Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Mietteitä Mavi-tiimin meiningistäKirjoittanut: Jasmi Koskela - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 11 minuuttia.

Mietteitä Mavi-tiimin meiningistä

 

Alkusanat

Elokuussa 2021 minulla alkoi opintotaival Proakatemialla. Orientoivilla viikoilla meille avattiin, mitä kaikkea akatemialla voikaan oikeastaan tehdä. Proakatemia on siitä hieno paikka, että opiskelijoilla on tiimiyritysten lisäksi mahdollisuus päästä vaikuttamaan myös koko organisaatioon ja yhteisöön. Akatemialla on oma johtoryhmä, joka koostuu suurimmaksi osaksi tiimiyrittäjistä, jotka edustavat eri rooleja. Roolit saattavat olla yksittäisillä tiimiyrittäjillä, tai toimenkuvasta riippuen roolin ympärille voidaan kerätä pienikokoinen tiimi. Yksi Proakatemian johtoryhmän osa on markkinointi ja viestintä, johon kuuluu tiimin vetäjä, eli päällikkö, sekä pieni tiimi, jonka päällikkö saa itse valita tiimiin hakeneista tiimiyrittäjistä.

Kuva 1. Koskela J. Proakatemian systeemiä havainnollistava kuva 2022.

 

Mitä Markkinoinnin ja viestinnän tiimi, eli Mavi-tiimi sitten tekee? Markkinoinnin ja viestinnän tiimin tehtäviin on kuluneena lukuvuotena kuulunut esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Yhteishakujen markkinointi
  • Proakatemian markkinointikanavista huolehtiminen pitämällä esim. nettisivuja ajan tasalla
  • brändin mukainen sisällöntuotanto eri kanaviin, kuten Instagramiin, Facebookkiin, LinkedIniin ja TikTokkiin
  • kouluvierailut paikan päällä ja etänä
  • mediakoulutukset, sekä Influencers Academyn alkutaipaleeseen liittyvän mediahuomion ennakointi
  • huolehtia, että vuosikirja tulee tehdyksi
  • yhteisön tiedottaminen ja opettaminen viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa
  • materiaalipankin ylläpito: kuva- ja videomateriaalit
  • Proakatemian esittelykierrokset vierailijoille.

 

Mavi-tiimin kasaamisvaihe

Syksyisin tiimeihin valitaan uudet jäsenet. Jäsenet valitsee tiimistä vastaava päällikkö. Hain Mavi-tiimiin ja tulin valituksi. Lukuvuoden 2021–22 Mavi-tiimiin on kuulunut päällikön roolissa Sanni Hujanen (tiimistä Saawa), Jenna Korpi (tiimistä Saawa), Samu Nyqvist, Anni Tapio, Anton Hietikko ja Jasmi Koskela, eli minä. Suurin osa tiimiläisistä on ensimmäisen vuoden opiskelijoita, eli pinkkuja. Syyslukukaudella emme vielä tienneet, mihin tiimeihin tulisimme kuulumaan, mutta jakauduimmekin niin, että kevätlukukaudella Mavi-tiimissä oli jokaisesta syntyneestä tiimistä jäseniä! Minä ja Anni Roimasta, Anton Empiriasta ja Samu Syntrestä. Tiimiläisten lisäksi Mavi-tiimillä on oma valmentaja. Syksyn ajan valmentajana toimi Tanja ”Tirri” Verho. Talvella Mavi-tiimi sai kuitenkin toisen valmentajan, Salla Niemisen.

 

Kuva 2. Tapio, A. Mavi-tiimin joulukuva 2021.

