Tampere
24 May, Friday
25° C

Proakatemian esseepankki

Mediatiedote markkinoinnin keinonaKirjoittanut: Eveliina Hakanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Milloin sinä olet viimeksi kiinnittänyt huomiota mediatiedotteeseen? Entä milloin olet hyödyntänyt sellaista projektisi markkinoinnissasi? Tähän alkuun täytyy olla rehellinen ja kertoa, että itse olen unohtanut tällaisen markkinoinnin muodon ihan kokonaan. Roimassa on viime aikoina pariinkin kertaan tullut vastaan sana mediatiedote, siksi olen alkanut pohtimaan tällaisen tiedotteen hyötyjä tarkemmin. Tällä somen kulta-aikana tämäkin perinteisempi markkinoinnin keino on jäänyt vähemmälle huomiolle, joten halusin perehtyä mediatiedotteen kirjoittamiseen tarkemmin tämän esseen muodossa.

Ajankohtainen tiedote

Mediatiedote on markkinoinnin muoto, jonka avulla voidaan viestiä esimerkiksi ajankohtaisesta tapahtumasta, uudesta tuotteesta, uudelleenbrändäyksestä sekä yrityskaupoista. Mediatiedote lähetetään sellaisille viestimille ja toimittajille, joita tiedotettava asia voisi kiinnostaa. Käytännössä aiheen pitäisi olla sellainen, joka kiinnostaa isoa yleisöä. Tiedotteen tarkoituksena on kertoa uutismaisesti jostakin tärkeästä ja yleisöä kiinnostavasta asiasta, jonka toivotaan päätyvään yleiseen lehtijakeluun tai digilehtiin. Media- eli lehdistötiedotetta voivat hyödyntää erilaiset tahot, niitä voivat julkaista niin yritykset kuin myös yhdistykset, kaupungit ja järjestöt. (Liana Technologies 2021.)

Tässä STT Viestintäpalveluiden Olli Vesalan (2022) listaus aiheista, joista organisaatiot voivat esimerkiksi lähettää tiedotteen:

 • Yrityskauppa tai rahoitusjärjestely
 • Muutos organisaation johdossa
 • Referenssi, uusi projekti tai alkava yhteistyö
 • Saatu tai myönnetty palkinto
 • Tutkimus- tai kyselytulos
 • Uusi tuote tai palvelu
 • Tapahtuman ennakko tai jälkilöylyt
 • Yllättävä toimintatapojen muutos tai tempaus
 • Kannanotto
 • Tulostiedot
 • Kriisitilanne (kriisiviestintä)

STT Viestintäpalveluiden Olli Vesalan (2023) mukaan tiedottaminen kannattaa lähes kaikille organisaatioille. Vesalan (2023) mukaan mediatiedottamisen kulut ovat suhteessa vähäisempiä kuin monet muut markkinointitoimet. Lisäksi onnistunut mediaviestintä lisää organisaation mainetta ja tunnettuutta tehokkaasti, sillä vaikka jokainen tiedote ei johtaisikaan uutisointiin, säännöllinen tiedottaminen auttaa kuitenkin yrityskuvan luomisessa sekä parantaa organisaation tunnettuutta myös median silmissä. Tässä kannattaa myös huomioida, ettei tiedota liian pienistä asioista liian usein – tämä voi ärsyttää toimituksissa ja johtaa siihen, että organisaatiosta jää negatiivinen kuva. (Vesala 2023.)

Roimassa ei ole tähän mennessä hyödynnetty mediatiedotteita projektien markkinoinnissa, projekteista on kyllä uutisoitu ainakin Tamperelaisessa, mutta emme itse ole tuottaneet tiedotteita. Mediatiedote on kuitenkin nostettu viime aikoina pajoissa esiin markkinoinnista puhuttaessa, joten ehkä se aletaan näkemään tehokkaana näkyvyyden ja tunnettuuden edistämisen keinona tulevaisuudessa.

Suoraan asiaan

Hyvä tiedote menee suoraan asiaan, kertoo ydinviestin selkeästi ja tiiviisti yhdellä sivulla. Suositeltu pituus on STT:n Olli Vesalan (2023) mukaan alle 3000 merkkiä ja Liana Technologies (2021) määrittelee hyvän pituuden olevan yksi A4-sivu. Tiedotteen kirjoittamiselle on omat nyrkkisääntönsä ja pituudesta voikin jo päätellä, että turhalle jaarittelulle ei jää tilaa. Tiedote ei ole mainos, se on uutinen ja siksi lähettäjän onkin hyvä tunnistaa, mikä oikeastaan on se tiedotteen uutinen. Jos lähettäjä itsekään ei sitä tunnista, ei tule toimittajakaan sitä tiedotteesta löytämään. Tiedotetta kirjoitettaessa on hyvä pitää mielessä, mikä on kiinnostavaa lukijalle – se, mikä yritystäsi kiinnostaa, ei välttämättä kiinnosta kohderyhmää tai lukijaa. Tiedote on hyvä kirjoittaa selkeällä suomen kielellä, niin että toimittaja voi tarvittaessa käyttää tekstiä sellaisenaan. Älä kirjoita monimutkaista asiatekstiä, vältä erityis- ja ammattisanastoa. Huomioi tekstissä konkretia ja esimerkit, näitä voit miettiä seuraavien kysymysten avulla (Vesala 2023):

