Tampere
24 May, Friday
26° C

Proakatemian esseepankki

MARKKINOINNIN UUDET KUVIOTKirjoittanut: Anton Hietikko - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinoinnin uudet 4 p:tä
Eka Ruola
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Kirjoittanut Aapo, Anton ja Iina tiimistä Empiria.

Johdanto

Monen yrityksen johto saattaa pohtia: Miten saada asiakkaita ja kuinka pitää heidät tyytyväisinä? Molempiin kysymyksiin vastaus on markkinointi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että markkinointi ei ole vain mainoksia, sloganeja ja kauniita esitekuvia.

Yrityksissä saattaa olla tapana nimittää markkinoinnista vastaava henkilö, markkinointipäällikkö. Markkinointi ei kuitenkaan ole vain päällikön tehtävä. Markkinoinnista on vastuussa koko yritys, sillä parhaimmillaan markkinointi on yrityksen kasvun avaintekijä.

(Vanhatapio 2019)

Tutustuimme Kauppalehden analyytikon Ari Rajalan tutkielmaan, josta selviääkin, että markkinointiin investoiminen vaikuttaa yllättävän nopeallakin aikataululla positiivisesti yritysten liikevaihdossa. Pidemmällä aikavälillä markkinointi tuo merkittävää parannusta kannattavuuteen. Kannattavuutta syntyy, kun yritys osaa kohdentaa markkinoinnin sopivimmille mahdollisille asiakkaille, joille palvelu tai tuote on paras mahdollinen ratkaisumalli. Näistä solmitut asiakassuhteet ovat monesti tyytyväisimpiä asiakkaita, jotka taas jakavat hyvää kokemustaan uusille mahdollisille asiakkaille.

(Vanhatapio 2019)

 

1.0 Huonoa vai hyvää markkinointia

Kun mietimme sanaa markkinointi, mieleemme tulee televisiomainokset sekä tuotteita tuputtavat ostostvt. Mainonta saattaakin olla näkyvin osa markkinointia, mutta silti vain pieni osa markkinointikokonaisuutta. Kuka tahansa osaa tehdä mainontaa sisältäviä tuotoksia esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, mutta vain ammattilainen osaa käyttää markkinointia kannattavan liiketoiminnan apuvälineenä.

Huono markkinointi on tulkinnanvaraista, mutta koska markkinoinnin syvin ideologia on asiakkaiden hankkiminen, ja mikäli se ei tavoita kiinnostuneita, voidaan sitä mielestämme pitää huonona. Itse tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että suurin mahdollinen virhe markkinoinnin suhteen, on sen puuttuminen kokonaan. Toki markkinointi voi olla huonoa myös heikosti suunniteltujen ja toteutettujen verkkosivujen takia, jolloin asiakas ei välttämättä löydä etsimäänsä ja kääntyy mahdollisen kilpailijan puoleen.

Tästä pääsemmekin miettimään mitä hyvä ja tuloksellinen markkinointi pitää sisällään. Parhaimpiin tuloksiin pääsee suunnittelemalla markkinoinnin selkeästi. Markkinointisuunnitelmasta tulisi tehdä eräänlainen ohjenuora, mutta kuitenkin niin, ettei sitä tarvitsi lukea tai toteuttaa sanasta sanaan. Hyvä markkinointisuunnitelma vastaa kysymykseen mitä, missä ja milloin tehdään. Suunnitelma pitää sisällään markkinoinnin tehtävät ja tavoitteet, mittarit, kuinka tavoitteisiin pääsyä mitataan, yrityksen tavoitteleman kohderyhmän, budjetin ja markkinointikanavien päätöksen. Lisäksi olisi hyvä päättää henkilö, joka tästä kaikesta vastaa. Suunnitelmassa saattaa olla konkreettisten isompien toimenpiteiden lisäksi myös pienempiä tavoitteita. Kaikkien niiden tulisi silti olla eräänlainen polku kohti päätavoitetta, oli se sitten brändin luominen tai myynnin kasvattaminen.

