Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen P/E, ROI, ROE ja P/B?Kirjoittanut: Jonna Satama - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sijoitus essee osa 2, tunnuslukuja yhtiöiden tarkastelussa

Tässä esseessä tutustutaan muutamaan tunnuslukuun, joihin törmää tutkiessa yrityksiä. Nämä tunnusluvut löytyvät yhtiöistä helposti ja ne ovat apuna vertaillessa yhtiöitä ja tehdessä osakkeita koskevia sijoituspäätöksiä. Tunnuslukujen lisäksi yrityksen toimialaa täytyy ymmärtää ja täytyy tietää, mistä nämä luvut johtuvat sekä mihin ne mahdollisesti kehittyvät tulevaisuudessa.

Mikä on osake ja mistä sen hinta tulee?

Osake on osuus yrityksestä. Pörssiin listatuista yrityksien osakkeista käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssissä. Pörssi on kauppapaikka, jossa arvopaperit vaihtavat omistajaa läpinäkyvästi. (Saario 2020 19)

Osakkeen omistaminen antaa oikeuden esimerkiksi osinkoihin sekä vaikuttamiseen yhtiön asioihin yhtiökokousten kautta. Osakkeen hinta kehittyy eli nousee tai laskee pitkässä juoksussa yrityksen kehityksen mukaan. Lyhyellä tähtäimellä yhtiöiden osakkeen hintaan voi vaikuttaa moni asia kuten yleinen markkinatilanne. Esimerkiksi Korona pandemia vaikutti talouteen maailmanlaajuisesti ja laski poikkeuksetta kaikkien osakkeiden hintoja, koska moni sijoittaja myi paniikissa omistuksiaan. Koronan kaltainen tilanne aiheutti usealle sektorille haasteita, kuten matkailu- ja majoitusalalla. Toisaalta ihmisillä oli enemmän aikaa olla kotona ja vaikka remontoida, jolloin se lisäsi tälle sektorille yritysten kehitystä. Korona vaikutti siis osakekurssien kehitykseen myös ihmisten käyttäytymismuutoksen myötä.

Osakkeiden hinnat voivat laskea ja nousta monista eri syistä. Erityisesti pieni vaihtoisten osakkeiden kohdalla monet asiat vaikuttavat. Joskus joku rahasto voi esimerkiksi myydä isompaa määrää kerralla, jolloin myyvät alemmalla hinnalla, jotta ostajia löytyy tarpeeksi. Hetkellisen hinnanmuutoksen voi aiheuttaa myös laumareaktio, kun yhtiön osaketta on hypetetty somessa tai forumilla. Monet syyt voivat siis vaikuttaa osakkeen kurssiin. On kuitenkin tärkeää tietää, mikä ohjaa osakkeita pitemmässä kuvassa ja ne ovat yhtiöiden tekemät tulokset ja sijoittajien odotukset kuinka nämä tulevat kehittymään jatkossa. Osakkeita valittaessa on hyvä ymmärtää termistöä, joilla voi tarkastella yhtiön arvoa ja tuloksentekoa. Seuraavassa käyn läpi muutamia lyhenteitä, joita tulee vastaan tutustuessa yhtiöön.

P/E = price/earnings ratio eli hinta/voittosuhde tai voittokerroin

Tämä luku saadaan jakamalla yhtiön markkina-arvo yhtiön tuloksella verojen jälkeen. Markkina-arvo on pörssikurssi kertaa osakkeiden määrä. Samaan lukuun pääsee myös jakamalla osakkeen pörssikurssin yhtiön osakekohtaisella tuloksella. Mitä korkeampi P/E- luku on, sitä kalliimpi osake on suhteessa nykyiseen tulokseen. Korkea P/E-luku kertoo myös sitä, että on kovemmat tuloskasvuodotukset sijoittajilla kyseistä yhtiötä kohtaan. (Saario 2020 133-135)