 

Tiimissämme on ollut siis kuusi jäsentä ja valmentaja. Henry Vesin kirjoittaa Tietoakseli-blogissa siitä, että pienessä ryhmässä on etuja tiimityöskentelylle. Pienessä ryhmässä tiimiytyminen voi tapahtua nopeammin, sillä ihmisten on nopeampaa tutustua toisiinsa verrattuna isoon ryhmään. Lisäksi hyvät puolet korostuvat kommunikoinnissa ja tiimin välisessä viestinnässä, kun tieto saavuttaa tiimiläiset helpommin ja nopeammin. (Vesin 2017). Pohdin Vesinin listaamien hyvien puolien lisäksi itse myös sitä, että pienestä tiimistä on hyötyä myös väärinymmärrystilanteissa. Jos joku ei ymmärrä, miten jokin asia toimii, on se helpompaa avata kunnolla yksittäisille ihmisille, kuin suurelle ryhmälle, jossa nousee enemmän mielipiteitä ja kysymyksiä.

 

Huomasin kuitenkin, että tiimiytymisessä oli hitautta syksyllä. Meitä pinkkuja oli monta ja vietimme aikaa pääasiassa Tamkin pääkampuksella. Pinkuista Samu sattui olemaan vielä englanninkielisellä linjalla, joten näimme harvoin. Lisäksi Sanni ja Jenna työskentelivät Proakatemialla, joten arkiset ja sattumanvaraiset kohtaamiset jäivät vähälle. Näimme tuolloin noin kerran viikossa sovitusti ja sovimme, että haluamme viestiä ainoastaan Teamsin välityksellä, jotta työasiat eivät menisi sekaisin vapaa-ajan kanssa.

 

Joulun alla muutimme tiimimme toimintaa siten, että teimme Whatsapp-ryhmän. Koen, että tämä edisti tiimiytymistämme, sillä kynnys viestimiseen madaltui huomattavasti. Myöskin kommunikointi nopeutui ja useampi aktivoitui. Myöskin pinkkujen akatemialle siirtyminen edisti tiiviimmän työskentelyn mahdollisuutta, kun pääsi juttelemaan Mavi-tiimin asioista käytävillä ohi mennen ja esimerkiksi mielipiteitä oli nopeaa kysyä, kun näki toisen tiimiläisen tiimitilassa samaan aikaan.

 

Mavi-tiimissä ei tarvitse olla valmiiksi alan ammattilainen, että voi päästä toimintaan mukaan. Tarkoituksena on kuitenkin oppia mahdollisimman paljon uutta samalla edistäen Proakatemiaa. Itselläni oli ennen Mavi-tiimiä markkinoinnin alan kokemusta äitini mainostoimiston kautta, jossa olin tehnyt enemmän ja vähemmän kaikenlaista. Lisäksi kiinnostus luoviin harrastuksiin on edistänyt luovaa oppimistani jo aikaisemmin.

 

Tiimimme koostui lopulta niin alan ammattilaisista, kuin myös jäsenistä, joilla ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta. Toimiva tiimi muodostuu kuitenkin lopulta erilaisia taitoja ja mielenkiinnonkohteita omaavista ihmisistä (Vesin 2017). Siitä näkökulmasta Mavi-tiimimme rakenne oli oikein toimiva. Emme esimerkiksi määritelleet alussa tarkkoja vastuualueita, vaan tuntui, että ne löytyivät nopeasti luonnostaan. Joitain kiinnosti enemmän kuvallinen tuottaminen, kun taas toisia kiinnosti ottaa haltuun kouluilla vieraileminen. Kaikkia meitä kuitenkin yhdisti mielenkiinto markkinoinnin eri tehtäviä kohtaan ja se oli tärkeintä.

 

Syksyllä Mavi-tiimissä oli selkeästi havaittavissa erilaisia tiimin kehittymisen vaiheita. Työterveyslaitoksen artikkelissa ”Tiimin kehityskaaren neljä vaihetta – Näin esimies hioo timantin” 2014, kerrotaan tiimin ensimmäiseksi kehittymisvaiheeksi Muotoutumisvaihe. Muotoutumisvaiheessa ryhmä on vielä riippuvainen siitä, mitä esihenkilö heille ohjeistaa ja kertoo. Myös tehtävät ovat vielä epäselviä, eikä ryhmän jäsenillä ole selkeää tietoa omista vastuualueistaan. (Työterveyslaitos 2014.) Mavi-tiimissä tiimin päällikön, eli Sannin, voisi tässä tapauksessa rinnastaa meidän esihenkilöksemme. Sanni auttoi alussa meitä hahmottamaan Mavi-tiimin toimenkuvaa, sekä ohjasi alkuun pääsyssä. Sanni myös piti huolta aikataulusta ja Mavi-tiimissä on alusta asti ollut myös hyvä auttamisen kulttuuri. Jos tuntuu, ettei saa jotain postausta valmiiksi, niin siihen saa matalalla kynnyksellä apua muilta. Mavi-tiimissä on ihanasti myös huolehdittu koko vuoden ajan siitä, että mennään oma jaksaminen edellä ja postaukset saadaan kyllä valmiiksi, kun autetaan toisia ja pyydetään apua.