(Hietaniemi 2021)

 

1.1 Suunnitelman merkitys

Miksi markkinointisuunnitelman teko on tärkeää? Onnistuminen vaatii lähes poikkeuksetta jonkin tavoitteen asettamisen. Markkinointisuunnitelma auttaa selventämään mikä toimii ja mikä ei. Suunnitelma auttaa myös ajattelemaan jokaisen kampanjan tarkoitusta, ostajapersoonia, budjettia, taktiikoita sekä jakelukanavia.

(Hietaniemi 2021)

Tavoitteet voi asettaa hyödyntämällä SMART-tavoitteita. Tällöin markkinoinnin tavoitteet ovat: spesifejä (Spesific), mitattavissa (Measurable), saavutettavissa (Attainable), relevantteja (Relevant) ja aikaan sidottuja. (Time-bound). Kun SMART-tavoitteet on asetettu, helpottuu markkinoinnin seuranta huomattavasti. Kaikki päätökset ja arviointi onnistumisesta perustuu tällöin olemassa olevaan dataan.

(Hietaniemi 2021)

 

2.0 Markkinoinnin 4 vanhaa P:tä

Jos markkinointia olet joskus opiskellut, olet saattanut kuulla niin sanotusta ”4 P” teoriasta. 4 P teoria on Jerome McCarthyn kehittämä markkinoinnin malli. Mallissa tutkitaan markkinointia neljästä eri näkökulmasta. Product (tuote), price (hinta), place (paikka) ja promotion (markkinointiviestintä). Koska maailmamme kehittyy koko ajan, on malliin tullut muitakin näkökulmia. Markkinointi on saanut paljon uusia näkökulmia esimerkiksi internetin syntymisen takia. Emme voi ajatella markkinoinnista enää samalla tavalla kuin 20 vuotta sitten. 4 P teorian näkökulmat ovat edelleen todella tärkeitä, mutta markkinointia suoritetaan nykyään todella eri lailla kuin ennen.” Neljä alkuperäistä P:tä tarjoavat edelleen äärimmäisen tehokkaan alkupisteen, kunhan samalla ymmärretään täysimääräisesti markkinoinnin merkitys” sanoo Eka Ruola kirjassaan Markkinoinnin 4 uutta P:tä. Markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää, että hinnoittelu ja miten tuotetta jaetaan ovat kaikki markkinointia. Ei pelkästään viestintä. Markkinointia on hyvä tarkastella monesta eri näkökulmasta, jotta se olisi kokonaisvaltaista ja tehokasta.

(Ruola 2021)

 

2.1 Ensimmäinen P. Product (tuote)

Kun puhutaan tuotteesta se voi olla mitä vain. Lähtökohtaisesti markkinoille tuodaan tuote, joka selvittää ongelman, tyydyttää tarpeen tai on ihmisten haluama. Yritysten kannalta tuotteelle on tärkeää olla kysyntää. Yritysten kannattaa suorittaa markkinointitutkimuksia ja kehittää tuotettaan asiakkaiden mielipiteiden mukaan. Tällä pyritään luomaan tuotteesta parempi ja kasvattamaan kysyntää. Forbes artikkelissa Evolution of the Ps: Revisiting the Marketing Mix käy ilmi, että tämän ”P” painotus kasvaa koko ajan. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ostoksistaan ja kriittisimpiä niitä kohtaan. Kilpailu on kasvanut ja vaihtoehtoisia tuotteita on enemmän kuin ennen. Yritysten pitää panostaa yhä enemmän tuotteen laatuun, ulkonäköön ja ominaisuuksiin. 4 P product ajattelu tarkasteleekin juuri näitä asioita.