 • Mistä on kyse? Missä, mitä ja milloin tapahtuu?
 • Kuka tiedottaa ja miksi?
 • Mihin tämä vaikuttaa ja keneen halutaan vaikuttaa?
 • Miten tavallinen kuluttaja hyötyy tästä?
 • Mitä tunteita halutaan lukijassa herättää?
Vinkkejä tiedotteen tekemiseen ja lähettämiseen

Kun on päätetty, mitä aihetta tiedote koskee, aloitetaan kirjoittaminen. Tiedote rakentuu kiinnostavasta otsikosta, ydinviestin sisältävästä aloituskappaleesta (=johdanto, ingressi), varsinaisesta sisällöstä eli leipätekstistä, yhteystiedoista ja organisaation esittelystä. Tiedotteen loppuun on kätevää laittaa organisaation verkkosivuille linkki, jolloin media tai muu aiheesta kiinnostunut taho saa lisää tietoa. (Vesala 2023.)

Havainnollistava kuva tehty Canvalla (Liana Technologies 2021).

Tiedotteen lähettämiseen on muutamia eri vaihtoehtoja, joista voi valita omalle organisaatiolle sopivimman (Vesala 2023):

Sähköposti- tai uutiskirjeohjelmalla kirjoitettu viesti, jonka lähettää muutamalle medialle sekä tutulle toimittajalle. Huomioi kuitenkin, että tuntemattomampi organisaatio ei välttämättä saa kovin kattavaa näkyvyyttä. Viestintä- tai mainostoimiston palkkaamisella lopputulos on todennäköisesti hyvä näkyvyyden kannalta. Sopii etenkin niille, joilla ei ole omaa viestinnän asiantuntemusta, mutta ongelmaksi voi tulla palvelun hinta. Tiedotepalvelun käyttäminen ammattimaisen tiedotteen luomiseen, jolloin hintaan kuuluu myös valmiit jakelulistat. Tarvittaessa saa lisäksi neuvoja hyvän tiedotteen kirjoittamiseen. Tässäkin ongelmaksi saattaa muodostua hinta. (Vesala 2023.)

Lähettämisen jälkeen kannattaa olla valmiina yhteydenottoihin, sillä jos tiedotteen sisältö on kiinnostavaa, toimittaja saattaa soittaa piankin. Voi myös itse olla yhteydessä sellaisiin toimituksiin, jotka todennäköisimmin kiinnostuvat aiheesta. Usein on tyypillistä, että sama tiedote lähetetään kymmeniin tai jopa satoihin eri paikkoihin, joten resursseilla on hyvä jo etukäteen varautua tähän. Ennen tiedotteen lähetystä kannattaa jo olla yhteydessä siihen eniten haluttuun mediaan, jolloin jäädään paremmin mieleen ja he osaavat jo odottaa tiedotetta. (Vesala 2023.)

Mediatiedotteen mahdollisuudet

Koen, että hyvin kirjoitetulla tiedotteella on laajat mahdollisuudet saavuttaa monen kuluttajan huomio ja siksi sitä ehdottomasti kannattaa hyödyntää tulevissa ja nykyisissä projekteissa. Vaikka ensimmäinen mediatiedote ei saisi toimittajien huomiota ja päätyisi laajaan uutisointiin, näen tiedotteiden laatimisen kuitenkin hyvänä tapana kehittää omia kirjoitustaitoja. Projektit saavat nimeään esiin, jos tiedotteita lähettää säännöllisesti eri medioiden toimituksiin. Sitten voi käydä niin, että joskus joku kiinnostuu toiminnastasi myöhemmin ja haluaa kirjoittaa jutun uutisiin. Voisimme minusta miettiä tiimin kanssa yhdessä, mitä mahdollisuuksia mediatiedotteet voisivat tuoda Roimalle yrityksenä.

 

Lähteet

Liana Technologies. 2021. Näin rakennat hyvän lehdistötiedotteen. Verkkosivu. Luettu 17.2.2023. Viitattu 19.2.2023.  https://www.lianatech.fi/tutustu/blogi/kuinka-rakentaa-hyva-lehdistotiedote.html

Vesala, O. 2023. STT Viestintäpalvelut. Lehdistötiedote – usein kysytyt kysymykset. Verkkosivu. Luettu 16.2.2023. Viitattu 20.2.2023. https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/lehdistotiedote-usein-kysytyt-kysymykset

Vesala, O. 2022. STT Viestintäpalvelut. Näistä aiheista voi lähettää tiedotteen. Verkkosivu. Luettu 16.2.2023. Viitattu 20.2.2023.https://www.viestintapalvelut.fi/blogi/naista-aiheista-voi-lahettaa-tiedotteen

 

Kommentit
 • Jenna Korpi

  Tosi hyvä ja hyödyllinen essee! Kiitos.

  2.3.2023
Kommentoi