiä koskettavissa yhteisissä asioissa. Toisiamme täydentämällä voimme luoda ympärillemme unelmaduuniin kannustavan ja mahdollistavan ympäristön, mikä alkaa pyöriä vimmatunlailla hyvänä oravanpyöränä.

Uskon unelmaduunilla olevan vahva vaikutus työhyvinvointiin, jolla on merkittävä vaikutus myös yhteiskunnan hyvinvointiin. Vanhempieni sukupolvi tuntuu usein olevan huolissaan siitä, että kunhan töitä on, niin siinä pysytään ja töitä tehdään, olipa se mielekästä eli ei. Mielekkään työn löytämisen uskon lisäävän ihmisten onnellisuutta, sekä niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia, mikä tulisi ottaa huomioon kansanterveydellisestikin ennakoivana ja ennaltaehkäisevänä keinona sairastumisen välttämiseksi. Annathan aikaa itsellesi löytää unelmaduunisi? 

 

LÄHTEET:

Toropainen, S. LCF Life coach -valmentaja. 2019. Unelmaduuni-valmennus 19.1.2019. Aleksanterin vintti. Tampere

Duunitori. 6.12.2017. Huono ​johtaja ​karkottaa ​työntekijän – hyvä ​ilmapiiri ​sitouttaa. Luettu 20.1.2019. https://duunitori.fi/tyoelama/tyonhakijatutkimus-sitoutuminen/

Elinkeinoelämän valtuuskunta. 2013. Kumpi tärkeämpi: palkka vai työn sisältö? 1984–2013. Luettu 20.1.2019. https://www.eva.fi/tyotjatekijat/kumpi-tarkeampi-palkka-vain-tyon-sisalto-1984-2008/

 

Kommentoi