(Kareh 2018)

Yritykset jatkuvasti kehittävät tuotteidensa ulkonäköä ja yrittävät saada siitä mahdollisimmat miellyttävän kuluttajille. Yritysten on tärkeää seurata trendejä ja reagoida niihin. Kun esimerkiksi kävelet kaupassa juomahyllyn ohi, on tuotteen ulkonäön herätettävä jotain tuntemuksia sinussa, että päädyt siihen. Monet ostopäätökset tuotteiden kohdalla, joita et ole vielä kokeillut tehdäänkin juuri ulkonäön perusteella.

Kun mietitään palveluita tuotteina, on markkinoinnin kannalta tärkeää ottaa monta seikkaa huomioon. Tapahtuuko palvelu parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan kannalta? Miten palveluni eroaa muista samankaltaisista? Miksi kuluttaja valitsisi juuri minut? On tärkeää panostaa palvelun laatuun, nopeuteen ja huolellisuuteen. Hyvänä esimerkkinä voin käyttää parturi kampaamoja. Toisessa kampaamossa saa ilmaisen hiustenpesun ja päähieronnan kampauksen hintaan mukaan. Toisessa kampaamossa palveluun ei tätä kuulu, mutta se on saman hintainen. Kumpaan menisit?

(Kareh 2018)

 

2.2 Toinen P. Price (hinta)

Purasen (2018) mukaan yrityksille tuotteen hinta on erittäin tärkeä, koska se on liiketoiminnan ydin. Hinta on yritysten kilpailukeinojen tärkeä osa. Jokainen myyty tuote parantaa yrityksen kannattavuutta. On siis tärkeää osata hinnoitella oikein. Oikein hinnoittelun määrittäminen ei ole helppoa. Hinnan määritteleminen vaatii paljon markkinatutkimusta ja suunnittelua. Aloitteleville yrityksille se on vaikeampaa kuin jo pitkään toimineille ja tunnetuille. Kuvitellaan tilanne missä tunnettu yritys nostaa tuotteidensa hintoja. Yrityksen myynti saattaa hieman heilahtaa, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin aloittelevan yrityksen sama tempaus. Tuntemattomien ja uusien yritysten ei kannata laittaa hintoja liian ylös, koska harva on valmis maksamaan kallista hintaa uudesta tuotteesta. Toki hyvällä markkinoinnilla pystytään lanseeraamaan tuotteita, jotka ovat erittäin kalliita. Hintojen alentaminenkin ja alennus myynnit vaikuttavat kuluttajien mielipiteisiin vahvasti. Esimerkiksi alennus myynnistä ostettu tuote saattaa kuluttajan mielestä olla liian kallis alennusten päätettyä. Vastaavasti on myös ihmisiä, jotka pitävät alennus myyntituotteita ”halpamaisena”. Monet luksus brändit pitävät tiettyä hinta tasoa yllä ja eivät juuri tämän takia tee alennuksia. Luis Vuitton on hyvä esimerkki tästä. Heidän tuotteitaan saa pelkästään Luis Vuitton kaupoista ja hinnat ovat aina samat. Ei alennuksia. Näin kertoi Sarah Schmalbruch artikkelissaan “Here’s why you’ll never see Louis Vuitton products on sale” 16.12.2014 Businessinsider.

Hinnoittelulla on todella psyykkisiä vaikutuksia. Hinnoittelulla yritys viestii ja luo oman brändinsä. Yritysten on tärkeää miettiä mikä omalta kannalta on paras ja millaisen brändin haluaa rakentaa. Hinnoittelulla yritys viestii omaa brändinsä arvoa kuluttajille. Liian harvat Pk-yritykset pitävät hinnoittelua strategisesti tärkeänä. Hinnoittelu on erittäin tärkeää markkinointia.

