Tampere
29 May, Wednesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin tutkiminenKirjoittanut: Oona Salo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Akateeminen essee 3 ep.  

Markkinoinnin tutkiminen 

Anni Pylkkänen & Oona Salo  

 

Johdanto  

Jo ensimmäisenä vuotena Proakatemialla on markkinoinnin kurssi, toinen meistä on käynyt sen ja toinen ei, mutta päädyimme yhteisen kiinnostumisen vuoksi kirjoittamaan markkinoinnista. Molemmilla markkinointi on kohta, josta ei ole paljoa tietoa, mutta taitoja ja oppeja siitä aiheesta pitäisi hankkia tulevaisuutta kohden. Joten nyt päätimme oppia uutta esseen muodossa. Proakatemialla on ollut erilaisia henkilöitä kertomassa erilaisista markkinointitavoista. Mutta mitä kaikkea markkinointi pitää sisällään, ja millaisia olisivat hyvät tavoitteet, jotta markkinointi olisi hyvää.  

Markkinointi pitää sisällään erilaisia termejä, jotka ovat osittain meille tuttuja ja osittain ei. Toisen meistä pitää tehdä markkinointisuunnitelma tulevaa projektia varten. Markkinointi on myös kehittynyt vuosien varrella, ja kehittyy jatkuvasti. Millainen markkinointi toimi ennen ja millainen markkinointi nyt tai tulevaisuudessa? Haluamme saada tähän oppeja ja koppeja.  

Markkinointi on pyörinyt kaikkien elämässä aina, niin tietoisesti tai tiedottomasti. Jatkuvasti törmäämme kaduilla mainoksiin tai luemme lehtiä, joissa niitä tulee vastaan. Nykypäivänä myös Some on täynnä erilaisia mainoksia. Miten mainonta erottuu toisista. Miten toinen yritys saa paremman myynnin markkinoinnilla kuin toinen. Nämä ovat mielenkiintoisia asioita. Näissä yhdistyvät monet tekijät, jotka vievät markkinointia eteenpäin asiakkaiden luo. Puskaradio, lehdet, mainospaikat omaavat ovat etunsa ja haittansa. 

  

Markkinointi  

Markkinointi on tärkeä osa yritystä, jotta se olisi kannattava. Markkinointi tehoaa ihmisiin, ja näin yritys saa asiakkaita.  

Mitä kaikkea markkinointiin kuuluu? Ensimmäisenä tulee mieleemme erilaiset mainokset, joihin törmää jatkuvasti niin katukuvissa kuin puhelimella. Muistamme, kuinka eräässä Projektorissa oli Noora Fagerström puhumassa, kuinka he olivat aloittaneet markkinoinnin Jungle Juice Barissa. He olivat jättäneet roskiksien päälle heidän mukejansa, joissa oli heidän brändinsä nähtävissä. Mielestämme tämä on ollut nerokas tapa löytää asiakkaiden luokse ja täysin ilmaiseksi. Mitä oikeasti markkinointi tarkoittaa? Markkinointi on siis tiedustelua ja sen kautta asiakkaiden tarpeisiin vastaamista – kannattavasti. (Ammattijohtaja n.d.)  

Markkinointi trendien kehitystä on tapahtunut vuosien varrella ja kehittyy jatkuvasti. ”Vuonna 2022 markkinointi trendejä ovat olleet vastuullisuus, läpinäkyvyys sekä aidot kohtaamiset”, kertoo Sanomalehti.   

  

Sissimarkkinointi  

Sissimarkkinointi on yleinen käsitys epätyypillisille markkinoinnin keinoille. Kuitenkin sissimarkkinoinnille löytyy myös toinen termi: guerilla markkinointi. Kuitenkin sissimarkkinointi tarkoittaa erikoisimpia keinoja, joilla herätetään puskaradiota tai keskustelua. Esimerkiksi Noora Fagerströmin kertoma tarina heidän aloitusmarkkinointitavoistansa ovat juuri sissimarkkinointia. Yleensä sissimarkkinoinnissa ei ole sääntöjä, vaan luovuus, tuloksellisuus ja vain taivas on rajana-ajattelu ovat avainasemassa. Sissimarkkinoinnissa yleensä budjetti on pieni, jos sitä on edes ollenkaan.   

Miten sissimarkkinointia voisi kehittää?  