 

Tavoitteet

 

Tiimimme ensimmäinen palaveri oli 1.10.2021. Mavi-päällikkömme Sanni joutuikin siis aika pitkään syksyllä huolehtimaan markkinoinnin tehtävistä yksin ilman tiimin tukea. Ensimmäisissä palavereissa loimme vuodelle yhteiset tavoitteet. Yhteinen päämäärä auttaa meitä motivoitumaan työntekoon, sekä antaa työllemme tarkoituksen. Yhdessä luodut tavoitteet myös sitouttavat tiimiläisiä. (Vesin 2017.) On ollut mielenkiintoista vertailla nyt keväällä esimerkiksi oman tiimiyrityksen Roiman ja yhteisön Mavi-tiimin toimintaa. Keskeinen eroavaisuus tiimien toiminnoissa on tällä hetkellä se, että Roimalla ei ole vielä selkeää tavoitetta, kun taas Mavi-tiimin toimintaa on helpottanut huomattavasti se, että loimme heti alussa yhdessä itsellemme tavoitteet, joita kohti olemme talven aikana menneet. Mavi-tiimillä on myös pidempi historia verrattuna Roimaan, jonka aikana Mavi-tiimille on luotu pitkäaikaisempia tavoitteita. Pitkäaikaiset tavoitteet auttavat myös siinä, että vaikka tiimin jäsenet vaihtuisivat, toiminnalla pysyy jonkinlaiset raamit.

 

Yhteisöllisyys

Mavi-tiimin 2021–22 tavoitteisiin kuului muun muassa yhteisöllisyyden esiin tuominen. Proakatemian toiminta perustuu pitkälti yhteisön voimaan. Mitä Proakatemia on ilman yhteisöä? Miten olemme tiimi, jos emme voi tavata? Miten olemme yhteisö, jos emme saa olla yhdessä? Koronapandemian jyllätessä yhteisöä on koeteltu paljon. Itse koen olevani onnekas siitä, että opintoni alkoivat vasta 2021 syksyllä, sillä meitä muutaman edeltävän vuosikurssin kokemus Proakatemialla on ollut aika erilainen. Meidän vuosikurssimme on saanut olla koko ajan läsnä ja etäilykerrat on laskettavissa omilla sormilla.

 

Tavoitteita asettaessa koimme, että myös Mavi-tiimillä on oma osuutensa yhteisön jälleenrakentamisessa. Postauksissa voisi puhua yhteisöstä ja näyttää miten se näkyy akatemialla. Lisäksi voimme lisätä tiimien välistä yhteistyötä siten, että välillä IR-tiimi päivittää stooria tai joku kuvaa My dayn IG-stooriin. Tässä onnistuimme hyvin. Saimme esimerkiksi hienoa yhteisöllistä materiaalia stooreihin projektoreista, 24 h:sta, tiimidiilistä ja juhlista. Myös My day -sisältöä nähtiin ja välillä stoorin päivittäminen oli muiden matkassa mukana. Teimme myös postauksia yhteisöä tukevista joukoista, kuten kääwistä ja tuutoreista. Yksi osuus, johon emme niin aktiivisesti panostaneet, oli alumnit, jotka olivat kuitenkin mainittuna tavoitteessamme. Alumnit ovat iso osa akatemian yhteisöllisyyttä. Omasta mielestäni emme kuitenkaan käyttäneet alumnityöhön niin paljoa aikaa Mavi-tiimissä.

