Tampere
26 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointi SnapchatissaKirjoittanut: Eeva Haapamäki - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Snapchat on sosiaalisen median kuvaviestipalvelu, jossa käyttäjä voi ottaa videoita ja kuvia, lisätä niihin tekstiä ja erilaisia kuvia ja lähettää nämä julkaisut palvelun muille käyttäjille tai määrittää julkiseksi. Snapchatilla on maailmanlaajuisesti 187 miljoonaa käyttäjää kuukaudessa ja Suomessa noin miljoona käyttäjää.

Snapchatin valtti on se, että sen käyttäjät ovat nuoria. Suurin käyttäjäryhmä on milleniaalit, eli vuosina 81-96 syntyneet. Tämä on Suomen toiseksi suurin ikäluokka. Snapchatilla on Suomessa miljoona käyttäjää, joista yli puolet on alle 30-vuotiaita. Eli jos yritykselläsi on tarve kohdentaa markkinointia nuorille, Snapchat on siihen hyvä kanava.

Snapchat-mainonnan avulla yritys voi ohjata liikennettä omille verkkosivuilleen, tavoitella sovellusten asennuksia ja kasvattaa brändinäkyvyyttä. Yritykset mainostavat Snapchatissa kahdella tavalla, joko luomalla omaa sisältöä tai ostamalla mainostilaa. Yrityksen oma markkinointi Snapchatissa tapahtuu siten, että yritys luo oman käyttäjätunnuksen ja alkaa tuottaa omaa sisältöä. Tällöin seuraajien saaminen ja mainosten näkyvyys vaatii käyttäjätunnuksen markkinointia muissa kanavissa ja syyn mennä seuraamaan kyseistä yritystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi alennuskoodin julkaiseminen Snapchatissa.

Toinen mahdollisuus on ostaa mainostilaa Snapchatista. Tällöin yritys voi itse määritellä, kenelle ja milloin mainos näkyy. Keväällä 2017 muun muassa Pohjoismaissa lanseeratun itseostoalustan avulla tämä on tehty helpoksi. Siihen asti mainostaminen oli mahdollista vain kanavan oman partneriverkoston avulla ja se vaati paljon rahaa, vähintään viisinumeroisia summia. Nyt minimipäivähinta Snapchat markkinoinnille on 50€/päivä ja sillä saa tuhansia näyttöjä.

Linssit

Ostettu mainonta Snapchatissa tapahtuu pääsääntöisesti 10 sekunnin videoilla, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Yritys voi luoda oman sponsoroidun linssin (lenses), jossa on kyse esimerkiksi selfieihin lisättävistä visuaalisista efekteistä. Makeisvalmistaja Cloetta onnistui ensimmäisenä toimijana Suomessa samaan oman sponsoroidun Snapchat-linssin osana Crazy Face -karkkibrändin lanseerauskampanjaa. Kampanja oli hyvin suosittu ja se tavoitti kampanjapäivänä yli 350 000 käyttäjää. Toinen esimerkki onnistuneesta linssin käytöstä on Elisan juhannuksena toteuttama Snapchat-kampanja, joka keräsi yli miljoona katselukertaa. Linssin avulla käyttäjät pystyivät lisäämään kukkaseppeleen omaan päähänsä. Tätä linssiä käytettiin päivän aikana yli 52 000 kertaa.

Geofiltterit

Toinen vaihtoehto mainostaa Snapchatissa on luoda paikkaan geofiltteri eli paikkaan perustuva suodatin. Geosuodattimet ovat kuvaelementeistä ja teksteistä muodostuvia kuvituksia, ikään kuin digitaalisia tarroja, joita käyttäjät voivat lisätä ottamansa kuvan päälle. Geosuodattimia tulee käytettäväksi snäppääjän sijainnin perusteella. Maksulliset filtterit ovat käytössä vain rajoitetun ajan ja rajatulla sijainnilla. Näitä geofilttereitä voi käyttää muun muassa tapahtumien yhteydessä.

