Tampere
18 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi – yrityksen rakettimoottoriKirjoittanut: Antti Katainen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ogilvy on advertising
David Ogilvy
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joiden avulla yritys tai organisaatio pyrkii lisäämään omaa myyntiään sekä parantamaan brändiä eli mielikuvaa yrityksestä. Näihin keinoihin kuuluu esimerkiksi yrityksen printti- ja digimainokset, sen viestintä sosiaalisessa mediassa sekä erilaisten markkinointistrategioiden kokeileminen ja kehittäminen. 

Markkinoinnin merkitystä ei voi korostaa liikaa yrityksen pitkän aikavälin menestymisen kannalta. Parhaimmillaan se tukee myyntiä lisäämällä liidejä, madaltaa uusien asiakkaiden ostokynnystä lisääntyneen luottamuksen ja hyvän maineen ansiosta sekä vahvistaa yrityksen brändiä. Erityisesti vahva ja positiivisia mielikuvia herättävä brändi on tärkeä osa jokaisen menestystä haikailevan yrityksen tavoitteita. 

Yrityksen bränditavoite eli se, miten se haluaa assosioitua, on riippuvainen sen tuotteista. Red Bull haluaa selvästi tulla assosioiduksi ultimaattisten temppujen ja adrenaliinivirtausten juomana kun taas Teslan brändiin kuuluu olennaisesti futuristiset ja ekologiset mielikuvat. 

Bränditavoitteet saadaan aikaan eri keinoilla. Esimerkiksi Tesla ei ole omien sanojensa mukaan käyttänyt euroakaan markkinointiin, mutta silti se on maailmanlaajuisesti tunnettu brändi. Media on erinomainen väline ilmaisen markkinoinnin saamiseen. Tämän todisti Teslan toimitusjohtaja Elon Musk hajottamalla uuden automallin julkistamistilaisuudessa sen “luodinkestävät” ikkunat. Tämä innoitti valtamediat ympäri maailmaa kertomaan tästä kommelluksesta ja samalla Tesla pääsi esittelemään ilmaiseksi huippukehittynyttä automallistoaan ikään kuin siinä sivussa. Vaikka luodinkestävän lupauksen horjuminen saattoi katsojissa aiheuttaa aluksi negatiivisen reaktion Teslaa kohtaan, uskaltaisin arvioida tämän tapahtuman kuitenkin olevan melko merkityksetön sen rinnalla, mikä mielikuva katsojille lopulta tästä uudesta autosta jäi. Kyseisen uutisen julkaisun jälkeen saman automallin tilausmäärät pomppasivat huimaan nousuun – ja kaikki lisämyynti 0 euron markkinoinnilla. 

Markkinointiguru David Ogilvyn kirjassa 

“Ogilvy on advertising” esitellään 14 ohjenuoraa parempaan markkinointiin. Myös siinä todetaan, että kaikki mainokset eivät vain toimi ja silloin tarvitaan ennenkaikkea lisää luovuutta uusien mainosten suunnittelemiseen. Kirjassa myös todetaan brändin olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä lisääntyneen mainostehokkuuden aikaansaamiseksi. 

Mitä keinoja yrityksellä on käytettävissään jos se haluaa aikaansaada maksimaalisen hyödyn markkinoinnista? Jos markkinoinnin tavoitteeksi määritellään karkeasti kaksi tavoitetta – myynnin lisääminen sekä brändin vahvistaminen – niin keinoja löytyy useita. 

Nykyään kasvavana trendinä on hyödyntää asiakaskokemuksia markkinoinnissa ja brändin vahvistamisessa. Käytännössä yritys voi esimerkiksi tehdä tai teettää lyhyen videon asiakkaasta, joka kertoo yrityksen palvelusta tai tuotteesta. Tämä on siinä mielessä erinomainen keino lisätä uusien asiakkaiden ostohalukkuutta, että asiakas on tietyssä mielessä riippumaton henkilö, jota uusi ihminen uskoo ehkä todennäköisemmin kuin yrityksen myyntiedustajaa. Hyvin toteutettu asiakaskokemusvideo on ammattitaitoisesti toteutettu, sisältää selkeitä ja konkreettisia syitä tilata yritykseltä ja luo luotettavuutta ja positiivista mainetta yritykselle. Muita keinoja hyödyntää asiakkaita markkinoinnissa ovat muun muassa kirjalliset palautteet, joissa voi lisäksi olla asiakkaan nimi ja kuva. Asiakkaan palautteen käyttämisestä markkinoinnissa on hyvä sopia erikseen etenkin jos se on julkaistu nimellisenä.