 

Sisäinen viestintä

Toinen tavoitteemme liittyi sisäiseen viestintään. Yhteisömme kaksikielisyyden huomiointi kaikessa viestinnässä on tärkeää, jotta olemme yhteisössä samanarvoisia ja tietoisia siitä mitä tapahtuu. Myös innostava viestintä Mavi-tiimin osalta oli osa sisäisen viestinnän tavoitetta, sekä liittyy vahvasti myös aikaisemmin mainittuun tavoitteeseen yhteisön esiintuomisesta. Mavi-tiimin tarkoituksena oli myös järjestää mediakoulutusta yhteisölle, sekä olla aina saatavilla markkinoinnissa askarruttavissa asioissa. Mielestäni olemme onnistuneet viestinnässä hyvin. Teemme postaukset pääsääntöisesti englanniksi ja Teams-viesteistä löytyy aina englanninkielinen käännös. Myös Sanni ja muutkin akatemialaiset ovat muistutelleet aktiivisesti Teamsissa, mikäli jostain kirjoituksesta on unohtunut englanninkielinen käännös. Tässä muutoksessa olemmekin siis tarvinneet asenteenvaihdosta myös kaikkien yhteisön jäsenten kesken.

 

Aikaisemmin keväällä teimme Niina Piiraisen ja Hassan Shakirin kanssa Bilingual Proakatemia -podcastin, jossa pohdimme yhdessä sitä, kokeeko Hassan jääneensä jostain tiedosta tai asiasta paitsi Proakatemialla kielimuurin takia. Hassan kuitenkin koki, että tieto on kulkenut hyvin Teamsissa myös englanniksi ja mikäli jokin mahdollisuus, kuten soluun osallistuminen jää uupumaan, on myös englannin kielellä opiskelevilla yrittäjillä osittainen vastuu asioiden järjestämisestä. Hassanin kommentti aiheesta kertoi tärkeää informaatiota siitä, että ainakin Teams-viestinnässä olemme onnistuneet parantamaan niin Mavi-tiimin, kuin koko yhteisönkin kanssa.

 

Myös mediakoulutus saatiin järjestettyä Proakatemia-päivässä tänä keväänä. Proakatemia-päivän osallistujaprosentti oli vain sen verran pieni, että vielä hieman aukinaiseksi jäi se, millä mediatietoutta saataisiin oikeasti vietyä tiimeihin. Ainakin mahdollisuus oppia järjestettiin, mutta yhtä tärkeää on myös se, että oppi menee perille asti. Myöskin kuvien tekijänoikeudet puhututtivat tänä keväänä ja niiden osalta olikin kullan arvoista, että Mavi-tiimissämme on Anni, jolla on tietotaitoa tekijänoikeusasioista valokuvauksen myötä. Yhteisöömme tulee kuitenkin uusia jäseniä joka vuosi, niin sisäisen viestinnän tavoitteet täytyy ulottaa myös yhtä vuotta pidemmälle. Miten jokainen tuleva Mavi-tiimi pitää huolen siitä, että jokainen aloittava tiimiyrittäjä on tietoinen tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista, sekä perillä yhdestä tärkeimmästä viestintävälineestämme, eli Teamsista?

 

Yhdessä oppiminen ja yhteishaun markkinointi

Yhdessä oppiminen ja yhteishaun markkinointi olivat myös osa Mavi-tiimin tavoitetta. Vuoden alussa tiimimme toive oli, että Mavi-vuoden jälkeen kaikki kokisivat oppineensa jotakin uutta. Puhuimme jo syksyllä, että haluamme tehdä yritysvierailuita eri markkinointialan yrityksiin. Yritysvierailuissa oppisi erilaisista yrityksistä, saisi uusia kontakteja ja voisi pitää yhteyttä myös alan alumneihin. Yritysvierailu on ollut Mavi-tiimissä sellainen jännä asia, että siitä on puhuttu läpi vuoden useissa palavereissa, mutta vasta nyt olemme havahtuneet, että jotta teemme edes yhden yritysvierailun tämän Mavi-tiimin kanssa, täytyy se hoitaa heti. Tämä tavoite onkin siis vielä auki, mutta yritystä ja toivoa vielä on, että teemme yhteisen retken vielä kevätkauden päätteeksi!

