Tampere
21 May, Tuesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Minustako yrittäjä?Kirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yrittäjyydestä on monilla usein hatara tai jopa vääränlainen kuva. Ei tiedetä, mitä kaikkea se pitää sisällään ja mitä oikeasti täytyy tietää ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Itsekin olen jo pitkään halunnut yrittäjäksi, mutta minulla on vielä paljon opiskeltavaa ja luettavaa yrittäjyydestä. Manne Pyykön Minustako yrittäjä? -kirja käsittelee monia yrittäjyyteen liittyviä teemoja. Teos käsittelee erilaisia motiiveja ja syitä yrittäjyydelle. Kirja antaa käsitystä minkälainen yrittäjä tulee pärjäämään ja saa varmasti monet miettimään, onko yrittäjyys oikeasti juuri se mitä haluaa.

Yrittäjäksi mielletään usein henkilö, joka on varustettu tietynlaisilla piirteillä. Eikä se ole ihme, sillä tiettyjen piirteiden on huomattu vaikuttavan menestykseen. Kunnianhimo on yksi näistä piirteistä. Ilman kunnianhimoa yrityksistä ei saada menestyviä, sillä ei lähdetä yrittämään niitä omia suurimpia haaveitaan. Kunnianhimoton henkilö ei myöskään ole valmis tekemään töitä saavuttaakseen haluamansa. Riskin ottaminen on myös liitetty menestykseen. Yrittäjiä pidetään usein riskihakuisina, vaikka ei se näin aina ole. Toki yrittäjän on tiedostettava riskit ja uskallettava niitä tarvittaessa ottaa. Luovuus ja itsenäisyys ovat yrittäjillä yleensä näkyviä piirteitä. Yhtenä tärkeimpänä nostaisin kuitenkin itseluottamuksen. Jokaiselta yrittäjältä on löydyttävä itseluottamusta itseään ja tuottamaansa asiaa kohtaan.

Mitkä taidot meitä sitten edistävät yrittäjyydessä ja yrityksen menestyksessä? Tästähän monet voivat olla montaa eri mieltä, mutta Uudenmaan yrityshautomotutkimuksen (Psychometrics Oy, 2007) yli sata yrittäjää listasivat kymmenen toimintaa edistävää asiaa tärkeysjärjestykseen.

 1. Parempi ajanhallinta ja suunnitelmallisuus,
 2. Myynti- ja markkinointitaitojen parantaminen,
 3. Myynti- ja markkinointimateriaalien aikaansaaminen ja hyödyntäminen,
 4. Aikaansaavuus tuotekehityksessä ja tuotteistamisessa,
 5. Kohderyhmien tarkentaminen,
 6. Rahoituksen hankinta,
 7. Selkeämpi työnjako ja projektointi,
 8. Hallinto- ja sopimusasioiden optimointi,
 9. Henkilökohtaista ohjausta erityisasiantuntijoilta
 10. Onnistuneempi rekrytointi ja ihmistenjohtaminen.

On monia syitä ryhtyä yrittäjäksi, eivätkä kaikki ajaudu yrittäjyyteen samalla tavalla. Erilaiset syyt voidaan jakaa tyyppiperusteisiin, tilanneperusteisiin ja yhdistelmäperusteisiin syihin. Tyyppiperusteisia ovat esimerkiksi synnynnäinen yrittäjyys tai ei kestetä palkkatyötä. Tilanneperusteisiksi luokitelleen muun muassa työpaikkojen puuttuminen asuinpaikkakunnaltaan tai nähdään tilanne oikeaksi kokeilla jotain uutta, koska ollaan kyllästyneitä sen hetkiseen. Yrityksen periminen vanhemmilta tai toisen yrityksen ostaminen taas ovat yhdistelmäperusteisia syitä.

Jokaisella on omat motiivinsa tekemälleen ja usein ihmiset voidaankin jakaa motiiviensa mukaan ryhmiin. Esittelen kymmenen ryhmää, joissa tarkastellaan motiivipiirteitä. Ensimmäisenä motiivipiirteenä on rahanteko. Raha ei kerro koko kuvaa yrityksestä, mutta toimii hyvänä mittarina. Raha on lopputulos tehdylle ja on monille merkittävä osa. Merkitys, motiivi joka tuo sisällön pyrkimyksille. Nähdään hyvää siinä, mitä tehdään ja koetaan, että tekeminen on tärkeää. Oma ja yrityksen identiteetti tärkeitä. Laitetaan itsensä likoon ja saadaan siitä jotakin esimerkiksi vuoden yrittäjä -palkinto. Vastataan itse siitä, mitä tehdään eli ollaan itsenäisiä. On halua tehdä itse ja huomata omat saavutuksensa. Keskittyminen motiivina tarkoittaa, että luodaan uutta ja saadaan inspiraatiota tekemästään. Halutaan luoda uutta ja vaikuttaa. Kilpailua esiintyy paljon yritysmaailmassa ja se on myös yksi motiiveista tehdä. Halutaan voittaa muut vertailuissa. Usein kilpailua seurataan alkuasetelmasta saavutettuun. Monet kohtaavat suoriutumista urallaan. Kun jo pidempään on taisteltu ja lopulta noustaan takaisin pintaan. Halutaan nähdä saavutettu työ, kun sen eteen on joutunut näkemään paljonkin vaivaa. Jokaiselle yrittäjälle on tärkeätä saada asiakkaita. On hienoa tehdä isoja kauppoja, tuottaa tyytyväisiä asiakkaita ja saada hyvää palautetta tekemästään. Luotettavuus motiivina tarkoittaa luottamusta asiakkailta ja yrityskumppaneilta. Halutaan toiminnalla myös osoittaa yrityksen vakautta. Monille isona osana esiintyy tulevaisuus. Saadaan jotakin aikaan, jota on pitkään tehty. Nähdään, että pian odottaa jokin tärkeä, kunhan sinne pääsee.

On monia oikeita tapoja toimia yrittäjänä, eikä mielestäni kukaan ole kirjoittamaan tai kertomaan minkälainen on oltava, jotta pärjää. Kuitenkin jokaisen tulee kohdallaan miettiä, onko minusta siihen.

Aihetunnisteet:
Kommentit
 • Salla Nieminen

  Mielenkiintoinen aihe! Olisin mielelläni lukenut aiheesta enemmänkin. Olet selkeästi pohtinut aihetta, ja olisin halunnut lukea vielä enemmän nimenomaan omaa pohdintaasi. Täytyy itsekin muistaa Pyykön kirja kun olen seuraavan kerran kirjastoa kahlaamassa.

  18.3.2018
Kommentoi