Pohdimme, kun toinen meistä on tekemässä mahdollisesti sissimarkkinointia tulevana syksynä, niin millaisia uusia tapoja voisi käyttää? Törmäsimme uutiseen huhtikuussa, jossa parkkisakkolapulla pääsi katsomaan Miesten Ykköstä- jalkapallossa. Mielestämme on jollain tavalla uudenlaista sissimarkkinointia. Kuten Palloliiton uutisessa kerrottiin,” Kun parkkikiekko unohtuu, voi auton tuulilasia koristava sakkolappu aiheuttaa tunnemyrskyn. Tänä keväänä kyseinen tunnemyrsky saadaan tyyntymään nopeasti ja muuttumaan riemun tunteeksi. Ensi viikolla käynnistyvän Miesten Ykkösen ensimmäisen kierroksen otteluihin pääsee perinteisten lippujen lisäksi myös parkkisakkolapuilla. ” Vaikka parkkisakko on vanha asia, niin tässä on käytetty luovuutta, ja päästy siihen mikä varmasti herättää ihmisissä keskustelua. Onko tämä tulevaisuuden markkinointia? Jossa yhdistetään jo aikoja sitten keksitty asia sekä uusi tempaus, joka johdattaa asiakkaan uuteen paikkaan. Luova ajattelua tarvitaan, jos halutaan onnistua sissimarkkinoinnissa. (Suomen palloliitto, n.d.) 

  

Digitaalinen markkinointi   

Digitaalinen markkinointi on nykyään helppo tapa tavoittaa asiakkaat. Digitaalinen markkinointi toimii erilaisilla alustoilla, kuten verkkosivut, hakukonemarkkinointi, sosiaalinen media ja moni muu kanava. Koemme sosiaalista mediaa jokainen päivä, melkein jokaisella sosiaalisen median alustalla. Nykyään erilaisia sosiaalisen median alustoja tulee lisää enemmän ja enemmän, ja yrityksen on hyvä pysyä kärryillä, missä markkinointi toimii parhaiten. Esimerkiksi tällä hetkellä Tiktok- sovellus on muodissa, ja monet K-Kauppiaat ovat löytäneet sovellukseen. He ovat markkinoineet Tiktok-sovelluksessa niin omaa brändiään kuin kauppaansa.  Digitaalista markkinointia suunniteltaessa yrityksen kannattaa lähteä miettimään lopputulosta. Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Jos tavoitteena on myynnin lisääminen, se vaati ihan erilaisia toimenpiteitä kuin esimerkiksi jos tavoitteena on näkyvyyden lisääminen. Tämän lisäksi asiakasta on hyvä ymmärtää. Mitä sosiaalisen median kanavaa asiakkaasi käyttää? Käyttäjäpersoonien sekä käyttöskenaarioiden luominen auttaa. Digitaalisen markkinoinnin toteutus voi alkaa vasta kuin yritys tietää mitä markkinoinnilla haetaan. (Leino, 2010) 

 

Hakukonemarkkinointi   

Varmasti moni meistä on törmännyt siihen, kuinka olette kavereiden kanssa puhuneet autoista. Seuraavalla kerralla, kun avaatte puhelimen niin markkinointia löytyy juuri autoista. Miten hakukonemarkkinointi toimii? Suomessa tämän taustalta löytyy Google. Hakukonemarkkinoinnissa on kaksi osa-aluetta hakukoneoptimointi sekä hakusanamainonta. Näiden lyhenteet ovat SEO sekä SEA, ja niistä tulee hakukonemarkkinointi eli SEM. Hakukoneoptimointi on hyvä vaihtoehto pienyrittäjille, joilla on pieni budjetti markkinoinnille, mutta paljon aikaa käytettävissä. Hakukoneoptimoinnilla pyritään valittujen avainsanojen avulla nostamaan yrityksen verkkosivu mahdollisimman korkealle hakutuloksissa. Avainsanojen löytäminen on erittäin tärkeää. Sanoja kannattaa lähteä miettimään yrityksen palveluiden sekä tuotteiden kautta. (Kubla, n.d.)   

 

  

Markkinointistrategia  

Markkinointistrategia pohjautuu pitkän ajan suunnitelmaan, jossa halutaan päästä erilaisiin yrityksen tavoitteisiin. Kuitenkin yrityksellä on hyvä olla välitavoitteita, joilla he näkevät, mihin suuntaan he ovat menossa. Yleensä strategioille on määritelty ajankohta, jolloin tavoitteisiin päästä. Myös markkinoinninstrategiassa käytetään samaa periaatetta. Yleensä keskitytään markkinointistrategiaan kerrallaan vuodesta kolmeen vuoteen. Mitä markkinointistrategiassa huomioidaan? Yleensä yrityksen sen hetkinen nykytila, yrityksen tavoite ja erilaiset reitit eli suunnitelmat, miten markkinoinnin tavoitteisiin päästään. Kuten Proakatemialla on käytössä vuosikello, niin kannattaa sitä hyödyntää myös markkinoinnissa. Vuosikellossa on hyvä olla esillä erilaiset juhlapäivät sekä pyhäinpäivät.  Mainonnalla on erilaisia keinoja jäädä ihmisten mieleen. Usein mainonnassa on erilaisia kuvia ja tekstejä, joilla yritetään jäädä ihmisten mieleen. Jotkut onnistuvat siinä ja jotkut eivät. 