 

Oppimistavoitteenamme oli järjestää myös pajoja tai soluja, joiden kautta voisimme oppia. Mavi-tiimi järjestikin tänä keväänä solun maksetusta markkinoinnista. Solusta jäi itselleni ainakin paljon käteen, sillä saimme siellä hyviä oivalluksia siitä, millainen mainos houkuttelee, miten voisimme markkinoida yhteishakua ja kenelle maksettua markkinointia kannattaa kohdentaa. Lopulta myöskin yhteishaun tulokset olivat hyvät: Proakatemian suomenkieliselle linjalle haki tänä vuonna 505 henkilöä, joista 177 olivat ensisijaisia hakijoita. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 416 ja 163.

 

Yhteishaun aikana pysyimme myös maksettujen mainosten lisäksi muutenkin aktiivisena. Päivitimme joka päivä stooreja, jotta stooripallukka pysyi aktiivisena. Näin ollen, mikäli joku näki Proakatemian yhteishaun mainoksen Facebookissa, pystyi hän samalla vilkaisulla näkemään, että stoorissamme on jotakin. Tämä kikka lisäsi myös maksettujen mainosten mielenkiintoa! Alla oleva kuva havainnollistaa sitä, kuinka Facebookin selaajan näkökulmasta aktiivinen stoori näyttää mielenkiintoiselta. Mikäli profiilikuvan ympärys ei hehkuisi sinistä, tulisiko sivulle klikattua?

 

Kuva 3. Screenshot yhteishaun Facebook-kampanjasta 2022.

 

Talven entren yhteishaun tulokset olivat myös noususuhdanteessa. Tänä vuonna hakijoita oli 273, kun taas edellisenä vuonna vastaava luku oli 212. Entren yhteishaussa onnistunutta oli se, että Proakatemian valmentajan Hanna Sarakedon mukaan hakijat olivat yllättävän selvillä siitä, mihin ovat hakeneet. Hannalta tulikin kiitosta Mavi-tiimille, että todennäköisesti hakijoiden laatuun on vaikuttanut se, että eri kanavat ovat antaneet selkeää kuvaa siitä, mitä akatemialla oikeastaan tapahtuu. Yksi asia, mitä jäimme kuitenkin pohtimaan, on se, että entren maksetut mainokset olisi ehkä pitänyt pistää aikaisemmin jo pyörimään. Päätös muuttaa Suomeen opiskelemaan ei tapahdu yhdessä yössä, joten ulkomailta tulevien opiskelijoiden kohdalla pitää jatkossa huomioida pidempi opiskelupaikan mietintäaika. Saisimmeko enemmän hakijoita, jos mainokset pyörisivät Euroopassa jo paljon aikaisemmin, jotta hakijoilla olisi myös enemmän harkita Suomeen muuttamista?

 

Yhteishakuun liittyivät myös kouluvierailut. Osalle kouluista esittely piti tehdä etänä, sillä talvella koronatilanne pahentui ja säännöt tiukentuivat. Korona häiritsi kouluvierailuiden osalta eniten. Siitä huolimatta saimme esittelyjä tehtyä ja levitettyä tietoutta Proakatemiasta, oli esittelyt sitten etänä taikka paikan päällä.

 

Laadukas tekeminen ja puhutteleva sisältö

Kaikkea toimintaamme yhdistävä tavoite oli sisällön laadukkuus ja puhuttelevuus. Miten hallitsemme Proakatemian brändiä niin, että se toimii ja elää, mutta ei mene pilalle? Miten ulotamme brändin kaikkeen tekemiseemme? Samuel Kauton ja Konsta Linkolan laatimasta Proakatemian brändikirjasta löytyy lausahdus ”If you don’t define your brand, the market will.” Lause on puhutellut minua koko ensimmäisen vuoden ajan. Itselleni yksi hienoimmista asioista Mavi-tiimissä on ollut se, kun on päässyt pureutumaan tiettyyn brändiin oikein kunnolla ja pohtimaan, miten tekisin tällä samalla tyylillä mahdollisimman erilaista ja puhuttelevaa sisältöä.