P/E-lukua on järkevää vertailla vain saman toimialan sisällä, jolloin siitä saa kuvan, kuinka markkina on hinnoitellut osakkeen sen tulokseen nähden. Liiketoiminnan eri toimialoilla poikkeaa toisistaan merkittävästi, jolloin sen käyttäminen sijoitusperusteena voi johtaa virheellisiin päätöksiin. Koska kyseinen luku kuvaa arvostusta tällä hetkellä se ei ota huomioon tulevaa muutosta. (www.inderes.fi)

Tästä syystä kasvuyhtiöillä, joita markkina hinnoittelee rajusti etupeltoon, koska näkyvissä on markkinan mukaan kovaa kasvua, voi P/E luku olla hyvinkin korkea. Se ei siis kerro yksistään kuinka hyvästä sijoituskohteesta on kyse, vaan on yksi tunnusluku apuna muiden joukossa.

ROI% = Return on invested eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja ROE% = Return on equilty eli Oman pääoman tuottoprosentti

Korkea pääoman tuotto, joka on suhteutettu toimialaan, kertoo usein yhtiön mahdollisista kilpailueduista ja laadusta. (www.inderes.fi) Sijoittajan kannalta ROE:n pitäisi olla aina korkeampi kuin ROI, koska muussa tapauksessa yhtiö maksaa rahoittajilleen korkeampia korkoja ja muita kuluja enemmän kuin ansaitsee.

Saarion mukaan Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yhtiön oman pääoman tuoton (ROE:n) pitäisi ylittää 10-12%, muuten yhtiön omistusarvo ei kasva. Saario myös suosittelee välttämään yhtiöitä, joiden oman pääoman tuotto on alle 12%. (Saario 2020 139-140)

Tarkastellaan esimerkkinä Tokmannin ROI ja ROE prosentteja sekä P/E-lukua:

ROI% ROE% P/E
2021 17 34 15,2
2022 13 24 11
2023 (ennuste) 14 25 12,8

(www.inderes.fi)

 

P/B (price-to-book)

Osakeyhtiön varallisuudesta kertoo tase. Taseessa näkyy eri vuosien menestyksen summa, joka kertoo millaista omaisuutta ja velkaa yhtiöllä on. Taseen oikea puoli (vastattavaa) kertoo sen, mistä varat on saatu ja vasen puoli sen, mihin rahat on laitettu. Oma pääoma saadaan, kun vähennetään velat ja vastuut taseen loppusummasta. P/B-luku saadaan kun jaetaan yhtiön osakekurssi sen osakekohtaisella omalla pääomalla. P/B-luvun avulla saadaan yleiskäsitys yhtiön arvostustasosta suhteessa sen taseen varallisuuteen.

P/B luku on yksi tunnusluku, jota voidaan hyödyntää tietyn toimialan yhtiöiden välisessä vertailussa. Se ei kuitenkaan täysin kerro kuinka arvokkaasta yrityksestä on kyse. Moni liiketoimintamallin todellinen arvo ei näy yhtiön taseessa, eikä P/B-luku ole silloin kovin käyttökelpoinen. Esimerkkinä skaalautuvat yhtiöt, joiden arvo ovat henkilöstön osaaminen, patentit, teknologia, brändiarvo ja asiakassuhteet. Nämä ovat sellaisia tuloksen tekoon vaikuttavia arvoja, joita ei pysty taseeseen arvottamaan.

 

Lopuksi

Tässä oli esiteltynä muutama tunnusluku, joihin törmää tarkastellessa pörssiyhtiöitä. Moni asia vaikuttaa tehdessä päätöksiä osakkeiden poiminnassa. On hyvä pitää katse yhtiön tekemisessä, etenkin jos tavoitteena on poimia osakkeita pidempään pitoon. Tunnusluvut antavat ensimmäisen signaalin yrityksen arvosta, joiden pohjalta voi jatkaa tarkempaa tutustumista.

 

 

LÄHTEET:

Saario, S. 2020. Miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Alma talent. Helsinki

https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/tokmanni, viitattu 18.2.2023

https://www.inderes.fi/fi/sijoituskoulu, viitattu 18.2.2023

https://www.inderes.fi/fi/pb-luku, viitattu 18.2.2023

https://www.inderes.fi/fi/paaoman-tuotto-roe-roi-roic-ronic, viitattu 18.2.2023

Kommentoi