Miten markkinointia mitataan?  

Markkinoinnin mittaamiseen käytetään erilaisia työkaluja, kuten SMART-työkalu. SMART-työkalun avulla voidaan mitata selkeitä tavoitteita, näiden mukaan:  

  • Specific. Tavoitteen tulee olla selkeä ja tarkka. Mitataanko liidejä vai asiakkaiden määrää?  
  • Measurable. Tavoitteen on tärkeää olla tarkoilla luvuilla mitattavissa.   
  • Attainable. Hyvä tavoite on realistinen eli saavutettavissa.  
  • Relevant. Tavoite on merkityksellinen ja linjassa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.   
  • Time-bound. Tavoitteelle on määritelty aikataulu. (Folcan n.d.)  

Näiden viiden termin avulla voi saada selville, miten markkinointi on toiminut.  

Mainonnan tavoitteet 

Mainonnan tavoitteet asetetaan yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta. Tässä voi olla kyseessä mainonnan saavutettavuus tai myyntien määrä. Mitattavissa olevaa lukua voi mitata datalla tai myynnillä. Tavoite voi olla myynti tai mielikuvien muutos voi olla yrityksen tavoite. Tavoitteille tehdään aikataulu, jonka mukaan eletään. Tavoitteet voi olla viikkotasolla, kuukausitasolla tai kampanjakohtaisia. Tavoitteen on tärkeä olla merkityksellinen yritykselle.  

 

Kestävä markkinointi 

Ilmastonmuutoksen takia maailman pitää suuntautua kohti kestävämpää markkinointia. Yrityksellä pitää olla kirkkaana mielessä ilmastonmuutos strategia. Kun strategia on kirkkaana, toimintaa on helpompi rakentaa sekä johtaa haluttuun suuntaan. Päämäärän tuominen julkisuuteen voi olla kannattavaa, sillä se voi vaikuttaa ihmisten mielikuvaan yrityksestä ja jopa yrityksen liikevaihtoon. Esimerkkinä Hesburger, heidän tavoitteena on, että menussa puolet tuotteista ovat lihattomia vuoteen 2030 mennessä. Hesburger on ilmaissut myös, että osalta tuotteilta on hiilijalanjälki hyvitetty. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahvasti pikaruokaravintoloihin, sillä karjataloudesta luopuminen torjuisi selkeästi ilmastonmuutosta. On siis hyvä tunnistaa oman markkina-alueen läpikäymää muutosta. Kun muutos on tiedostettu, omaa toimintaa pystyy muuttamaan tarpeeksi ajoissa. On siis tärkeä tutkia oman yrityksen hiilijalanjälkeä ja asettaa tavoitteita tulevaisuudelle. (Lillberg & Mattila, 2019) 

 

Mainonnan tulevaisuus  

Digitalisaatio kasvaa koko ajan. Kohderyhmä muuttuu digitaalisuuden vuoksi koko ajan. Ihmisiä liittyy koko ajan enemmän someen, ja etsivät erilaisia asioita. Jatkuvasti erilaisia sovellusluksia tulee, ja yrityksen tulee olla hereillä, missä on eniten heidän kohderyhmäänsä. Mainonnan tulevaisuudessa on uudenlaisia trendejä, joita ei ole ennen nähty. Leinon (2010) kirja on hyvä esimerkki digitaalisen maailman jatkuvasta sekä nopeasta muuttumisesta. Kirjassaan leino kertoi, että kirjoitusprosessin aikana hän joutui jatkuvasti muuttamaan sisältöä sekä otsikoita. Leino (2010) kuitenkin osasi ennustaa tulevaisuuden trendejä kuten videoiden suosiota. Nykyään 3-10 sekunnin mainosvideoita näkee jatkuvasti jokaisessa sosiaalisenmedian kanavissa. (Leino, 2010) 

 

 

Pohdinta 

 Mainonta on paljon enemmän kuin ihminen luulee. Mainonta on yrityksille merkityksellistä ja tavoitteellista. Kuluttajille mainonta on enemmän alennusten ja etujen löytämistä. Mainonta pitää sisällään niin digitaalisuutta, ihmisten keskustelua ja mieleen jäämistä. Yritykset pyrkivät löytämään erilaisia keinoja, joilla jäädä ihmisten mieleen. Välillä se on tehokas lausahdus tai jopa laulu. Laulut tarttuvat äkkiä korvamadoiksi, ja näin jopa lapset muistavat ne. 