 

Brändin mukaisessa tekemisessä hienoa on se, kun omista postailuista tulee kuin tiettyä aihetta esittävä kuvagalleria. Ja sitähän se onkin. Brändi kertoo tietynlaista tarinaa siitä, keitä me olemme ja mitä me teemme. Yllä lainaamani lausahdus kertoo ytimekkäästi siitä, että mikäli työstämme puuttuu punainen lanka, siitä katoaa myös tarina. Ja mitä ihmiset ostavat? No tarinoita tietenkin. Kun määrittelemme itse oman tarinamme, saamme sen mielikuvasta juuri sellaisen kuin haluamme.

 

Laadukkuuden ja puhuttelevuuden näkökulmasta olemme tutkailleet paljon sitä, millainen postaus saa eniten huomiota Proakatemian sosiaalisissa medioissa. Akatemian sosiaalisia medioita seuraa pitkälti akatemialaiset itse, heidän perheensä, alumnit, yrittäjähenkiset ihmiset, yritykset ja organisaatiot. Tykätyimpiä postauksia ovat sellaiset, joissa kerrotaan jostakin henkilöstä, Proakatemian tapahtumasta, tai projektista. Jos akatemialla on joku tapahtuma, kuten myyntipäivät, ihmiset saattavat mennä tarkoituksella katsomaan onko siitä tullut jo postausta. Sellaisista postauksista, joita myös odotetaan, tykätään todennäköisemmin. Tapahtumien lisäksi myös henkilökuvat ja projektipostaukset kiinnostavat ihmisiä. Niihin liittyy tietynlainen tarinallinen mielenkiintoisuus, josta ihmiset pitävät.

 

Olemme pohtineet myös kuvien editoinnin vaikutusta. Mikäli kuvia editoi liikaa, tai kuvan laittaa kehyksiin, alkaako se muistuttaa liikaa mainosta, jonka vuoksi ihmiset selaavat nopeasti ohi? Tämä saattaisi olla yksi syy, miksi osa postauksista on saanut huomattavasti vähemmän tykkäyksiä. Myöskin julkaisuajankohta vaikuttaa. Perjantai-iltaisin kaikki tekevät jotain, joten silloin myöskin Instagramissa on hiljaisempaa. Sunnuntai-iltaisin tykkäyksiä saattaa tulla enemmän, koska ihmiset ovat kotona helppojen ärsykkeiden parissa.

 

Yksi tavoite sisällön suhteen oli henkilövetoisen markkinoinnin tekeminen. Halusimme, että akatemian someissa näkyy paljon ihmisiä eri tehtävissä, mennään pintaa syvemmälle esimerkiksi opiskelijoiden taustatarinoita kertoen ja My day -sisältöä tehden. Tavoitteenamme oli, että seuraajille selviäisi, mitä ihmiset oikeasti akatemialla tekevät ja miten he ovat päätyneet akatemialle. Tämän tiimoilta osa tiimistämme tekikin entren yhteishakua ennen Youtube-videon, sekä olemme nostaneet henkilöitä ja akatemian tiimejä postauksiin. Tiimiyritysten osuus jäi kuitenkin somessa vähäisemmäksi. Olisimme voineet kenties tehdä vielä enemmän projektipostauksia, jotta seuraajat näkisivät enemmän myös yrittäjyyspuolta akatemian oman johtoryhmän lisäksi.

 

Tavoitteiden yhteenveto

 

Verrattuna vuoden 2020–21 Mavi-tiimin tavoitteisiin, keskeisin ero meidän tiimillämme oli se, että halutaan korostaa yhteisöä. Tiimillämme oli tärkeä rooli koronan jälkeisessä ajassa, kun yhteisöä aletaan rakentaa uudelleen. Edellinen Mavi-tiimi joutui tekemään markkinointia pandemia-aikaan, toisin kuin meidän tiimimme, kun korona ei enää haitannut niin paljoa läsnä olemista ja tapahtumien järjestämistä. Meitä korona häiritsi loppujen lopuksi aika vähän. Maskit ovat ehkä konkreettisin asia, joka on näkynyt toiminnassamme välillä, sekä vierailuiden etänä olo tai peruuntuminen.

