Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Menestyvän tiimin rakentaminenKirjoittanut: Jarkko Suojanen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
Seminaari
Jukka Jalonen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Menestyvät tiimin rakentaminen, Jukka Jalonen

Johdanto

Kuuntelin Jukka Jalosen seminaarin aiheesta menestyvän tiimin rakentaminen. Jalonen käy seminaarissa asioita läpi mitä esimerkiksi Suomen jääkiekkomaajoukkue tekee taustalla, jotta joukkueesta saadaan toimiva. Arvomaailma, teot ja luottamus ovat merkittävässä roolissa. Jalonen myös korostaa yksilöiden vastuuta yhteishengen rakentamisessa. Koenkin, että näitä asioita noudattamalla saadaan rakennettua yhteishenki, jolla saadaan menestystä. Jalonen kuitenkin painotti, että menestyminen ja voittaminen ovat kaksi eri asiaa ja se kannattaa pitää mielessä esseetä lukiessa. Menestystä rakennetaan edellä mainituilla asioilla. Pitkäaikainen menestys ja työ pohjalla johtavat usein voittamiseen.

Arvot

Jalonen mainitsee arvojen olevan keskeisessä roolissa tiimiä muodostettaessa. Hän esittelee myös Suomen leijonien arvot. Arvot kuvaavat toimintaa ja niiden perusteella tehdään päätöksiä ja muutoksia. Arvoja ei hänen mukaansa kehitetä siksi, että arvot olisivat olemassa vaan ihmisten tulisi oikeasti noudattaa niitä. Jokainen saa elää ja olla kuten itse haluaa, mutta yhteisiä pelisääntöjä tulee noudattaa. Arvojen noudattamattomuus johtaa siihen, että kisakoneeseen ei tarvitse nousta. Jalonen painottaakin arvojen olevan toimivan tiimin perusta. Leijonien arvot ovat kuitenkin suhteellisen normaalit ja yksinkertaiset, joten tavallisella ihmisellä ei pitäisi olla minkään näköistä ongelmaa noudattaa näitä. Poikkeustapauksiakin kyllä löytyy, mutta näissä tapauksissa johtoryhmä ja valmentajat ovat keskeisenä tekijänä ongelman kitkemisessä.

Luottamus

Jalosen mukaan luottamus rakentuu arvojen pohjalta. Kun jokainen ihminen toimii arvojen ja toimintatapojen mukaan, niin luottamus rakentuu suoraan tähän perään. Yleisestikin kun luottamusta annetaan jollekin, ihmismieli toimii niin, että luottamusta ei haluta pettää. Luottamuksen antaminen ja sen ylläpitäminen pitää olla jokaisen mielessä sekä työelämässä, kun myös urheilujoukkueessa. Johtoryhmä johtaa arvojen perusteella toimintaa luoden luottamusta pelaajiin eli työntekijöihin. Vastuun antaminen ja sen lunastaminen lisäävät luottamusta. Koenkin, että akatemialla vastuita annetaan tasaisesti jokaiselle tiimin jäsenelle esimerkiksi johtoryhmän tai vastuutehtävien myötä. Tämän pitäisi lisätä luottamusta ja onnistumisen tunnetta, joka johtaa parempaan yhteishenkeen.

Yhteishenki

Yhteishenki eli yleinen hyvä ilmapiiri, jossa jokainen tiimin jäsen kuin myös johtoryhmä toimivat menestymisen eteen. Menestyminen ei aina tarkoita voittamista vaan tasaista hyvää suorittamista yhteisen tavoitteen takia. Yhteinen tavoite on myös akatemialla määritelty mission ja vision, sekä tavoitteiden muodossa. Kuitenkaan hyvää yhteishenkeä ei saada rakennettua, mikäli arvomaailma ja luottamus puuttuvat. Tavoitteet usein ajavat ihmiset toimimaan yhdessä. Kuitenkin huonosti muodostetut tavoitteet hajottavat ilmapiiriä. Jos puolet uskovat tavoitteeseen ja puolet eivät, tullaanko niihin silloin pääsemään? Joukkueesta ja tiimityöskentelystä löytyvät usein keskeisessä roolissa olevia pelaajia. Näiden pelaajien ympärille voidaankin rakentaa hyvä yhteishenki. Kuten Jalonenkin mainitsee, ei yhteishenki rakennu tyhjästä vaan jokaisen joukkueeseen tai työyhteisöön kuuluvan henkilön tulee tehdä töitä sen rakentumisen eteen. Tilanne ei voi olla niin, että roikut vain mukana toivoen, että kyllä joku sen yhteishengen ja tiimikokemuksen tunteen meille rakentaa.

Johtoryhmä

Jalonen puhuu omasta valmennustiimistään johtoryhmänä, vaikka painottaakin sitä, että jokainen on joukkueessaan saman arvoinen. Tästä syntyy pelaajille käsitys, että joku johtaa ja valvoo toimintaa, jolloin ei pääse käymään tilannetta, että pudotaan väärille raiteille asioiden suhteen. Jalonen myös mainitsee, että arvot, tavoitteet yms. muuttuvat aina riippuen siitä, minne lähdetään pelaamaan ja mitä tavoitellaan. Kuitenkin perusta ja pohja toiminnalle ja hänen valmennusmallillensa on aina se sama. Erilaiset yksilöt vaativat erilaisia asioita joihin johtoryhmän ja muiden pelaajien tulee reagoida, nämä asiat ovat kuitenkin etukäteen aina tiedossa, joten ainakaan yllätyksiä ei pääse usein syntymään. Pelaajat määrittävätkin aina arvoikseen, perheen ja muut ihmissuhteet, terveyden ja menestymisen jääkiekossa. Pelaajien ikä ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat järjestykseen, mutta sillä ei ole merkitystä. Ongelmista pitää myös pystyä puhumaan yhteisössä. Mikäli näin ei tapahdu laskee se suoraan luottamusta, sanoo Jalonen. Ongelmista keskusteleminen ja niihin puuttuminen pelaajien keskuudessa rakentaa suoraan tiimihenkeä. Keskeisenä pointtina seminaarissa oli näiden asioiden luominen ja noudattaminen jokaisen yksilön toimesta. Jokaisen tiimin ja työyhteisön pitää pystyä myös luomaan tavoitteet ja arvot yms., jotta tiedetään minkä perusteella menestymistä halutaan rakentaa. Asiat voivat olla ristiriidassa ja poissulkevasti toisiaan nähden, joten tällaisetkin tilanteet tulee huomioida. Seminaaria ei pääse kuuntelemaan jälkikäteen, koska se oli yrityslahja omalle tilitoimistolleni, mutta mikäli joku sen haluaa kuulla, voidaan tästä neuvotella kyseisen yksilön kanssa.

 

Kommentoi