Myyntityö lähtee liikkeille aina asiakashankinnasta. Käytännössä monen palvelun tai tuotteen myyntityö alkaa siitä hetkestä, kun asiakas ottaa yhteyttä tai myyjän luodessa itse tarve asiakkaalle. Markkinointi voi helpottaa myyntityötä huomattavasti hankkimalla liidejä eli tuotteen tai palvelun tarpeessa olevien henkilöiden yhteystietoja. Hyvin toteutetulla arvonnalla, kyselyllä tai Facebook-mainonnan kohdennuksella yritys voi löytää juuri ne kontaktit, joilla tarve on jo valmiiksi suuri. Näissä tapauksissa kaupanteko on hyvin helppoa, sillä tarvetta ei tarvitse perustella vaan voidaan suoraan alkaa sorvaamaan sopivaa tuotekokonaisuutta ja hintaa. 

Sisältömarkkinointi on monen yrityksen suosima keino lisätä luotettavuutta, ammattimaista brändiä sekä lisätä myyntiä. Esimerkiksi maalausyritys voi tuottaa sivuillee blogeja, joissa se kertoo miten talo maalataan ammattilaisen elkein. Onnistunut sisältömarkkinointi tarjoaa asiakkaalle arvokasta tietoa, mutta saa samalla aikaan tunteen siitä, että olisi lopulta paras turvautua saman sisällön tuottaneeseen ammattilaiseen. Sisältömarkkinointia voivat olla esimerkiksi blogit yleisimmistä virheistä, työvaiheiden avaaminen videon avulla, tuotearvostelut ja kuvasarjat toimenpiteen suorittamisesta. 

Tunteita herättävän markkinoinnin on todettu olevan tehokkaampaa kuin pelkkien tietojen esittäminen. Tunnekokemuksen aikaansaamiseksi markkinoijan on ymmärrettävä kohderyhmässä olevien ihmisten tarpeita, haluja ja tavoitteita. Esimerkiksi huumori on loistava keino tehdä mainoksen katsoja hyvälle mielelle ja joskus positiivinen ensireaktio voi olla ratkaisevassa roolissa, kun asiakas miettii kehen ottaa tarpeen vaatiessa yhteyttä. Markkinoinnissa voi hyödyntää esimerkiksi tuomalla esiin ne konkreettiset ja ikävät asiat, mikäli asiakas viivyttelee ostopäätöksen kanssa ja toisaalta se voi tuoda esille ne positiiviset tunteet, jotka seuraavat ostopäätöksestä. Tehokkaimman tunnereaktion aikaansaamisessa kannattaa kysyä retorisia kysymyksiä ja luoda mahdollisimman konkreettinen ja selkeä mielikuva asiakkaalle molemmista skenaarioista. Aisteihin liittyvät konkreettiset kuvaukset, kuten “karkea ja kuiva iho” tai “henkeäsalpaavan tasainen maalipinta” ovat parempia ilmauksia lopputulokslle kuin abstraktit kuvaukset samoille asioille: “epämiellyttävä ja kostutusta vaativa iho” ja “kahden millin tasapaksuinen maalipinta”. 

Yhteenvetona voisi todeta markkinoinnin olevan kriittisessä roolissa niin myynnin kuin brändinkin edistämisen kannalta. Mikäli yritys haluaa tehdä myynnistään mahdollisimman jouhevaa, sen kannattaa panostaa riittävästi markkinointiin, sillä laadukas ja monipuolinen sisältö takaa luottamuksen tuotteiden ja palveluiden laadukkuuteen. Hyvien markkinointitulosten aikaansaamiseksi yrityksellä kannattaa olla selkeä visio sen tulevaisuudesta sekä asiansa osaavia ihmisiä suunnittelemassa markkinointia.

 

Confessions of An Advertising man, 1963, David Ogilvy. Southbank Publishing; REV ed. edition (January 1, 2012)

Kommentoi