Tampere
25 May, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Uuden ajan markkinointiKirjoittanut: Jonna Satama - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinoinnin uudet 4 p:tä
Eka Ruola
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Meihin vedotaan markkinoinnissa jatkuvasti. Yritykset ja brändit pyrkivät löytämään tietään asiakkaiden sisimpään, jolla asiakkaille tulisi aito tahtotila ostaa ja käyttää heidän tuotteitaan.

Ilman tunnetta ja tarinaa, brändillä ei aidosti ole syvää suhdetta asiakkaaseensa. Modernissa markkinastrategiassa tuodaan uusi emotionaalinen taso vanhan rationaalisen strategian seuraksi. Tällä tavoin kytkeytyvät hienosti yhteen yrityksen merkitys, ymmärrys asiakkaasta, monimuotoinen alustaosaaminen, tuote tai palvelu sekä luova tarinankerronta. Ja kaikkea tätä maustaa intohimo. (Ruola, 2021, 3:45:00)

Tässä kirjassa mennään markkinoinnissa moderneihin menetelmiin, jossa otetaan huomioon ihminen eli se tuotteen tai palvelun käyttäjä. Markkinointi tehdään ihmisiä varten ja sen on oltava puhutteleva ja vedottava ihmisiin, jotta se tuottaa parasta mahdollista tulosta. Tätä kautta myös yritys tai brändi saa uskollisia käyttäjiä, jotka haluavat olla osa tarinaa.

”Markkinointistrategian pyrkimys on varmistaa, että kaiken johdonmukaisesti ja hyvin tehnyt yritys saisi asiakas keskiössä luodulla tuotteellaan enemmän rahaa, varmistaisi sitoutuneen jakelun ja viestisi paremmin ja tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin”. (Ruola, 2021 4:07:00)

Markkinointi on erilaisia toimenpiteitä, joilla yritys tai organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palvelujensa myyntiä. Luin kirjan Markkinoinnin 4 p:tä ja siinä tämä sanoitettiin näin:

”Markkinointi on johtamisen prosessi, jossa asiakkaalle tehty konsepti muuttuu tuotteeksi tai palveluksi.” (Ruola, 2021, 9:50).

Jeremy McCarthy kehitteli vuonna 1960 markkinoinnin mallin markkinoinnin kilpailukeinoista. Tätä kutsutaan markkinointimix:ksi tai 4P -malliksi: Product (tuote), Price (hinta), Place (saatavuus,myyntipaikka tai jakelutie)ja  Promotion (markkinointiviestintä). Tämä on edelleen monen yrityksen markkinoinnin pohjana. (Ammattijohtaja.fi, luettu 22.3.2022)

Eka Ruolan luomat 4 p:tä ovat laajennusosa tähän markkinointimixiin, jotka kytkeytyvät hyvin yhteen. Nämä neljä P:tä ovat people (ihmiset), passion (intohimo), purpose (merkitys) ja platform (alusta).

People (ihminen)

Ihminen on kaiken keskiössä ja asiakasymmärrys on kaiken toiminnan ydin ja ajuri. Asiakasymmärrys tulee olla läsnä jo tuotteen tai palvelun muotoilussa. Tuotteita ja palveluja tehdään ihmisille, joten on tärkeää vastata oikeaan tarpeeseen ja olla syvä ymmärrys asiakkaasta.

Hyvä mainonta ja markkinointi tehdään ihmisiä puhuttelevasti ja se on sellaista, johon kohderyhmän ihminen voi samaistua. Siinä luodaan puhuttelevaa viestintää ihmisten, brändin ja tuotteen välille.

Hyvä markkinointi kohdennetaan sellaiselle ryhmälle, joka on sitoutunut ja joiden arvot vastaavat yrityksen arvoja. Ei ole tarpeen miellyttää kaikkia ryhmiä, vaan nimenomaan luoda puhuttelevaa markkinointiviestintää tuotteelle tai brändille, joka osuu sitoutuneeseen kohderyhmään. Keskiössä brändin ydinasiakkaat. Yritykselle tai brändille on merkityksellisempää, että heidän viestintä ja arvot osuvat yhteen niiden kanssa, joita se haluaakin kuluttajakseen. Joskus joidenkin brändien kannanotot näyttäytyvät isolta riskiltä ja ne voivat aiheuttaa vastareaktioita. Mutta sillä ei ole niin merkitystä, koska mitä enemmän väärä aines vihaa brändiä, sitä enemmän sitoutunut kohderyhmä rakastaa. (Ruola, 2022, 0:20)

Purpose (Merkitys)

Merkitys on se syy, miksi yritys tai brändi on olemassa. Merkitystä ei voi keksiä ja päälle liimata, koska silloin se on epäuskottavaa, vaan se täytyy tulla todellisesta syystä ja olemassaolon tarkoituksesta. Se on jotain, jonka yrityksen tulee löytää itsestään. Se ei ole sellaista mitä rakennetaan ja luodaan olemassa olevan päälle. Ihmiset eivät osta sitä mitä teet vaan miksi teet. Koska jokainen yritys on ainutlaatuinen, tulee se ainutlaatuisuus ja yrityksen sisin merkitys tuoda asiakkaiden tietoisuuteen.