(Puranen 2018)

(Schmalbruch 2014)

 

2.3 Kolmas P. Place (Myyntipaikka, jakelu ja saatavuus)

Markkinointi näkökulmasta paikka on erittäin tärkeä. Paikkana tarkoitetaan sitä missä asiakas ja tuote kohtaavat. Purasen (2018) mielestä yritysten on tärkeää miettiä, miten tuote saadaan asiakkaalle parhaalla tavalla. Tapahtuuko myynti netissä? Onko palvelu asiakkaille tarjolla heidän kotonaan vai pitääkö mennä yrityksen tiloihin? Annetaanko tuotetta jälleenmyyntiin?

Paikkaa mietittäessä seuraavat kysymykset auttavat sinua rakentamaan suunnitelmaa.

  • Mistä asiakkaani etsii tuotettani?
  • Millaiset ostopaikat ovat yleisimpiä kohderyhmälleni?
  • Käytänkö tuotteiden jakeluun kumppaneita?
  • Miten tuotteen tai palvelun jakelu eroaa kilpailusta?
  • Kivijalka vai nettikauppa?

Yrityksen brändiä rakentaessa ja liiketoimintaa suunnitellessa on kannattavaa miettiä nämä asiat huolella. Kattavuutta ja volyymiä voidaan kasvattaa ottamalla avuksi vähittäiskauppa ja monta jälleenmyyjää. Tuotteen rajaaminen pieniin rajallisiin eriin taas osoittaa niukkuutta ja saattaa nostaa tuotteen hintaa. Hyvänä esimerkkinä Rolex. Tärkeintä näitä valintoja tehdessä on kohderyhmän täydellinen ymmärtäminen.

Kaikkia tuotteita ei kannata myydä kaikissa kanavissa. Kukaan ei esimerkiksi ostaisi vessapaperia netistä. Jakelutie on erittäin iso osa yrityksen brändiä. Väärien jakeluteiden valitseminen johtaa pahimmassa tapauksessa konkurssiin. Jakeluteiden valintaan ei ole yhtä ja oikeaa vastausta. Kaikki lähtee asiakkaista, omista markkinointi strategioista ja tavoitteista. Ymmärrä kohderyhmäsi! Se on tärkeintä. Jakeluteillä on iso merkitys yrityksen brändiin. Näin kerrotaan Tero Purasen artikkelissa “Jakelutie”.

Yrityksille tuotteen kauppapaikkoja on nykyään erittäin monia. Esimerkiksi verkkokauppa, jälleenmyynti verkosto, kivijalkakauppa, sovellus, myymälä, pop-up tai messut yms. Isoin murros tuotteiden myynnissä oli internet. Se avasi aivan uusia mahdollisuuksia. Nykyään pienyrityksenkin on helpompi olla suoraan asiakkaaseen yhteydessä. Jakelutie on tärkeä. Suorita markkinatutkimusta ja rakenna markkinointi ja myynti strategiasi sen perusteella.

(Puranen 2018)

 

2.4 Neljäs P. Promotion (markkinointiviestintä)

Ehkä kaikista helpoin ja ymmärrettävin P on Promotion. Markkinointiviestintä on kaikkea yrityksestä ulospäin suuntautuvaa viestintää. Se on helposti markkinoinnin näkyvin osa. Markkinointiviestintään kuuluu esimerkiksi mainonta, tiedottaminen, myynninedistäminen ja myyntityö. Yrityksen työntekijät pyörivät messuilla jakamassa alennuskuponkeja, Instagramissa pyörii yrityksen mainosvideot tai yritys tiedottaa asiakkaita sähköpostitse. Tämä kaikki on markkinointiviestintää.

Miten markkinointiviestintää lähdetään tekemään. Ensin pitää selvittää oma kohderyhmä, jotta voidaan käyttää oikeita markkinointi kanavia ja tehdä oikeanlaista markkinointia. Kohderyhmän ymmärtäminen on tärkein osa, koska parhaaseen tulokseen pääseminen ei ole mahdollista ilman.  Sen jälkeen yrityksen täytyy miettiä markkinointistrategiaa ja budjettia. Budjetti saattaa rajata joitain mainonnan kanavia pois. On tärkeää myös miettiä, miten yrityksesi on positioitunut markkinoilla. Kun vastaukset näihin kysymyksiin on selvitetty voi markkinointia lähteä suorittamaan.