Yksi esimerkki brändin toteuttamasta geofiltteristä McDonald’silta. Yritys toteutti Yhdysvalloissa geofiltterin, jossa paikannettua suodatinta koristi ranskalaislaatikko.

Mainosten sisältö

Snapchatissa julkaistujen videoiden tulee olla kohderyhmälle mielenkiintoisia ja tarinallisia. Videoiden avulla tarinoiden kertominen on tehokasta ja niiden avulla halutaan herättää tunteita. Hyvät tarinat ovat yrityksille keino erottautua ja jäädä mieleen tai kertoa monimutkainen asia yksinkertaisesti.

Snapchatin erityispiirre on videoiden ”raakuus”, eli se, että ne eivät ole liian käsiteltyjä ja niissä tulee esille spontaanius. On tyypillistä että yritykset kuvaavat behind the scenes -tyyppistä materiaalia tai julkaisevat myös otoksia, jotka eivät onnistuneet kuten piti. Näin saavutetaan ihmisläheinen ja leikkisä ote sekä avoin kuva yrityksen toiminnasta.

Leikkisyys onkin olennainen elementti kaikissa Snapchatin mahdollistamissa markkinointikeinoissa. Erityisesti linssit tuovat esiin leikkisyyden. Esimerkiksi Elisan kukkaseppele-kampanjan pohjalla oli ajatus, että käyttäjät leikkisivät Elisa-brändin kanssa sen sijaan, että toivottaisivat vain hyvää juhannusta. Myöskään geofilttereiden ei kannata olla liian vakavia vaan mieluiten niidenkin tulisi olla sellaisia, jotka innostavat ihmisiä kokeilemaan ja leikkimään.

 

Lähteet:

Gourine, Susanna. 2017. Snapchat yritysten markkinoinnissa. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131557/ONT_Gourine_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kaate, Ilkka. Facebook on nuorille erämaa – oikeat kanavat ovat Instagram ja Snapchat Luettu 10.3. 2018. http://parcero.fi/facebook-nuorille-eramaa-oikeat-kanavat-ovat-instagram-ja-snapchat?utm_source=newsletter&utm_medium=email

Markkinointi&Mainonta 2017. Elisa otti Snapchatin haltuun juhannuksena – kampanja keräsi yli miljoona katselukertaa. Luettu 10.3.2018.
https://www.marmai.fi/uutiset/elisa-otti-snapchatin-haltuun-juhannuksena-kampanja-kerasi-yli-miljoona-katselukertaa-6660731

Markkinointi&Mainonta. 2017. Vihdoin täällä! Cloetta toi Snapchatiin Suomen ensimmäisen sponsoroidun linssin. Luettu 10.3. 2018.
https://www.marmai.fi/uutiset/vihdoin-taalla-cloetta-toi-snapchatiin-suomen-ensimmaisen-sponsoroidun-linssin-6653968

Salenius, Tommi. Digitaalisen markkinoinnin strategia – mainonnan näkökulma. Luettu 10.3 2018. http://parcero.fi/digitaalisen-markkinoinnin-strategia-mainonnan-nakokulma

Schaller, Taylor. Strikesosical. How much does it cost to advertise on Snapchat? Luettu 10.3.2018. https://strikesocial.com/blog/snapchat-cost/

Schaller, Taylor. Strikesocial. Snapchat for business – everything you need to know. Luettu 10.3. 2018. https://strikesocial.com/blog/snapchat-for-business/

Tunkelo, Aino. Markkinointi&Mainonta. 2017. Mikä ihmeen geosuodatin? Näin brändit voivat hyötyä tuoreesta Snapchat ominaisuudesta. Luettu 10.3.2018. https://www.marmai.fi/uutiset/mika-ihmeen-geosuodatin-nain-brandit-voivat-hyotya-tuoreesta-snapchat-ominaisuudesta-6612240

Kommentoi