Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Miksi haluan antaa palautettaKirjoittanut: Nelly Lähteenmäki - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Palaute kuuluu kaikille
Ahonen, R. & Lohtaja-Ahonen, S.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Selkeiden viestintäkanavien luominen ja palautteiden kulttuurin luominen on onnistuneen organisaation kriittinen osatekijä. Onnistunut viestintä-, palaute- ja kiitoskulttuurin kuuluu olla koko työyhteisön tavoite. Nykyaikaiset sovellukset, sosiaalisen median keinot ja yhteydenpitotavat nousevat tasaisesti esiin nykypäivän työpaikoilla. Palautteen merkitys on iso niin antajan kuin saajankin näkökulmasta.

Miksi annan palautetta

Työyhteisössä palautteenannon tärkeimpiä syitä ovat toisen auttaminen tavoitteiden saavuttamisessa sekä työyhteisön arvojen ja pelisääntöjen noudattamisen seuraaminen ja niissä onnistuminen. Palautteen saajan näkökulmasta on tärkeä muistaa, että antaja haluaa yleensä lähtökohtaisesti auttaa ilmaisemalla rehellisesti tunteensa ja tuomalla ne ilmi. Palautteen antamisessa on myös tärkeää miettiä, että miksi haluan antaa palautetta? Kirjassa palaute kuuluu kaikille, Ahonen ja Lohtaja-Ahonen (2014) mainitsevat kaksi syytä, joiden perusteella voi antaa palautetta; Haluan auttaa työkaveria, esimiestä tai alaista kehittymään tai haluan ilmaista tunteita, joita hänen käytöksensä herättää minussa.

Palautetta ei siis tule antaa sen perusteella, että haluaa jonkun toimivan omien ajatuksien ja pelisääntöjen mukaan tai haluaa perustella ja oikeuttaa omia tekoja. Myös toisen kontrollointi, kaverin käytöksen muuttaminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja oman ylemmyyden osoittaminen ovat vääriä perusteita antaa toiselle palautetta. Palautetta ei siis saa antaa esimerkiksi saadaksemme tukea omien tavoitteidemme saavuttamiseksi tai omaa egoa pönkittääksemme. Palautetta ei tule myöskään käyttää osoittaakseen valtasuhteita tai kontrolloidakseen toisen ihmisen tekemistä. Työyhteisössä annetaan palautetta kahdenlaisesta käyttäytymisestä: toiminnasta tavoitteen saavuttamiseksi ja käyttäytymisestä pelisääntöjen mukaan, sillä jokaisen on tarkoitus tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. Palautetta tulisikin antaa vain ja ainoastaan näistä kahdesta syystä, sillä kaikki muut syyt näiden lisäksi ovat itsekkäitä (Ahonen & Lohtaja-Ahonen, 157).

Hyödyllistä vai hyödytöntä

Palaute koetaan positiivisena, kun se on annettu hyvin, ja vastaavasti negatiivisena, kun se annetaan huonosti. Palautteessa tulee olla neutraali havainto, esimerkiksi: Olet muutaman kerran tullut myöhässä ja se on aiheuttanut muissa ärtymystä.

Jos palautteen muotoilee henkilökohtaisesti ”Minua ärsyttää, koska tulet myöhässä”, viesti on pohjimmiltaan se, että sinun tulee muuttaa tapojasi minun mieltymyksieni vuoksi. Tällöin palaute ei myy vastaanottajalleen kuvaa siitä, miten asiat olisivat paremmin hänen omassa elämässään, jos hän ottaisi niistä vinkkiä. Ei siis ole huonoa tai hyvää palautetta, vaan kaikki tekemistä ohjaava, perusteltu palaute on hyvää ja hyödyllistä.Emme saisi palautteen antajana koskaan jättää palautetta antamatta, koska se on ”huonoa”. Se on joko hyödyllistä, tai hyödytöntä. lähde

Miten palaute annetaan

Kun annat palautetta, tavoitteenasi on välittää ajatuksesi toiselle ihmiselle. Jotta saavutat tavoitteesi muotoile sanomasi sellaiseksi, että palautteen vastaanottaja ymmärtää sen. Ymmärrettävyys on suorapuheisuutta. Se että sanot asiasi suoraan etkä kaartele auttaa toista pääsemään samalle kartalle kanssasi. Sanaton eli non-verbaalinen viestintä koostuu olemuksesta ryhdikkyydestä katsekontaktista ja ilmeistä eleistä, sekä äänensävystä. Sanaton viestintä on usein tiedostamatonta emme aina tiedä miten otsa rypistyy tai äänensävyyn tai asento vaihtuu. Sanaton viestintä vaikuttaa myös suuresti siihen, miten palautteen vastaanottaja ymmärtää palautteen. Pelkkä äänensävy saattaa paljastaa puhujan suhtautumisen asiaan tilanteeseen ja kuulijoihin. Sanattoman viestinnän painoarvo on sanoja suurempi, jos sanasi ovat ristiriidassa ilmeiden ja eleiden kanssa keskustelu kumppanisi uskoo sanatonta viestintää. Kun olet antanut palautteen, anna palautteen vastaajana vastaanottajalle aikaa reagoida, jos palautteen saaja ei halua keskustella kanssasi juuri nyt anna hänen päättää siitä.

