Tampere
22 May, Wednesday
18° C

Proakatemian esseepankki

Menestyvä yritysverkostoKirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Menestyvä Yritysverkosto
Seppo Niemelä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritysverkosto voimavarana

Tässä esseessä käsittelen aihetta verkostoituminen yrittäjyyden näkökulmasta. Apuna käytän Seppo Niemelän kirjoittamaa kirjaa nimeltä Menestyvä Yritysverkosto (2002). Toivoin saavani kirjasta oppeja ja työkaluja omaan verkostoitumiseen. Mielestäni aihe on tärkeä ja itselleni oman projektin kautta erittäin ajankohtainen. Verkostoituminen on myös paljon viljelty sana Proakatemialla ja ehdottomasti esseen arvoinen aihe käsiteltäväksi.

Tietosanakirjan mukaan verkostosta puhutaan verkkoa suurempana kokonaisuutena. Esimerkkinä tietokoneverkko on yksittäinen verkko, mutta internet on tietokoneverkkojen muodostama kokonaisuus. Ihmiset muodostavat keskenään verkostoja ja esimerkiksi yritykset verkostoituvat. Tällöin puhutaan sosiaalisista eli yhteisöllisistä verkostoista.

Kansainväliset yritykset ovat jo vuosia rakentaneet yhteistyötä verkostojen varaan. Verkostoituminen on myös yksi parhaista tavoista turvata pienten yritysten menestys ja liiketoiminnan kehittäminen. Esimerkiksi liiketoiminnan kansainvälistäminen on helpompaa kansainvälisten verkostojen avulla. Suuret markkinat ovat ulkomailla, joten sinne harppaaminen vaatii pitkää henkistä ja logistista loikkaa, joihin verkostoituminen tuo mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Verkostoituminen on monenkeskistä yhteistyötä, jonka avulla yrityksen hakevat ratkaisuja ongelmiin tai haasteisiin, joihin heidän omat kapasiteettinsä eivät riitä. (Niemelä 2002, 6). Verkostojen syyt ovat moninaisia, mutta yksi keskeisimmistä toimintatavoista on avoimuus eli vuorovaikutukseen pohjautuva yhteistyö. Tässä vielä esimerkki erilaisista verkostoista; tuotantoverkostot tuottavat tietoa, tuotteita tai palveluita. Kehittämisverkostossa luodaan uusia ideoita tai innovaatioita.

Niemelän (2002, 34) mukaan verkostot vaativat ainakin seuraavia voimavaroja, joita ovat: toimivat yritykset, osaaminen, luonnonvarat, yhteistoimintaperiaate, yrittäjäperinne, rahoitus ja muut sidosryhmät. Nostan edellä mainituista voimavaroista muutaman pohdintaan:

  • toimivat yritykset, jolla tarkoitetaan sitä, että toimiva yritys on varma merkki mahdollisuuksista. Yrityksellä saattaa olla jo pitkälle kehittynyttä alihankintaa, mikä lähtökohtaisesti antaa syvemmän tietämykset yhteistyökumppanuuteen. Samaten yrityksen tuntuna markkinatilanteeseen on arvokas lähtökohtatieto.
  • yhteistoimintaperiaate, jolla tarkoitetaan kaksoiskehysviitettä, eli valmiutta arvioida asioita samanaikaisesti sekä oman yrityksen, että koko verkoston edun kannalta. Yhteistoimintaperiaatteeseen liittyy sosiaalinen pääoma, mikä mahdollistaa kykyä toimia yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi.
  • Rahoitus ja sidosryhmät, yksikään hyvä yritysidea ei kaadu rahoituksen puutteeseen.

Verkostoituminen vaatii hyviä sosiaalisia sekä liiketaloudellisia taitoja. Tehokas ja määrätietoinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia ja avaa uusia positiivisia vaikutteita yritystoimintaan. Verkostoituminen ja yhteistyöt eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä vaan vaatii pitkäjänteistä työtä, tehokasta viestintää sekä hahmottamiskykyä. Verkostoituminen vaatii myös olemassa olevien verkostojen ylläpitoa. Me olemme oman projektin myötä päässeet verkostoitumaan alalla toimiviin ammattilaisiin – sekä pienenpiin yritykseen, että isoihin yritysketjuihin. Pienten yritysten kanssa on tehokasta ja nopeaa verkostoitua – suuremmat yritysketjut ovat kaikessa toiminnassaan huomattavasti hitaampia.

Toteutimme syksyllä 2021 hankkeen, jota kautta saimme rahoituksen lisäksi paljon hyviä verkostoja. Mielestäni hankkeessa toteutui kaikki yllä mainitut 3 voimavaraa; toimiva yritys taustalla, yhteistoimintaperiaate sekä rahoitus. Verkostojen kasvaessa meille on ollut itsestään selvää olla luottamuksen arvoisia, kehittää verkostosuhteita sekä ylläpitää tehokasta viestintää hankkeen ajan. Verkostoituminen eri yritystoimijoiden kanssa on mahdollistanut meille liiketoiminnan kehitystä ja kasvua. Verkostoituminen Proakatemialla on mahdollistanut meille resursseja, uusia innovaatioita, oppien ja floppien läpikäyntiä sekä yhteistyötä eri projektien välillä.

Mielestäni verkostoitumiseen pitäisi panostaa, sillä kaikki ratkaisut ja henkilöt löytyvät jo verkostostasi – sinun on vain tunnistettava ja kaivettava ne esille. Proakatemialla kohtaa usein tilanteita, jossa keskustelun ohessa nousee esille asia tai ongelma, johon sinun tulisi löytää ratkaisu. Yhtäkkiä huomaat, että ratkaisu löytyi keskustelun edetessä – joku antaa sinulle lämpöisen kontaktin, idean tai muuten vaan tärkeää tietoa, jotta pääset ongelmanratkaisussa askeleen pidemmälle. Verkostoitumista parhaimmillaan!

 

LÄHTEET:

Niemelä, S. 2002. Menestyvä yritysverkosto. Edita Prima oy. Helsinki.

Aihetunnisteet:
Kommentit
  • Hyvää pohjatietoa juuri käynnistyneelle Verkostot kasvun lähteenä -esiselvitykselleni.

    8.6.2022
Kommentoi