Yrittäjälle mainonta on suuri asia saada kuluttajia ja yritykselle nähtävyyttä. Uusille yrityksille voi olla vaikeaa löytää asiakkaita, ja useimmiten uudet yritykset löytyvät Googlen haulla melko vaikeasti, ja edellä voi olla muita yrityksiä, jotka tarjoavat samaa palvelua. Hakukoneoptimoinnilla yritys voi nostaa nähtävyyttään, ja saada ihmisiä helpommin omille sivuille. 

Mainonnan muotoja on nykypäivä todella paljon erilaisia, ja on tärkeää löytää juuri oikea kohderyhmä. Nuoret käyttäjät enemmän internettiä kuin ennen, mutta vanhemmat ihmiset lukevat asioita vielä lehdistä. Jos tarkoituksena on mainonnalla kerätä ihmisiä esimerkiksi festivaaleille, niin helpompi saada oikea kohderyhmä sosiaalisen median avulla. 

Meille mainonta on tärkeä asia, niin tulevaisuuden kannalta kuin oman yrityksen kannalta. Jos yrityksellä ei ole asiakkaita, niin äkkiä se menee konkurssiin. Mainonta on avain niin yrittäjyyteen kuin menestykseen. Mainonta ei ikinä ole ilmaista, kuitenkin puskaradion kautta voi saada asiakkaita, mutta itse ei pysty hallitsemaan, mitä siellä puhutaan. Mainontaan kannattaa sijoittaa ja tehdä se tavoitteellisesti. Proakatemialla opittu vuosikello on hyvä keino myös mainonnan suunnitteluun. Vuosikelloon voi rakentaa erilaisia kampanjoita, ja tämän avulla on helppo asettaa aikatauluja. Esimerkiksi K-Kaupat luovat jatkuvasti erilaisia kampanjoita vuosikellon mukaan. Jokainen vuosi sisältää samoja kampanjoita esimerkiksi Mammuttimarkkinat. Ihmiset osaavat odottaa tiettyjä kampanjoita, jotka ovat jo ennen herättänyt heidän mielenkuvaansa. Näin ollen myös nämä ovat mitattavissa erilaisilla keinoilla. 

Jos tulevaisuudessa haluaa menestyä yrityksellä, niin mainontaan kannattaa todella panostaa, ja opetella tekemään mainontaa. Esseestämme opimme, että mainonta ei ole mikään turha aihe. Vaan pitää sisällään todella paljon erilaisia asioita, jotka ovat merkityksellistä yritykselle ja yrittäjälle. 

 

 

Lähteet:  

Ammattijohtaja,2019. Markkinointi. Luettu n.d. 3.5.2022 https://ammattijohtaja.fi/markkinointi/  

Kubla. Hakukonemarkkinointi pähkinänkuoressa. Luettu 3.5.2022 https://kubla.fi/blogi/hakukonemarkkinointi-pahkinankuoressa/  

Suomen palloliitto, 2022. Parkkisakolla pääsee nyt katsomaan huipputason jalkapalloa – taustalla uudistunut Miesten Ykkönen. Luettu 3.5.2022 https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/parkkisakolla-paasee-nyt-katsomaan-huipputason-jalkapalloa-taustalla-uudistunut  

Sanoma, 2022. Mitkä ovat markkinoinnin trendit 2022.Luettu n.d. 3.5.2022 https://media.sanoma.fi/kirjoituksia-markkinoinnista/2021-12-17-mitka-ovat-markkinoinnin-trendit-vuonna-2022  

Folcan,n.d. Markkinoinnin tavoitteet. Luettu 3.5.2022 https://folcan.fi/markkinoinnin-tavoitteet-mita-hyvalla-markkinoinnilla-voidaan-saavuttaa/ 

Lillberg & Mattila. 2019. Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutosopas brändeille. Alma Talent. 

Routa, n.d. Mitä on mainonta- mainonnan tehtävät, muodot, mediat ja hinnoittelut 2022. Luettu 11.9.2022 https://www.markkinointirouta.fi/ajassa/artikkelit/mainonnan-tehtavat-muodot-mediat-ja-hinnoittelu 

Leino, A. 2010. Dialogin aika – Markkinoinnin & viestinnän digitaaliset mahdollisuudet. Infor Oy: Porvoo 

 

Kommentoi