Kuunteletko

Jotta ymmärrämme palautteen, tulee osata kuunnella. Tiedät kuuntelevasi kunnolla, kun ymmärrät mitä joku toinen ihminen sanoo sinulle. Palautteenannon jälkeen sinä itse päätät mitä teet seuraavaksi, haluatko keskustella asiasta vai kiitätkö palautteesta ja siirryt eteenpäin. Palaute on toisen henkilön näkemys tapahtuneesta sinun ei tarvitse olla hänen kanssaan samaa mieltä eikä selitellä toimintaasi hänelle. Ainoa asia mitä sinun täytyy tehdä, on ymmärtää hänen näkemyksensä ja hyväksyä että hän koki käytöksesi kertomaan tavalla.

On olemassa neljää erilaista kuuntelijatyyppiä, joista varmasti tunnistat itsesi silloin tällöin: (Ahonen & Lohtaja-Ahonen, 122.)

Itsekeskeinen kuuntelija

Valikoit palautteenantajan puheesta vain sinua kiinnostavan osan ja keskityt vain siihen. Palautteensaamisen jälkeen ryhdyt puhumaan omasta vastaavasta kokemuksestasi, jolloin keskustelun painopiste siirtyykin palautteen antajan kokemuksesta sinun kokemukseesi. Keskeyttävä kuuntelija

Pysyt palautteen antajan aiheessa, mutta siirrät keskustelun haluamaasi suuntaan keskeyttämällä puhujan ja kysymällä omasta mielestäsi osuvia kysymyksiä. Jos puhuja suostuu keskeytyksiin, hänen punainen lankansa katoaa ja keskustelu siirtyy palautteen vastaanottajan haluamaan suuntaan.

Neuvova kuuntelija

Et ole niinkään kiinnostunut palautteen antajan kokemuksesta vaan haluat päästä antamaan neuvoja. Haluat jakaa vinkkisi puhujalle, vaikka hän ei niitä haluaisi.

Kaikkivoipainen kuuntelija

Uskot tärkeyteesi ja kykyihisi. Teet useita asioita samaan aikaan, etkä voi katsoa palautteenantajaa silmiin tai tarkkailla hänen eleitään, koska sinulla on kalenterinpäivitys tai jokin muu asia kesken.

Yhteistä näille kaikille neljälle tyypille on se, että viesti ei välity. Se johtuu siitä, että kuulija ei kuuntele. Jos palautteen antaja kertoo sinun käyttäytyneen tavalla, joka on ristiriidassa minäkuvasi kanssasi sinun voi olla vaikea kuunnella häntä tai uskoa kuulemaan silloin saatat käyttäytyä jollakin seuraavista tavoista: syytä tapahtuneesta palautteen antajaa tai jotakuta toista, kiellät kuulemasi tai unohdat sen pian keskustelun päätyttyä, selittelet toimintaasi ja perustellet käytöstäsi, ryhdyt murjottamaan tai saat raivokohtauksen ja nopeasti leimaat palautteen antajan pahaksi ihmiseksi. Näin toimiessasi myös poistat itseltäsi mahdollisuuden kehittyä.

Aktiivisen kuuntelun ansiosta ymmärrät, mitä palautteen antaja sanoo sinulle. Kun hän kertoo sinulle, mitä teit ja miten toimintasi vaikutti häneen, älä keskeytä, vaan anna hänen esittää asiansa loppuun älä selittele käytöstäsi sitten tai kummastele sen vaikutusta vaan keskity ainoastaan vahvistamaan kuulemasi. Älä myöskään tulkitse palautteenantajan sanoja vaan kerro miten ymmärsit hänet.

Palautetapahtuma on viestintää, jossa on 2 osapuolta. Yhteinen ymmärrys syntyy vain kuuntelemalla. Hyvä kuuntelija ei ainoastaan ymmärrä, mitä hänelle kerrotaan, vaan hän osaa auttaa myös kertojaa selventämään tunteitaan ja antaa itselleen. Kuuntele aktiivisesti, kun on aika kuunnella, ja ota puheenvuoro, kun se on syytä ottaa. Hyvä vuoropuhelu on parasta mitä työyhteisössä voi tapahtua.

Varmista (Mitä, Miten, Miksi?), vahvista (Toista, Käytä verbejä, Mieti mitä sinä tunsit, älä selittele tai puolustele), vastaa (Kiitos/Ymmärrän, Jatka keskustelua/Lopeta siihen, Ehdota jatkamista toisella kertaa). Näin osoitat kuunnelleesi ja ymmärtäneesi palautteen. Vältämme tällä tavalla myös väärinymmärrykset. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen, 124)

On tutkittu, että̈ 60-prosenttia ihmisistä̈ tarvitsee kannustusta ja rohkaisua saavuttaakseen erinomaiset tulokset. Asetetut tavoitteet saavutetaan helpommin, mikäli organisaatio ja esihenkilö kannustavat työntekijöitä̈. Parhaimmaksi kannustimeksi koetaan esihenkilöltä saatu aito palaute tehdyn arvioinnin pohjalta. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen, 31)

 

LÄHDE

Ahonen, R., Lohtaja-Ahonen, S. Palaute kuuluu kaikille. Human interest. 2014.

Kommentoi