 

Mavi-tiimi 2021–22 on päässyt aika hyvin tavoitteisiin. Hakijamäärät olivat korkeammat kuin koskaan, joka on ollut Mavi-tiimin tärkeimpiä tavoitteita. Lisäksi sisällöstä on tullut akatemialaisilta hyvää palautetta. Itsestäni tuntuu, että olisimme voineet tehdä vielä enemmän postauksia juuri projekteista, mutta täytyy olla myös itselleen ja tiimiä kohtaan armollinen, sillä olemmehan Mavi-tiimin lisäksi tehneet paljon kaikkea muuta, kuten perustaneet tiimiyritystä, käyneet pajoissa, kirjoittaneet esseitä ja käyttänyt aikaa projekteihin ja yhteisön tapahtumiin. Saa siis olla tyytyväinen ja ylpeä siitä mihin asti olemme päässeet!

 

Mitä Mavi-tiimi 2021–22 jättää Proakatemian historian kirjoihin?

 

Kaikesta mitä teemme jää jokin jälki johonkin. Proakatemialla johtoryhmän eri tehtävät antavat upean mahdollisuuden tiimiyrittäjille päästä vaikuttamaan johonkin vielä kokonaisvaltaisempaan. Joskus isoja asioita osuu tiettyihin ajanjaksoihin, kun taas vastapainona saattaa mennä useampikin vuosi, kun ei tapahdu mitään suurta ja mullistavaa. Nyt kun ajattelen kulunutta vuotta, huomaan, että on tapahtunut paljon kaikenlaista niin markkinoinnin, kuin muunkin yhteisötoiminnan kannalta.

 

Johtoryhmä on luonut kuluneena vuonna Proakatemian strategiaa ja visiota vuoteen 2030. Mavi-päällikkömme Sanni on ollut Mavi-tiimin kautta mukana johtoryhmän toiminnassa, joten hän on vaikuttanut akatemian tulevaisuuden näkymään sitä kautta. Tänä vuonna myös yhteisömme kasvoi. Influencers Academy aloitti toimintansa Proakatemialla keväällä 2022 ja Mavi-tiimimme pääsi mukaan ikuistamaan Influencereiden alkutaivalta kuvien, videoiden ja sisälllöntuotannon merkeissä.

 

Mavi-tiimimme on päässyt toteuttamaan monipuolisesti kaikenlaista. Proakatemia teki aikanamme uuden aluevaltauksen ja löydymme nyt myös TikTokista! TikTok-taival on lähtenyt mielestäni mallikkaasti käyntiin ja tiimimme Jenna onkin ottanut hyvin vetovastuuta siitä. TikTokin avulla saimme myös kivasti osallistettua akatemialaisia postauksiin, sekä tuotettua hieman erilaista ja kevyempää sisältöä aikaisempaan verrattuna. Ikuistimme myös vuoden 2021 muistipelin muodossa, jonka teosta voisin pelin projektivastaavana kirjoittaa vielä toisen esseen. Pelissä näkyi mielestäni hyvin se, kuinka akatemian brändiä voi hyödyntää uusilla keinoilla. Pelin pääideana oli kuitenkin yhdistää akatemialaisia pelailun merkeissä, joka tukee myös yhteisöllisyyteen liittyvää tavoitettamme. Pelin yksi merkittävin puoli itselleni vetovastuussa oli verkostoituminen akatemialaisten kanssa. Pääsin juttelemaan uusien ihmisten kanssa samalla kun keräsin materiaalia ja pyöritellessäni eri tiimien kuvia ja muistoja sain tietää paljon lisää akatemialaisista.

 

Kuva 4. Koskela, J. Muistipelin askartelua 2022.