Markkinointiviestinnän kanavan valinta on tärkeää. Mieti kohderyhmäsi mukaan, että mistä saat parhaat tulokset ja tulet kuuluksi. Markkinointi kanavia on nykyään äärettömän monia, mutta kaikki eivät ole kannattavia. Ei pidä kuitenkaan pois sulkea kanavia. Nykyään monet yritykset käyttävät koko mainonta budjettinsa vain internet mainontaan ja suuri osa hyvistä muista kanavista jää pois. Haasteena on kyllä, että perinteisemmätkin kanavat ovat digitalisoituneet kuten esimerkiksi radio. Perinteisiä kanavia ei saa unohtaa!

Tärkeintä markkinointiviestinnässä on hyvä markkinointistrategia ennen taktista toteutusta. Media neutraalisuuden säilyttäminen (ei suosikki kanavia) maailma elää koko ajan. Suunnittele budjetti hyvin. Digitaalinen vs perinteinen ajatusmalli johtaa väistämättä rajoittuneeseen markkinointiajatteluun. Älä anna sen tapahtua. Monipuolisuus ja hyvät suunnitelmat ovat avain menestykseen!

(Puranen 2018)

 

3. Markkinoinnin uudet 4P:tä

Seuraavaksi esittelemme teille Eka Ruolan kehittelemät uudet markkinoinnin uudet 4P:tä. Nämä on kehitetty nykymaailman vaatimustason perusteella. Nykypäivänä, kun ihmisillä on yltäkylläisyyttä ja tarjontaa riittää muille jakaa. Nämä Ruolan kehittämät uudet 4P:tä eivät kuitenkaan sulje pois vanhoja vaan pikemmin ovat niiden tukena ja lisänä.

”Markkinointi ei ole mikään kemiallinen reaktio, koska lopputulos on aina eri, vaikka olisi samat komponentit” -Eka Ruola

 

3.1 People – Ihminen

Asiakas on kuningas. Asiakas on ykkönen. Asiakas on aina oikeassa. Ihminen ratkaisee. Olemme kaikki kuulleet joskus tämänkaltaisia lausahduksia, eikä suotta sillä nämä kaikki ovat täysin totta. Vasta viime vuosina asiakaskokemus ja asiakaskeskeisyys on noussut yrityksillä arvoon oikeaan. Koska harva yritys ilman ihmisiään eli henkilökuntaa on yhtään mitään. Yksikään yritys ilman asiakkaita eli ihmisiä ei ole yritys, jokainen toimiva ja kannattava yritys tarvitsee markkinoinnissa ja liiketoiminnassa ihmisiä ympärille.

Asiakasymmärrys. Mitä enemmän sinulla on asiakasymmärrystä, sitä paremmin voit rakentaa puhuttelevaa viestintää kohderyhmääsi varten, mistä välttämättä kaikki eivät pidä mutta ne asiakkaat, jotka ovat sitoutuneet brändiisi alkavat rakastaa brändiä vielä enemmän. Nykyään yritysten on pakko ajatella enemmän asiakasta. Jos ennen on menty hankinnasta asiakkaaseen päin, niin on nyt tuo asetelma käännettävä täysin ympäri. Yritysten on pakko miettiä ja huomioida ihminen jokaisessa tilanteessa. Asiakaskeskeisyys on se sana, mitä haluamme tässä painottaa. Olet sitten vaikka lanseeraamassa uutta tuotetta markkinoille. Missä kohtaa olet ottanut ensimmäisenä asiakkaan huomioon? Onko se ollut tuotetta ideoimassa, keksimässä, kehittämässä, viimeistelemässä vai et ollenkaan? Mikäli vastaus oli joku muu kuin tuo ensimmäinen, olet jo epäonnistunut. Sinä, joka vastasit että ideoimassa, niin toivottavasti asiakas on pysynyt koko prosessin ajan matkassa mukana, muuten sinäkin olet epäonnistunut. Asiakas on parhaimmillaan yksi yrityksen muotoilijoista.