Tässä Eka Ruolan kirjasta löytyvässä sitaatissa on kiteytettynä merkitys. ”Kysymys on siitä, miksi yrityksesi tai organisaatiosi on olemassa. Kaikki kiinnittyy yksinkertaisimmillaan siihen, kenen tarpeita olet täyttämässä ja miksi juuri sinun yrityksesi on ainutlaatuinen tuota tekemään. Lisäksi, mitä arvoa yrityksesi tuo asiakkaillesi, joka motivoi heitä maksamaan sinulle?” (Ruola, 2021, 1:12:50)

Passion (intohimo)

”intohimo + karisma = liekkimeri”. (Ruola, 2021, 2:51:35)

Intohimon täytyy antaa tulla aitona näkyville. Ihmiset vakuuttuvat, kun he vaikuttuvat. Intohimo on välttämätöntä, kun yritetään päästä korkeimmalle mahdolliselle suoritustasolle. Yrityksiin kannattaa rakentaa intohimon kulttuuria. Jokainen kontakti sidosryhmiin on mahdollisuus tuoda intohimoa esiin. Se intohimo ja palo on sellainen, mikä sytyttää ja imee siihen yrityksen tai brändin tarinaan mukaan. (Ruola, 2021, 2:50:00)

Karismaattiset johtohahmot yritysten keulakuvina luovat kulttimaista käyttäytymistä asiakkaiden ja yrityksen välille. Elon Musk ja Tesla on hyvä esimerkki tästä, jossa intohimo ja Tesla on henkilöitynyt yhteen ihmiseen. En tiedä syytä, kuinka se on itseenikin vaikuttanut niin, että haluaisin omistaa Teslan. En tiedä autoista mitään, ja se on minulle tälläkin hetkellä vain menopeli jolla liikkua paikasta a paikkaan b. Silti unelmanani on omistaa Tesla. Muskin karisma ja intohimo täydentää Teslan tarinan, joka on jotain missä haluaisin olla mukana.

Platform (alusta)

Alustat ovat tullut jäädäkseen. Ne ovat osa jokapäiväistä elämää ja niissä pitää yritysten olla. Siellä missä ihmiset ovat, siellä pitää myös yritysten olla. Nämä ovat paikkoja, jossa yritys tai brändi pystyy jakamaan ja näyttämään tarinaansa ja intohimoaan jatkuvalla syötöllä. Se on paikka, jossa kohdataan asiakkaat ja pystytään keräämään heiltä dataa sekä pystytään rakentamaan vuoropuhelua. Asiakkaat tulevat näin lähemmäksi brändiä ja pystyvät näissä muodostamaan tiiviitä sitoutuneita ryhmiä, jotka ovat uskollisia kuluttajia. Alusta on tarinankerronnan työkalu, se on se paikka, missä yritys voi tuoda esiin merkityksensä ja intohimonsa. (Ruola, 2021, 1:53:25)

lopuksi

Jokainen yritys on ainutlaatuinen, jonka täytyy tuoda oma erityisyytensä asiakkaiden tietoisuuteen. Nyt ei enää riitä, että on olemassa ja on jotain keskinkertaista vaan täytyy tuoda oma erityisyytensä ilmi.

Luovuus on aina vaan tärkeämpää ja tärkeämpää. Keskeistä onkin vapauttaa organisaatiossa luovuus. Pitää löytää tarinaan uniikkeja asioita, joita asiakas ei voi ohittaa ja joihin hänen on helppo kiinnittyä. Luovat yritykset ovat myös innovatiivisempiä. Mille tahansa tuotteelle voidaan luoda nerokas konsepti, johon on helppo samaistua ja joka koskettaa sekä puhuttelee. Ja tämä kaikki saadaan helposti esitettyä ihmisille sosiaalisen median kautta kellon ympäri.

Kirja laittoi pohtimaan omia valintojani käyttämieni tuotteiden ja brändien takana. Monen kohdalla tunnistan kirjassa tulleita asioita. Käytän Adidaksen tuotteita, koska pidän heidän tarinastaan ja siitä millainen brändi kuva minulla on. Adidaksen slogan ”First never follows” puhuttelee minua monella tasolla. Kuten Adidas, minäkin haluan tehdä asiat ensin, jota muut seuraa tai kopio. Haluan kulkea omaa persoonallista tietäni. Yrityksen markkinointi kohtaa siis täydellisesti oman mentaliteettini. Juon myös Coca-colaa, en Pepsiä, siinäkin lienee vaikutteita siitä, millaiseksi brändin tarina on minuun uponnut. Coca-colan punainen väri kytkeytyy vahvasti jouluun. Jouluihmisenä se lienee itselleni se vetoavana voima. Näitä esimerkkejä löytyisi varmasti vaikka, kuinka paljon, jos lähtisin asiaa tarkemmin pohtimaan. Osan näistä tiedostan ja osa on alitajunnassani, jotka vaikuttavat osto hetkellä päätökseeni.  Kirja laittoi myös pohtimaan, kuinka paljon yritys pystyy omalla tavallaan vaikuttaa siihen, miksi ihmiset valitsee mitäkin tuotteita. Menestys on valinta, ei sattumaa, kuten kirjassa sanottiin. Täytyy vaan löytää oikeat luovat ratkaisut jotka vetoavat.

Lähdeluettelo:

Ruola, E. 2021. äänikirja, Markkinoinnin uudet 4 p:tä: Alma talent.

www.ammattijohtaja.fi

Aihetunnisteet:
Kommentoi