 

Koen, että Mavi-tiimimme on myös päässyt kunnolla pureutumaan Proakatemian uuden brändin saloihin ja ominaisuuksiin. Proakatemian uusi brändi julkaistiin jo edellisen tiimin aikana ja edellinen tiimi kerkesikin hyödyntämään brändiä talvesta lähtien. Koen, että aloittaessamme Mavi-tiimimme kanssa syksyllä pääsimme heti alusta alkaen syventymään brändiin ja kun pohjatyö brändin hyödyntämisen ensiaskeleista oli tehty edeltävän Mavi-tiimin toimesta, pääsimme me enemmän vielä brändin hyödyntämiseen kiinni ilman aloittamisen vaikeutta!

 

Pohdinta

 

Mavi-tiimin toimintaa on vaikeaa tiivistää yhteen esseeseen. Vuosi on sisältänyt erilaisia pienempiä kokonaisuuksia, joista olemme myös käyneet motorolaa yhdessä, ja niistä voisi kirjoittaa vielä erikseen. Itse olen oppinut Mavi-tiimissä uusia asioita ja tuntuu, että en ole vielä edes sisäistänytkään kaikkea mitä jäi käteen. Vuosi on ollut kokonaisuudessaan siitä mukava, että tiimimme on innokkaasti ollut mukana halki vuoden ja sitoutunut tiimin toimintaan. Itselleni kirkkaimpana on jäänyt mieleen tällä hetkellä uudet opit brändin hallinnasta, sekä maksetun markkinoinnin projektit. Myöskin vuosikirjan teko oli itselleni hieno kokemus, sillä se oli ensimmäinen vastuuprojektini akatemialla.

 

Haluan lopuksi vielä kiittää Sannia, meidän päällikköämme sujuvasta ja toiminnantäyteisestä markkinointivuodesta, sekä tietenkin tiimikavereita Annia, Antonia, Jennaa ja Samua. Opimme yhdessä paljon ja vielä on tehokasta työskentelykautta jäljellä! Tiimiin hakeminen oli äärimmäisen hyvä päätös, sillä se antoi äärimmäisen paljon. Suosittelen lämpimästi kaikille muille akatemialaisille hakemista Mavi-tiimiin ja kaikkiin akatemian tiimeihin ensi vuonna. Proakatemia tarjoaa hienon mahdollisuuden oppia myös yhteisö- ja organisaatiotasolla. Tiimeistä saa myös loistavaa tasapainoa tiimiyrittäjän arkeen, kun kalenterissa on myös jotain ihan erilaista!

 

 

LÄHTEET:

 

Koskela, J. Piirainen, N. Shakir H. 2022. Bilingual Academy. Podcast. Julkaisija: Wings Of Academy. Viitattu 2.5.2022. https://open.spotify.com/episode/3F7mbarvAaNOlSFSQdfwd4?si=d1ed8be5ceb54b4a

Koskela, J. 2022. Proakatemian systeemiä havainnollistava kuva. Oma arkisto.

Koskela, J. 2022. Vuosikirjan askartelua. Valokuva. Oma arkisto.

Kautto, S. Linkola, K. Proakatemian brändikirja. 2020. Proakatemian oma materiaalipankki.

Proakatemia. 2022. Yhteishaun kampanjapostaus. Näyttökuva. Facebook-julkaisu. Julkaistu 18.3.2022 Viitattu 2.5.2022.

Tapio, A. 2021. Mavi-tiimin joulukuva. Valokuva. Markkinoinnin ja viestinnän tiimin oma arkisto.

Työterveyslaitos 2022. Tiimin kehityskaaren neljä vaihetta – näin esimies hioo timantin. Verkkolehti. Artikkeli. Viitattu 2.5.2022. https://www.ttl.fi/tyopiste/tiimin-kehityskaaren-nelja-vaihetta-nain-esimies-hioo-timantin

Vesin, H. 2017. Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä, ja sen saavuttaminen. Blogi-teksti. Viitattu 25.2022. https://www.tietoakseli.fi/blogi/vieraskyna/parhaan-mahdollisen-tiimin-maaritelma-ja-sen-saavuttaminen/

 

 

 

Kommentoi