(Ruola 2021)

”People don´t know what they want, until you show it to them” -Steve Jobs

 

3.2 Purpose – Merkitys

Merkitys on vastaus kysymykseen, miksi yritys tai brändi on olemassa. Vastauksen pitää olla korkea tasoisempi, kuin se ilmeinen vastaus, mikä ensimmäisenä mieleen juolahtaa. Samalla merkityksen pitäisi olla ehdottoman relevantti tai brändin kannalta merkityksellinen. Moni ei kuitenkaan pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Tuloksena on epäselvä, irrelevantti, höttöinen ja maailmaa syleilevä purpose-lause. Nämä eivät kestä hetkeäkään vaan hukkuvat muun massan joukkoon silmän räpäyksessä. Puhutteleva merkitys sen sijaan kiinnittyy siihen, mitä tehdään, että ympäröivään kulttuuriin ja sitä kautta ihmisten tuntoihin.

Merkityksen oivaltaminen on siis elintärkeää yrityksen kasvutarinan kannalta. Mitä enemmän taas saadaan luotua merkityksen kautta yrityksen tarinaa, saadaan myös sitä kautta kerrottua ihmisille, sitä tarinaa. Mikäli yrityksen asiakkaat saadaan osallistuttua tähän tarinaan, saadaan heille merkityksen tunne, mikä luo sitoutumista sinun brändiäsi kohtaan. Ilman merkitystä ei ole tarinaa kerrottavaksi.

(Ruola 2021)

“Start with why” -Simon Sinek

 

3.3 Platform – Alusta

Totuus on se että, ihmiset ovat rakastuneet erilaisiin alustoihin. Alustat antavat ihmisille helpon keinon ja mahdollisuuden jatkuvasti esitellä vaikka parasta versiota itsestään. Vaihtoehtoisesti alustat antavat myös ihmisille keinon purkaa omia mielipiteitä tai raivoa tiettyä asiaa kohtaan yhdessä muiden kanssa, jotka ajattelevat asioista samalla tavalla. Alustat avaavat ihmisille niin paljon sellaisia mahdollisuuksia, mihinkä aikaisemmin ei ollut mahdollisuutta.

Yritysten ei tarvitse kuitenkaan olla joka alustalla mukana puskemassa ulos omaa sanomaa. Tarvitsee olla vain niillä kanavilla, mistä se oma asiakaskunta löytyy ja siellä markkinoida nerokkaasti omalla tavalla. Brändi, joka on oivaltanut ratkaisutavan, mitenkä on läsnä alustoilla saattaa saada jopa poikkeuksellisen markkinointihyödyn itselleen.

Alustoilla tässä kontekstissa ei kuitenkaan vain tarkoiteta teknisenä alustaratkaisuna verkossa tai mobiilissa. Kuvitellaan, että olet löytänyt omalle brändillesi toimivat alustat ja pääset miettimään, mitenkä niitä hyödyntäisi. Alustat kannattaakin heti alkuunsa mieltää tarinankerronnan alustoiksi. Näin pääset pois vanhananaikaisesta markkinointiviestinnän ajattelumallista pois. Alustaa tehtäessä kaupallinen pakottaen tehtävä kampanjointi jää pois, samalla on myös hyvä ymmärtää että olet nyt luomassa tarinaa yritykselle, mikä olisi hyvä suunnitella etukäteen ja ajatella vaikka televisiosarjan kaltaiseksi. Monta erilaista tuotantokautta tuovat vaihtelua asiakkaan saamaan tarjontaan. Ennen kaikkea muista pitää omassa tarinassasi punainen lanka mukana, älä jätä sitä matkalle.

(Ruola 2021)

“If you don’t know what to say in Twitter, say that.” -Biz Stone, Twitter, co-founder

 

3.4 Passion – Intohimo

Mitä on intohimo? Intohimo tarkoittaa todella voimakasta halua tehdä jotain itselleen rakasta ja merkityksellistä asiaa. Jokainen yritys tarvitsee intohimoa omaan tekemiseen. Voittavan yrityksen resepti on se, että sama intohimon siemen, mikä on ollut yrityksen perustajalla saadaan istutettua työntekijöihin. Usko omaan tekemiseen tutkitusti auttaa yritystä menestymään huomattavan paljon enemmän, kuin kilpaileva yritys.

Intohimon löytäminen voi kuitenkin olla meille suomalaisille vaikea asia, mutta sen ei tarvitse olla näin. Eikä se saisi olla näin. Intohimoa nimittäin tarvitaan kantavaksi voimaksi esimerkiksi liikkeenjohdossa, markkinoinnissa ja yrityksen tarinan kerronnassa.

Miksi siis vieläkin vain niin harva hyödyntää tätä työkalua? Varsinkin, kun meissä monissa ihmisissä sikisee aivan sama supervoima, mikä Applen edes menneellä toimitusjohtaja Steve Jobsilla oli. Steve antoi oman intohimonsa tulla pinnalle eikä pidätellyt sitä. Se intohimo oli aitoa ei näyteltyä.

(Ruola 2021)

“We believe that people with passion can change the world for the better. And we’ve had the change to work with people like that. People like you.” -Steve Jobs

 

Pohdinta 

Kirjoittaessamme esseetä tajusimme kuinka tärkeää ja monimuotoista markkinointi oikeasti on. Monet saattavat luulla, että markkinointi rajoittuu pelkästään esimerkiksi some mainoksiin. Näin ei kuitenkaan ole. Markkinoinnilla on erittäin positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan ja siihen pitää panostaa täysillä. Tutustuminen markkinoinnin eri P ajatteluihin antoi valtavasti oppia. Nyt ajattelumme markkinoinnin suhteen on paljon laajempaa. Toivomme, että esseemme lukijatkin oppivat jotain uutta!

Lähteet

Ruola, E. 2021. E-kirja. Markkinoinnin uudet 4 P:tä. Helsinki: Alma Talent.

Hietaniemi, A. 2021. Mitä hyvä markkinointisuunnitelma pitää sisällään? Blogi.Viitattu 1.4.2022 Markkinointisuunnitelma, mikä se on? Miten se tehdään? » Popa

Kareh,A. 3.12.2018. Evolution of the Four P:s Revisiting the marketing mix. Viitattu 1.4.2022 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/01/03/evolution-of-the-four-ps-revisiting-the-marketing-mix/?sh=121448271120

Puranen, P.2018. Jakelutie. Viitattu 1.4.2022 https://ammattijohtaja.fi/jakelutie/

Puranen, P. 31.5.2018. Markkinointimix Artikkeli. Viitattu 1.4.2022 https://ammattijohtaja.fi/markkinointimix/

Rajala, A. 2017. Markkinointiin investoidaan yhä varovaisesti. Luettu 29.3.2022 Markkinointiin investoidaan yhä varovaisesti | Kauppalehti

Schmalbruch, S. 16.12.2014. Here’s why you’ll never see Loius Vuitton products on sale. Viitattu 1.4.2022                                                                                                            https://www.businessinsider.com/louis-vuitton-never-goes-on-sale-2014-12?r=US&IR=

Vanhatapio, E. 2019. Mitä on markkinointi? Blogi. Viitattu 26.3.2022Mitä on markkinointi? (bang.fi)

Kommentoi